Grójec, Powiat Grójecki - portal Grojec24.net
Autoryzowany punkt sprzedaży Bruk-bet Bruk Designer Olszany

Liceum i zarząd powiatu wydają oświadczenie. Burmistrz Grójca odpowiada (AKTUALIZACJA)

5 lipca 2021; 11:42

Grojec24.net

48 komentarzy

Publikujemy oświadczenie Zarządu Powiatu Grójeckiego oraz Dyrekcji Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Grójcu, a także odpowiedź burmistrza Grójca, Dariusza Gwiazdy. Po publikacji swoje oświadczenie przesłał nam również Przewodniczący Rady Miejskiej w Grójcu, Karol Biedrzycki.

News will be here

Oświadczenie

Zarząd Powiatu Grójeckiego oraz Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Grójcu dementuje wypowiedź Burmistrza Gminy i Miasta Grójec Pana Dariusza Gwiazdy, która padła podczas XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Grójcu w dniu 28.06.2021 r. Cytowana wypowiedź zaczyna się w 1 godzinie 22 minucie 28 sekundzie od rozpoczęcia obrad „Ja powiedziałem Panu Przewodniczącemu i Staroście, że chętnie Ja się podpiszę pod tym, by przejąć Liceum Ogólnokształcące i żeby Gmina była organem prowadzącym Liceum, tak jak to zrobiła Mogielnica i wtedy Liceum w Mogielnicy świeci przykładem, jest pięknie doposażone, a Starostwo nie stać na doposażenie Liceum i nie ma się co oszukiwać, dzieci uciekają do Białobrzegów, do Piaseczna,  do Warszawy, a nie chcą chodzić do naszego Liceum, ci chodzą, którzy nie mają możliwości dojazdowych lub finansowych”.

W związku z tą wypowiedzią oświadczamy:

1. Ze strony Powiatu nigdy nie było pomysłu przekazania prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego w Grójcu Gminie Grójec.

2. Według nas jest to dobrze funkcjonująca i zadbana placówka.

Organ prowadzący szkołę - Starostwo Powiatowe w Grójcu na bieżąco finansuje remonty oraz doposażenie pracowni dydaktycznych. Obecny Zarząd i Rada Powiatu od 19 listopada 2018 roku sfinansowali w Liceum:

- Wymianę pieca gazowego - 96 200zł;
- Naprawę dachu na części sportowej szkoły wraz z orynnowaniem oraz instalacją odgromową na całym budynku - 168 076,18zł;
- Dwuetapowy remont całej instalacji elektrycznej w szkole
- 265 088,17zł;
- Malowanie całego wnętrza budynku szkoły - 90 000zł;
- Zakup sprzętu komputerowego (laptopy, tablety graficzne, rzutniki, tablice multimedialne) zarówno ze środków starostwa, jak i programu rządowego „Aktywna tablica” - 76 584,45zł;
- Całkowitą modernizację pracowni informatycznej przy wsparciu budżetu  województwa mazowieckiego - 76 946,75zł;
- Wymianę umeblowania (ławki, krzesła) w części sal – 28 728,00zł;
-  Udrożnienie przewodów kominowych - 3 000zł;
- Cyklinowanie parkietu - 3 997,50zł.

Łączna kwota ww. inwestycji i remontów wynosi – 808 621,05zł

Na bieżąco doposażane są pracownie dydaktyczne i realizowane potrzeby szkoły.

Grójeckie Liceum jest szkołą z ponadstuletnią tradycją.  Absolwentami są wybitni ludzie, którzy zajmują wysokie stanowiska na szczeblach władzy państwowej i samorządowej  oraz pracują naukowo.

Szkoła szczyci się wieloma osiągnięciami m. in. od kilku lat 100 % zdawalnością matury oraz wysokim poziomem kształcenia i wychowania.  Szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi, absolwenci w większości dostają się bez problemu na renomowane studia dzienne państwowych uczelni. Uczniowie osiągają sukcesy w nauce – otrzymują Stypendia Starosty dla uzdolnionej młodzieży oraz cieszą się osiągnięciami w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i sportowych np:

- Olimpiada Wiedzy Historycznej - Dwie Dekady Solidarności - finalistka;
- Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK  - etap okręgowy;
- Olimpiada „Zwolnieni z teorii” – wysokie miejsca w rankingu, w którym wyróżnione są szkoły wspierające uczniów w zdobywaniu kompetencji przyszłości;
- Międzynarodowy Konkurs „Bitwa Warszawska 1920 – Stulecie Niepodległości” – laureatka;
- Międzynarodowy Konkurs „Kangur matematyczny” – wyróżnieni;
- Konkurs historyczny „Polska - Szwecja. Między rywalizacją i współpracą” – finaliści;
- Konkurs historyczno – marynistyczny „Dwa oblicza Pułaskiego” – finaliści;
- Konkurs Historyczny „Żołnierze Wyklęci” finaliści i wyróżnieni;

