Dariusz Gwiazda: Można zrobić o wiele więcej! (WYWIAD)

29 października 2018; 08:05

Materiał promocyjny

Najważniejszą cechą przyszłego burmistrza jest uczciwość, transparentność w podejmowaniu decyzji, równe traktowanie wszystkich obywateli, bez rozdawnictwa przywilejów dla wybranych - mówi przed drugą turą wyborów kandydat na burmistrza Grójca, Dariusz Gwiazda.

Już w niedzielę II tura wyborów na burmistrza Grójca. W pierwszej otrzymał Pan 32,05 proc. poparcia -  zagłosowało na Pana 3745 mieszkańców. To świetny wynik. Co Pańskim zdaniem o tym zdecydowało?

Dariusz Gwiazda – kandydat na burmistrza Grójca: Myślę, że przede wszystkim chęć zmiany oraz innej jakości w zarządzaniu miastem i gminą. Grójec i okolice mają ogromny potencjał i nie ma powodu, żeby tego potencjału nie wykorzystać dla dobra i poprawy jakości życia mieszkańców. Jesteśmy jako społeczeństwo coraz bardziej świadomi swoich potrzeb i otwarcie o tym mówimy. Widzę wiele ciekawych inicjatyw społecznych oraz potrzebę wpływu Mieszkańców na to jak wygląda nasza mała ojczyzna.

Jest też większa świadomość, że to my jako mieszkańcy utrzymujemy władze samorządowe z naszych podatków i chcemy, żeby nasze pieniądze wydawane były efektywnie i transparentnie. To nie są czasy petenta, tylko czasy świadomych swoich praw obywateli, oczekujących dialogu, a nie autorytarnego zarządzania. Ja właśnie taką jakość oferuję i jestem dumny z tego że 3 745 mieszkańców to doceniło.

Otrzymał Pan też najwięcej głosów spośród wszystkich kandydatów na radnych. Jak ocenia Pan sytuację w nowej Radzie Miejskiej?

Bardzo dziękuję Mieszkańcom za zaufanie, 312 głosów to wynik pokazujący, że moje 4 lata w radzie miejskiej zostało ocenione pozytywnie.

Nowo wybrana rada jest radą wyłonioną z wielu komitetów wyborczych.

Niezależnie jednak od wyniku wyborów wielką nadzieję wiążę z nowymi osobami, które pierwszy raz dostały się do Rady Miejskiej.

Nawet jeśli burmistrz nie będzie miał większości w nowej Radzie to i tak nic nie stoi na przeszkodzie, żeby model współpracy diametralnie się zmienił. Będzie więc miejsce na dyskusję i konstruktywne spory, a bezrefleksyjne podnoszenie rąk w trakcie głosowań ostatecznie zniknie w niebycie.

Rada ma za zadanie nie tylko ślepo wspierać burmistrza, ale też go kontrolować. Jeśli chcielibyśmy poważnie traktować internetową krytykę, że nowy burmistrz nie otrzyma absolutorium, jeśli nie ma większości w radzie to już dzisiaj można stwierdzić, że nie powinno udzielić się absolutorium aktualnemu burmistrzowi za rok 2018, zarzucając złe wykonanie, czy wręcz niewykonanie budżetu, czego dowodem może być niezrealizowanie zadań w ok. 50%, których burmistrz się podjął. Chcę  podkreślić, że dla mnie jednym z filarów stabilności finansowej naszego samorządu jest Skarbnik Gminy, której fachowość i dbałość o finanse Gminy nie dają podstaw do zarzutów o niegospodarność lub złe wydatkowanie pieniędzy.

Od tej kadencji posiedzenia rady miejskiej będą transmitowane na żywo w internecie i dostępne na stronie internetowej urzędu. Każdy radny otrzyma tablet i głosowania będą  elektroniczne.

Pański kontrkandydat mówi dużo o doświadczeniu potrzebnym do zarządzania miastem. Co Pan na to?

Doświadczenie powinno przekładać się na jakość, a wrogiem długoletniego sprawowania władzy jest rutyna i brak świeżego spojrzenia. W minionej kadencji niestety tej jakości nie było widać w przeprowadzonych inwestycjach, np. podczas remontu boiska przy PSP nr 2 na trzech boiskach zrobiono nawierzchnię z pianki poliuretanowej, a nie zrobiono na żadnym nawierzchni ze sztucznej trawy. Z tego powodu na boisku praktycznie nie gra się w piłkę nożną. Innym przykładem jest remont basenu rozliczany bez dotacji, które w fazie rozpoczęcia prac były niemal pewne, a zostały wykonane tylko z budżetu miasta. Do remontu basenu można było też podejść bardziej gospodarnie, czyli za 54% kwoty (3,5 mln zł) zrealizować najpilniejsze prace. Efekt byłby niewiele mniejszy niż po wydaniu 3 mln zł więcej, a zaoszczędzone pieniądze można było wykorzystać na drogi, chodniki, parkingi, oświetlenie czy inne, służące mieszkańcom inwestycje.

