Pięć firm chce przebudować ulicę Poświętne w Grójcu

16 lutego 2021; 15:15

Grojec24.net

23 komentarze

Ul. Poświętne (fot. SW) Ul. Poświętne (fot. SW)

Obecny stan nawierzchni tej ulicy, delikatnie mówiąc, pozostawia wiele do życzenia. Wkrótce ma się to jednak zmienić.

Ulica Poświętne, która jest drogą powiatową, przejdzie jeszcze w tym roku kompleksową przebudowę. Będzie to możliwe dzięki współpracy starostwa i urzędu miasta. Gmina wyłoży na tę inwestycję ze swojego budżetu 2 mln zł.

W ramach przebudowy ma powstać nowe rondo w miejscu obecnego skrzyżowania z ul. Ks. Piotra Skargi, ciągi piesze, a także nowy wjazd do Powiatowego Centrum Medycznego. Ulica zyska nową nawierzchnię.

W piątek otwarto oferty w przetargu. Zgłosiło się do niego pięć firm. Najniższa oferta opiewa na 2,3 mln zł, a najwyższa na o 3,3 mln zł. W ogłoszeniu przetargu podano, że na całe zadanie inwestor może przeznaczyć 3 mln zł.

Druga wspólna inwestycja powiatu i gminy to przebudowa blisko 2-kilometrowego odcinka drogi Grójec – Miedzechów. Do tego przetargu zgłosiło się aż 11 zainteresowanych wykonawców. Najniższa oferta wynosi 1,2 mln zł, a najwyższa 1,7 mln zł. Na to zadanie samorząd zamierza przeznaczyć 1,4 mln zł.

TAGI:

Komentarze (23):

Do; 16 lutego 2021, 17:41

Ujęto w projekcie ścieżki rowerowe?

Ktoś; 17 lutego 2021, 09:15

Koniecznie ścieżka rowerowa od ronda do skrzyżowania z Bankową, dużo się najezdzisz.

Do ktoś; 17 lutego 2021, 09:31

Strzał w dziesiątkę.
BTW - ujęto w projekcie po dwa pasy w każdą stronę?

Do ktoś 17 lutego 2021, 09:15; 17 lutego 2021, 17:46

Jedź człowieku na Krupówki poruszać biodrami przy Zenku a nie krytykujesz wszystko i wszystkich. Nie jest twą sprawą ile ja się najeżdżę i gdzie.

trafiony; 17 lutego 2021, 20:10

Rychło marychno. Trzy lata minęły a tu dopiero przetargi. Zejdzie się do wyborów

Ktoś; 18 lutego 2021, 09:19

Nie wiem kto to Zenek ale ty najwyraźniej tak i lubisz wydawać nie swoje pieniądze. Poziom kultury też wiele o tobie mówi. Projekty mają mieć jakiś sens a nie jak na Zdrojowej zrobili 20m ścieżki za publiczne pieniądze która służy obecnie kierowcą do parkowania.

Do Ktoś; 18 lutego 2021, 09:19; 18 lutego 2021, 11:24

Braku kultury mi nie zarzucaj bo swą na Krupówkach pokazałeś. A pieniądze są też moje, z moich podatków.

Do ktoś; 18 lutego 2021, 11:58

To znowu ja - ten z komentarza nr3.
Poraz kolejny strzał w dziesiatkę. Pozdrawiam

Pioter ; 18 lutego 2021, 13:13

Ma rację a na hua tam ścieżka rowerowa na takim kawału jak się boisz jeździć po szosie to przepchasz rowerek

Ktoś; 18 lutego 2021, 20:34

Ma rację, ta wypowiedź zmieniła moje życie.

Norton; 18 lutego 2021, 21:55

Najważniejsze dla mnie jest jeżeli na tej ulicy zaprojektowano spowalniacze.

Patryk Kujawa; 19 lutego 2021, 09:29

Komentarz został ukryty z powodu naruszenia zasad komentarzy.

