Nowy system gospodarki odpadami w Gminie Grójec od 1 stycznia 2020

10 grudnia 2019; 19:13

Materiał promocyjny

Zmiany istniejącego systemu gospodarki odpadami są podyktowane wymogami przepisów unijnych i obowiązkiem dostosowania polskiego systemu prawa do uregulowań polityki ekologicznej stosowanej w Unii Europejskiej. Nowe rozwiązania mają na celu długofalowe wdrażanie unijnej strategii gospodarowania odpadami, w tym odpadami komunalnymi. Ponadto, podyktowane są opuszczeniem przez Gminę Grójec, decyzją Rady Miejskiej, Związku Międzygminnego pod nazwą Natura. Do tego procesu przygotować musi się zarówno Urząd Gminy i Miasta w Grójcu, jak i mieszkańcy.

Nowe metody naliczania opłat za odpady

Na terenie Gminy Grójec zostały ustalone dwie metody opłat za odpady: od ilości zużytej wody w budynkach wielorodzinnych oraz od liczby osób zamieszkałych w budynkach jednorodzinnych.

W przypadku nieruchomości wielorodzinnych opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty. Stawka opłaty to 8 zł za 1 m3 zużytej wody. W sytuacji niewywiązania się z obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny stawka wzrasta do 16 zł za 1 m3. Zużycie wody będące podstawą ustalenia opłaty za odpady stanowi średniomiesięczne zużycie wody za rok poprzedni, ustalone w oparciu o wodomierz główny.

Sposób naliczania opłat różni się w nieruchomościach jednorodzinnych. Miesięczna opłata za stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Ustalona stawka opłaty to 32 zł od osoby. Niewypełnienie obowiązku segregacji odpadów podwyższa stawkę do 64 zł za osobę.

Nieruchomości niezamieszkałe ustawowo nie mogły zostać objęte obowiązkiem wywozu odpadów komunalnych. Właściciele tych nieruchomości powinni podpisać indywidualną umowę z firmą zajmującą się wywozem odpadów. Jeśli dana nieruchomość nie ma właściciela, deklarację składa ten, który w danej nieruchomości zamieszkuje lub wytwarza odpady komunalne.

Termin płatności miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami został ustalony do 15. dnia każdego miesiąca kalendarzowego, w którym powstał obowiązek jej uiszczenia. Każdy z właścicieli nieruchomości po złożeniu deklaracji otrzyma indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy wnosić opłatę.

Obowiązek złożenia deklaracji do 31 grudnia 2019

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi musi złożyć właściciel każdej nieruchomości do 31 grudnia 2019 roku. Druk deklaracji Urząd Gminy i Miasta w Grójcu przygotował i wysłał pocztą tradycyjną do wszystkich mieszkańców i zarządców. Można go również pobrać ze strony miasta www.grojecmiasto.pl/gospodarkaodpadami/. Druki deklaracji można składać na 3 sposoby:

- osobiście do Wydziału Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47, pokój nr 10 (od 1 lutego 2020 Wydział Gospodarki Odpadami będzie mieścił się w dawnej siedzibie Związku Międzygminnego pod nazwą Natura przy ul. Mszczonowskiej 23 w Grójcu),

- wysłać pocztą pod następujący adres: Urząd Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec (po zmianie siedziby Wydziału Gospodarki Odpadami od 1 lutego 2020 na adres ul. Mszczonowska 23, 05-600 Grójec),

- za pośrednictwem platformy e-PUAP (po zakończeniu procedury umieszczania formularzy na platformie e-PUAP), o czym informacja pojawi się na stronie miasta www.grojecmiasto.pl.

Uwaga! Deklaracje wysłane za pośrednictwem poczty e-mail uznaje się za niezłożone.

Co najważniejsze, obowiązek złożenia deklaracji w przypadku wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych spoczywa na zarządcy/administratorze nieruchomości wielorodzinnych, co oznacza, że mieszkańcy nadal rozliczają się ze zużycia wody i z gospodarowania odpadami komunalnymi ze swoimi wspólnotami lub spółdzielniami. Krótko mówiąc, jeśli jesteś mieszkańcem budynku zarządzanego przez wspólnotę lub spółdzielnię, nie musisz składać osobiście deklaracji do Urzędu Gminy, zrobi to zarządca na podstawie informacji zebranych od mieszkańców w dogodnej dla niego formie.

Właściciel nieruchomości, głównie zabudowy jednorodzinnej, jest zobowiązany złożyć deklarację indywidualnie.

