Grójec, Powiat Grójecki - portal Grojec24.net
Autoryzowany punkt sprzedaży Bruk-bet Bruk Designer Olszany

Ponad 105 inwestycji w powiecie grójeckim. Na co dostali pieniądze?

24 lipca 2022; 20:49

Materiał promocyjny

Za nami połowa roku, a wraz z nią przyszedł czas na podsumowanie. Sprawdź, jakie przedsięwzięcia zostaną zrealizowane w powiecie grójeckim. Wsparcie od samorządu Mazowsza otrzymało ponad 105 inwestycji.

News will be here

Ponad 105 inwestycji w powiecie grójeckim – to efekt tegorocznych programów wsparcia samorządu Mazowsza, który w tym roku realizuje aż 14 programów dla samorządów lokalnych. Dziewięć z nich zostało już rozstrzygniętych.

Wicemarszałek Rafał Rajkowski (sejmikowy klub KO) chwali dotychczasową aktywność samorządów z regionu radomskiego. – Samorządowcy pokazali, że dobrze znają potrzeby mieszkańców. Złożyli setki dobrych wniosków. Aplikowali o środki w każdym z naszych samorządowych programów wsparcia. Doskonałe efekty tych działań z poprzednich lat widać w całym subregionie. Tegoroczny budżet Mazowsza pozwoli na zrealizowanie szeregu kolejnych ważnych dla mieszkańców inwestycji – dodaje wicemarszałek.

Mazowsze dla działkowców

„Mazowsze dla działkowców 2022” to jeden z programów wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, którego głównym celem jest budowa i modernizacja infrastruktury ogrodowej. W tym roku w powiecie grójeckim dofinansowanie w wysokości łącznie 66,3 tys. zł otrzymają 4 inwestycje.

Dofinansowane zostały:

– remont alei ogrodowej na terenie ROD Winnica-1 – 16,3 tys. zł;
– remont instalacji wodociągowej na terenie ROD Winnica-Maki – 10 tys. zł;
– przebudowa dróg wewnętrznych ogrodu ROD „EDEN” – 20 tys. zł;
– modernizacja ogrodzenia i bram wjazdowych ROD „RELAKS” – 20 tys. zł.

Mazowsze dla czystego powietrza

Czwarta edycja autorskiego programu wsparcia samorządu województwa mazowieckiego pokazała, że potrzeby wciąż są ogromne. Samorządowcy zgłosili w sumie 194 projekty. Radni Mazowsza wybrali 178 najlepszych propozycji. W powiecie grójeckim dofinansowanych zostanie 7 projektów, na których realizację samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy ponad 360,8 tys. zł. Dofinansowane zostały:

– pokaz efektywnego palenia w urządzeniach grzewczych wraz z promocją dobrych praktyk w zakresie ochrony powietrza dla gminy Jasieniec – 3,3 tys. zł;
– budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów dla gminy Grójec  – 105 tys. zł;
– rozwój systemu monitoringu jakości powietrza w gminie Belsk Duży – 4,1 tys. zł;
– zakup wraz z montażem i uruchomieniem stacji ładowania pojazdów elektrycznych dla gminy Chynów – 199,8 tys. zł;
– zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy Błędów w zakresie ograniczenia niskiej emisji – 36,2 tys. zł;
– wykonanie audytów energetycznych dla placówek oświatowych na terenie gminy Belsk Duży w miejscowościach Łęczeszyce, Zaborów, Stara Wieś – 2 tys. zł;
– zakup tablicy monitorującej stan powietrza dla gminy Grójec – 10 tys. zł.

Mazowsze dla klimatu

Mazowsze dla klimatu to nowy program samorządu województwa mazowieckiego. Władze województwa w tym roku dofinansują w sumie 157 zadań, z czego 6 z powiatu grójeckiego, które otrzymają wsparcie w wysokości 475,4 tys. zł.

Dofinansowane zostały:
– rewitalizacja parku miejskiego w Grójcu - etap I – 94,1 tys. zł;
– wykonanie zieleni na skarpie przy boisku szkolnym w Belsku Dużym – 14,3 tys. zł;
– wymiana opraw oświetlenia drogowego na energooszczędne w gminie Jasieniec – 99,9 tys. zł;
– zakup i montaż solarnych lamp oświetlenia ulicznego w gminie Mała Wieś – 100 tys. zł;
– budowa linii oświetleniowej energooszczędnej na terenie gminy Goszczyn – 100 tys. zł;
– budowa energooszczędnego oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w Warce – 67 tys. zł.

