Grójec, Powiat Grójecki - portal Grojec24.net
Autoryzowany punkt sprzedaży Bruk-bet Bruk Designer Olszany

CKZiU zaprasza na Dzień Otwarty

11 maja 2015; 14:32

Grojec24.net

0 komentarzy

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi zaprasza na Dzień Otwarty 24 maja w godzinach 14.00 – 20.00.

News will be here

W programie:
· Pokaz dekoracji florystyki ślubnej oraz wystawa bukietów z żywych kwiatów – od godz. 14.00,
· Pokaz strażacki – godz. 15.00,
· Piknik rodzinny,
· Wesołe miasteczko dla dzieci: Euro bungee, suchy basen z piłeczkami, zjeżdżalnia „Bajdocja”, karuzela konikowa oraz inne atrakcje,
· Konkursy, quizy z nagrodami,
· Prezentacja kierunków kształcenia i bazy dydaktycznej,
· Koncert z okazji Dnia Matki „Dla Naszych Mam”-- godz. 16.00.

Dzień Otwarty będzie okazją do rodzinnego spędzenia czasu i jednocze-śnie zapoznania się z ofertą placówki.

W skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wchodzą na-stępujące szkoły i placówki: Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Bursa, Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, Centrum Kształcenia Praktycznego.

Kształcimy młodzież w dziennym czteroletnim technikum w za-wodach: technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik eko-nomista, technik geodeta, technik obsługi turystycznej, technik organizacji reklamy.

Kierunkiem kojarzącym się od czterdziestu dwu lat z Nową Wsią jest technik ogrodnik, dający kwalifikacje w zakresie zakładania i prowadze-nia upraw ogrodniczych oraz planowania i organizacji prac w ogrodnictwie.

Technik architektury krajobrazu cieszy się od wielu lat niesłabnącym zainteresowaniem. Młodzież zdobywa kwalifikacje w zakresie projektowa-nia, urządzania i pielęgnacji roślinnych obiektów architektury krajobrazu, a także organizacji prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.

Technikum w zawodzie technik ekonomista daje kwalifikacje w zakresie planowania i prowadzenia działalności w organizacji oraz prowadzenia ra-chunkowości. Kierunek technik geodeta pozwala zdobyć kwalifikacje w zakresie wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania wyników pomiarów, a ponadto w zakresie obsługi geode-zyjnej inwestycji budowlanych, wykonywania prac geodezyjnych związa-nych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

W zawodzie technik obsługi turystycznej można zdobyć kwalifikacje w zakresie planowania i realizacji imprez i usług turystycznych oraz pro-wadzenia informacji turystycznej i sprzedaży usług turystycznych.

Proponujemy również kierunek – technik organizacji reklamy, dający kwalifikacje w zakresie sprzedaży produktów i usług reklamowych oraz organizacji i prowadzenia kampanii reklamowej.

W naszej placówce istnieje możliwość zdobycia wykształcenia przez osoby dorosłe. Kształcimy w formie zaocznej w szkołach policealnych w następujących zawodach:

- technik rachunkowości,
- technik administracji,
- technik ochrony fizycznej osób i mienia,
- opiekun medyczny,
- opiekun osoby starszej,
- florysta.

Ponadto można u nas ukończyć gimnazjum dla dorosłych, liceum ogól-nokształcące dla dorosłych a także kwalifikacyjne kursy zawodowe z zakresu kwalifikacji przewidzianych dla danego zawodu (w zależności od zawodu może to być 1, 2, 3 kwalifikacje).

Kwalifikacyjne kursy zawodowe kierowane są do wszystkich, niezależnie od poziomu wykształcenia. Umożliwiają dorosłym zdobycie nowego zawodu lub uzupełnienie dotychczasowych kwalifikacji.

Zdanie egzaminu z danej kwalifikacji daje uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie tej kwalifikacji. Natomiast zdanie egzaminów ze wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie i posiadanie wykształcenia średniego daje tytuł technika.

Uczestnikiem kwalifikacyjnego kursu zawodowego może być absolwent szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum i szkoły wyższej, pragnący zdobyć kwalifi-kacje w danym zawodzie.

Proponujemy następujące kursy kwalifikacyjne:
- Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów archi-tektury krajobrazu w zawodzie technik architektury krajobrazu,
- Wykonywanie kompozycji florystycznych w zawodzie florysta,
- Prowadzenie rachunkowości w zawodach technik ekonomista, tech-nik rachunkowości,
- Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji w zawodzie technik ekonomista,
- Projektowanie fryzur w zawodzie technik fryzjerstwa,
- Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w zawodzie opiekun medyczny,
- Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych w zawodzie technik obsługi turystycznej,
- Prowadzenie sprzedaży w zawodach sprzedawca, technik handlowiec i technik księgarstwa,
- Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryfe-ryjnych w zawodzie technik informatyk,
- Prowadzenie produkcji ogrodniczej w zawodach ogrodnik, technik ogrodnik,
- Planowanie i organizacja prac ogrodniczych w zawodzie technik ogrodnik.
- Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w pro-cesach produkcji, dystrybucji i magazynowania w zawodzie technik logistyk.

Nauka w szkołach i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych jest bezpłatna.

Barbara Frydrych

TAGI:

Komentarze (0):

Na razie nie ma żadnych komentarzy - Twój może być pierwszy!

Napisz komentarz:

Twój nick:

Treść komentarza:

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja portalu Grojec24.net nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Każdego użytkownika obowiązują zasady komentarzy.

 

Najnowsze artykuły

Będzie zmiana warty na parafii w Zbroszy Dużej Dotychczasowy proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w...
Rowerem przez Mazowsze Jak zapewnić sobie czas pełen wrażeń? Odpowiedź jest prosta...
Fałszywi kominiarze grasują po Grójcu. Jest ostrzeżenie Spółdzielnia Mieszkaniowa Samopomoc w Grójcu ostrzega...
Już w sobotę 63. edycja Święta Kwitnących Jabłoni. Kto wystąpi w Grójcu Kubańczyk, Mesajah oraz Bajm to gwiazdy, które wystąpią...
Nocne wybryki 56-letniego mieszkańca Mogielnicy Mienie publiczne zbyt często staje się przeciwnikiem...

Najnowsze ogłoszenia

Firmy z Grójca i okolic

OSK MANEWR PATRYK TOMASZ KUJAWA Dlaczego My? Odpowiedź jest prosta i zawarta w tym krótkim opisie.

2013-2023 © Grojec24.net - informacyjny portal mieszkańców Grójca i Powiatu Grójeckiego.

Wydawcą portalu jest AaaMedia.pl.