W przypadku wykazania w składanej deklaracji mniejszej liczby osób zamieszkałych od liczby osób zameldowanych, należy złożyć oświadczenie wyjaśniające powstałą rozbieżność i załączyć do składanej deklaracji formularz oświadczenia.

Segregacja to nie wybór, to obowiązek
   
Od 1 stycznia 2020 roku wszyscy właściciele nieruchomości muszą zbierać odpady w sposób selektywny. W związku z tym w składanych deklaracjach dla celów obliczania opłaty będą miały zastosowanie obligatoryjne stawki dotyczące odpadów segregowanych w zależności od stosowanej metody naliczania.

Niesegregowanie odpadów wiąże się z opłatami według podwyższonej stawki w drodze decyzji administracyjnej. Podstawową, pierwszą weryfikację zadeklarowanej segregacji śmieci prowadzi firma odbierająca odpady komunalne w imieniu gminy.

Z tym nie możesz czekać

Deklarację należy skorygować każdorazowo, gdy nastąpi zmiana danych, będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za odpady, np. zamieszkanie nowej osoby, zatrudnienie pracownika sezonowego. Zmiany należy dokonać nie później niż do 14 dni od dnia zaistnienia zmiany, jednak nie później niż do 10. dnia miesiąca. Nowa opłata będzie naliczona od kolejnego, pełnego miesiąca, w którym przybędą dodatkowe osoby w nieruchomości.

Jak segregować odpady i jak często będą one odbierane?

Większość towarów, które kupujemy w sklepach, jest wykonana z plastiku, szkła, papieru oraz aluminium i innych metali, czyli tworzyw, które możemy ponownie wykorzystać. Posegregowane przestaje być śmieciem – staje się wartościowym surowcem. Dlatego opracowano ulotkę, która w przejrzysty sposób objaśnia zasady segregacji odpadów.

Nikt nie jest nieomylny, wszyscy ciągle uczą się odpowiedniego postępowania z odpadami. Wszelkie wątpliwości pomogą rozwiać specjaliści Wydziału Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu w siedzibie urzędu w pokoju nr 10, pod numerem telefonu 48 664 35 03 lub mailowo odpady@grojecmiasto.pl. Od 1 lutego 2020 roku informacje uzyskają Państwo w nowej siedzibie WGO przy ul. Mszczonowskiej 23 w Grójcu.

Kliknij w ulotkę, aby otworzyć w większej rozdzielczości:

TAGI:

 

Najnowsze artykuły

Wjechał do rowu. Był pijany i poszukiwany Blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie miał 45-latek, któ...
Urodziłaś się w latach 1951-1970? Zbadaj się i zyskaj spokój Wraz z nastaniem 2020 roku LUX MED kontynuuje akcję bezpł...
Poznaj nauczanie Prymasa Tysiąclecia 26 stycznia o godz. 16.00 w Sali koncertowej Centrum...
X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci Zapraszamy dzieci do udziału w 10. edycji Ogólnopolskiego...
Mieszkanie z przetargu - dobra okazja na zakup taniego lokum Rynek nieruchomości cały czas dynamicznie się rozwija,...
www.AUTOdoc.pl

Najnowsze ogłoszenia

części do silników Deutz ktservice.com.pl,... KT Service - posiadamy największy w Polsce magazyn części do silników...
... Potrzebujesz pomocy przy opiece nad bliskim Seniorem? A może wiesz,...
Wysokiej jakości wzmacniacze, miksery,... Firma mwsystem w swojej ofercie posiada bogaty wybór: wzmacniaczy estradowych,...
Opiekunka osoby starszej w Niemczech,...

Planowany termin wyjazdu: do uzgodnienia
Opiekunka osoby starszej w Niemczech,...

Planowany termin wyjazdu: 28.01.2020 do 11.02.2020

Firmy z Grójca i okolic

CityBus - przejazd busem do Modlina Profesjonalna firma transportowa, o ugruntowanej pozycji na rynku, CityBus,...
Fotowoltaika Brewa Zbudujemy dla Ciebie instalację fotowoltaiczną i obniżymy rachunki za...
OSK MANEWR PATRYK TOMASZ KUJAWA Dlaczego My? Odpowiedź jest prosta i zawarta w tym krótkim opisie.
glazurnik budowa Zajmujemy się obróbką i montażem ceramiki budowlanej /gresy , płytki...
Firma przeprowadzkowa Lider - Przeprowadzki... Jesteśmy firmą przeprowadzkową z Krakowa, jednak wykonujemy także przeprowadzki...

2013-2020 © Grojec24.net - informacyjny portal mieszkańców.

Wydawcą portalu jest AaaMedia.pl.