Grójec, Powiat Grójecki - portal Grojec24.net
Autoryzowany punkt sprzedaży Bruk-bet Bruk Designer Olszany

MINI MUNDIAL Grójec - Warka 2018

15 maja 2018; 09:05

Informacja prasowa

0 komentarzy

Turniej Mini Mistrzostwa Świata w piłce nożnej rozegrany zostanie na terenie powiatu grójeckiego. Wezmą w nim udział 32 drużyny ze szkół podstawowych.

News will be here

Rozgrywki grupowe i 1/8 finału rozegrane zostaną w Warce (grupy A,B,C,D)  i Grójcu (E,F,G,H) w dniu 7.06.2018 r. w Warce grają gminy: Chynów, Goszczyn, Jasieniec, Promna i Warka. W Grójcu grają Belsk Duży, Mogielnica, Pniewy, Nowe Miasto, Błędów i Grójec .

Rozgrywki finałowe ( ćwierćfinały, półfinały, mecz o III miejsce i FINAŁ) odbędą się w Grójcu w dniu 14.06.2018 r, na obiektach Grójeckiego Ośrodka Sportu Mazowsze.  

Turniej odbywa się pod Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Warka Dariusza Gizki oraz Burmistrza Miasta i Gminy Grójec Jacka Stolarskiego.

II. Organizatorzy:

Organizatorzy Mini Mundial Grójec-Warka 2018 r. :

Centrum Sportu i Rekreacji w Warce, ul. Warszawska 45, tel.  +48 667-24-74

Koordynator lokalny Warka: Kinga Nowakowska

Grójecki Ośrodek Sportu, ul. Laskowa 17, tel. +48 664-30-42

Koordynator lokalny Grójec: Ireneusz Wojciechowski

III. Uczestnictwo:

Turniej jest organizowany dla uczniów szkół podstawowych z klas IV – VII.

Każda szkoła może wystawić  2 reprezentacje szkolne. Drużyna może liczyć maksymalnie 10 uczniów, ale drużyny grają w składach siedmioosobowych:  6 zawodników w polu i bramkarz.

Każdy z zawodników grających w turnieju musi mieć:

- ważną (podstemplowaną na dany rok szkolny) legitymację szkolną,

- zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w turnieju, zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w turnieju, a szczególnie na publikację zdjęć,

- ważne badania lekarskie zezwalające na udział w zawodach sportowych,

Każda drużyna zobowiązuje się do gry w koszulkach przygotowanych przez organizatorów (koszulki zostaną rozdane w dniu zawodów)

Każda szkolna drużyna musi mieć wyznaczonego Opiekuna - nauczyciela lub inną osobę pełnoletnią odpowiedzialną za zawodników podczas turnieju.

Opiekun przed każdym meczem musi mieć zebrane legitymacje szkolne swoich podopiecznych i przedstawić je innym Opiekunom.

Weryfikacja zawodników będzie się odbywać przed każdym meczem na podstawie list zgłoszeniowych.

Podczas turnieju w stroje sportowe mogą być ubrani tylko uczniowie, których nazwiska figurują na liście startowej. Za naruszenie tego punktu regulaminu drużynie grozi dyskwalifikacja.

Każda drużyna indywidualnie, we własnym zakresie ubezpiecza zawodników w odpowiedniej firmie ubezpieczeniowej oraz dba o ich zdrowie i bezpieczeństwo podczas rozgrywek. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za zawodników, ich kontuzję i wypadki mające miejsce na terenie obiektu oraz nie pokrywa kosztów leczenia z nimi związanych.

IV. System rozgrywek:

Losowanie szkół do grup  odbędzie się  bezpośrednio przed rozgrywkami grupowymi, na odprawie technicznej.

FAZA GRUPOWA:

Rozegrana zostanie w dniach 7.06.2018 r., (start godz. 9:00) wg. ustaleń lokalnych koordynatorów w Warce i Grójcu.

Grupy: A, B, C, D - grają w Warce

Grupy: E, F, G, H - grają w Grójcu

FAZA ROZGRYWEK1 1/8:

Do fazy 1/8 awansują po dwie zwycięskie drużyny z każdej grupy (A, B, C , D– strefa warecka) i grupy (E, F, G, H – strefa grójecka). Cztery mecze 1/8 zostaną rozegrane  w Warce (z grup A, B, C, D) cztery w Grójcu (z grup E, F, G, H).