Szkoła od wielu lat uczestniczy w programie Erasmus+ obecnie realizuje dwa projekty: „Impossible becomes possible – young entrepreneurs in action” i „Digital Competence and eSafety”

Aktywnie uczestniczy w życiu lokalnego środowiska, w uroczystościach  kościelnych i państwowych, brała udział w 600-leciu Grójca. Z pełnym zaangażowaniem działa szkolny wolontariat – współpraca z ZSS w Grójcu, Armia Wojdala, Grójecka Dycha, honorowe krwiodawstwo i wiele innych przedsięwzięć.

W związku z aktualnie prowadzoną rekrutacją uważamy, że  kandydaci i ich rodzice mają prawo wybierać inne szkoły na terenie naszego powiatu i poza nim, a o wyborze naszego Liceum nigdy nie decydowały naszym zdaniem względy finansowe. Nasi uczniowie to młode, ambitne i sumienne osoby, które mają wytyczony cel i chcą go realizować. Nasze Liceum od lat stwarza im i nadal będzie stwarzać takie możliwości. Stwierdzenie Pana Burmistrza, iż do Liceum Grójeckiego uczęszczają jedynie uczniowie, którzy nie mają możliwości finansowych i dojazdowych jest obraźliwe nie tylko dla organu prowadzącego i szkoły, ale również dla uczniów i ich rodziców oraz absolwentów.

Wyrażamy nadzieję, że działania Samorządu Powiatu i Dyrekcji Liceum dostrzegane są przez społeczeństwo i doceniane, a wypowiedź p. Burmistrza jest jego subiektywną oceną. Nie sądzimy też, aby którakolwiek ze szkół prowadzonych przez Gminę Grójec, otrzymała w ciągu ostatnich 2,5 roku ponad 800 tys. zł dofinansowania.

Zarząd Powiatu Grójeckiego i Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego w  GrójcuMoja wypowiedź została użyta jako próba zdyskredytowania pracy nauczycieli i uczniów Liceum Ogólnokształcącego, co nie było absolutnie moim zamiarem. Chcę podkreślić, że wypowiedź nawiązywała do podjęcia rozmów pomiędzy Urzędem Gminy i Miasta w Grójcu a Zarządem Powiatu, w sprawie przekazania działki obok LO pod budowę nowej szkoły. Gmina Grójec np. zamiast kupować nową działkę pokryłaby koszty wybudowania nowego boiska przy Zespole Szkół.

Wymiana zdań, jak wystąpiła była oderwana od kontekstu wypowiedzi, ponieważ Przewodniczący Rady Miejskiej (od 2018 r. Z-ca Naczelnika w Starostwie, a do 2018 r. Zastępca Burmistrza) robi na sesjach wszystko, żeby podsycać atmosferę, a nie szukać konstruktywnego dialogu.

Zamiarem mojej wypowiedzi było to, że gmina dopłaca ponad 50% do subwencji oświatowej i mogłaby jeszcze lepiej zadbać o nasze LO gdyby np. był to Zespół Szkół (podstawowa, LO i np. szkołą muzyczną I i II-go stopnia). Ponadto teren byłego amfiteatru, który od kilkudziesięciu lat jest terenem oświatowym w posiadaniu Starostwa a nie Gminy Grójec (jak często mylnie oceniają mieszkańcy) jest według mnie wizerunkiem grójeckiej oświaty będącej w zarządzie władz powiatowych.

„Amfiteatr” od kilkunastu lat jest miejscem zaniedbanym i kolejne władze powiatu obiecują przywrócenie młodzieży szkolnej i mieszkańcom tego miejsca. Obiekt powinien być miejscem, gdzie szkoły prezentowałyby swoje osiągniecia sportowe i kulturalne, jak było to w najlepszych latach 100-letniej tradycji grójeckiego LO.

Dariusz Gwiazda, burmistrz Gminy i Miasta GrójecWiele razy przemilczałem rożnego rodzaju ataki ze strony Burmistrza Gminy i Miasta Grójec Dariusza Gwiazdy, ale obecnie czuję się zobowiązany również wydać oświadczenie dotyczące kwestii Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Grójcu.

