Dariusz Gwiazda: Nie było tak ciężko, jak niektórzy przewidywali

27 listopada 2019; 14:27

114 komentarzy

Dariusz Gwiazda (fot. Agata Matulka/Urząd Gminy i Miasta w Grójcu) Dariusz Gwiazda (fot. Agata Matulka/Urząd Gminy i Miasta w Grójcu)

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec – Dariusz Gwiazda – podsumowuje pierwszy rok swojej pracy w rozmowie z Mateuszem Adamskim.

W listopadzie mija rok odkąd został Pan wybrany na burmistrza Grójca. Jak Pan ocenia ten czas?

Dariusz Gwiazda: Na pewno nie było łatwo, ale nie było też tak ciężko, jak niektórzy przewidywali. Zaczynając swoją pracę w roli burmistrza miałem nadzieję, że nowe projekty będzie można wdrożyć o wiele szybciej. Niestety, złożoność procedur, uchwały, które muszą przechodzić przez Radę Miejską, a jednocześnie obecność w radzie miejskiej radnych, którzy są byłymi włodarzami i tłumaczenia radzie wielu nowych rozwiązań, które napotykają polityczny opór, uzmysłowiły mi, że nie uda się wprowadzić wszystkiego w życie tak szybko jakbym chciał. Przykładem jest sprawa żłobka, który mógłby już być projektowany i przygotowywany do realizacji, a który radni wyrzucili do kosza. Drugim najboleśniejszym jest zabranie pieniędzy uzyskanych dzięki „kolejce” z budżetu kolejki wąskotorowej na ścieżkę rowerową i szkołę w Lesznowoli. Projekt ścieżki rowerowej obok torów kolejowych został przez radnych włożony do budżetu pomimo, że nie mamy zgody współwłaścicieli pasa kolejowego i z mojego punktu widzenia jest niezasadny. Podobnie projekt rozbudowy szkoły podstawowej w Lesznowoli, który wiadomo, że w tym roku nie zostanie zrealizowany, Rada „włożyła” do budżetu na ten rok. Pokazuje to, że jeśli ktoś chce komuś podstawić nogę i zrobić na złość, to może mu się to udać.

Mówi Pan o trudnych sprawach. A co można zaliczyć do sukcesów?

Dobrze układa się współpraca z dyrektorami szkół i innych jednostek gminnych, którzy mam wrażenie, chcieli żeby zmiana burmistrza nie zakłóciła pracy Urzędu, i wspierali mnie na ile tylko mogli.

Samo przekonanie wszystkich pracowników urzędu, że jubileusz 600-lecia nadania praw miejskich może się nam udać i powinniśmy się do niego przyłożyć, aby zrobić go na dobrym poziomie, pokazało, że jeśli będziemy chcieli i wszyscy staną w jednym szeregu, to nam się uda, i się nam udało.

Musieliśmy praktycznie od podstaw budować wydział inwestycji. Ma on nową panią naczelnik – młodą, bardzo energiczną osobę z wieloma pomysłami. Dzięki temu wydział ten sprawnie funkcjonuje, i udało się nam zakończyć z sukcesem wszystkie zaplanowane inwestycje, łącznie z Kościelną 10, gdzie oddaliśmy nowy budynek komunalny.

Dodatkowo zdobyliśmy środki zewnętrzne nie tylko na nowe projekty, ale też na projekty zgłoszone wcześniej, które były na listach rezerwowych do otrzymania dotacji. Dzięki naszym zabiegom otrzymaliśmy m.in. obietnicę dofinansowania na ulicę Sienkiewicza. To niebagatelna kwota, bo opiewająca na ponad 1 mln zł.

A jak Pan ocenia współpracę z Radę Miejską? Obserwując obrady można było zauważyć pewne zgrzyty, a momentami ostrą dyskusję. Nie wszystkie Pana propozycje były akceptowane przez radnych, jak np. wspomniany żłobek.

Na pewno na początku kadencji ta współpraca była trudna. Poprzedni włodarze zajmują w Radzie czołowe stanowiska. Sama Rada nie ma swoich nowatorskich pomysłów łącznie ze statutem, komisjami, regulaminem wynagradzania radnych, przejrzystością czy dostępnością radnych dla wszystkich mieszkańców gminy. Z kolei wszystkie moje pomysły spotykają się z totalną krytyką byłych decydentów i kilku ich sprzymierzeńców. Nie do końca dobrze to służy miastu. Mam nadzieję, że sytuacja powoli zaczyna się zmieniać, bo już październikowa sesja pokazała, że radni niekoniecznie liczą się z głosem poprzednich włodarzy i czasem kierują się własnym sumieniem i dobrem Gminy. Przykładem jest przekonanie radnych do naszej koncepcji gospodarki odpadami.

W kończącym się powoli roku, tematem numer jeden w lokalnym samorządzie była z pewnością sprawa opłat za śmieci. Grójec zdecydował się opuścić Związek Natura. Czy z perspektywy czasu była to słuszna decyzja?

Gdyby Natura spełniła wszystkie swoje statutowe cele, czyli pozyskała swoje śmieciarki, sortownię bądź składowisko odpadów, to na pewno nie występowalibyśmy z tego Związku. Natomiast w obecnym kształcie i strukturze nie było racji w nim bytu gminy Grójec. Chociażby z tego względu, że przed nami decyzję o opuszczeniu Związku podjęła gmina Warka. Zostaliśmy w tym tworze jako jedyna gmina miejska, gdzie nasz interes nie był zgodny z małymi gminami wiejskimi.

Uważam, że wystąpienie ze Natury było jak najbardziej słuszne. Posiadamy straż miejską, sprawnie działający i zinformatyzowany urząd i jesteśmy w stanie sami poradzić sobie z gospodarką odpadami. Ekonomia jest nieubłagana. Wszyscy eksperci, z którymi rozmawiałem wskazują, że gminy powyżej 20 tys. mieszkańców powinny zadbać, aby mieć swoje spółki komunalne zajmujące się odpadami, natomiast mniejsze gminy powinny się zrzeszać w stowarzyszenia, ale niekoniecznie takie jak Natura, bo Związki Gmin mają specyficzne umocowanie prawne i Gmina, poza osobą burmistrza, nie ma żadnego wpływu na działalność Związku.

Kiedyś powiedziałem, że nie zmniejszymy już cen, które zostały zaproponowane przez operatora zewnętrznego w grudniu 2018 roku. Nasz system nie jest jeszcze odpowiednio uszczelniony – za mało osób płaci, a za dużo mieszka, produkując przy tym coraz więcej śmieci. Poza tym nie mamy zaszczepionego i wyedukowanego nawyku selektywnego zbierania odpadów. Musimy zrobić wszystko, żeby ceny nie szybowały w górę jak dotychczas, ale wzrastały jedynie o stopę inflacji. Kiedy uszczelnimy bazę mieszkańców i wzrosną wpływy do budżetu gospodarki odpadami, to koszty zostaną zminimalizowane.

Urząd zaproponował nowy system naliczania opłat za śmieci. Część mieszkańców zapłaci na podstawie zużytej wody, a część nadal będzie płacić od osoby w gospodarstwie domowym. Wywołało to spore kontrowersje.

Przejmując gospodarkę odpadami przez gminę nie było moim założeniem wprowadzenie zróżnicowanego systemu naliczania opłat. Chcieliśmy to zrobić jednakowo dla całej gminy. Zakładaliśmy, że w domach jednorodzinnych byłyby oddzielne podliczniki do podlewania ogródków. To byłoby najsprawiedliwsze dla całej gminy. Niestety, Regionalna Izba Obrachunkowa nie pozwala wyodrębniać podliczników i mieszkańcy muszą płacić w oparciu o wskazania wodomierza głównego zużytej wody. Dlatego zdecydowaliśmy się od naliczania opłat od liczby mieszkańców w domach jednorodzinnych. Nadchodzący rok pokaże, na ile w ten sposób uda nam się uszczelnić system. Nie jest powiedziane, że taki system będzie na zawsze.

Sytuacja z odpadami w Polsce i na świecie jest coraz tragiczniejsza i jeśli rząd nie wprowadzi Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta nadal mieszkańcy będą ponosili skutki zaniedbań w obszarze gospodarki odpadami.

Polska dopiero stawia bardziej zdecydowane kroki w kierunku pełnego wdrożenia ROP. Systemy te od lat z powodzeniem działają w innych krajach. Czego możemy się od nich nauczyć? Jakie przykłady są warte naśladowania i jakich pułapek należałoby starać się uniknąć? Dzięki takim rozwiązaniom do systemu mogłoby wpłynąć ponad 3 mld zł.

Aby zapobiec dalszym podwyżkom opłat powołano nową spółkę komunalną.

Zdecydowaliśmy się na taki krok, ponieważ istnieje możliwość pozyskania 2,5 mln zł na stworzenie infrastruktury takiej spółki komunalnej. Nie chcemy generować dodatkowych kosztów dla gminy, dlatego na razie będziemy bazować na zakładzie wodociągów, gdzie pracuje były wiceburmistrz Janusz Gaweł, który zna doskonale teren oczyszczalni i lokalne uwarunkowania. Zgodził się za symboliczne dodatkowe wynagrodzenie pracować na rzecz tworzenia nowej spółki. Pojawiły się wprawdzie negatywne komentarze dotyczące jego wyboru, ale z pewnością jest to jedyna osoba, która ma takie doświadczenie i zna na tyle specyfikę środowiska lokalnego, aby taką spółką pokierować. W ciągu najbliższych 14 miesięcy spółka nie będzie miała żadnych dochodów, natomiast będzie starała się o pozyskanie środków zewnętrznych i jednocześnie będzie przygotowywała się do ewentualnego przejęcia gospodarki odpadami od 2021 roku.

Zapewne myśli już Pan intensywnie o budżecie na przyszły rok. Jaki on będzie?

Budżet operacyjny gminy na 2020 roku będzie najmniejszy od wielu lat. Wzrost minimalnych wynagrodzeń i nowe ulgi podatkowe spowodowały, że do budżetu gminy po stronie dochodów z PIT wpłynie ok. 4 mln zł mniej niż dotychczas. Z drugiej strony na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli przy jednoczesnym zmniejszeniu subwencji oświatowej o 0,5 mln zł będziemy musieli znaleźć w budżecie ok. 5 mln zł. Z gminnych środków dopłacamy do oświaty 55 proc., a 45 proc. stanowi subwencja. Tymczasem mówi się, że dopłata powyżej 40 proc. to jest czerwona lampka dla budżetu gminy. Są gminy, które w ogóle nie dopłacają do oświaty. Dlatego powołaliśmy nowy wydział edukacji, który ma poprawić efektywność zarządzania gminną oświatą.

Obecnie na przyszły rok na inwestycje mamy w budżecie zaledwie 3 mln zł. Tymczasem biorąc pod uwagę ilość wniosków zgłoszonych do budżetu przez kluby radnych, potrzebowalibyśmy kilkunastu lat, aby je wszystkie spełnić.

Mówi Pan, że budżet będzie skromny. Jakie zadania będziecie chcieli zrealizować?