Robert Gwiazdowski; 19 lutego 2021, 10:15

Dla tych którym się wydaje, że dostają "od PiS" więcej, niż oddają w "opłatach"

Po burzy o podatku od mediów odezwały się głosy zwolenników PiS, że podatków to ten najlepszy rząd na świecie bynajmniej nie podwyższa.


Tak więc, dla przypomnienia, jakie nowe podatki PiS wprowadził.

1. Podatek od niektórych instytucji finansowych potocznie nazywany bankowym, czyli od klientów banków, bo został w całości przez banki na nich przerzucony w prowizjach, opłatach i odsetkach.

2. Podatek od sprzedaży detalicznej który, zgodnie z zapowiedziami rządu, miał być "daniną wyrównania szans między mniejszymi detalistami a dużymi sieciami handlowymi, szczególnie dyskontami", a stał się podatkiem od zakupów w sklepach, których obroty przekraczają 17 mln zł miesięcznie.

3. Danina solidarnościowa - od "nadwyżki ponad 1 000 000 zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu" - czyli trzeci próg podatkowy w podatku dochodowym i likwidacja podatku liniowego dla przedsiębiorców, których dochód przekracza ten próg.

4. Podatek od nieruchomości komercyjnych - czyli od przychodów z budynków. Jest to nowy podatek dochodowy od osób prawnych i od osób fizycznych.

5. Opłata emisyjna - od "wprowadzenia na rynek krajowy paliw silnikowych" zgodnie z ustawą o ochronie środowiska, którą "PKN Orlen miał wziąć na siebie" - zgodnie z zapowiedziami ministra Tchórzewskiego i prezesa Obajtka. Oczywiście podatek został wliczony w ceny paliw.

6. Podatek cukrowy - czyli opłata od "wprowadzania na rynek krajowy napojów z dodatkiem cukrów będących monosacharydami lub disacharydami oraz środków spożywczych zawierających te substancje oraz substancji słodzących", przewidziana w ustawie o zdrowiu publicznym na podstawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów.

7. Opłata od "małpek" - czyli "za zezwolenie, o którym mowa w art. 9 ust.1 lub 2 ustawy o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml" - nałożona na tych, który piją w ramach walki z alkoholizmem, czyli zniechęcania ich do picia.

8. Opłata mocowa - pobierana przez "operatora na wypłatę wynagrodzenia za wykonywanie obowiązków mocowych, odpowiadającą kosztom zakupionego obowiązku mocowego oraz uzasadnionym kosztom rozliczeń" zgodnie z ustawą z 2017 roku o rynku mocy.9. Opłata recyklingowa "wprowadzona do ustawy z 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi na podstawie ustawy z 2017 roku o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw, która została nałożona na przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce" (oczywiście w całości opłatę tę ponoszą konsumenci - o czym wie każdy robiący zakupy - choć ustawodawca udaje, że nałożył ją na "przedsiębiorców". Na przedsiębiorców to nałożył ustawodawca podatek rzeczowy w postaci obowiązku prowadzenia ewidencji i składania sprawozdań o liczbie wydanych lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego. Na torby te nałożony jest oczywiście także VAT.

10. Podatek dochodowy od osób prawnych na spółki komandytowe.

11. Opłata od usług audiowizualnych w internecie - właściciele platform udostępniających filmy płacą 1,5 proc. przychodów z opłat od użytkowników lub z reklam, w zależności od tego, które są wyższe, na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Były też podwyżki wcześniej wprowadzonych podatków i opłat. Posługiwanie się pojęciem opłaty nie jest bowiem wymysłem obecnego rządu. Poprzednie też tak robiły. Podwyżkom uległy:

12. Podatek dochodowy od osób fizycznych wskutek: (i) obniżenia kwoty wolnej od opodatkowania dla osób osiągających dochód powyżej 8000 zł i jej całkowitej likwidacji w przypadku osób osiągających dochód powyżej 127 000 zł, (ii) obniżenia kosztów uzyskania przychodu od twórców oraz (iii) ograniczenia "ulgi abolicyjnej" dla osób pracujących za granicą.