Temat przejęcia LO zainicjował i rozwinął sam Pan Burmistrz, więc trudno tu mówić o słowach wyrwanych z kontekstu, czy też manipulacji z mojej strony. W trakcie dyskusji Burmistrz wracał do tematu liceum i uzupełniał wypowiedź, zatem mógł dokładnie wytłumaczyć całą sprawę, a tego nie zrobił.

Uważam, że na stanowiskach, które piastujemy należy brać odpowiedzialność za własne słowa, a nie stale szukać winnych.

Pan Burmistrz Dariusz Gwiazda jest negatywnie nastawiony do mojej osoby i często używa stwierdzeń, które nie są prawdziwe. Przykładem manipulacji jest przedstawiona w jego oświadczeniu informacja o moim zatrudnieniu w Starostwie Powiatowym w Grójcu. Otóż od 9 marca 2009 do 17 listopada 2018 roku byłem pracownikiem Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, z czego ostatnie 4 lata pełniłem funkcję Zastępcy Burmistrza. Następnie od 18 listopada 2018 do 28 kwietnia 2019 roku pracowałem w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Grójcu na stanowisku inspektora. Dopiero od 29 kwietnia 2019 roku rozpocząłem pracę w Starostwie Powiatowym w Grójcu, jako inspektor, a od 1 lipca 2019 roku zostałem Zastępcą Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa. Zatem nie jest prawdziwe stwierdzenie cyt. „od 2018 r.
Z-ca Naczelnika w Starostwie”.

W każdej sytuacji, gdy ktokolwiek próbuje pokazać Burmistrzowi inny kierunek działania lub wskazać na błąd, Burmistrz winą za niepowodzenia obarcza Radę Miejską i Przewodniczącego Rady, często niezależnie od tego, czy mieliśmy w tym jakikolwiek udział czy też nie.

Pomimo ciągłych ataków ze strony Pana Burmistrza staram się nie zaogniać konfliktu i dla dobra mieszkańców szukać kompromisu i rozwiązania dla bieżących problemów oraz realizacji zadań.

Wszystkie sesje Rady Miejskiej w Grójcu zgodnie z przepisami są transmitowane i możliwe do obejrzenia. Obrady staram się prowadzić rzetelnie, skupiając się na merytorycznych kwestiach dotyczących naszej gminy oraz poruszanych zagadnień.

Apeluję do Pana Burmistrza Dariusza Gwiazdy o zaprzestanie ataków personalnych pod moim adresem i skoncentrowanie się na pracy dla mieszkańców Gminy Grójec.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Karol Biedrzycki

TAGI:

Komentarze (48):

pati; 5 lipca 2021, 12:06

Szkoda, że gmina o liceum chce zadbać i je doposażyć a szkoły podstawowe podlegające pod gminę to nie kończąca się historia - brak sal lekcyjnych, ścisk, brak sprzętu do prowadzenia lekcji w-f, dla dzieci które miały problem z edukacją zdalną brak "godzin" pedagogów i psychologa. Podstawowe potrzeby uczniów nie są zaspokajane w Grójeckich szkołach, do tego dyrektorzy szkół, powoływani na stanowiska nie wiadomo skąd, bez pojęcia i w wielu przypadkach kulturą osobistą, która daje wiele do myślenia.

X; 5 lipca 2021, 12:17

To liceum dopiero po sierpniowych poprawkach może ma 100% zdawalność. W maju nie ma takiej zdawalności.

Tfuuu; 5 lipca 2021, 12:27

Temu biedrzyckiemu to już całkiem w tej głowie się miesza i najwyraźniej chłop ma problem z interpretacja, oświadczenie że od strony starostwa nie padła prośba o to żeby gmina przejęła utrzymanie a Przeciez burmistrz dał tylko propozycje przejęcia jak to jest na uwiecznionym nagradniu zbędny zament i robienie PRu, szkoda ze uczniów nie zapytają w jakich uczą się warunków tyko przewodniczący rady i pracownik starostwa wykorzystuje swoją funkcje w starostwie do kolejnego gnoju. TFUUU!!!

Ech; 5 lipca 2021, 12:46

No i już wiesz mieszkańcu droigi, jak posyłasz dziecko do liceum w swoim powiecie to jesteś przegryw finansowy i nieudacznik. Tak rzecze Pan Burmistrz.
Brawo Panie Burmistrzu.