W pierwszej kolejności musimy wykonać ulicę Batalionów Chłopskich. Położyć tam nową nawierzchnię, przebudować linię energetyczną i wykonać chodniki. To ulica gęsto zaludniona, gdzie warunki dla mieszkańców są obecnie tragiczne. Wspólnie z powiatem chcemy wyremontować ulicę Poświętne i możliwe, że skorzystamy z dofinansowania Sejmiku Województwa i przedłużymy odcinek remontowanej drogi Bikówek - Uleniec. Zamierzamy też wykonać ulicę Heweliusza.

Dla mnie to są priorytety na przyszły rok. Natomiast inne inwestycje będziemy realizowali, kiedy po nowym roku pojawią się wolne środki w budżecie. Przy czym trzeba zaznaczyć, że nie wiadomo, ile będziemy musieli dopłacić w tym roku do śmieci, pomimo wyjścia ze Związku Natura. Mówi się o setkach tysięcy złotych.

A co z większymi inwestycjami, jak rozbudowa szkoły nr 1 czy dalsza modernizacja stadionu miejskiego?

Te zadania nie są bezpośrednio związane z budżetem, ponieważ środki na nie mamy zapisane w wieloletniej prognozie finansowej gminy w postaci obligacji lub kredytów. Przed rozbudową szkoły nr 1 oraz budową stadionu, a także budową budynku komunalnego na ul. Kościelnej, gmina miała już około 15 mln zł zadłużenia. Te trzy inwestycje powodowały w wieloletniej prognozie kolejne ok. 20 mln zł zadłużenia. Mimo tego, gmina do 2033 r. ma bezpieczny budżet, ponieważ możemy przeznaczać rocznie na spłatę tych długów od 3 do 4 mln zł. Zaciągnięcie kolejnego zobowiązania będzie wydłużało ten okres. Dlatego pojawia się pytanie jakie będzie rozstrzygniecie przetargu na rozbudowę PSP Nr 1.

Projekt uzgodniony jeszcze z poprzednim burmistrzem, nie zakładał powrotu siódmych i ósmych klas do szkoły nr 1. Natomiast dla mnie jak również dla szkoły jest to niezbędny warunek, dlatego założyliśmy w aneksie do projektu wybudowanie nowych dziewięciu sal dydaktycznych, w miejscu zaprojektowanego wcześniej łącznika szkoły z nową halą sportową. Projekt został złożony do starostwa i czekamy na pozwolenie na budowę. Inwestycję będziemy realizować etapami. W pierwszym ma powstać hala sportowa oraz dodatkowe sale dydaktyczne, natomiast w drugim etapie nowa stołówka w miejscu dotychczasowej sali gimnastycznej. Zakładamy, że prace potrwają około dwóch lat.

Pojawiają się pogłoski o możliwej likwidacji szkoły w Częstoniewie.

Żadne decyzje w tej sprawie nie zapadły. Obecnie do tej placówki uczęszcza blisko 90 dzieci, z czego 56 to uczniowie klas 1-8. W niektórych oddziałach jest zaledwie 6 uczniów, natomiast utrzymanie szkoły kosztuje gminę rocznie duże pieniądze, których nie pokrywa subwencja oświatowa. Jeśli nadal będzie postępował spadek dzieci w wieku szkolnym, to Rada Miejska będzie musiała się poważnie zastanowić, czy jest sens istnienia tej placówki. Zwłaszcza, że szkoła wymaga remontów i także rozbudowy o nowe pomieszczenia. Na pewno nie chcielibyśmy likwidować tego miejsca jako obiektu publicznego ani sprzedawać osobom prywatnym. Może powinno pozostać w nim tylko przedszkole, świetlica lub inna działalność.

Czy w najbliższym czasie można spodziewać się kolejnych zmian personalnych w Urzędzie Gminy lub podległych jednostkach?

Ogłoszony jest konkurs na dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej, dotychczasowa dyrektor przechodzi za porozumieniem stron do Starostwa Powiatu Radomskiego. W najbliższych miesiącach będzie konkurs na dyrektora Grójeckiego Ośrodka Kultury, a w przyszłym roku na dyrektora Grójeckiego Ośrodka Sportu.

W tym roku Grójec świętował swoje 600-lecie. Jak Pan zapamięta ten jubileusz?

Największym osiągnięciem jubileuszu jest to, że udało się pokazać nieznaną historię naszego miasta. Upamiętniliśmy honorowym obywatelstwem i tablicą pamiątkową na Ratuszu, założyciela i późniejszego komendanta powiatowego POW, uczestnika walk o niepodległość w 1920 r. oraz w Powstaniu Warszawskim, burmistrza Grójca, ś.p. Tadeusza Olszewskiego. Było to spełnienie danego przyrzeczenia żyjącemu jeszcze bratankowi burmistrza prof. Andrzejowi K. Olszewskiemu. Spełniliśmy też marzenia wielu mieszkańców uwiecznieniem nagrania studyjnego Poloneza Grójeckiego i zaprezentowaniem układu tanecznego na rynku przy wielkim wsparciu finansowym samych tancerzy.

Wkrótce ma zostać wydana ponad 200-stronicowa monografia Grójca autorstwa Remigiusza Matyjasa. Będziemy chcieli wręczać tę książkę najlepszym uczniom naszych szkół. Niewykluczone też, że będzie można ją nabyć w lokalnych księgarniach. Autor chciałby kontynuować taką serię, bo nie wszystkie informacje udało się zawrzeć na tych 200 stronach. Dlatego myślimy, aby co kilka lat wydawać kolejne tomy monografii.

Trzeba też wspomnieć, że w organizację jubileuszu włączyły się firmy grójeckie, które wyłożyły na ten cel łącznie około 200 tys. zł. Co ważne, lokalni przedsiębiorcy zapewnili nas, że w przyszłości chcą uczestniczyć w takich projektach.

Panie Burmistrzu, przed Panem następne 4 lata pracy. Jak Pan wyobraża sobie następną część kadencji?

Chcemy doprowadzić do finału rozbudowę PSP Nr 1 o halę sportową i sale lekcyjne, przebudowę stadionu piłkarskiego Mazowsza, budowę żłobka samorządowego, remont dworca PKP, budowę lokali tymczasowych dla osób z eksmisji i wiele innych zadań, o ile współpraca z Radą Miejską będzie służyła wspólnym celom.

Wywiad ukazał się w listopadowym wydaniu miesięcznika "Życie Grójca".

TAGI:

Komentarze (114):

Kkk; 27 listopada 2019, 23:24

Remont dworca PKP. A kiedy skm_ka do Warszawy?

oświata; 28 listopada 2019, 09:17

A w szkołach cięcia …. zenada

Do oświata; 28 listopada 2019, 12:41

O świata jest niewydolna, bo źle wydaje przydzielone środki, tak samo jak ochrona zdrowia.
Dyrektorzy szkół mogą to zmienić, musza podjąć wysiłki. Efekty są możliwe, trzeba zacząć być dobrym menedżerem, nie spolegliwym kolegą.

Do do oświata; 28 listopada 2019, 14:23

Edukacja (przynajmniej ta publiczna) to nie biznes. To nie jest rachunek zysków i strat, który ma się bilansować czy wykazywać zysk. Menedżerów i dobrych rozwiązań to ja bym proponował poszukać w paru innych dziedzinach, za które odpowiedzialny jest samorząd, jak choćby gospodarka odpadami, która na razie wydaje się przerastać decydentów.

"...Takie będą Rzeczypospolite jak ich młodzieży chowanie..." Już ponad 400 lat temu co bardziej światli mieli świadomość co do priorytetów.

Do do oświata; 28 listopada 2019, 14:26

A tak odnosząc się do treści i wydźwięku całego wywiadu nasuwa się jedno: "Car dobry tylko bojarzy źli"

Do oświata; 28 listopada 2019, 17:49

Temu daj, tamtemu daj, wszystkim mało. Tylko dobre zarządzanie, przy ograniczonych środkach, może dać dobre efekty. Ponindzy naorawdę nie może być tyle, ile byście chcieli. Trzeba szukać racjonalizacji. Nie znajdziecie, nie będzie dobrze.
A może znajdziecie więcej tych pinindzy, daj Wam Panie Boże, tylko, że inni też potrzebują.

Do do oświata; 29 listopada 2019, 07:22

Pieniędzy zawsze będzie za mało. Pytanie tylko o priorytety. Co jest ważne a co ważniejsze. I jakie sprawy/problemy można rozwiązywać poprzez proponowane przez Ciebie menedżerskie podejście i racjonalizację, a w jakich takie podejście nie jest możliwe do zastosowania (nie niemożliwe tylko nieuzasadnione).

W mojej ocenie są sprawy (np. temat odpadów), do których można podejść twardo - po prostu jest usługa do zrobienia, kosztuje jakąś kwotę i jej odbiorcy muszą pokryć całkowity jej koszt. Że drogo - segregacja i odpowiedzialne podejście do szeroko pojętej konsumpcji. Takie proste e jednak takie trudne.

Problem edukacji i szerzej szkolnictwa jest jednak trochę bardziej skomplikowany i oprócz rzeczy, które można w prosty sposób skalkulować i wycenić, są jeszcze kwestie niewymierne i trudno policzalne. Nie jestem zwolennikiem ślepego topienia pieniędzy w nieuzasadnione wydatki, ale jak poprzednio pisałem edukacja publiczna to nie biznes. A tak na marginesie pytanie czy rzeczywiście w pełni uzasadnione (również ekonomicznie) było tworzenie dodatkowych struktur w UGiM w zakresie nadzoru nad kwestiami oświaty w mieście skoro istnieje ZAPO. Czy nie lepiej było zrestrukturyzować, jeżeli audyt wykazał taką potrzebę, istniejące struktury, zreformować, przekształcić etc.? W ogóle był audyt? Pytań dużo konkretów w wypowiedziach włodarza mało.

ja też; 29 listopada 2019, 09:04

Komentarz został ukryty z powodu naruszenia zasad komentarzy.

Do oświata; 29 listopada 2019, 11:15

Dlatego, zadaniem dyrektorów musi być wyważenie wszystkich kwestii i racjonalne gospodarowanie w ramach przydzielonego budżetu.
Oddzielnym problemem jest to, czy będzie to budżet bogaty czy oszczędnościowy.
Jakim by nie był, musi być racjonalnie zarządzany i dotyczy to strony rozchodowej, gdyż strona przychodowa będzie daną zewnętrzną, bez możliwości jej zmiany w górę.

Do do oświata; 29 listopada 2019, 14:30

System finansowania oświaty w naszym kraju tak nie funkcjonuje. To nie dyrektorzy poszczególnych szkół są organami prowadzącymi, oni jedynie operują w ramach funduszy, które otrzymują - czy może inaczej - mogą zrobić tylko tyle i aż tyle na ile pieniędzy otrzymają Po prostu pełnią tu rolę wykonawczą.

To trochę analogicznie do tego co cały czas podkreśla nasz obecny włodarz, że on tylko realizuje to na co mu Rada Miejska pozwala lub nie pozwala (tym samym cedując niejako odpowiedzialność na Radę).