Dziś działania proekologiczne są priorytetem na całym świecie – podkreśla radny województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak (sejmikowy klub PSL). – Nie da się nie zauważyć coraz większego zainteresowania ekologią wśród społeczeństwa. To efekt większej świadomości naszych mieszkańców, którzy razem z nami chcą działać przeciwko degradacji środowiska.

Mazowsze dla sołectw

Mazowsze dla sołectw to autorski program wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, który od samego początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem mazowieckich gmin. W powiecie grójeckim w tym roku dofinansowanych zostanie aż 57 inwestycji, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy 568 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

– zakup i wymiana lamp w sołectwie Rosochów – 10 tys. zł;
– zakup i wymiana lamp w sołectwie Julianów – 10 tys. zł;
– zakup i wymiana lamp w sołectwie Bodzew – 10 tys. zł;
– zakup i wymiana lamp w sołectwie Rębowola – 10 tys. zł;
– zakup i wymiana lamp w sołectwie Kussy – 10 tys. zł;
– zakup i wymiana lamp w sołectwie Wilczy Targ – 10 tys. zł;
– zakup i wymiana lamp w sołectwie Tartaczek – 10 tys. zł;
– zakup i wymiana lamp w sołectwie Odrzywołek – 10 tys. zł;
– zakup i wymian lamp w sołectwie Bartodzieje – 10 tys. zł;
– zakup i montaż kostki brukowej przy studni wiejskiej we wsi Czesławin – 10 tys. zł;
– modernizacja zbiornika na wodę we wsi Oleśnik – 10 tys. zł;
– zakup i montaż lamp oświetleniowych we wsi Wilcze Średnie – 10 tys. zł;
– zakup i montaż lamp oświetleniowych przy drodze Łaszczyn – 10 tys. zł;
– wymiana zbiornika na wodę we wsi Roztworów – 10 tys. zł;
– zakup i montaż lamp oświetleniowych we wsi Borzęcin – 10 tys. zł;
– zakup i montaż lamp oświetleniowych na istniejącej linii energetycznej we wsi Wilkonice – 10 tys. zł;
– zagospodarowanie działki przy zbiorniku wodnym we wsi Machnatka – 10 tys. zł;
– budowa placu zabaw dla dzieci we wsi Bielany – 10 tys. zł;
– zakup i montaż lamp solarnych we wsi Śmiechówek – 10 tys. zł;
– zakup sprzętu dla sołectwa Dobiecin – 10 tys. zł;
– remont sali w budynku OSP w miejscowości Chynów – 10 tys. zł;
– rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Drwalewice na terenie gminy Chynów – 10 tys. zł;
– rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Węszelówka na terenie gminy Chynów – 10 tys. zł;
– rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Pieczyska na terenie gminy Chynów – 10 tys. zł;
– rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Zalesie na terenie gminy Chynów – 10 tys. zł;
– rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Adamów Rososki na terenie gminy Chynów – 10 tys. zł;
– rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Przyłom na terenie gminy Chynów – 10 tys. zł;
– rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowe Grobice na terenie gminy Chynów – 10 tys. zł;
– wyposażenie placu zabaw w sołectwie Duży Dół – 10 tys. zł;
– wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Janówek – 10 tys. zł;
– montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Kobylin – 8 tys. zł;
– doposażenie placu zabaw w sołectwie Krobów – 10 tys. zł;
– montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Podole – 10 tys. zł;
– montaż oświetlenia na terenie sołectwa Zalesie – 10 tys. zł;
– zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Łychowska Wola – 10 tys. zł;
– montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszany – 10 tys. zł;
– montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Miedzechów – 10 tys. zł;
– remont kapliczki i wymiana lamp oświetlenia ulicznego na LED-owe w miejscowości Stefanków – 10 tys. zł;
– zagospodarowanie terenu w sołectwie Żdżary – 10 tys. zł;
– stworzenia miejsca do spotkań mieszkańców miejscowości Strzałki – 10 tys. zł;
– poprawa jakości życia poprzez zakup wiat przystankowych dla miejscowości Rokitnica – 10 tys. zł;
– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Pniewska – 10 tys. zł;
– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Aleksandrów – 10 tys. zł;
– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowina-Przęsławice – 10 tys. zł;
– budowa oświetlenia ulicznego we wsi Budy Opożdżewskie – 10 tys. zł;
– budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wichradz – 10 tys. zł;
– budowa altany rekreacyjnej we wsi Hornigi – 10 tys. zł;
– budowa altany rekreacyjnej we wsi Zastruże – 10 tys. zł;
– budowa ogrodzenia OSP Gąski – 10 tys. zł;
– doposażenie placu zabaw we wsi Konary – 10 tys. zł;
– budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Biskupice – 10 tys. zł;
– budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków – 10 tys. zł;
– budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Parcele – 10 tys. zł;
– remont remizy OSP Grzegorzewice – 10 tys. zł;
– remont świetlicy we wsi Gośniewice – 10 tys. zł;
– zagospodarowanie stawu wiejskiego we wsi Kazimierków – 10 tys. zł;
– budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dębnowola – 10 tys. zł.