Gość; 5 lipca 2021, 12:49

Największym problemem LO jest zła sława tej szkoły a nie to kto rządzi czy powiat czy burmistrz

Do Tfuuu; 5 lipca 2021, 12:50

Warunki lokalowe i wyposażenie "Górki" nie odbiegają w żaden sposób, a na pewno nie w sensie negatywnym, od tego co zapewnia Gmina Grójec na terenie "swoich" placówek.

Do X; 5 lipca 2021, 12:56

Rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia. To tylko część uczniów i rodziców myśli, że od 1 września do 24 czerwca.

dajcie spokój; 5 lipca 2021, 12:57

wyniki tegorocznych matur u mojego dziecka - 2 x 100%, reszta też wysoko
Jaka zła sława LO w Grójcu? Czy w Grójcu czy w Warszawie trzeba się uczyć

re; 5 lipca 2021, 13:02

Ci co mówią o wynikach i zdawalności matur to warto nadmienić ze taki wynik jest ze względu zdalnego nauczania poziom matury był bardzo niski zreszta sami nauczyciele głośno mówili ze stracone pokolenie. Ktos wypowiadał się o wyposażeniu szkół podstawowych zapraszam na górkę ale dołek tam PRL tam zagościł na stałe zwłaszcza w łazienkach

Tfuu dobrze gada; 5 lipca 2021, 13:07

Co racja to racja sala gimnastyczna, sale lekcyjne korytarze i te klepki nie wspomnę o łazienkach m. Pisza ze tyle pieniędzy pozyskane ja jako uczeń pytam gdzie te pieniądze. PS nauczyciele to już całkiem dramat…

Do Gość; 5 lipca 2021, 13:13

Złą sławę o LO rozpowszechniają i kultywują w znakomitej większości Ci, którzy sobie nie radzą i w mury tej szkoły nigdy nie powinni trafić.

To jest realny problem tej szkoły, że aby utrzymać odpowiedni poziom "nasycenia" uczniami, progi kwalifikacyjne przy rekrutacji są zaniżone, co powoduje że trafiają tam uczniowie, którzy nigdy nie powinni tam być a nawet często nie chcą, tylko chore ambicje rodziców każą im kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym, zamiast zasilić sensowne technikum etc.

W każdej szkole trzeba się uczyć, jeżeli chce się zdobywać wiedzę i osiągać wyniki na odpowiednim poziomie.

Do re; 5 lipca 2021, 14:04

Styl, interpunkcja, gramatyka, wszystko dramat. Ty na górce, a i na dołku, to chyba tylko w ramach dni otwartych byłaś/byłeś.

Tfuu dobrze gada; 5 lipca 2021, 14:15

Co racja to racja sala gimnastyczna, sale lekcyjne korytarze i te klepki nie wspomnę o łazienkach m. Pisza ze tyle pieniędzy pozyskane ja jako uczeń pytam gdzie te pieniądze. PS nauczyciele to już całkiem dramat…

rht; 5 lipca 2021, 15:14

Jak zawsze - najpierw mówi, po tym prostuje.

do re;; 5 lipca 2021, 15:26

Najgorzej jak ktoś wypowiada się na tematy, o których nie ma pojęcia.
Średni wynik uzyskany przez maturzystów z egzaminu pisemnego z języka polskiego na obowiązkowym poziomie podstawowym to 55 proc. możliwych do uzyskania punktów, z matematyki 56 proc., z języka angielskiego - 76 proc.
Rzeczywiście, 100% w LO w Grójcu to wynik łatwych matur i zdalnego nauczania. Lepiej zamilknij Re;

realista; 5 lipca 2021, 15:38

Komentarz został ukryty z powodu naruszenia zasad komentarzy.

O liceum ; 5 lipca 2021, 21:15

Grójeckie Liceum to bardzo dobra placówka, przygotowanie do matury stoi na dobrym poziomie i jakość kształcenia również. Niestety złe opinie są najczęściej pisane przez osoby, które nigdy tam nie chodziły albo "znają" tę szkołę z opowieści znajomych lub kogoś innego. To powoduje, że krążą różne przekonania na temat szkoły i opinie typu "nauczyciele to dramat", "gnębią uczniów", "brak dobrego przygotowania do matury" itp, ale prawdą jest, że jest to szkoła na wysokim poziomie i 100% zdawalności matur jest prawdą. Natomiast denerwują mnie ludzie, którzy stawiają Grójeckie liceum w złym świetle i wymyślają o niej często błędne przekonania, mimo że te osoby najczęściej nigdy tam nie chodziły. Trzeba się uczyć w każdej szkole, niezależnie czy to Grójec czy Warszawa.