A pytanie jest czy rzeczywiście dyrektorzy szkół powinni zajmować się łataniem dziur w finansowaniu potrzeb szkolnych, poprzez pozyskiwanie sponsorów (w postaci firm, rodziców etc.) czy raczej powinni skupić się na kwestii jakości uczenia.

Co do racjonalności lub jego braku działań podejmowanych przez poszczególnych dyrektorów szkół podległych Gminie szczerze nie kojarzę przypadków zarzutów w tym zakresie. Możliwy przykład takiego braku ze strony organu prowadzącego podałem w poprzednim poście. Podkreślam możliwy bo możliwe też, że całości czynników decydujących nie znam, ale argumentacja przedstawiana publicznie (na zewnątrz) przez P. Burmistrza raczej nieprzekonująca.

Na razie należy dać czas Panu DG i poczekać na efekty po 2 - 3 latach kadencji.

Do oświata; 29 listopada 2019, 15:16

Dobry gospodarz - dyrektor operuje w ramach funduszy, które otrzymuje - pełna zgoda. Może to robić lepiej lub gorzej. Jeśli będzie robił lepiej chwała mu za to, jeśli gorzej, muszą być konsekwencje. Lepiej znaczy efektywniej, gorzej znaczy marnotrawczo. Ocena należy do organu prowadzącego.

optymizm :); 30 listopada 2019, 13:10

Przez ten rok nie wydarzyło nic złego. Ale nadszedł czas zdjąć różowe okulary, skończyć pr i wziąć się do roboty.

Lach; 30 listopada 2019, 22:03

Car zmienił retorykę, bo był wydźwięk, że się żali

Nikt; 1 grudnia 2019, 00:08

Komentarz został ukryty z powodu naruszenia zasad komentarzy.

ja też; 1 grudnia 2019, 09:40

le w szkołach obecnie za aprobatą lokalnych władz coraz więcej imprez, uroczystości itp a mniej czasu na edukację no i na jakość zdecydowanie.......

Do ja też; 1 grudnia 2019, 12:46

Przykre, ale prawdziwe. Ofiarą złej edukacji jesteś ty. Pierwsze zdać sobie sprawę, drugie zacząć odrabiać zaległości.
Kto sieje wiatr ten zbiera burzę, Karolku. Swoją drogą, wierna z ciebie psina jest. Idziesz na dno za panem. Panu tam dobrze, czy tobie to się okaże.

Mieszkaniec 2; 1 grudnia 2019, 13:19

Pan Burmistrz tworzy nowe etaty w jakim celu ?

Do do oświata; 2 grudnia 2019, 09:13

Rozliczanie podległych dyrektorów i wyciąganie konsekwencji (jakich?) brzmi przekonująco jedynie wtedy gdy samemu ma się "czyste sumienie". Zresztą zapowiedzi przejrzystości i transparentności w sprawowaniu władzy były na sztandarach obecnego włodarza. A jak wyszło to co jakiś czas mamy okazję się dowiedzieć przy obsadzaniu kolejnych stanowisk w miejskich spółkach, a i stan osobowy UGiM też trochę się rozrósł (przykład w postach poprzednich). Także ten tego.

Do Lach - Car trochę łagodzi ton bo jak tak dalej pójdzie to poza paroma hucznymi imprezami i zakańczaniem inwestycji zaczętych/zainicjowanych przez poprzedniego, źle ocenianego burmistrza (słusznie zresztą), to niewiele w tej kadencji uda się zrobić, a na pewno bez bojarów się nie da. Musi zacząć być koncyliacyjny bo mantra o złych radnych wszystkiego nie usprawiedliwia.

Do optymizm - obiektywnym i racjonalnym obserwatorom różowe okulary już dawno opadły, zaczynają wymagać efektów. 1/5 kadencji upłynęła a efektów - poza działaniami PR i rozrywką - brak.

Do oświata; 2 grudnia 2019, 11:35

No cóż, najwyraźniej promujemy się dalej.
Nie jest to zabronione., ale na pewno można robić to inteligentniej i z większa klasą.
Tak uogólnione zarzuty, polegające na wypominaniu braku efektów i nadmiernym PR, można poczynić zawsze i w stosunku do każdego, wystarczy mieć złą wolę, jak to jest w twoim przypadku.
Co do radnych, jako całość i pojedynczo - bardzo dużo do poprawy w kwestii dobrej woli, umiejętności i zaangażowania.
Sformułowanie o czystym sumieniu - bezczelność i zarozumiałość, świadczące o samouwielbieniu piszącego i wrogim nastawieniu.
Nie ma drugiej takiej jednostki samorządu w Polsce, w której przegrani i przepełnieni chęcią odegrania się dwaj poprzedni włodarze, wewnątrz Rady, wykonują plan pod nazwą - bez naszej zgody nowy Burmistrz nie nawet pierdnie. Prowokują, jątrzą i zabawiają się w demokrację, rozumiana po swojemu.
Prywata w najczystszej postaci ludzi małych charakterem i umysłem oraz usłużna pomoc bezwolnych, bezrefleksyjnych akolitów.
A my wszyscy musimy na to patrzeć, bo odwołać takich jest raczej trudno. I nie ma dla nich znaczenia czy nazwiska będą zszargane czy nie, ten honor jest im obcy.

Do oświata; 2 grudnia 2019, 13:08

Nie dostałeś stanowiska, nie dostał nikt z twoich kompanionów, to co robisz?
Kwiczysz o kadrach.
Lepszym by było udowodnić, że masz potencjał i błędem było pominięcie tak zdolnej i wybitnej jednostki oraz że z tobą byłyby same sukcesy. Dawaj chłopie, niech włodarz pozna się na tobie, przecież jesteś tego wart. Grunt to mieć wysoką samoocenę, reszta przyjdzie z automatu.
A może poprzednik da ci chleba w powiecie, jak to już zrobił dla niektórych?

Do do oświata; 2 grudnia 2019, 13:16

Zaczęły się wycieczki i oceny ad personam, ciekawie :) Nie wyciągałbym tak pochopnych wniosków, w stosunku do swoich interlokutorów, tylko po kilku komentarzach, zamieszczonych pod trochę jednak tendencyjnym wywiadem z jaśnie nam panującym. Użycie " " nie było bezrefleksyjne.

Jak podkreślałem w postach, które dotychczas popełniłem, zmiana która się dokonała była jak najbardziej potrzebna i JS uczciwie na to zapracował. Zwycięzca i konkurent kampanijny obiecywał duże zmiany w podejściu do sprawowania władzy, zarządzania gminą itp. I zmiany rzeczywiście zaszły, ale największe to personalne - instytucjonalnych brak.

Cierpliwości mi nie brak, więc spokojnie jeszcze te niecałe 4 lata poczekam na efekty. Zobaczymy wtedy co po stronie zysków DG zapisze, a raczej my jako wyborcy. Niby 4 lata to sporo czasu, niemniej efekty po roku nie rzucają na kolana. Ale może to taka rozgrzewka.

Niestety końcówka posta potwierdza moje wcześniejsze spostrzeżenia. Panu Burmistrzowi udaje się skutecznie kreować wizerunek (PR) zgodnie z maksymą: "Car dobry tylko bojarzy źli". Jakby to u nas w grójeckim było super gdyby nie Ci źli Radni, którzy co i rusz nogi podstawiają. Tych Radnych jednak ktoś wybrał i stanowią oni przedstawicielstwo obywateli - ich poglądów, racji, wizji i wartości, które wyznają. Ci sami wyborcy/obywatele wybrali DG na burmistrza.

Przypominam tylko, że po primo burmistrz wprowadził do RM także członków swojego komitetu, Obserwując przebiegi kolejnych sesji rady trudno wyłapać jakiekolwiek ich wypowiedzi w jakichkolwiek sprawach - marazm. Po secundo wyniki wyborów, przynajmniej w części można było przewidzieć, i DG powinien taki scenariusz od początku zakładać, że nie cały jego komitet wejdzie do RM, i swoje inicjatywy i pomysły będzie musiał umieć "sprzedać" także "obcym", tworząc koalicje na potrzeby realizacji poszczególnych projektów.
Z całego serca, życzę mu w tym powodzenia, bo sukcesy burmistrza (te prawdziwe, wymierne) oznaczają też sukcesy dla nas jako mieszkańców.

Do oświata; 2 grudnia 2019, 13:20

Te, oświata, gburowaty jesteś i trochę ciemny. Bez szans na aprobatę kogokolwiek. Znaczy też naiwny.

Do do oświata; 2 grudnia 2019, 13:28

Polemikę, jeżeli jest taka wola, mogę kontynuować, ale tylko w warunkach poszanowania.

W swoich dotychczasowych wypowiedziach nikogo personalnie nie obrażałem. Ich treść jest jedynie wypełniona moimi osobistymi ocenami, spostrzeżeniami i refleksjami nt. roku rządów DG jako burmistrza. Jak każde oceny wydawane przez ludzi, są one subiektywne, i można się z nimi zgadzać lub nie. Jeszcze nie jest to zabronione. Oceny może i są surowe, ale to też moje prawo. Można podyskutować, ale tylko merytorycznie.

Niestety jak zaczynają się cyt. "...kolesie, kwiczenie..." itp. to merytoryki już nie ma. Niestety.

Do oświata; 2 grudnia 2019, 14:42

W jednych postach piszesz, że rzeczywiście potrzeba dłuższego okresu niż rok lub dwa lata by ocenić włodarza, w natępnych twierdzisz, że nic nie zrobił poza PR, potępiając go i w jeszcze innych piszesz, że jesteś cierpliwy.
Tak więc, promujesz się i nic więcej szczerego ani sensownego nie masz do przekazania.
Adieu.

ja też; 2 grudnia 2019, 14:53

Zgadzam się z przedmówcą w zupełności najczęściej obrońcy DG jak nie mają nic do powiedzenia ( a najczęściej nie mają ) to po prostu paskudnie obrażają,wręcz wyzwiska padają ....... to też o czymś świadczy jakich obrońców ma DG.Podsumowanie pierwszego roku kadencji jest bardzo obiektywne i"jak słychać na mieście" coraz więcej ludzi ma podobne zdanie. Imprezy które cały rok dominują w harmonogramie prac DG już ludziom zaczynają wychodzić bokami ( po trzy w tygodniu????) ,a czasami częściej , nie licząc tych w terenie . A tak dużo naborów , konkursów i zmian personalnych to nikt nie pamięta od wielu, wielu lat............ i co to fajnie

Do oświata; 2 grudnia 2019, 15:08

Ludzie wiedzą, w jaki spisów wielu z tych radnych pozyskiwało poparcie. To głónie ci są tym wstydem. A pieniądze z kolejki to tak merytorycznie zostały skręcone czy na złość? A te smsy? A te podpuszczania? To ma być poziom merytoryczny?