Z jednej strony radni jednogłośnie aprobowali takie duże wydatki, a z drugiej - głosowali za nieprzyznaniem pomocy powiatowi pomocy w wysokości 200 tys. zł na remont drogi, tak oczekiwanej przez mieszkańców.

Gmina musi współpracować z Powiatem na wielu płaszczyznach, dzięki temu można zrealizować wiele inicjatyw. Brak takiej współpracy i wzajemne animozje doprowadziły do tego, że tylko część drogi Grójec-Kociszew została wykonana, a ulica Poświętne jest nadal w fatalnym stanie. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Dzięki porozumieniu można byłoby zrobić jedno i drugie, oczywiście stopniowo.

Jednym z punktów mojego programu jest zarządzanie miastem i gminą przez ekspertów. Nie może być tak, że w gminie posiadającej ponad 300 km dróg, nie ma  osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za drogi gminne. Również urzędnicy powinni być przygotowani do samodzielnego realizowania projektów i brać za nie pełną odpowiedzialność. Tylko zespół zaangażowanych, samodzielnych i odpowiedzialnych specjalistów jest w stanie zdynamizować rozwój gminy i właściwie zadbać o interesy mieszkańców.

Jako radny i wiceprzewodniczący rady miejskiej poznałem wszystkie zagadnienia związane z funkcjonowaniem Gminy. Wprowadziłem wiele zmian w funkcjonowaniu rady - upubliczniłem wizerunek radnych, wpisałem do zadań rady zatwierdzanie planów pracy komisji rady i sprawozdania z ich realizacji. Byłem członkiem komisji budżetowej. Należałem do Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Zdrowia i Spraw Społecznych.

Burmistrz musi mieć stały kontakt z mieszkańcami przez media społecznościowe, a nie tylko uaktywniać się kilka tygodni przed wyborami.

Najważniejszą cechą przyszłego burmistrza jest uczciwość, transparentność w podejmowaniu decyzji, równe traktowanie wszystkich obywateli, bez rozdawnictwa przywilejów dla wybranych.

Jakie jest zdanie o udziale mieszkańców w partycypacji społecznej?

To bardzo ważny element współdecydowania mieszkańców o przyszłości miejsca, w którym żyją. Niestety w wydaniu grójeckim jest to działanie pozorowane. Do tej pory "budżet obywatelski" był organizowany na zasadzie zgłaszania burmistrzowi pomysłów inwestycyjnych w kopertach przez radnych i burmistrz decydował o tym, które inicjatywy wejdą w życie. Nie było miejsca na dialog, wysłuchanie pomysłów i potrzeb mieszkańców oraz faktyczny wpływ na co nasze pieniądze są wydawane. Moja wizja budżetu partycypacyjnego to bliska współpraca z mieszkańcami, wypracowany wspólnie z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami regulamin i demokratyczne wybory na co nasze pieniądze będą wydatkowane.

Mieszkańcy powinni wiedzieć, ile wynosi budżet ich gminy, ile wynoszą wpływy z naszych podatków i opłat,  na co są wydawane pieniądze, jakie są planowane inwestycje. Będę dbał o transparentność wydatków i odpowiednią informację publiczną.

Dlaczego mieszkańcy 4 listopada mają postawić „X” przy nazwisku Dariusza Gwiazdy, a nie Jacka Stolarskiego?

Ponieważ robiąc rzeczy po staremu nie osiągniemy innej jakości i świeżego spojrzenia stymulującego rozwój. Wierzę, że moja wizja zarządzania miastem i gminą – nowoczesna, otwarta na dialog i potrzeby mieszkańców, transparentna oraz oparta na zgranym i zaangażowanym zespole specjalistów jest dla mieszkańców atrakcyjna, ponieważ wprowadzi przez wielu oczekiwaną zmianę, zdynamizuje rozwój Grójca i naszej gminy oraz poprawi jakość życia Mieszkańców.

Moja Gmina i Miasto Grójec to:

1. Więcej bezpłatnej kultury, niedzielne teatrzyki dla dzieci, spektakle dla dorosłych, większa oferta GOK dla dzieci i młodzieży.

2. Żłobki publiczne.

3. Nowa szkoła.

4. Rozbudowa PSP nr 1.

5. Poprawa dróg na wsiach.

6. Amfiteatr i rozbudowa parku.

7. Zagospodarowanie Dworca Kolejki Wąskotorowej.

8. Budżet obywatelski.

9. Schronisko dla zwierząt.

10. Sprzedaż terenów inwestycyjnych w Słomczynie.

11. Budowa kładki dla pieszych nad trasą E50.

12. Rozwój i dofinansowanie OSP.

13. Powstanie Klubu Seniora.

14. Stworzenie terenu do wypoczynku i rekreacji z prawdziwego zdarzenia.

15. Rozbudowa i stworzenie sieci ścieżek rowerowych.

A jak skomentuje Pan decyzję Artura Banasiewicza o oficjalnym poparciu pańskiego kontrkandydata?