Obserwator; 6 lipca 2021, 07:45

Widzę ze albo duża rzesza nauczycieli albo sama głównie dyrekcja wypowiada się na temat tej tzw górki, mam dla was nie przyjemną wiadomość ta szkoła nie jest reprezentuje poziomu sprzed 15 lat takie są fakty…

Do obserwator; 6 lipca 2021, 08:49

Po części jest to spowodowane pseudoreformi, które były wprowadzane na przestrzeni lat w oświacie. Niskie płace nauczycieli, którzy zamiast skupiać się przede wszystkim na nauce zajmują się pisaniem nikomu niepotrzebnych ocen, zestawień .... biurokracji. W wyniku czego trafia do szkół młoda kadra o niskich kwalifikacjach. Dyrekcja powoływana na stanowiska po znajomości z lokalną władzą a nie po kwalifikacji. Długo by pisać. .... po części to również wina rodziców.

do obserwator; 6 lipca 2021, 10:46

Kadra od 15 lat praktycznie niezmienna i twierdzisz, że wtedy jak mniemam było dobrze. Zastanówmy się więc, kto tam się dostaje, to jest największy problem. Rekrutacja od 120 pkt. a nie od 100!!! i możemy rozmawiać o poziomie. To że paru nauczycieli starci pracę, bo będzie przyjęte mniej osób to fakt, ale za parę lat szkoła odzyskałaby należny prestiż.

nowa ja; 6 lipca 2021, 11:30

Myślę że P. Burmistrz powinien wreszcie zrezygnować. Jak może popełniać takie gafy.
Jak można tak pisać o najlepszym LO w powiecie - brak słów. To zawsze było raczej elitarne LO dla najzdolniejszych dzieci a nie poczekania dla biedoty. Skąd on bierze takie głupoty

do nowa ja; 6 lipca 2021, 14:06

widać że uczęszczałaś do tej szkoły znaczne problemy z czytaniem ze zrozumieniem. a jest coś wspólnego z przewodniczącego rady segregując społeczeństwo na biedotę i tych bogatszych. Myślałem że tam można się dostać ze względu na wiedzę oraz oceny ale po Pani komentarzy widać że tam liczyć się zasobność portfel (czyli nic się nie zmieniło) jak dobrze że ja ukończyłem Technikum w Warszawie.

nowa ja do poprzednika; 6 lipca 2021, 15:16

I tu mały zong. Kończyłam grójecki dołek. Nigdy górka nie była kojarzona z bogolami tylko z kujonami więc to Ty czytaj ze zrozumieniem. Dla mnie mimo tego ze kończyłam dołek górka zawsze pozostanie bardzo dobrym LO. Moje dzieci ukończyły górkę i złego słowa nie powiem o poziomie nauczania. Bez problemu dostali się jedno na UW a drugie na Polibudę

jaa; 6 lipca 2021, 15:35

To jak jesteśmy przy temacie oświaty.

Panie Burmistrzu jak wygląda temat rozbudowy szkoły nr 1 (nie chodzi tu o parking ) bo temat coś ucichł, czy projektant uzupełnił wszystkie braki. A kadencja już się kończy.

Do burmistrza; 6 lipca 2021, 20:28

Pakuj się ze swoją świta Wstydu oszczędź

Kinder; 6 lipca 2021, 22:01

Możecie zaklinać rzeczywistość ale poziom górki dziś a 15 lat wstecz to przepaść. ....
Mam oczywiście na myśli poziom wiedzy uczniów, który ciągnie się od szkoły podstawowej. Zdolne i ambitne dzieci idą do Warszawy.

do nowa ja; 6 lipca 2021, 22:02

Zgasiłaś gościa z technikum warszawskiego. Nie wiem, czy on to przeżyje. W końcu skończył technikum ....... w Warszawie :) Pewnie też żyje w ..... Warszawie. Śni o ........ Warszawie i ciągle myśli że w ................... Warszawie to jest prestiżowo. Prostackie myślenie, byle gdzie byle do ............ Warszawy.

Do jaa; 7 lipca 2021, 07:18

Przecież to był plan od początku rozpisany na 2 kadencje.
Nie wiedziałeś.....

Do Kinder; 7 lipca 2021, 09:14

To co napisałeś dotyczy stanu wiedzy dzieci i młodzieży jako całości. Obecna młodzież, a ta sprzed 15-20 lat (nie mówiąc już o rocznikach maturzystów z początku lat 90-tych) to przepaść, pod każdym względem.