Do do oświata ; 2 grudnia 2019, 17:31

Zarzut braku logiki i niekonsekwencji kompletnie nietrafiony. Polecam dokładną lekturę moich postów. Czy wg Ciebie negatywna ocena po 1 roku jest przeszkodą do tego aby obdarzyć DG zaufaniem na kolejne 4 lata? Ja taki kredyt zaufania Panu Burmistrzowi, jako jego wyborca, daję i to napisalem.

Co do wyboru radnych to poprzednio też napisałem, że to ci sami ludzie, którzy wybrali DG. Trudna do obrony jako ocena jest ta, że przy wyborze Burmistrza to zrobili dobrze, ale przy wyborze radnych to już dali się kupić. Pokazuje to tylko jak duże było w społeczeństwie zmęczenie JS i tyle. Za swoje działania radni biorą odpowiedzialność i zostaną rozliczeni, podobnie jak DG, za 4 lata.

Ponownie, możemy polemizować i dyskutować, ale tylko merytorycznie i w ramach pewnych norm i dobrych obyczajów. Wstawki noszące znamiona hejtu, obrazania, mówią tylko o osobie je piszącej. Powodują też podejrzenie, że argumentów brak. A polemika i ocena działań DG na argumenty mnie interesuje. Swoje spostrzeżenia i oceny przedstawiłem. Czy są celne to kwestia właśnie do dyskusji. Można je podzielac lub nie. I bardzo chętnie posłucham kontrargumentow.

Do ja też; 2 grudnia 2019, 19:24

Tak merytorycznie, to ile smsów podczas obrad odebrałeś od bossa od początku kadencji? Czy wszystkie pytania on ci układa czy masz jakieś swoje? Wyślemy jeszcze nowe anonimy, odczytasz je wszystkie na sesji?

Do oświata; 2 grudnia 2019, 19:36

Merytorycznie: co byś zrobił inaczej, więcej, efektywniej i za co? Jeśli masz koncepcję i jesteś żywo zainteresowany działaniem dla innych, zacznij pomagać, doradzać, zachęcać, nauczać, oświecać ułomnych i zwalczać Szkodników. Pokaż wiarygodność czynami, wtedy uzyskasz aprobatę. Tą pisaniną nic nie wskórasz i jako istota inteligentna powinieneś to wiedzieć.
Tymczasem orzenoś swoją duszę utęsknioną do tych...............

Do oświata; 2 grudnia 2019, 19:57

Zgodziłeś się, że realnie można oceniać po minimum trzech latach. Gdzie ta Twoja logika, jeśli oceniasz po roku i afiszujesz się tą oceną, podobnie jak tym, że byłeś wyborcą DG?
Nie da się rozmawiać merytorycznie z osoba nielogiczną.
Zaplątałeś się co nie co, uparty jesteś, może się rozwiniesz, a wtedy prawdziwie merytorycznie porozmawiamy.

Do do oświata; 3 grudnia 2019, 08:43

Są emocje, niekoniecznie te najlepsze, a nie są one najlepszymi doradcami...

Ale do sedna. Chcesz przykładów, proszę.

Pierwsza z brzegu sprawa podnoszona w wywiadzie przez DG jako największa "bolączka" i przez Ciebie jako przykład złej woli Rady - środki z kolejki, przeznaczone na inne cele.

Po 1 moje stanowisko w tym temacie co do zasady jest podobne jak DG, środki finansowe "zarobione" niejako przez teren kolejki powinny być przeznaczone na potrzeby i cele (których jest masa) właśnie tej kolejki.

Pytanie jednak jak ta sprawa została przygotowana i rozegrana przez DG. Bo musiał być świadomy, że wszelkie dochody stanowiące wpływy budżetu Gminy rozporządzane są przez Radę w drodze uchwał.

I przedstawiając projekt uchwały, w której pozyskane środki w całości miałyby być na kolejkę przeznaczone, powinien poprzedzić to działaniami, w ramach których pozyskał by wśród poszczególnych radnych poparcie dla takiego rozporządzenia środkami. Oprócz samych sesji Rady są przecież posiedzenia poszczególnych komisji oraz osobiste spotkania z radnymi, które jak mniemam DG odbywa. Poprzez takie "miękkie' działania można dużo ugrać. To są te strategie i małe koalicje, o których wcześniej pisałem.

Skoro DG ma świadomość, że większość rady jest mu nieprzychylna i znajduje się pod "złym" wpływem poprzedniej "ekipy", to działania trzeba dywersyfikować i dzielić na mniejsze kroki, kierować bardziej punktowo.

Może skutek nie byłby dużo lepszy ale DG miałby wtedy w mojej ocenie plusa a nie minusa. Bo dał by dowód, że podjął wysiłek i trud i konkretne działania.

Rzucić projekt uchwały radnym na sesję i zrobić "pokazówkę" jaka to Rada zła to jak dla mnie pójście po najmniejszej linii oporu. Zrobił co formalnie musiał i luz.

Pomijam już cały kontekst czy pomysł DG w zakresie przeznaczenia środków na kolejkę posiada jakiekolwiek umocowanie w jakiś dokumentach np. prognozach wieloletnich, a składane przez burmistrza zobowiązania względem pozostałych samorządów/członków towarzystwa kolejki wąskotorowej (od jakiegoś już czasu piaseczyńskiej a nie grójeckiej niestety) pokrycie w zapisach statutu towarzystwa lub jego uchwałach. Temat na inne bardziej szczegółowe rozważania.

Tak po prostu i najkrócej to chciałbym aby Pan Burmistrz wkładał w inne dziedziny funkcjonowania gminy tyle sił i wysiłków ile włożył w przygotowania i przeprowadzenie obchodów 600-lecia. Jeżeli taki sam zapał, katorżniczą pracę i zaangażowanie DG oraz jego najbliższych współpracowników (a może powinienem napisać "akolitów") będziemy widzieli w innych sprawach to i oceny dla DG będą lepsze.

Cytując psot jednego z użytkowników zamieszczony poniżej (co potwierdza, że moje oceny nie są odosobnione) - czas zdjąć różowe okulary, zakasać rękawy i popracować trochę.

PS. Nie skupiaj się tak za bardzo na atakach personalnych mojej osoby bo tracisz z pola widzenia to co jak rozumiem jest dla Ciebie ważniejsze.

Pzdr.

grójecki; 3 grudnia 2019, 09:14

Panie Burmistrzu, na jakim etapie jest kładka dla pieszych przy rondzie AK i 50?

Do do oświata; 3 grudnia 2019, 11:12

Do grójecki - nie liczyłbym za bardzo na urzeczywistnienie w realu.

Pomimo sytuacji jaka panuje w rejonach obu rond na dk50, i jak najbardziej słusznych i zasługujących na poparcie zapowiedzi w tym zakresie ze strony Burmistrza, inwestycja raczej z góry, ze względu na uwarunkowania zewnętrzne, skazana na niebyt.

W związku z ujawnionymi planami rządu, via GDDKiA, co do budowy autostradowej obwodnicy Warszawy (AOW), w korytarzu zbliżonym do dk50, realizacja jakichkolwiek kosztownych działań na obecnej dk50 wydaje się mało realna.

Plany budowy AOW są bardzo ambitne i ściśle związane z realizacją projektu CPK (Centralny Port Komunikacyjny) i zakładają powstanie obwodnicy W-wy w perspektywie 8-10 lat. Jeżeli zostaną zrealizowane oznacza to, że obecny przebieg dk50 przejdzie w zarząd władz samorządowych.

A to oznacza, że GDDKiA raczej nie wyłoży większej kasy (a budowa kładki to całościowy koszt w przedziale 2 - 10 mln zł w zależności od rozmachu) na obecnym przebiegu dk50, który za parę lat nie będzie ich drogą.

Oczywiście możliwa jest realizacja takiej kładki przez samorząd miasta, ale nie podejrzewam, że Pan Burmistrz jest w stanie wygospodarować takie środki w ramach budżetu gminy.

Na załapanie się do zapowiedzianego przez rząd planu 100 obwodnic, ze względów opisanych powyżej, też raczej nie mamy co liczyć.

do grójecki; 3 grudnia 2019, 11:22

Gdy ludzie wierzą w takie cuda wianki w kampanii wyborczej jak kładka na AK i 50 to nie dziwie się, ze mamy takich włodarzy i taką radę. Jeden wniosek-jakie społeczeństwo taki Burmistrz i taka Rada.

Do oświata; 3 grudnia 2019, 12:17

Niestety nic nie wynika z twoich głupio-mądrych wymysłów pisarskich.
Uczepiłeś się jednej strony sporu - tej lepszej, bo mimo ograniczeń chcącej coś zrobić i nie widzisz przyczyn tego stanu rzeczy, nie mówiąc o krytyce tych przyczyn.
To takie typowe dla maluczkich - popisywać się krytykanctwem wobec osoby, której się przeszkadza w sposób systemowy i mający charakter zmowy, z powodów nie merytorycznych i dla zasady. Nie widzi się przy tym tego zła, które leży u podstaw. Nie potępia się ludzi mściwych, nie gani się bezwolnych pomocników zła.

Do do oświata; 3 grudnia 2019, 13:11

Jak napiszesz coś ad meritum a nie ad personam to odpowiem konstruktywnie.

Rzeczywiście sporo napisałem, i to sporo konkretów, a w mowach obronnych faktów i konkretów brak.

To Pan Burmistrz postanowił na łamach portalu podsumować rok swojej pracy, co w sumie należy docenić bo praktyka słuszna.

Jak rozumiem tylko głosy bałwochwalcze i doceniające chęci (niestety jak na razie w przewadze tylko chęci) włodarza są akceptowalne. Reszta to głupoty, pisarstwo, mądrzenie, kwiczenie, źli radni, przekupni wyborcy (ale tylko przy wyborze radnych), maluczcy, krytykanci i wszelkiej maści malkontentci co to tylko nogi podstawiają. Brawo.

Pozdrawiam i zdrowia życzę.

Do oświata; 4 grudnia 2019, 07:49

Domorośli filozofowie nikomu nie są potrzebni. Skończ więc i wstydu oszczędź. Słaby jesteś, nic nie zdziałasz, nikogo nie nauczysz, nikomu nie pomożesz, nikt nie pokocha cię za te chore uwagi.
No chyba, że stary burmistrz dostrzeże twe talenty i użyje do swych nędznych gierek, nędznych jak jego dokonania, nędznych jak jego pomocnicy.

Do do oświata; 4 grudnia 2019, 12:14

Miałem, zgodnie z zapowiedziami, nie reagować na posty nie odnoszące się do tematu artykułu. Nie mogę się jednak zgodzić na to aby takie paskudztwa pozostawiać bez reakcji.

Mała statystyka. Na 12 jak dotychczas popełnionych przez Ciebie postów, jedynie początkowe 4 da się uznać za w miarę rzeczowe i odnoszące się do tematu. Reszta to ..no właśnie co... Nawet nie podejmuję się diagnozy.

Z treści postów wnioskuję, że jesteś gorącym zwolennikiem obecnego Burmistrza, i OK, super. Niestety taką aktywnością robisz mu i jego środowisku jedynie czarny PR.