Rozgrywki będą przebiegały wg. schematu:

WARKA (z grup A, B, C,D)
mecz 1: I miejsce grupa A – II miejsce grupa B
mecz 2: I miejsce Grupa B – II miejsce grupa A
mecz 3: I miejsce grupa C – II miejsce grupa D
mecz 4: I miejsce grupa D – II miejsce grupa C

GRÓJEC (z grup E,F,G,H)
Mecz 5: I miejsce grupa E – II miejsce grupa F
Mecz 6: I miejsce grupa F – II miejsce grupa E
Mecz 7: I miejsce grupa G – II miejsce grupa H
Mecz 8: I miejsce grupa H – II miejsce grupa G

Zwycięscy meczów awansują do kolejnej fazy rozgrywek, przegrani odpadają z rywalizacji.

FAZA FINAŁOWA

Mecze ćwierćfinałowe, półfinałowe, mecz o III miejsce i Finał zostanie rozegrany w GRÓJCU na obiektach Grójeckiego Ośrodka Sportu Mazowsze w dniu 14 czerwca (CZWARTEK) rozgrywki startują o godz.9:00.

Schemat rozgrywek:
Ćwierćfinał 1: Zwycięzca mecz 1 – Zwycięzca mecz 3
Ćwierćfinał 2: Zwycięzca mecz 2 – Zwycięzca mecz 4
Ćwierćfinał 3: Zwycięzca mecz 5 – Zwycięzca mecz 7
Ćwierćfinał 4: Zwycięzca mecz 6  - Zwycięzca mecz 8

Półfinał 1: zwycięzca ćwierćfinał 1 – zwycięzca ćwierćfinał 3
Półfinał 2: zwycięzca ćwierćfinał 3 – zwycięzca ćwierćfinał 4

Mecz o III miejsce: Przegrany Półfinał 1 – Przegrany Półfinał 2

Finał: Zwycięzca Półfinału 1 – Zwycięzca Półfinału 2

V. Przepisy gry:
1. Czas gry: 2 x 8 minut . Przerwa - 2 minut
2. Drużyna liczy maksymalnie 10 zawodników, na boisku jest 6 zawodników i bramkarz, 3 siedzi na ławce rezerwowych
3. Zawodników obowiązują stroje sportowe i  korkotrampki (miękkie korki)
4. Bramkarz może łapać piłkę tylko w polu bramkowym
5. Rzut od bramki wykonywany jest nogą
6. Wrzut z autu wykonywany jest rękoma zza głowy
7. Piłka z wyrzutu od bramki nie może przekroczyć linii środkowej
8. Jeśli piłka z wyrzutu od bramki przekroczyła linię środkową to drużyna która nie popełniła przewinienia wykonuje rzut wolny pośredni z linii środkowej boiska. Tutaj nie obowiązuje "przywilej korzyści".
9. Nie ma spalonego
10. Zmiany systemem hokejowym, przy linii środkowej, nie dalej niż 3 metry od niej. Zawodnik wchodzący może wejść na boisko dopiero kiedy zmieniany je opuści
11. Podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej muszą stać co najmniej 5 metrów od piłki
12. Rzut karny wykonywany jest z odległości 9 metrów od bramki
13. Kary w postaci żółtej lub czerwonej kartki będą nakładane na podstawie przepisów PZPN a w szczególności za:
- wszystkie próby oszukiwania sędziów
- symulowanie kontuzji mające na celu wprowadzanie w błąd sędziego
- odmowę wznowienia gry
- odmowę obrony bramki po rzucie karnym
- gra na czas
-  rozmyślne uszkodzenie piłki, bramki lub chorągiewki oraz innego elementu wyposażenia boisk
- używanie przez zawodników wulgarnych słów
- słowne lub czynne demonstrowanie niezadowolenia z decyzji sędziego
- odgrywanie, odrzucanie piłki po gwizdku sędziego sygnalizującego przerwanie gry
- nierozważne użycie siły podczas gry
- odkopywanie piłki, odnoszenie jej, przesuwanie - po podyktowaniu przez sędziego rzutu wolnego.
14.Zawodnik ukarany żółtą kartką będzie wykluczony z gry na 3 minuty.
15.Zawodnik ukarany czerwoną kartką zostaje wykluczony z gry.
16.Niesportowe zachowanie Opiekuna drużyny będzie karane upomnieniem, a później żółtą lub czerwoną kartką. Ukaranie Opiekuna czerwoną kartka oznacza, że musi on opuścić ławkę rezerwowych.
17.Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPN.

VI. Punktacja

Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 3 punkty,
za remis - 1 punkt, za przegrane - 0 punktów.