Dla porównania i uzmysłowienia problemu, obecne szkoły podstawowe z terenu Grójca to w porównaniu z tym co kiedyś sobą reprezentowały, szczególnie elitarna i niedościgniona 1-nka, to niebo a ziemia. Trend, który tak "niefortunnie" opisał Pan Burmistrz, dotyczy również dzieci szkół podstawowych dla których on jest organem prowadzącym, gdzie wielu rodziców woli dowozić swoje pociechy do szkół w okolicznych miejscowościach/gminach a nie posyłać je do grójeckich podstawówek. W ostatnich latach ten trend się nasila.

Do kinder; 7 lipca 2021, 13:50

20 lat temu gdy dziecko miało poważne trudności w nauce trafiło do szkoły specjalnej. Ta sama historia dotyczyła dzieci z poważnymi dysfunkcjami w zachowaniu. Dziś rodzic zazwyczaj matka może nie zgodzić się na szkołę specjalną bo to obciach dla niej. Bardzo często takie dziecko przeszkadza w nauce innym dzieciom, dezorganizuje pracę nauczyciela. Tracą przede wszystkim dzieci, które chcą się uczyć. W PSP nr 2 jest dziecko, które wyzywa na lekcji inne dzieci również nauczyciela. Nie podporządkowuje się poleceniem nauczyciela wspomagającego. Były też sytuacje kiedy to w trakcie lekcji rzucało krzesłami po klasie po całej sali stwarzając poważne zagrożenie dla wszystkich. Ojciec awanturnik twierdził, że nic się nie dzieje a matka zahukana przez męża i dziecko nie miała nic do powiedzenia. Generalnie patologia. Ale to wina przepisów dotyczących oświaty. Za moich czasów dziecko z hukiem wyleciałoby ze szkoły a rodzice mieli poważne problemy z policją. Nienormalne czasy. ....

Do Do kinder; 7 lipca 2021, 14:47

Opisujesz sytuację ekstremalną graniczną, która wcale nie jest normą dla dzieci dysfunkcyjnych/atypowych. Większe problemy wychowawcze sprawia ta "normalna" masa niż na "inna" mniejszość.
Wszyscy odbiegający od utartych schematów i norm, do jednego wora i do szkoły specjalnej - tolerancja level master.

Do kinder; 8 lipca 2021, 08:28

Kapitalny komentarz. Kwintesencja. Spadek poziomu zaczyna się już od podstawówek. Na koniec roku nastawiane 5 i 6 na świadectwie, a wynik z egzaminu później na poziomie 50%, chyba coś tu nie gra? I później szok, że w liceum lub technikum czegoś się wymaga. Kolejny problem to wspomniani uczniowie. Dla nich tylko szkoły specjalne. Momentalnie spadłaby ilość pseudo aspergerów (tak, tacy też istnieją jak da się w łapę odpowiednim osobom), fobii szkolnych i innych pierdół, które to kiedyś momentalnie "wyleczył" sam rodzic. Uczniowie za złe zachowanie powinni z automatu być wywalani ze szkół, żeby inni wiedzieli co znaczy pustka we łbie i brak szacunku dla rówieśników. No i kwestia nauczycieli wspomagających. Nie wiem kogo oni wspomagają, bo w 90% nie radzą sonie ze swoimi uczniami. Pieniądze z ich utrzymania powinny być przekazane na zajęcia dodatkowe dla pozostałych uczniów. A nie Pani siedzi z jednym uczniem i bierze hajs jak polonistka, która ma 30 uczniów w klasie i stertę wypracowań do sprawdzenia. Jak widać problemów jest masa, a będzie tylko gorzej, bo do szkoły już jako nauczyciele trafia niedouczona młodzież, która do niczego się nie nadaje. Nikt z aspiracjami życiowymi nie będzie nauczycielem za 2 tys. złotych na start. Wszyscy najlepsi pójdą pracować np. do takiego Ferrero gdzie można nie mieć wykształcenia a i tak 3,5-4 tys. wpadnie. A za wykształcenie i odpowiednią wiedze zapłacą jeszcze więcej. Dziękuję za uwagę. Odczuwam przerażenie na myśl w jakiej szkole będą uczyły się moje dzieci za parę lat i ile będzie kosztowała ich prywatna edukacja.

Do przewodniczącego RM; 8 lipca 2021, 11:11

Komentarz został ukryty z powodu naruszenia zasad komentarzy.