Jeżeli robisz to w ramach obowiązków służbowych to na premię bym nie liczył. Jeżeli z własnej nieprzymuszonej woli i inicjatywy to współczuję DG takich samozwańczych obrońców.

Pzdr.

HT; 4 grudnia 2019, 13:23

Ale dyskusja... POZIOM O :)

Do oświata; 4 grudnia 2019, 14:11

Współczuć należy tobie za indolencję ogólną i brak poważniejszych zajęć.
Merytoryka to też i logika, obydwie te rzeczy są ci obce. Wróć do postu poprzedniego i zastosuj się do jego postulatów.

re: Do do oswiata; 4 grudnia 2019, 16:19

Zgadzam się z Twoimi opiniami.
Jako osoba głosująca na DG nie rozumiem zachowania oponenta w dyskusji. Działa jak 5. kolumna. Niemal każde zdanie ukazuje jego indolencje w różnych obszarach. Typowy forumowy ratlerek. Może to skutek niedotlenienia.

oto grójec panie...; 6 grudnia 2019, 11:35

To tak dla wiedzy niektórych co to tylko pr widza w dziłanosci burmistrza:

Rozpoczęły się spotkania informacyjne z mieszkańcami, mające za zadanie podnosić świadomość społeczną i pomagać w zdobywaniu dofinansowań na bieżące potrzeby. Na pomoc mogą liczyć również jednostki podległe gminie, które mogą pozyskiwać środki na rozwój oraz unowocześnianie swoich placówek. Do tej pory złożono około 30 wniosków o dofinansowanie, z czego 19 już zostało rozpatrzonych pozytywnie, dzięki czemu gmina otrzyma łącznie przeszło 3 mln 270 tys. zł na swoje zadania.

Wnioski są składane zarówno w celach edukacyjnych, jak i ochrony środowiska czy rozwoju infrastruktury drogowej i mieszkaniowej.
Wartym podkreślenia jest fakt otrzymania ogromnego wsparcia z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowy dróg gminnych w Woli Worowskiej i Zalesiu oraz na budowę ulicy Sienkiewicza w Grójcu. Łączna kwota dofinasowania opiewa na ponad 2,5 mln złotych. Dzięki wsparciu z FDS w Gminie Grójec zostanie wybudowanych prawie 2600 mb nowych odcinków dróg gminnych. Kolejnym sfinalizowanym już projektem jest zakup nowego wozu strażackiego dla grójeckiej OSP. Kwota dofinansowania to 110 000 zł.

Grójec to też beneficjent programu, dzięki któremu mieszkańcy mogą korzystać z bezpłatnych szkoleń dotyczących podnoszenia kompetencji cyfrowych, na które gmina otrzymała prawie 150 000 złotych. Na rozpatrzenie czeka jeszcze kilka wniosków, których wartość jest oszacowana na ponad 5,7 miliona złotych.

Oczekujemy na rezultat naszych starań o pozyskanie dotacji na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Grójec.
Wniosek opiewa na kwotę ponad 3,2 miliona złotych. Fundusze Norweskie to kolejne źródło dotacji o które wnioskuje urząd. Pozyskanie środków przyczyniłoby się do rozwoju lokalnego, a dofinansowanie może sięgnąć nawet 3 milionów złotych.

To tylko 12 miesięcy pracy, a przed nami są jeszcze kolejne lata.

Dobra przyszłość; 6 grudnia 2019, 12:26

Po roku złej współpracy, w którym śmiało można stwierdzić, iż osoby funkcyjne w Radzie Miejskiej nie sprawdziły się, zmieniamy całe Prezydium Rady.
Dotychczasowi jego członkowie stają się szeregowymi radnymi, poprzedni włodarze stają się szeregowymi radnymi.
Tak jak być powinno od zawsze, Burmistrz wnosi wszystkie projekty uchwał, wszystkie problemy, wątpliwości na posiedzenia komisji Rady, tam jest to wnikliwie analizowane i przedstawiane przez przewodniczących komisji na sesjach Rady, są zadawane ewentualne pytania i następnie dochodzi do głosowań.
Wszyscy mają poczucie wspólnoty interesów, harmonijnie te interesy realizują, na miarę możliwości, w klimacie wzajemnego zaufania i nastawienia na skuteczne dochodzenie do optymalnych rozwiązań.
Koniec z zemstą, koniec z zawiścią, koniec z buntowaniem radnych, koniec z dywersją i sabotowaniem władzy wykonawczej.
Trudne? Niewykonalne?
Ale spróbować warto. Efekty murowane.

lalalalala; 6 grudnia 2019, 15:18

Panie Burmistrzu czy prawda jest nowa pani dyrektor ZGK? Żadna obietnica poprzedniej nie została spełniona? Chodzimy do zakładu i już jej tam nie ma ! Obiecywać łatwo gorzej słowa dotrzymać! Kiedy zostanie przedstawiona Radzie

Konsternacja; 6 grudnia 2019, 17:51

Im prędzej to się dokona tym szybsze będą dobre efekty. Obecny przewodniczący rady rzeczywiście jest tylko wykonawcą strategii zemsty i rzeczywiście nie ma własnej koncepcji ani stylu. Jeśli coś funkcjonuje źle, należy to zmienić, nie czekać, nie zwlekać, nie łudzić się, że jakoś to samo się rozwiąże.
Trzeba umieć podjąć decyzję, chociaż jest to przykre. Trzeba widzieć dalej niż interes J. S. Grójec czeka, J. S. to nie Grójec.

100 ; 6 grudnia 2019, 19:01

Tyle kadencji był A.S. przewodniczącym i jakoś grało. Pan kulturalny potrafiący prowadzić obrady. Do całej rady odnosił się z szacunkiem. Może warto pomyśleć nad zmianą?

Dobra przyszłość; 7 grudnia 2019, 08:54

Potrzeba głosów 11 radnych. Radni obudźcie się. Szczególne nadzieje pokładam w dwóch, którzy tu na forum, mieli odwagę pisać pod własnym nazwiskiem.
Podziękujmy komu trzeba i niech wykazują się dalej w nowych rolach.
A. S. jak najbardziej, przekonamy go, to dobry i wrażliwy człowiek, kulturalny i szukający porozumienia w każedej sytuacji. Jakość gwarantowana i ulga dla wielu mieszkańców. Taki prezent pod choinkę od radnych byłby wsoaniały.

HR; 7 grudnia 2019, 12:32

Znając pobieżnie życiorysy radnych, obserwując ich i posiadając wiedzę wraz z doświadczeniem w dziedzinie HR, twierdzę, że kandydata na przewodnictwo w RM należy upatrywać spośród trójki: Adam S., Artur Sz. i DariuszP.. Najbardziej koncyliacyjny byłby Adam, najbardziej stanowczy byłby Dariusz. Artur jest i koncyliacyjny i stanowczy, ale na poziomie pomiędzy dwoma pozostałymi.
Być może na funkcję przewodniczącego bardziej potrzeba koncyliacyjności, a stanowczość jest bardziej potrzebna do budżetu i finansów.
Warto zaryzykować te zmiany, gdyż to, co mamy obecnie jest żenujące i cierpią na tym wszyscy.

mmc; 7 grudnia 2019, 20:18

A.S. rozpoczynał za kadencji Papaja i jemu w ucho dmuchał. Za S. Jemu dmuchał i w nagrodę dwie kadencje jako przewodniczący. A.Sz. podczas głosowań staje często w rozkroku. D.P. nie głupi facet, ale człowiek S. to nic nie zmieni. Jako, ze Burmistrz ma mniejszość w Radzie idealna kandydatką na przewodnicząca jest radna A.L. Może usłyszymy jej głos.

Jak ; 8 grudnia 2019, 13:04

Stawiam na A S stabilny facet i nie było takich cyrkow za jego dwóch kadencji. Młodość potrzebna ale doświadczenie dużo bardziej ważne Ktoś musi trzymać radę w jedności. Karol niestety sobie nie radzi

Dobra przyszłość bis; 8 grudnia 2019, 17:27

Karol i J. S. zasługują na miejsce w oślej ławce. Jak najdalej od wpływu na cokolwiek.
I A. S. i pozostali to widzą. Teraz czas na działanie. Ktoś musi wyjść z inicjatywą i przeprowadzić to na sesji Rady.
Dalej, będzie tylko lepiej.

były włodarzu; 8 grudnia 2019, 18:39

Niech ktoś podsumuje działania KB w latach 2014-2018. Same konkrety prosze. Podaj się do dymisji.

i; 9 grudnia 2019, 11:01

Jak komentarze w złą stronę, to ucieczka do starego Burmistrza. Słabe, nudne.

love; 9 grudnia 2019, 11:27

Komentarz został ukryty z powodu naruszenia zasad komentarzy.

Do i; 9 grudnia 2019, 11:35

Próżne twe nadzieje, że to ucieczka.
Tu idzie o podniesienie sprawności działania, poprawę współpracy i ratowanie wizerunku Grójca.
Ośla ławka dla tych ludzi to mało.
Za całokształt, powinni zostać odwołani przez wyborców i popaść w niełaskę na lata.

Do były włodarzu; 9 grudnia 2019, 14:03

Komentarz został ukryty z powodu naruszenia zasad komentarzy.

Mieszkaniec; 9 grudnia 2019, 14:34

Cytat: Tu idzie o podniesienie sprawności działania, poprawę współpracy i ratowanie wizerunku Grójca.
Tu idzie też o to, żeby sumienie ruszyło co najmniej 11 radnych, żeby się zorganizowali, wnieśli sprawę pod obrady i przegłosowali zmianę. Bez tego, pozostaniemy w sytuacji dotychczasowej, z perspektywą gorszych spektakli i totalną beznadzieją

też mieszkaniec; 9 grudnia 2019, 18:48

O jakim Ty sumieniu mówisz? Przykład z ostatniej sesji: w przedszkolu na u;l. Worowskiej dzieci żywienie maja dostarczane przez firmę cateringową, stawka dzienna 10 z,ł jest to filia przedszkola n1, w którym na Laskowej jest kuchnia, stawka wynosi 7 zł tak jak w pozostałych publicznych, z wyjątkiem z ul. Mogielnickiej gdzie stawka wynosi 6 zł. Na sesji temat poruszyła jedna z Matek dziecka z Worowskiej prosząc Burmistrza i Radę o zmniejszenie stawki do poziomu pozostałych I tu już problem dla Burmistrza,a to, ze specjalny samochód trzeba by było kupić, a przewodniczący Rady dodaje i pozwolenie Sanepid musi wydać i o to sumienie wychodzi u władzy i u opozycji. Pozostali radni nawet "geby" nie otworzyli w tym temacie.
Ciekawi mnie jaka firma cateringowa dostarcza posiłki do przedszkola publicznego na ul. Worowską?

i; 10 grudnia 2019, 08:02

Strażniku dobrego imienia nowych władz, po stylu pisania wnioskuję, że jesteś jakimś słabym polonistą albo innym humanistą, który miał problemy z zawodowym rozwojem, więc uciekłeś do samorządu lub starasz się wkupić w łaskę i wskoczyć na „Grzędę”?. Nasuwa mi się kilka nazwisk, ale.... te wypociny atakujące wszystkich, którzy podnoszą krytyczny głos na nową władzę (często merytorycznie i kulturalnie) są co najmniej słabe i nudne. Nie wiem czy ktoś ci za to płaci że trollujesz na tym forum, czy robisz to z czystej nienawiści.