O kolejności miejsc decyduje:
- większa liczba zdobytych punktów
- wynik bezpośredniego spotkania
- korzystniejsza różnica bramek w całym turnieju
- większa liczba bramek zdobytych w całym turnieju
- rzuty karne

W meczach, które muszą wyłonić zwycięzcę, w przypadku remisu przeprowadza się dogrywkę trwającą 4 minuty, a następnie (o ile nie padnie bramka) rzuty karne: 1 runda po 3 rzutów, później po 1 aż do skutku.

VII. Zgłoszenia

Zgłoszenia do Turnieju Mini Mundial 2018 przyjmowane będą do 21 maja. 
Grupy A, B, C, D (grupa Warka) , Centrum Sportu i Rekreacji, 06-660 Warka, ul. Warszawska 45,
tel.  48 667 24 74; fax  48 667 27 83 lub w formie elektronicznej email:  cesir@warka.org.pl 
Grupy E, F, G, H (grupa Grójec), GOS Mazowsze,   05-600 Grojec, ul. Laskowa 17,
tel. 48 664 30 42, fax 48 664 30 42 lub w formie elektronicznej email:  sport@gosmazowsze.pl
Każde zgłoszenie musi mieć pieczątkę szkoły oraz podpis dyrektora szkoły.
Szkoła nadsyłając zgłoszenie akceptuje i przyjmuje do wiadomości regulamin turnieju oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego zapisów.
Zgłoszenia drużyn muszą zawierać:
 - imię i nazwisko, numer telefonu dyrektora szkoły
- dokładny adres szkoły, numer telefonu, faksu oraz adres e-mail
 - imię i nazwisko oraz numer telefonu Opiekuna drużyny
Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia do turnieju jest informacja zwrotna do Opiekuna drużyny.

VIII. Nagrody

Organizator Turnieju Mini Mundial 2018 zapewnia uczestnikom następujące nagrody:

Najlepsza drużyna turnieju nagrodzona zostanie  pucharem i medalami za pierwsze miejsce.

Drużyna która zajmie drugie miejsce otrzyma  puchar i medale za drugie miejsce.

Drużyna, która zajmie trzecie miejsce otrzyma puchar i medale za trzecie miejsce.

Organizator przewiduje możliwość  dodatkowych nagród.

IX. Finansowanie

Organizator turnieju pokrywa koszty z nim związane (wynajem boisk, obsługę sędziów, medyczną, kupno piłek, wody mineralnej dla zawodników)

Transport na miejsce rozgrywania meczów  oraz wyżywienie szkoły organizują we własnym zakresie

X. Ubezpieczenie

Uczestnicy Turnieju Piłkarskiego ubezpieczają się we własnym zakresie.

XI. Pozostałe informacje

1. Zawodnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone podczas trwania turnieju niezgodne z regulaminem użytkowania obiektu.

2. Organizator nie odpowiada za rzeczy materialne pozostawione na terenie kompleksu sportowego turnieju.

3. Uczestnicy zawodów zapoznali się z regulaminem i akceptują jego założenia.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. W przypadku istotnych zmian zobowiązuje się do powiadomienia zawodników o zmianach w regulaminie.

5. O sprawach nieobjętych regulaminem decyduje organizator. Sposób interpretacji regulaminu oraz wszystkie sprawy sporne rozstrzyga Organizator.

Aktualne informacje o Turnieju Mini MUNDIALU dostępne są na stronach internetowych: www.cesir.warka.pl oraz  www.gosmazowsze.pl 

TAGI:

Komentarze (0):

Na razie nie ma żadnych komentarzy - Twój może być pierwszy!

Napisz komentarz:

Twój nick:

Treść komentarza:

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja portalu Grojec24.net nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Każdego użytkownika obowiązują zasady komentarzy.

 

Najnowsze artykuły

Włamał się i ukradł zaparkowany na podwórku samochód Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie 40-...
Czy przechowywanie żywności w lodówce jest bezpieczne? Przechowywanie żywności w lodówce jest praktyką powszechnie...
Remonty czterech dróg w gminie Grójec zakończone! Wiosna jeszcze trwa, a my już zakończyliśmy remonty...
Prezydent Aleksander Kwaśniewski przyjedzie do Grójca Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Grójcu zaprasza na...
Łączność w Twoim kasku motocyklowym: jak znaleźć idealnego towarzysza drogi? Łączność jest bardzo istotna dla motocyklisty. Dzięki niej...

Najnowsze ogłoszenia

Firmy z Grójca i okolic

OSK MANEWR PATRYK TOMASZ KUJAWA Dlaczego My? Odpowiedź jest prosta i zawarta w tym krótkim opisie.

2013-2023 © Grojec24.net - informacyjny portal mieszkańców Grójca i Powiatu Grójeckiego.

Wydawcą portalu jest AaaMedia.pl.