Grójec, Powiat Grójecki - portal Grojec24.net
Autoryzowany punkt sprzedaży Bruk-bet Bruk Designer Olszany

Co można zasiedzieć?

7 grudnia 2022; 08:33

Materiał promocyjny

Zasiedzenie to procedura, dzięki której dana osoba może uzyskać własność cudzego mienia. W przeciwieństwie do większości innych procedur nabywania własności, zasiedzenie następuje nie na podstawie umowy, ale raczej w wyniku działania prawa i upływu czasu.

News will be here

Kto może zasiedzieć?


czas egzaminów prawniczych. Chociaż prawo nie wspomina wyraźnie o rezerwacjach, zarówno osoby fizyczne, jak i prawne mogą rezerwować miejsca. O tym, czy osoba fizyczna lub podmiot zasiada podczas egzaminu decyduje to, czy osoba ta ma dobrą czy złą wiarę, co zostanie omówione poniżej.

Co można zasiedzieć?


Zasiedzieć można m.in.:
- rzeczy ruchome
- nieruchomości
- użytkowanie wieczyste
- prawa do ziemi.

Po przeciwnej stronie znajdują się rzeczy, które nie są dopuszczone do obrotu, nie podlegają zasiedzeniu. Można do nich zaliczyć drogi publiczne, które mają określony cel i stąd odmawia się im prawa do handlu.

Po jakim czasie można coś zasiedzieć?


Wymagany okres zasiedzenia nieruchomości jest różny w zależności od motywów posiadacza i tego, czy działa on w dobrej czy złej wierze. Długość czasu wymaganego do nabycia jest uzależniona od tego, czy posiadacz działa w dobrej czy złej wierze i wynosi: 30 lat w przypadku złych pobudek. Za tak wydłużony przewidywany czas odpowiada wartość nieruchomości, a także jej znaczenie społeczne i przypadkowość. Okres posiadania musi być nieprzerwany, co oznacza, że musi trwać przez cały czas trwania spadku. Natomiast przemijająca przeszkoda w posiadaniu rzeczy nie przerywa posiadania, a tym samym jego transmisji.

Nie jest również konieczne objęcie rzeczy w posiadanie przez inną osobę, jeżeli osoba sprawująca urząd oddaje ją w czasowe użytkowanie (np. w najem lub dzierżawę). W takim przypadku osoba sprawująca urząd nadal jest uważana za właściciela przedmiotu, a nawet można uznać, że potwierdza, iż uważa go za swój (kto decyduje o tym, kto i na jakich zasadach korzysta z jego własności).

Czy sprawa w sądzie jest niezbędna?


Z przedstawionych powyżej informacji wynika, że nie ma prawnego obowiązku wszczęcia postępowania o stwierdzenie zasiedzenia. W wyniku działania prawa i upływu czasu zajęcie następuje automatycznie. Orzeczenie sądu oprócz tego, że stanowi podstawę do założenia (lub wpisania) księgi wieczystej (w przypadku nieruchomości) jest również podstawą do zasiedzenia nieruchomości. Dekret stwierdzający zasiedzenie wydawany jest przez sąd, a jego wydanie jest konieczne. W przypadku braku takiego dekretu nie jest możliwe zakończenie procedury administracyjnej związanej z uzyskaniem pozwolenia na budowę (na przykład), w której przedmiotem zasiedzenia (sprzedaży nieruchomości) może być obrót.

Tworząc ten artykuł inspirowaliśmy się materiałami dostępnymi na stronie https://zasiedzenie.net/

 

Najnowsze artykuły

Rusza przebudowa parku miejskiego w Grójcu! Rozpoczynają się prace przy kolejnym etapie rewitalizacji...
Dariusz Gwiazda: Wznawiamy rozbudowę Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Grójcu Burmistrz Dariusz Gwiazda poinformował, że w czwartek zosta...
Były sędzia poszukiwany listem gończym! Był zameldowany w Grójcu Były już sędzia Tomasz Szmydt, który zbiegł na Białoruś i...
Zmiany w kierownictwie Komendy Powiatowej Policji w Grójcu W środę (15.05) podczas uroczystej zbiórki w sali...
Przy stacji PKP Warka powstanie parking na 150 miejsc Mieszkańcy dojeżdżający na co dzień do pracy i szkoły ł...

Najnowsze ogłoszenia

Firmy z Grójca i okolic

OSK MANEWR PATRYK TOMASZ KUJAWA Dlaczego My? Odpowiedź jest prosta i zawarta w tym krótkim opisie.

2013-2023 © Grojec24.net - informacyjny portal mieszkańców Grójca i Powiatu Grójeckiego.

Wydawcą portalu jest AaaMedia.pl.