Przewrót; 10 grudnia 2019, 10:05

Przewrót jest konieczny. Jestem za zmianą jakakolwiek, byle nie ci dwaj, co rozdawali karty i byli panami wszystkiego, by następnie przegrać, nie umieć się z tym pogodzić i siać wokół siebie nienawiść i spustoszenie.
Trzeba umieć ze sceny zejść, panowie. Wy tego nie wiecie, bo nie macie klasy.

Mk; 10 grudnia 2019, 22:41

A Wy panowie jeszcze piszecie? Tokarczuk dostała Nobla, klimat się ociepla, wizy zniesli... A Wy ciągle o tym samym 😄

KB; 10 grudnia 2019, 23:26

PSL zaplacil juz przegraną w wyborach parlamentarnych za popieranie starego ukladu z Panem Jackiem S na czele. Uklad gminny zagościł w starostwie - ciekawe co osiągną, za 4 lata ludzie podziękują kolesiostwu, jak Jacek i Januszwypromuje Karolla

ja też; 11 grudnia 2019, 07:32

Do przewrót: Mowa o tym że "klasy nie macie" to chyba mowa o władzy która nie znosi krytyki jakiejkolwiek , nie potrafi odpowiedzieć merytorycznie na żadne pytanie zadane na sesji dużo gadania a odpowiedzi brak zresztą komentarze tu umieszczane z tej drugiej strony właśnie wieją nienawiścią i powstaje spustoszenie, może więc nie pisać , albo konkretnie. Na ostatniej sesji końcówka dotycząca "niby anonimu" też zaskoczyła wszystkich bo to problem czy podpisane, przez kogo, a przecież informacja była klarowna kto pisał i najlepiej nie odnieść się do problemu ........

Do ja też; 11 grudnia 2019, 17:38

Merytorycznie ma być na komisjach, na sesjach mają zapadać decyzje. A ty, za brak merytoryki prowokowanie na tych sesjach poniesiesz konsekwencje. Nawet jednego pytania w minionym roku nie zadałeś w dobrych intencjach.

ja też; 11 grudnia 2019, 19:37

Ja sesje oglądam przez internet oceniam to co widzę ,obserwuję również kto przez cały rok na sesjach jest super aktywny czyli nie mówi nic

Nobel; 12 grudnia 2019, 10:03

Komentarz został ukryty z powodu naruszenia zasad komentarzy.

Nobel; 12 grudnia 2019, 10:13

Czyżby brak poczucia humoru?

Do ja też; 12 grudnia 2019, 10:23

Panie Karol, czy ktoś pisze że się źle zachowujesz na sesjach i w ogóle, czy ty sam piszesz że oglądasz to w internecie, to nie zmienia nic. Nie nadajesz się do pełnionej roli i trzeba z tym skończyć.

Do ja też; 12 grudnia 2019, 10:47

Komentarz został ukryty z powodu naruszenia zasad komentarzy.

ja tylko chciałem; 12 grudnia 2019, 14:05

Stary wyjadacz i jego uczeń cały czas robię nowemu burmistrzowi pod górkę. Przecież oni realizują swój plan, nie może być lepiej niż było. Oni nie pogodzili sie, że ludzie ich nie chcą

Andy; 12 grudnia 2019, 21:50

Komentarz został ukryty z powodu naruszenia zasad komentarzy.

Do Andy; 13 grudnia 2019, 11:21

Komentarz został ukryty z powodu naruszenia zasad komentarzy.

niski poziom; 14 grudnia 2019, 23:03

Przewodniczący uzyskał b.dobry wynik w wyborach, burmistrz też, to ludzie ich wybrali. Niech działają, a mieszkańcy rozliczą. Dajcie jednemu i drugiemu oddychać. A nienawiść która tu idzie w stronę jak to jedna osoba pisze cały czas "Karolka" też ludzie zauważą. Wspołczuć rodziną za szarganie nazwisk.

Być może; 15 grudnia 2019, 10:43

Komentarz został ukryty z powodu naruszenia zasad komentarzy.

Prawda niezależna; 15 grudnia 2019, 11:21

Rada, w której naczelną zasadą jest zemsta dwóch byłych włodarzy to wielki wstyd.
Nigdzie w Polsce nie ma takiej sytuacji.
Wstydem będzie też bezczynność pozostałych radnych. Radni bezradni.

Obserwator; 16 grudnia 2019, 13:38

Robienie czarnych owiec i szukanie źródła całego zła w 2 osobach radnych, widoczne dość licznie w komentarzach jest nieuprawnione.

Bez rozgrzeszania JS i KB - trzeba pamiętać że RM to 21 osób. I ta 2-ka wcale nie ma takich nadprzyrodzonych zdolności i umiejętności, żeby całkowicie wpływać na to jak pracuje RM.

Jak powyżej ktoś napisał, zarówno JS jak i KB otrzymali dość solidny mandat od wyborców. I to pewnie w sporej części od tych samych wyborców, którzy swoimi głosami wybrali DG na burmistrza - taka ironia.

RM należy oceniać przez pryzmat działań (lub braku) wszystkich radnych. Na razie pozostali radni w znacznej większości okazują się trochę "bezradni". Jeżeli tylko by chcieli zmiana sposobu pracy RM jest jak najbardziej możliwa.

Ocena wszystkich w następnych wyborach.

Do Obserwator; 16 grudnia 2019, 19:11

Wiadomo więc kto decyduje o zmianie lub nie, sposobu pracy RM.
Decyduje Obserwator. I ironia - nie był obecny na dzisiejszej sesji, a działo się...…..
Przykre lecz prawdziwe - nic nie będzie dobrze, zakłócicie się do ostatecznego upadku, pogubicie się w tej nienawiści, zniszczycie w ludziach resztki nadziei.
I prawda niezaprzeczalna - oczywiście wyborcy to docenią.
Zdolności nadprzyrodzonych nie ma nikt, ale duże zdolności manipulacyjne - co niektórzy i owszem.
Nieprawdaż panie Prawda? Nieprawdaż Radni Bezradni?

Do obserwator; 16 grudnia 2019, 23:41

Komentując obserwatora, cytuję "I ta 2-ka wcale nie ma takich nadprzyrodzonych zdolności i umiejętności." chciałbym pogratulować humoru.

Czy oni posiadają jakiekolwiek umiejętności na miarę lat dwudziestych XXI wieku? Czy tylko hedonizm włądzy? Suweren wskazał emeryturę i brak kompetencji.

Do Obserwator; 17 grudnia 2019, 07:43

Solidny mandat hehehehe.
Wszyscy pamiętają sposób zdobywania tych mandatów.

Obserwator; 17 grudnia 2019, 07:44

Źle kierunkujesz swoje wnioski i domysły - ale to Twój problem.
To, że spora część RM daje wodzić się za nos dwóm osobom źle świadczy nie o tych osobach tylko o dających się wodzić.
Ty nazywasz to zdolnościami manipulacyjnymi, inni mogą w tym widzieć zdolności przywódcze. Kwestia przyjętego punktu widzenia.
Myślę, że częściowo odpowiedzią są wyniki wyborów, które niezaprzeczalnie świadczą, że dotychczasowy mer ma swoje grono zwolenników i o ile jako szef szefów to może jest już trochę zgrany, to jako kierujący z tylnego siedzenia ma jeszcze spore pole do popisu.
Zresztą podobny przykład i analogię do tej sytuacji bardzo łatwo jest znaleźć w trochę większej polityce.

Do Obserwatora i Mieszkańców Grójca; 17 grudnia 2019, 09:03

Zapomnijmy o dwóch osobach z tzw. zdolnościami.
Jeden z nich jest tylko wykonawcą, drugi szefem - manipulatorem. Jest cała grupa bezwolnych, którymi manipulowanie idzie najłatwiej. Jest kilku potencjalnie niezależnych, ale zwyczajnie im się nie chce.
W rezultacie całość wygląda beznadziejnie.
Przywódcze czy też manipulacyjne zdolności mogą być do dobra i do zła.
W naszym przypadku mamy z przywództwem manipulatywnym dla niskiej, nędznej zemsty pana Obserwatora. Rzadko spotyka się tak dalece i długotrwale posunięty problem tego typu.

Obserwator; 17 grudnia 2019, 11:15

Już było to podnoszone w postach innych komentujących ale przypomnę.

Wyborcy oddając głosy w wyborach na burmistrza na DG pokazali "czerwoną kartę" JS, czy słusznie to kwestia subiektywnej oceny każdego wyborcy z osobna. Jasno jednak pokazali, że chcą zmiany na tym "krześle".

Ale to Ci sami wyborcy, w ramach tych samych wyborów, wybrali też JS i KB na radnych.
Nie rozumiem tej logiki, że głosując na DG wykazali się dobrą postawą, obywatelską i pro lokalną i w ogóle super i och i ach ale oddając głosy na radnych to już się sprzedali - bo jak rozumiem to sugerujesz.
Rozdwojenie jaźni mieli, czy też sugerowany przez Ciebie "deal" dotyczył tylko głosów do RM a na "szeryfa" już nie.

Do Obserwator; 17 grudnia 2019, 13:46

Radnych wybierano w I turze, DG został wybrany w II turze. Widzisz różnicę?
Jeśli nie, logikę studiuje się na drugim roku prawa i nie tylko, podstawy logiki można poznać w matematyce z zakresu szkoły średniej.
Stawki były różne, niektóre z uwzględnieniem dowozu.

Obserwator; 17 grudnia 2019, 20:05

A do II tury wskoczył bezpośrednio z plakatu wyborczego :)
Starasz się udowodnić coś czego nie da się udowodnić.
A wyniki wyborów są proste co do wniosków. Wyborcy postanowili zmienić władzę w osobie burmistrza ale już całej władzy mu nie oddali co dokumentuja wyniki jego komitetu z którego przypomnij mi ilu kandydatów otrzymało mandat?
Cały ciąg zdarzeń, łącznie z tym że Burmistrza wybrano w II turze, świadczy że zmiana na stanowisku dokonała się poprzez głosowanie przeciw JS a nie za programem DG.
Logika to I rok, i to nie tylko prawa, ale na wielu kierunkach...