Do do kinder; 8 lipca 2021, 11:42

Zasmucę Cię. Dotacja oświatowa, którą otrzymuje gmina ze środków budżetu państwa, wyliczana jest bezpośrednio, indywidualnie na głowę ucznia - obecnie okolice 450-500 zł miesięcznie. Przy czym dotacja dla ucznia z orzeczeniem to dziesięciokrotność tego co dla "zwyklaka" czyli okolice 4500-5000 zł. Jest to jednak dotacja ściśle powiązana z uczniem. Jak taki "specjalny" uczeń zostanie ze szkoły usunięty/przeniesiony etc, to dotacja idzie za nim, nie zostaje w placówce, a nawet w gminie jeżeli uczeń zmieni szkołę na taką zlokalizowaną na terenie innej gminy. Pieniędzy z tej dotacji nie można (w teorii) przeznaczać na nic innego tylko na realizację tych niestandardowych potrzeb edukacyjnych/wychowawczych ucznia (np. opłacenie etatu nauczyciela wspomagającego).
Prawda jest niestety brutalna, żeby budżet jakoś się spinał, albo przynajmniej nie było dużego manka, uczniowie z orzeczeniami są szkołom potrzebni.
Pomijam tu już całkowicie kwestie tolerancji/integracji/współpracy itd. itp,. bo po Twoim komentarzu wnioskuję, że jest to bezcelowe.

Do do kinder; 8 lipca 2021, 18:09

W pełni popieram. Problem jest szeroki na wielu płaszczyznach. Bardzo często sami rodzice są przyczyną problemów. Nie chce im się poświęcić czasu swoje dzieciom. Idą do prywatnego gabinetu, który napisze im zaświadczenie za kasę co tylko będą chcieli asperger itp. Nauczyciel nie może podważyć takiego zaświadczenia. O problemach dziecka powinni tylko decydować fachowcy przy przy oświacie. Zdecydowana większość zaświadczeń pochodzi z prywatnych gabinetów. Nie neguję kwestii integracji ale znam kilka przypadków gdzie dziecko było jak najbardziej normalne ale mamusi nie chciało się przypilnować dziecka. Dostała zaświadczenie z prywatnego gabinetu i nauczyciele musieli obchodzić się z takimi ancymonem jak z jajkiem. Oczywiście dostał nauczyciela wspomagającego. Generalnie dla dzieci ambitnych i, które chcą się uczyć nie ma funduszy. Jest nawet problem z kasą na nagrody książkowe na koniec roku. Nie wspominając o kółkach zainteresowań. PORAŻKA

Rodzic wymagający od dzieci ; 8 lipca 2021, 18:24

Problem zaczyna się w szkole podstawowej. Niestety oświatą żądzą wskaźniki, biurokracja. Obecnie nauczyciel jaj postawi jedynkę musi wypełnić dokumenty dlaczego, z jakiego powodu itp. To jest nienormalne..... Rodzice sami też potęgują problem. Podważają oceny nauczyciela. Jak to moja Julka? ?? Niemożliwe? Przecież ona taka zdolna. Nauczyciel pyta czy pani przeglądałazeszyt córki w tym półroczu? ? No nie .... I tu juz rodzi się patologia. Nauczyciele by mieć spokój naciągają oceny i potem jest efekt kuli śniegowej. ....

Re do do Kinder; 8 lipca 2021, 19:20

Nie do końca tak to działa, chociaż nie neguję, że takie przypadki mają miejsce.
Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, będące podstawą dostosowania etc, nie są wydawane przez lekarzy w prywatnych gabinetach, a są wydawane przez 3 osobowe zespoły działające przy Poradniach Psychologiczno Pedagogicznych, też w oparciu i dokumentację, ktora dostarczy rodzic, ale przede wszystkim w oparciu o dokonany wywiad, badanie etc.
Tyle teorii i założeń systemu. Praktyka bywa różna.

Prawda; 9 lipca 2021, 00:50

Dajcie spokój nauczycielom Jak widza jak traktuje ich gmina tak się przykładają

Polityka regionalna; 9 lipca 2021, 09:21

I co Wy tu wszyscy wyprawiacie?
Liceum jest przeciętne w skali kraju.
Licea z pierwszej setki mają dziesięć - sto razy większe osiągnięcia w olimpiadach, jest to latami kształtowana pozycja i tradycja danej szkoły.
Starostwo nie ma orłów i jest wrogo nastawione do obecnego burmistrza, zatrudniło wielu byłych pracowników gminy, którzy tę wrogość objawiają.
Przewodniczący RM prezentuje metodyczną wrogość na każdej sesji RM, będąc instruowany przez swojego dawnego szefa, też radnego.
Obłuda do kwadratu, prywata i prymitywna chęć zemsty za przegrane wybory 2018.
Zamierzony brak współpracy i myślenie "im gorzej tym lepiej". Małość złych ludzi.