Mazowsze dla sportu

„Mazowsze dla sportu 2022” to jeden z autorskich programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego od 2018 roku. Od początku jego trwania dzięki ponad 60 mln zł udało się wybudować lub zmodernizować 502 obiekty sportowe. W tym roku z 255 nadesłanych wniosków na dofinansowanie może liczyć aż 190 inwestycji, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy rekordowe 41 mln zł. W powiecie grójeckim wsparcie w wysokości ponad 1,2 mln zł otrzyma 6 inwestycji.

Dofinansowane zostały:

– budowa ogólnodostępnego sportowego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Jeziora – 200 tys. zł;
– modernizacja zeskoczni do skoku w dal wraz z rozbiegiem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lewiczynie – 49,3 tys. zł;
– budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jurkach – 280 tys. zł;   
– budowa zadaszenia lodowiska, gmina Grójec – 280 tys. zł;       
– remont hali sportowej w Jasieńcu wraz z częścią jej zaplecza i zakupem wyposażenia stałego – 280 tys. zł;   
– budowa boiska piłkarskiego, gmina Chynów – 200 tys. zł.

Mazowsze dla straży pożarnych

Na Mazowszu funkcjonuje blisko 2 tys. jednostek OSP, dysponują one blisko 1,9 tys. remiz strażackich. W tegorocznej edycji programu Mazowieckie Strażnice OSP-2022 gminy mogły ubiegać się o pomoc finansową w wysokości maksymalnie 30 tys. zł. W ramach naboru wpłynęły w sumie 244 wnioski na łączną kwotę dofinansowania ponad 7,1 mln zł. Po ocenie formalnej i merytorycznej wniosków, dofinansowanie w wysokości w sumie ponad 6,5 mln zł trafi do 240 mazowieckich gmin i miast. Znalazło się wśród nich także 10 strażnic z powiatu grójeckiego. Na ich remonty lub modernizacje samorząd województwa przeznaczył ponad 282 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

– remont strażnicy OSP Grójec, gmina Grójec – 30 tys.
– modernizacja strażnicy OSP Gośniewice, gmina Jasieniec – 30 tys. zł;
– remont strażnicy OSP Nowa Wieś, gmina Warka – 12 tys. zł;
– remont strażnicy OSP Machcin, gmina Chynów – 30 tys. zł;
– remont strażnicy OSP Otaląż, gmina Mogielnica – 30 tys. zł;
– modernizacja strażnicy OSP Zalesie, gmina Błędów – 30 tys. zł;
– modernizacja strażnicy OSP Wilczoruda, gmina Pniewy – 30 tys. zł;
– modernizacja strażnicy OSP Józefów, gmina Goszczyn – 30 tys. zł;
– modernizacja strażnicy OSP Godzimierz, gmina Nowe Miasto nad Pilicą – 30 tys. zł;
– remont strażnicy OSP Wola Łęczeszycka, gmina Belsk Duży – 30 tys. zł.

W ramach programu Mazowsze dla straży pożarnych, samorząd województwa mazowieckiego dofinansowuje również zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalistycznego sprzętu i środków ochrony osobistej. W tym roku dofinansowanie w wysokości ponad 11,8 mln zł trafi do 265 gmin dla 463 jednostek OSP. Znalazło się wśród nich 10 ochotniczych straży pożarnych z powiatu grójeckiego, na których wsparcie samorząd Mazowsza przeznaczy blisko 310 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

– sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Lewiczyn – 20 tys. zł;
– nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Błędów – 100 tys. zł;
– sprzęt specjalistyczny dla OSP Chynów – 9,9 tys. zł;
– wyposażenie niezbędne do utrzymania umundurowania bojowego w należytym stanie dla OSP Goszczyn – 20 tys. zł;
– nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Mirowice – 100 tys. zł;
– sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Jasieniec – 20 tys. zł;
– sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Ciechlin – 8 tys. zł;
– środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Wilczoruda – 8,7 tys. zł;
– środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Kruszew    3 230,00 zł
– sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Ostrołęka – 19,9 tys. zł.