Jest to decyzja dla mnie niespójna z dotychczasowymi działaniami. Artur Banasiewicz wystartował w tegorocznych wyborach mocno podkreślając, że Grójec potrzebuje zmian. Mieszkańcy, którzy oddali na niego głos wspierali pomysł nowej jakości w samorządzie. Wystarczy poczytać komentarze w Internecie  bądź porozmawiać z mieszkańcami, żeby zobaczyć jak wielki zawód Artur sprawił swoim wyborcom, którzy mają przecież możliwość samodzielnego myślenia i otwarcie mówią, że decyzji Artura nie popierają. Dzień przed ogłoszeniem decyzji odmówiłem Arturowi zaproponowania stanowiska wiceburmistrza, w przypadku wygrania przeze mnie wyborów. Uważam, że to stanowisko ma służyć gminie i ma konkretne zadania. Odcinam się od standardów obiecywania stanowisk w zamian za poparcie w głosowaniu.

Znając wcześniejsze kontakty Artura Banasiewicza i Jacka Stolarskiego, opierające się często o prokuraturę to chwalenie się tym poparciem przez kandydata, jest raczej aktem desperacji.

Co chciałby powiedzieć mieszkańcom Grójca, swoim wyborcom Dariusz Gwiazda przed drugą turą?

Szanowni Państwo, dobiega  końca wielomiesięczna praca wspaniałego zespołu, który wraz ze mną zaangażował się w projekt komitetu wyborczego Nam Zależy. Udało nam się przekonać wielu z Państwa, że nowa jakość jest możliwa. Żeby nasza praca zakończyła się sukcesem, proszę o mobilizację i zaangażowanie. W  I  turze za zmianą w Grójcu, opowiedziało się ok. 70% mieszkańców. Liczę na Państwa głosy i w drugiej turze.

Wysoka frekwencja w wyborach samorządowych, szczególnie w Grójcu jest wymownym gestem niezgody na rutynę, brak transparentności i niewystarczające dbanie o interesy mieszkańców. Można zrobić o wiele więcej dlatego proszę o kredyt zaufania i oddanie głosu na mnie 4 listopada!

* Materiał sfinansowany ze środków KWW Nam Zależy

TAGI:

 

Najnowsze artykuły

Profesjonalny doradca kredytowy jest na wagę złota Badania pokazują, że Przybywa osób, które na co dzień...
Koronawirus: środa bez nowych zakażeń Mimo dużej liczby nowych przypadków koronawirusa w Polsce,...
Jakie są konsekwencje niezłożenia deklaracji na podatek od środków transportowych? Podatek od środków transportowych to opłata dotycząca właś...
Prawie 1,5 mln zł na zagospodarowanie brzegów Pilicy Już wkrótce brzegi Pilicy zostaną zagospodarowane. Powstan...
Koronawirus: sanepid informuje o zgonach z marca i kwietnia We wtorkowym komunikacie sanepid w Grójcu poinformował o...
www.AUTOdoc.pl

Najnowsze ogłoszenia

Opiekunka osoby starszej w Niemczech,... "Opiekunka osoby starszej w Niemczech, Freiburg 1350 euro
Pielęgniarka lub doświadczona opiekunka... "Pielęgniarka lub doświadczona opiekunka osoby starszej w Niemczech,...
Opiekunka osoby starszej w Niemczech,... "Opiekunka osoby starszej w Niemczech, Geiselhöring, Niederbayer
Opiekunka osoby starszej w Niemczech,... Opiekunka osoby starszej w Niemczech, Frankfurt am Main 1500 euro ...
Opiekunka osoby starszej w Niemczech,... "Opiekunka osoby starszej w Niemczech, 76307 Karlsbad

Firmy z Grójca i okolic

Take Care Polska sp. zoo. Firma zajmuje się dochodzeniem zaniżonych odszkodowań zarówno z OC sprawcy...
Firma przeprowadzkowa Lider - Przeprowadzki... Jesteśmy firmą przeprowadzkową z Krakowa, jednak wykonujemy także przeprowadzki...
... Sporządzanie wycen nieruchomości dla zabezpieczenia kredytów hipotecznych,...
Twój Dzień - organizacja imprez okolicznościowych... Szukasz wodzireja na swoje wesela? Skontaktuj się z agencją Twój Event,...
OSK MANEWR PATRYK TOMASZ KUJAWA Dlaczego My? Odpowiedź jest prosta i zawarta w tym krótkim opisie.

2013-2020 © Grojec24.net - informacyjny portal mieszkańców.

Wydawcą portalu jest AaaMedia.pl.