Do Obserwator; 18 grudnia 2019, 10:01

I dlatego, wg Ciebie, należy realizować nowy program J. S., czyli mącenie, podpuszczanie, zadawanie prowokacyjnych pytań na sesjach zamiast merytorycznych na komisjach, wszystko w celu zemsty.
Ta zemsta jest dosyć wyraźnie wyczuwalna dla ludzi, którzy to obserwują, a mają poczucie przyzwoitości..
I nie oszukujmy się co do uczciwie zdobytych niektórych mandatów. Tak było od lat i nikt temu nie był w stanie zaradzić, wręcz nie chciał zaradzić, bo wielu z tego korzystało.
Najważniejsze to posługiwać się prawdą i proponuję zacząć od zaraz.
A jeszcze lepiej by było gdyby ktoś się wycofał i dał spokój tej zemście. Tak jak wcześniej było napisane - harmonijna współpraca, wspólnota interesów, praca dla dobra swojej miejscowości, żeby było miło tu żyć. Tego nie ma, bo komuś zależy, żeby nie było.
Jeśli ktoś. tego nie rozumie, musi przegrać ostatecznie.

Obserwator; 18 grudnia 2019, 13:15

Wg. mnie krzywdzące jest generalizowanie i szufladkowanie ludzi, którzy oddali swoje głosy w sposób uczciwy, wedle przysługującego im uprawnienia, zgodnie z własnymi przekonaniami i oceną sytuacji.
Każdy obywatel posiadający czynne prawo wyborcze może swoim głosem zadysponować wg. swojego rozeznania. Większość z tego prawa korzysta z rozsądkiem i zgodnie z ideą i zamysłem instytucji wyborów. Niektórzy radzą sobie z tym trochę gorzej. Po to też istnieje instytucja protestu wyborczego i zaskarżenia wyników wyborów do PKW i SN.
Nie słyszałem, żeby w przypadku wyborów w naszej Gminie takie protestu skutecznie zostały złożone.
Kwestię oceny moralnej pozostawiam "wyższym instancjom".
Zarzuty w rodzaju, że "wszyscy" dobrze wiedzą jak to z tym głosowaniem było to po 1 trochę taka urban legend (co nie wyklucza incydentów w tym zakresie) a po 2 takie same zarzuty można kierować w druga stronę.
Sorry ale jak nie ma niezbitych dowodów, odpowiednio udokumentowanych, które należało w stosownym czasie przedstawić i wykorzystać, to teraz nie powinno się takimi zarzutami, niosącymi znamiona pomówienia, rzucać na lewo i prawo.

Do obserwator; 18 grudnia 2019, 19:03

Dużo słów, mało treści. Komunały, komunały, komunały, jak na absolwenta WSNS przystało.
Tylko prawda Cię wyzwoli.
A to, co ludzie wiedzą, wiedzą na pewno. Materiał dowodowy z tej wiedzy, bez udziału służb, jest niemożliwy. W takich realiach żyjemy. Mówisz byk, mówią nie byk, tylko krowa. I rację mają wszyscy bo i byk i krowa to bydło. A bydło to nie ludzie, chociaż często są gorsi iod bydła.

Obserwator; 18 grudnia 2019, 19:40

Komunalem jest ciągle i usilnie powtarzanie co każde wybory, że co po niektórzy to tylko i wyłącznie poprzez przekupstwo zdobywają mandaty w RM oraz stanowisko burmistrza.
W ten sposób wystawiasz dość kiepską ocenę sporej części lokalnego społeczeństwa. W tym to dopiero brak treści i konkretów, od tyłu lat ta sama śpiewka.
Ludzie wiedzą nawet dużo więcej tylko co z tego wynika.
Wycieczki personalne w trakcie dyskusji są zwykle oznaką braku argumentów. Nasza wymiana opinii chyba powoli zmierza w ślepy zaułek.

Do obserwatir; 18 grudnia 2019, 20:51

Ślepy zaułek z którego nie chcesz wyjść. Społeczeństwo podatne, odpowiedzialność ponoszą ci, którzy to wykorzystują. Manipulowanie prawdą i ludźmi. Ten spór jałowy, czyny się liczą. Czekam na nie, będę obserwatorem, może zauważę coś budującego. Mało to prawdopodobne, bo trzeba dużo odwagi i pracy nad sobą samym, by zmienić wszystkie dotychczasowe schematy myślenia i działania. Więcej już nie jestem w stanie Ci wytłumaczyć, czarne nie stanie się białym tylko dlatego, że uparłeś się na udowadnianie rzeczy odmiennych od faktycznych.
Czas ucieka, obraz coraz gorszy, ludzie coraz bardziej zniechęceni. Nie warto iść obecną drogą.

Obserwator; 19 grudnia 2019, 08:01

Dużo pracy i samozaparcia to trzeba żeby nie popaść w samouwielbienie, i nie zamknąć się tylko na swoje środowisko i argumenty.
Piszesz o czynach. Wymagaj ich od tych, którzy zostali wybrani i których głos na sesjach się liczy. Ludzie swoje głosy w 2018 r. oddali i teraz oczekują realizacji obietnic (znaczy programów wyborczych).
Obserwuj i sprawdzaj co obecni radni i burmistrz obiecywali w kampanii a co w rzeczywistości forsują i za czym podnoszą ręce.

Do Obserwator; 19 grudnia 2019, 10:31

Mówisz o programie z 2014 roku? O ile pamiętam miałeś przewagę i spolegliwość Rady, co z tego wyszło?
Daj spokój już. Za mało refleksji masz. Upór szkodzi, nicość przed Tobą, złe uczynki za.

Do obserwator; 19 grudnia 2019, 11:04

A gdyby tak konstruktywnie współpracować, to też by to polegało na zaczepkach pod publiczkę?
Jesteś niereformowalny. Trudno, lubisz nawalankę, zobaczymy dokąd dojdziesz.
Znasz przypowieść o tym, jak kończy prawdziwy mężczyzna?

Do obserwator; 19 grudnia 2019, 11:08

Radni podnoszą ręce zgodnie z instrukcjami pana Obserwatora..

Radni; 19 grudnia 2019, 12:02

Poziom radnych widac po dyskusji na sesjach

Do obserwatora; 19 grudnia 2019, 13:42

HEHEHEHEH.
Nie popaść w samouwielbienie.
Wiemy kto przegrał wybory z kretesem dlatego m. in., że popadł w samouwielbienie, nieomylność, arogancję i poczucie niekontrolowanej bezkarności za postępowanie wobec kobiet, często po alkoholu.
Litości, to jest koniec ostatniego pumpersa, nie mężczyzny.

Obserwator; 19 grudnia 2019, 14:05

Z uporem maniaka personalizujesz we mnie osobę, którą nie jestem. Nie ten adres tych żali.
Wynik z 2018 r. jest oceną sposobu realizacji obietnic przez JS i ogólnego "zmęczenia materiałem".
Taka sama ocena zostanie dokonana w 2023 r. Jak na razie poziom radnych wyłaniający się z posiedzeń (z nielicznymi wyjątkami) mówi sam za siebie.

Star; 19 grudnia 2019, 21:39

Czy Obserwator jest tą osobą czy nie - raczej jest - nie ma znaczenia w dyskusji. Identyfikuje się, broni tej osoby, wykonuje przedziwne figury i akrobacje umysłu by tylko te osobę i jej metody wybielić. A to poprzez obejście jakiegoś tematu, a to poprzez odwrócenie uwagi z jednej kwestii na inną, a to poprzez wprowadzenie dla, pomieszania, nowego wątku. To jest sztuka manipulacji typowa dla tej osoby, doskonalona przez dwadzieścia lat. To jest chore i nie powinno mieć miejsca.
Proponuję następującą projekcję: co by było gdyby J. S. całkowicie zniknął z miejscowej polityki. Jak zachowywaliby się radni, jak praciwałby D. G., jakie byłyby tego rezultaty. Czy byłaby inna jakość, skuteczność, efektywność, atmosfera i poziom satysfakcji mieszkańców? Czy też byłoby gorzej, co oznaczałoby jednocześnie to, że obecnie J. S. jest jedynym dobrym szeryfem, obrońcą przed złymi, niecnymi działaniami swojego następcy.
Myślę, że jednak wujek Samo Zło to nie D.G. Wujek Samo Zło to ten Obserwator, który w innych dyskusjach występuje jako Prawda. I to on odpowiada za całokształt oblicza RM. To jego nienawiść i nieumiejętność pogodzenia się z porażką skutkuje takimi obstrukcjami. Zła współpraca z burmistrzem lub jej brak to jego zasługa.

Do obserwatora; 20 grudnia 2019, 08:03

Komentarz został ukryty z powodu naruszenia zasad komentarzy.

Do obserwatora; 20 grudnia 2019, 10:25

Czy myślenie inną częścią ciała zamiast głową można nazwać zmęczeniem materiału?

Obserwator; 20 grudnia 2019, 12:24

Ad. Ty wiesz :) Długo zajęło Ci ochłonięcie i ubranie komentarza w słowa, które tutejszy portal byłby skłonny uwidocznić. Trzymaj poziom.

Ad. Star :) W ani jednym komentarzu mojego autorstwa nie znajdziesz ani pochwały i obrony działań ani identyfikacji z osobą JS. Przeczytaj na spokojnie, ze zrozumieniem treści i kontekst. Moje komentarze w ogóle nie odnosiły się do tego o czym ty piszesz.

Jeżeli już to bronię pewnych podstawowych i naczelnych zasad, które powinny obowiązywać w publicznej dyskusji, w prezentowanych ocenach i opiniach. Ja wiem, anonimowo w sieci bardzo łatwo rzuca się "błotem", tylko nie ma to nic wspólnego z tym o co poplecznicy i osoby popierające DG sami apelują. Przyzwoitość, dobro lokalne, wspólnota interesów, współpraca etc. Tak tak, łatwo napisać, trudniej wdrożyć prawda?

Jakby to było pięknie gdyby w ogóle zniknęli wszyscy, którzy mają inne zdanie i wizję niż DG, wtedy wszystko by szło gładko i z górki :) Niestety dla DG, wyborcy zdecydowali w 2018 r. trochę inaczej.

Do Obserwator; 20 grudnia 2019, 15:08

Przyzwoitość, wspólnota interesów, dobro mieszkańców powinny być normą tego miasta. Ale oczywiście tak nie jest, bo kłamcy ogłaszają swoje prawdy, piszą elaboraty, że winny jest ktoś, kto jest niewinny.
Kłamcą jesteś i Ty, bo usiłujesz wmówić, że wyborcy wybrali w pełni świadomie, jak wybrali. Na pewno nie wybrali świadomie, ponieważ zostali zdezorientowani przez manewr JS z trzema komitetami oraz przez manewry na tych tzw. podatnych a potrzebujących. Na pewno wynik wyborów jest wypaczony, chociaż nie do zaskarżenia, bo dowodów brak. Możesz wypisywać jeszcze i rok czasu swoje pseudoprawdy, a i tak wiadomo, co wiadomo.
Jesteś Obserwatorem albo jesteś JS.
Zblatowałeś się z nim, rzucasz jego myślami, operujesz jego stylem, argumentujesz i manipulujesz jego sposobami.
Zakładając jednakowoż, że jesteście dwoma osobami, to Wy stanowicie główną przyczynę braku współpracy i złego wizerunku Rady.
Jeśli chcesz być wiarygodny, zaprezentuj uczciwą ocenę rzeczywistości, zgodną z faktami.
Za długo tu mieszkamy, żebyś mógł wprowadzić nas w błąd, co do dokonań JS / własnych i jego obecnej roli, roli totalnego destruktora, mściwego agresora i wyrachowanego manipulatora.