13. Składki na ZUS dla przedsiębiorców od 696,47 w 2015 roku do 1380,18 zł (bez składki chorobowej, ze składką chorobową od 754,67 do 1457,49). Prawie 100 proc.!14. Opłata paliwowa pobierana na podstawie ustawy z 2004 roku o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

15. Akcyza na tytoń i alkohol (niezależnie od nowego podatku "od małpek").

16. Opłata przejściowa - czyli "wynagrodzenie za usługę udostępniania krajowego systemu elektroenergetycznego, należne operatorowi, przeznaczane na pokrycie kosztów osieroconych pobieranego na podstawie ustawy z 2007 roku o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej". De facto jest to opłata za prąd uiszczana do elektrowni z tytułu przedterminowego rozwiązania Kontraktów Długoterminowych (KDT). Kontrakty te zawierało i rozwiązało z elektrowniami państwo. Opłatę zapłacą konsumenci prądu. Jest "przejściowa", bo ma wygasnąć, kiedy zostaną spłacone wszystkie zobowiązania, co powinno nastąpić w 2027 roku. Ale obstawiam, że zmieni się jedynie jej cel i może nazwa, choć może być nadal "przejściowa" na czas "przejścia" do energetyki zeroemisyjnej.

17. Opłata za usługi wodne - na podstawie ustawy z 2017 roku została podwyższona w stosunku do opłat, które był pobierane na podstawie ustawy prawo wodne z 2001 roku.

18. Abonament RTV - dotowanie telewizji PiS przez rząd PiS bezpośrednio z budżetu państwa PiS nie wystarcza, starsi ludzie (młodzi nie rejestrują odbiorników) będą płacić rocznie 20 zł więcej.19. Procedowany jest projekt ustawy z 2020 roku o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. Na jego podstawie "podatek deszczowy" - czyli opłata ponoszona za zmniejszenie naturalnej retencji wód opadowych i roztopowych - ma objąć de facto położenie kostki brukowej na podjeździe do domu posadowionego na działce o pow. 600 m kw. A to dlatego, że - zgodnie z oficjalnym uzasadnieniem projektu ustawy - "susza jest obok powodzi jednym z najbardziej dotkliwych zjawisk naturalnych oddziałujących na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę, a "w wykładni prawa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej susza definiowana jest jako katastrofa naturalna (zdarzenie związane zdziałaniem sił natury), która może eskalować do klęski żywiołowej".

20. Nie ulega też wątpliwości, że rząd spróbuje przerzucić na producentów opakowań z tworzyw sztucznych tak zwany podatek plastikowy, czyli nałożony przez Unię Europejską na państwa członkowskie podatek za niepoddawane recyklingowi opakowania z tworzyw sztucznych. Aż dziw bierze, że polski rząd jeszcze tego nie zrobił. Może rząd chce zadać kłam twierdzeniom, że wszystkie podatki są przerzucalne i "weźmie tę opłatę na siebie" - jak Orlen opłatę emisyjną?

Ale PiS "przynajmniej się dzieli" - jak twierdzą zwolennicy PiS. Ciekawe, jak długo będzie się im jeszcze wydawać, że dostają "od PiS" więcej, niż sami oddają z tytułu różnych "opłat".


Gepard; 19 lutego 2021, 10:16

Trzeba myśleć przyszłościowo. Przy okazji remontu tej ulicy wykonać ścieżki, remont kolejnej ulicy znów ścieżki, itd. może to i trwać będzie lata ale w końcu się połączą i będzie dłuższy odcinek.

Do ziomka o nicku Robert Gwiazdowski ; 19 lutego 2021, 17:37

Super wpis...tylko komu Ty to chcesz tłumaczyć? Prawie połowa ludzi w Polsce w ostatnim badaniu twierdziła, że nie płaci podatku VAT. Z kim ta rozmowa... niestety, będą dalej płacić i nawet o tym nie wiedzieć. Ciemny lud.