Jak podkreśla radny województwa mazowieckiego Tomasz Śmietanka (sejmikowy klub KO), strażacy biorący udział w akcjach ratowniczych powinni być przede wszystkim dobrze zabezpieczeni. – Wiemy, że w pracy strażaka liczy się nie tylko doświadczenie i umiejętności, ale także profesjonalny sprzęt i odpowiednie zabezpieczenie. A my w ramach naszego programu wsparcia pomagamy nie tylko remontować strażnice, ale także wspieramy zakup specjalistycznego sprzętu, środków ochronnych dla strażaków i samochodów ratowniczo-gaśniczych. To inwestycja w bezpieczeństwo naszych mieszkańców.

Mazowsze dla równomiernego rozwoju

W ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” dofinansowane zostaną 34 inwestycje dotyczące modernizacji dróg gminnych i powiatowych, 7 – projektów kulturalnych, 18 – edukacyjnych oraz 56 dotyczących m.in. infrastruktury sportowej, społecznej czy kanalizacyjno-wodociągowej. Wsparcie w wysokości ponad 7,4 mln zł otrzymają 4 projekty z powiatu grójeckiego.

Dofinansowane zostały:

– przebudowa ciągu drogowego Nr 1610W Sadków-Lewiczyn, na odc. od km 0+200 do km 1+957 w miejscowości Belsk Duży oraz od km 3+800 do km 6+234,9 w miejscowościach Belsk Duży, Grotów, Lewiczyn – 4 mln zł;
– podniesienie funkcjonalności oraz jakości pracy centrum kulturalno-społeczno-administracyjnego gminy poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia, gmina Jasieniec – 300 tys. zł;
– utworzenie publicznego przedszkola samorządowego w Bądkowie – 138 tys. zł;
– przebudowa i budowa obiektów budowlanych na terenie stadionu miejskiego w Grójcu – etap I – 3 mln zł;

Mazowsze dla zabytków

W ramach programu Mazowsze dla zabytków aż 135 zabytków w całym regionie przejdzie prace remontowe i konserwatorskie. Na ten cel samorząd Mazowsza przeznaczył w tym roku ponad 11 mln zł. W powiecie grójeckim wsparcie  w wysokości 500 tys. zł otrzymały 3 inwestycje.

Dofinansowane zostały:

– naprawa konstrukcyjna ścian, izolacje poziome, remont tynków wewnętrznych w kościele parafialnym w Worowie – 160 tys. zł;
– II etap remontu zabytkowego Kościoła w Boglewicach - konserwacja zabytkowych okien, renowacja tynków i ścian, remont więźby dachowej oraz wymiana pokrycia dachu – 150 tys. zł;
– wymiana sufitów i konserwacja drzwi w zabytkowym kościele modrzewiowym w Chynowie – 190 tys. zł.

TAGI:

 

Najnowsze artykuły

Czas na Słomczyn! W weekend Driftingowe Mistrzostwa Polski Tor Słomczyn kojarzy się fanom sportu motorowego przede...
Douglas otwiera swoją pierwszą perfumerię w Grójcu Douglas otwiera swoją pierwszą perfumerię w Grójcu, w...
Rozbój w Grójcu! Kopał, zabrał telefon oraz pieniądze Na trzy miesiące do aresztu trafił 36-latek zatrzymany...
Intensywne prace drogowe w gminie Grójec, czyli odpowiedź na potrzeby mieszkańców Gmina Grójec, w odpowiedzi na rosnące potrzeby swoich...
Sklepowy rabuś wpadł na gorącym uczynku. Zatrzymał go policjant po służbie O tym, że policjantem jest się nawet po godzinach służby, m...

Najnowsze ogłoszenia

Firmy z Grójca i okolic

OSK MANEWR PATRYK TOMASZ KUJAWA Dlaczego My? Odpowiedź jest prosta i zawarta w tym krótkim opisie.

2013-2023 © Grojec24.net - informacyjny portal mieszkańców Grójca i Powiatu Grójeckiego.

Wydawcą portalu jest AaaMedia.pl.