Do Obserwator; 20 grudnia 2019, 15:41

Jakkolwiek byś człowieku nie zaciemniał, nie uda ci się wmówić swojej neutralności w sporze pomiędzy zwolennikami JS a zwolennikami DG.. Jesteś suprocentowym manipulantem, który chytrze lekko gani JS, by następnie mocniej uderzyć w DG.
Inteligencji Ci może nie brakuje, ale tym bardziej należy być prawdomównym, obiektywnym i konstruktywnym.
Zło i pokazywanie zębów po stronie JS jest niezaprzeczalne, wyciągnięta ręka do zgody, dobroć i chęć poprawy współdziałania po stronie DG też niezaprzeczalne.
To gruba nieuczciwość propagować symetrię pomiędzy dobrem i złem.

Do obserwatora; 20 grudnia 2019, 16:59

Obserwator vel JS stosuje metodę manipulacyjną, która jest znana z polityki krajowej. Polega ona na tym, że w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z dwoma przeciwnymi stronami sporu, z których jedna jest ewidentnie czarna, zła i niesłuszna, a druga ma olbrzymią przewagę argumentów faktycznych, historycznych i wizerunkowych, dokonuje się zabiegu pseudonaukowej symetryzacji stron, przez co ta zła staje się mniej zła, a ta dobra mniej dobra. Wielokrotne zastosowanie tego zabiegu prowadzi do odwrócenia zła w dobro i odwrotnie. Ot cała perfidia Obserwatora. I straszno i smieszno.
Czy byłbyś łaskaw Obserwatorze wynieść się w inny rejon ze swoimi metodami? Przecież widzisz, że nie masz tu czego już szukać, jesteś zdemaskowany i zgrany. Zdrowia Ci ten upór nie doda, a żyłka może pęknąć.

Obserwator; 20 grudnia 2019, 19:15

Nadal błądzisz. Ale nie martw się, błądzic jest rzeczą ludzką.
Elaboraty powiadasz... zabrzmiało jak zarzut i kpina. Ale jak rozumiem dotyczy to tylko oponentów, jak ma być pochwała to w każdej ilości i objętości :)
Niestety nadal nie czytasz z chęcią zrozumienia.
Moja aktywność pod artykułem wcale nie dotyczy samej jego treści w sumie, i nie formułuje zarzutów względem DG. Moje komentarze są reakcja na to jak zwolennicy DG ukazują obecny układ sił we władzach gminy i zarzucają odpwiedzinosc za obecny stan tylko na jedną stronę a praktycznie to na 1 radnego, dotychczasowego Burmistrza. Wg mnie nie jest to prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji i stąd moje opinie. Mam do nich prawo tak samo jak Ty do swoich. I to że ich nie podzielasz nie powoduje, że twoja racja jest bliższa prawdzie.
Jeżeli kogoś bardziej personalnie krytykuje to radę jako całość. Bo jak powyżej pisałem, poza śladowymi wyjątkami na razie kiepski jest obraz ich pracy.
I znów, bez uwielbie dla JS, ale twój opis podjętych przez niego kroków podczas kampanii, to można wręcz za uznanie i podziw uznać. A może to zazdrość, że taka strategię obrał a pretendenci do przejęcia władzy na to nie wpadli...
Jak znajdziesz chwilę przestudiuj dokładnie wyniki ostatnich wyborów, co do procentowego i ilosciowego rozkładu głosów, ogólnie i w poszczególnych obwodach. Zrozumiesz, że Twoje oceny zachowań wyborców nie mają potwierdzenia i podstaw, i są po prostu bardzo niesprawiedliwe, stronnicze, a momentami niegrzeczne. Pzdr.

Re: do obserwatora; 21 grudnia 2019, 00:05

Ta cala pisanina wygląda jak objawy silnej paranoi, mozna zidentyfikować takie objawy jak nadmierna podejrzliwość, mania wielkości i przecenianie własnego znaczenia. samouwielbienie i niezdolność do wybaczania urazy.

Paradoksalnie oskarzajacy nabywa cechy osoby oskarżanej, stając się jej karykaturalnym odbiciem. Taka paranoidolna nieustepliwość, brak umiejetnosci a nawet próby pojednania nie pozwala na osiągniecie kompromisu. Skutkuje to eskalacją konfliktu i brakiem możliwości skutecznego dialogu.

Do obserwatora; 21 grudnia 2019, 10:17

Paranoiku, dziś będzie rzecz o przyczynach i skutkach.
Stwirdzenie, że RM jest jako całość na słabym poziomie zostało Ci wyrwane z gardła.
Kiedy już do tego doszedłeś, dojdziesz i do tego, że przyczyny mogą być dwojakiego rodzaju.
Pierwsza grupa przyczyn to ta związana z patologiami przy wyborach, które skutkowały takim a nie innym składem tej rady. Były całe miejscowości, gdzie te patologie występowały, idzie tu o tereny blokowisk popegeerowskich i kołchozowych oraz grójecki rynek. Ta grupa przyczyn była konieczna ale nie wystarczająca, bo przy odpowiednim przywództwie można było uniknąć obecnej sytuacji.
Druga grupa przyczyn jest związana niestety z postawa JS i jego sługusa KB. Są to już przyczynę i konieczne i wystarczające do tego, by wystąpiły skutki w postaci dysfunkcyjnej rady.
Dowód logiczny - gdyby nie ta postawa, nie byłoby takiego postępowania pozostałych, w tym tych wielu wybranych w w wyniku patologii przy wyborach.
Analizy wyników w okręgach przeprowadź sobie sam, bo masz dużo czasu i tylko czekasz na kolejne wpisy polemiki, wręcz wytykasz, że ktoś za późno coś odpisał.
Druga grupa przyczyn nie istnieje dla Twojego mózgu, bo ten mózg pracuje na rzecz JS. Usiłujesz, poprzez pozory obiektywizmu, wmówić czytającym swoją narrację, a nie ma ona nic wspólnego z rzeczywistością.
Żyj więc sobie leszczu we własnym głuptakowatym świecie, z przekonaniem o wielkości swojego rozumu, który jednak obiektywnie rozumny nie jest, albo i jest, pod warunkiem, że jest to rozum wyrachowanego manipulanta. Tylko że i te umiejętności manipulanta są za słabe, żebyśmy mogli się z nimi zgodzić.

Do obserwatora; 21 grudnia 2019, 11:24

I jeszcze jedno. W ciągu całej dyskusji kilkakrotnie komplementowałeś JS, ani jednego dobrego słowa o DG.
Świadczy to o zainfekowania lub manipulowaniu. Jesteś więc tylko słabym stronnikiem osoby, będącej źródłem miernoty RM, osoby złej, mściwej, prowadzącej prywarną rozgrywkę i pprzekładającą to ponad wszystkie inne sprawy. Mieszkańcy to widzą, a tacy jak Ty mogą ich pocałować, gdzie słońce nie dochodzi .
Wyprzedzając Twoją odpowiedź, że dostajesz epitety zamiast merytorycznych odniesień, stwierdzam - te epitety są zasłużone, a merytorycznie już odpowiedzi dostałeś. Więcej dyskusji nie będzie, bo zacząłeś sieę powtarzać, słaby jesteś, nie masz już nic do powiedzenia.
Shut up, ciszej nad Twą głupotą Obserwatorze.

Re:; 21 grudnia 2019, 12:00

Apel do Burmistrza.
Prawdopodobnie powinien pan zakazać wypowiedzi na forum niektorym osobom tzw. Wybrańcom. Mozna odniesc wrażenie, ze innej aktywnosci oprocz pyskowania na forum Ci niektorzy nie wykonują. Tyle pary w gwizdek.

Kazio; 21 grudnia 2019, 17:11

Nie startuj baranie na wilka, bo zanim cię zje, pobeczysz żałośnie.

Wzajemnie ; 30 grudnia 2019, 05:35

Przestańcie pisać głupoty i zobaczcie ile zarabia Palacz w szpitalu w Grójcu niejaki p. B

nie wzajemnie; 30 grudnia 2019, 13:00

Palacz niejaki p.B to sprawa Powiatu, a nie Gminy. Z tym problemem to do Starosty i słodko ustnego Przewodniczącego Rady Powiatu, u nich to normalka Karolka tez przytulili.

i....; 31 grudnia 2019, 08:46

Komentarz został ukryty z powodu naruszenia zasad komentarzy.

Jak ; 1 stycznia 2020, 13:26

Komentarz został ukryty z powodu naruszenia zasad komentarzy.

100 ; 4 stycznia 2020, 19:34

Nie ma znaczenia kogo przytulili tylko jakie zarobki dostał i z jakiego stanowiska został powołany na satnowisko dr. . Przecież placówka szpitala w Grójcu boryka się z olbrzymim zadłużeniem wiec zastanawia mnie czy był zatrudniony jako palacz i czym sobie zaskarbił uzyskują stanowisko dyrektorskie? Czy wynagrodzenie o , którym mowa w sesji rady powiatu jest prawdziwa? Mam nadzieje że dyrekcja szpitala odniesie się do tej sprawy i wyjaśni nam piszącym na forum ale pielęgniarkom i salowym czemu ten pan zasługuje na tak wysokie pobory?

Napisz komentarz:

Twój nick:

Treść komentarza:

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja portalu Grojec24.net nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Każdego użytkownika obowiązują zasady komentarzy.

 

Najnowsze artykuły

W niedzielę piłkarskie derby gminy Grójec W sobotę o godzinie 16.30 na boisku w Głuchowie miejscowy...
Grójecka policja: Dostałeś mandat? Możesz zapłacić kartą lub blikiem Policjanci grójeckiej drogówki pełniąc służbę na drogach...
Jakie są wczesne objawy ciąży? Ciąża jest jednym z najwspanialszych momentów w życiu...
Jaka jest różnica między destylatorem a kolumną rektyfikacyjną? Do wyrobu domowych alkoholi używa się specjalnej aparatury...
Jak projektować skuteczne interfejsy użytkownika? Interfejs użytkownika (UI) to jeden z kluczowych elementów...

Najnowsze ogłoszenia

Firmy z Grójca i okolic

Wędlina Mięso Garmażerka Grójec Kościelna... Sprzedaż zdrowej mało przetworzonej żywności, a nawet bez konserwantów...
OSK MANEWR PATRYK TOMASZ KUJAWA Dlaczego My? Odpowiedź jest prosta i zawarta w tym krótkim opisie.
KP Produkcja Archi-Tektury KP Produkcja Architektury to pracownia projektowania wnętrz utworzona...
INTENSON S.A. - sklep z ekologiczną... INTENSON to producent zdrowej żywności. Jestesmy również sklepem, zajmującym...
El-Dam Instalacje elektryczne - Instalacje elektryczne
- Systemy alarmowe
- Monitoring...

2013-2022 © Grojec24.net - informacyjny portal mieszkańców Grójca i Powiatu Grójeckiego.

Wydawcą portalu jest AaaMedia.pl.