Do polityka regionalna; 9 lipca 2021, 11:44

Zgoda w stu procentach.
Przegrywy z gminy poszły do Starostwa i decydują o jego obliczu.
Liceum Ogólnokształcące w Grójcu nie jest dla nikogo powodem do dumy. Tak samo szpital.

Siedlisko; 9 lipca 2021, 12:42

Starostwo i Rada Powiatu stały się siedliskiem oportunistów, którzy rozgrywają swoje małe interesy.
Szkodnictwo, niemoc i wstyd.
Liceum jest tu tylko pretekstem.
Ofiarą od lat jest szpital.
Prowincjonalna demokracja w wykonaniu działaczy.

Olek; 9 lipca 2021, 14:24

Komentarz został ukryty z powodu naruszenia zasad komentarzy.

Re polityka regionalna; 9 lipca 2021, 14:55

No właśnie, pozycję szkół z 1- szej setki perspektyw kształtuje duży odsetek uczniów olimpijczyków. Jak masz możliwość podpytaj uczniów tych warszawskich szkół jaki jest stosunek nauczycieli i ich zaangażowanie w naukę tych pozostałych, których jest większość.
Odpowiem Ci, muszą wszystko robić sami, lekcji często nie ma, lub zastępstwa z doskoku, bo nauczyciele przedmiotów zajęci projektami, olimpiadami, grantami itd itp. A ty zwykły uczniu, co nie znaczy słaby, radź sobie sam. Znam to z autopsji. Bo dla dyrekcji i organów prowadzących najważniejsze jest ciśnięcie projektów które dają kasę (granty, UE) i prestiż. A reszta, ale już samodzielnie i bez wsparcia szkoły, często kosztem prywatnych korków, musi gonić ten poziom. Tyle że żadna w tym zasługa tych szkół.

Prawda; 9 lipca 2021, 15:40

W tych komentarzach ciagle bije się do rady i ją obwinia za niepowodzenia . Ja poproszę 3 sukcesy burmistrza obecnego

Do prawdy; 10 lipca 2021, 19:58

Komentarz został ukryty z powodu naruszenia zasad komentarzy.

do re polityka regionalna; 10 lipca 2021, 22:53

I dodaj jeszcze, że ci uczniowie renomowanych szkół wywodzący się z terenu grójeckiego chodzą później na korki do nauczycieli z górki i dołka i masz komplet wyobrażenia na temat tego pseudo rankingu :):) A na serio to problemów z edukacją jest masa i wina lezy po stronie rządu, organów prowadzących, rodziców, nauczycieli i dzieci. Po każdej stronie po trochu, przez co mamy taki bałagan. Do burdelu brakuje nam już bardzo niewiele...

re polityka regionalna; 26 lipca 2021, 06:49

A dokładnie. Bo "górka" i jej grono pedagogiczne to samo zło i poziom totalnie bez porównania w stosunku do W-wy, Piaseczna etc....ale tylko do czasu gdy trzeba korkami się wspomagać z powodów jak wskazałem powyżej. Wtedy belfrzy z górki już są cacy i kompetentni.

Mariusz Cuper; 5 września 2021, 02:09

Komentarz został ukryty z powodu naruszenia zasad komentarzy.

Napisz komentarz:

Twój nick:

Treść komentarza:

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja portalu Grojec24.net nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Każdego użytkownika obowiązują zasady komentarzy.

 

Najnowsze artykuły

Działania grupy SPEED: aż trzech kierowców straciło prawo jazdy W ubiegłym tygodniu policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego...
Targi browarniane - jakie gadżety reklamowe się sprawdzą? Targi browarniane to doskonała okazja dla przedsiębiorstw z...
Przyjechała do swojego domku letniskowego i bardzo się zdziwiła Policjanci z Błędowa zatrzymali kobietę i mężczyznę...
Panele winylowe - hit czy kit? Moda na winyle trwa... i wcale nie mamy tu na myśli...
Z zadrapaniami, bez butów, szedł drogą krajową na S7 Kiedy funkcjonariusz próbował dowiedzieć się co robi w tym...

Najnowsze ogłoszenia

Firmy z Grójca i okolic

OSK MANEWR PATRYK TOMASZ KUJAWA Dlaczego My? Odpowiedź jest prosta i zawarta w tym krótkim opisie.

2013-2023 © Grojec24.net - informacyjny portal mieszkańców Grójca i Powiatu Grójeckiego.

Wydawcą portalu jest AaaMedia.pl.