Di Geparda ; 19 lutego 2021, 18:57

Szczególnie na Bankowej lub Zdrojowej zrobisz ścieżkę przy gęstej zabudowie?

O sciezkach mozna myśleć w miejscach, gdzie buduje się nowe drogi i nie ma zabudowań

W; 21 lutego 2021, 20:49

Tu nigdy nic nie będzie, nawet chodników odlodzić nie ma komu. Pozostałości śniegu zamieniły się w lód, zabić się idzie. Nawet grama piasku, zgk działa.

Do Gwiazdowskiego ; 22 lutego 2021, 21:47

Komentarz został ukryty z powodu naruszenia zasad komentarzy.

Do Gwiazdowskiego; 23 lutego 2021, 07:24

Komentarz został ukryty z powodu naruszenia zasad komentarzy.

Doktor; 23 lutego 2021, 09:14

Komentarz został ukryty z powodu naruszenia zasad komentarzy.

Doktor; 23 lutego 2021, 19:47

Komentarz został ukryty z powodu naruszenia zasad komentarzy.

Do Gwiazdowskiego; 23 lutego 2021, 19:58

Komentarz został ukryty z powodu naruszenia zasad komentarzy.

Gwiazdowski bis; 24 lutego 2021, 09:51

Komentarz został ukryty z powodu naruszenia zasad komentarzy.

Napisz komentarz:

Twój nick:

Treść komentarza:

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja portalu Grojec24.net nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Każdego użytkownika obowiązują zasady komentarzy.

 

Najnowsze artykuły

Mecz towarzyski: Mazowsze Grójec – Sparta Jazgarzew 1:0 W sobotnim meczu towarzyskim podopieczni Jerzego Engela jr...
Rolnik protestuje przed sądem w Grójcu W piątek przed Sądem Rejonowym protestuje Włodzimierz...
Czy można zrezygnować z ubezpieczenia AC w czasie trwania umowy? Zdecydowałeś się na dodatkową ochronę samochodu. Jednak po...
Czterech nowych mundurowych w grójeckiej komendzie Wczoraj, w siedzibie grójeckiej Policji, rotę ślubowania zł...
Grupa SPEED: jeden tydzień działań i aż 68 mandatów Grupa Speed została powołana, by zatrzymywać kierowców, któ...

Najnowsze ogłoszenia

Termo KOMPOSTOWNIK 450l ECO 100%... W ofercie posiadamy 13 termo kompostowników różnej wielkości do malutkich...
Meble ogrodowe, drewniane, barowe,... Jestem producentem mebli ogrodowych z Litego Drewna
Moje wyroby...
Pomieszczenia biurowe Wynajmę pomieszczenia biurowe w Grójcu na ul. Mogielnickiej 33, I piętro...
... GINEKOLOG.
Kompleksowo.
Szybki termin.
Telefon...
Kupię ursusa lub t-25 Kupię Ursusa lub t-25 tez moze byc do remontu,bez papierów na małe...

Firmy z Grójca i okolic

OSK MANEWR PATRYK TOMASZ KUJAWA Dlaczego My? Odpowiedź jest prosta i zawarta w tym krótkim opisie.
Ucando Wszystkich firmy i osoby prywatne z Grójca okolic zapraszamy do odwiedzenia...
Alerta - kursy i szkolenia BHP Prowadzisz firmę i potrzebujesz kompleksowej obsługi BHP i przeciwpożarowej?...
Kancelaria Notarialna Kamila Badelska... Notariusz
Serwis laptopów RatujLaptopa Masz problem ze swoim laptopem i szukasz specjalistów, którzy zadbają...

2013-2021 © Grojec24.net - informacyjny portal mieszkańców Grójca i Powiatu Grójeckiego.

Wydawcą portalu jest AaaMedia.pl.