Grójec, Powiat Grójecki - portal Grojec24.net
Autoryzowany punkt sprzedaży Bruk-bet Bruk Designer Olszany

Program wyborczy KWW Nam Zależy oraz Dariusza Gwiazdy na lata 2024-2029

2 kwietnia 2024; 18:57

Materiał promocyjny

Przedstawiamy pełny program wyborczy KWW Nam Zależy oraz Dariusza Gwiazdy na lata 2024-2029.

News will be here

Polecamy

Integracja, rekreacja, kultura i sport


1. Wybudujemy odkryty basen z wykorzystaniem wód geotermalnych. Gmina Grójec jest już na liście gmin, które otrzymają dotacje na geotermię.

2. Utworzymy miejsca spotkań na świeżym powietrzu z altanami i miejscami do grillowania oraz zwiększymy liczbę miejsc rekreacji, aby zapewnić mieszkańcom atrakcyjne miejsca do spędzania wolnego czasu i aktywności fizycznej. Pierwszym takim miejscem będzie skwer przy ul. Sienkiewicza z pumptrackiem, górką saneczkową oraz wodnym placem zabaw.

3. Przywrócimy dawną rolę miejsca wypoczynku nad zalewem w Głuchowie na miarę możliwości Gminy Grójec: powstanie piaszczysta i trawiasta plaża, dwa place zabaw, siłownia plenerowa, boisko do piłki plażowej oraz letnia scena plenerowa.

4. Ukończymy modernizację parku miejskiego, wybudujemy tężnię, monitorowane i oświetlone aleje do biegania i nordic walking oraz wybieg dla psów – w pierwszym etapie udało się uporządkować teren po dawnej „Modrzewiance”.

5. Zorganizujemy cykliczne letnie kino plenerowe i małą scenę plenerową dla lokalnych muzyków w zrewitalizowanym parku miejskim.

6. Zakończymy remont budynku dworca kolejki wąskotorowej z przeznaczeniem tego miejsca na centrum kulturalno-historyczne z funkcją muzealną, upamiętniające ważne wydarzenia, postaci historyczne oraz tradycje kulturowe związane z naszym regionem, służące nie tylko odbudowie, ale i rozwojowi Grójeckiej Kolei Wąskotorowej łączącej Grójec z Piasecznem.

7. Wybudujemy stadion lekkoatletyczny, lodowisko z zadaszeniem, budynek klubowy i budynek gospodarczy przy Grójeckim Ośrodku Sportu przy ulicy Laskowej w ramach kontynuacji modernizacji tego obiektu.

8. Wybudujemy Grójecką Mediatekę, czyli nowoczesny ośrodek kultury ze sceną oraz z dostępem do nowoczesnych technologii dla fanów gier, robotyki, animacji, fotografii, kinomaniaków, melomanów.

9.  Rozwiniemy i ulepszymy sieć placów zabaw w mieście i na wsiach. Rozbudujemy osiedlowe place zabaw w porozumieniu ze spółdzielniami i wspólnotami.

10. Wprowadzimy ofertę integracyjną dla pokolenia młodszych dorosłych: nowoczesne kursy kulinarne, warsztaty na temat zdrowego stylu życia, zawodowe spotkania networkingowe i coachingowe, rozrywkowy zespół muzyczny dla wokalistów i muzyków, zintegrowane grupy sportowe.

11. Rozwiniemy ofertę integracyjną dla młodzieży: wesprzemy działające już zespoły muzyczne, a także kluby i akademie sportowe (m.in. piłkarskie, koszykarskie, karate).

12. Stworzymy program integracyjny uwzględniający potrzeby dzieci do lat 3. i ich opiekunów poprzez organizację warsztatów rozwojowych oraz wsparcia psychologicznego, utworzenie strefy dla najmłodszych na pływalni, budowę bezpiecznych i atrakcyjnych przestrzeni zabaw, utworzenie klubu rodzinnego.

13. Pragniemy stale rozwijać ofertę kulturalno-artystyczną utrzymując w harmonogramie rocznym takie widowiska jak Święto Kwitnących Jabłoni, Święto Jabłka Grójeckiego, Festiwal Sztuki Grójeckiej, wigilię miejską z jarmarkiem bożonarodzeniowym, starając się o możliwość ich organizacji w nowo wybudowanym amfiteatrze.

14. Wyremontujemy istniejące i zbudujemy nowe świetlice wiejskie, aby zaktywizować mieszkańców wsi.

15. Uruchomimy Dom Dziennej Opieki Seniora oraz dalej będziemy angażować tę grupę społeczną, wspierać inicjatywy senioralne oraz działalność klubów, a także stworzymy gminne programy działań prozdrowotnych.

16. Zamierzamy dalej aktywnie wspierać sołtysów, organizacje pozarządowe, fundacje, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne w celu tworzenia wspólnych programów obywatelskich, dialogu społecznego i promocji gminy.

17. Wesprzemy rozwój Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Eden” i „Relaks” z perspektywą znalezienia kolejnych terenów na ogrody działkowe.

18. Podtrzymamy dialog z mieszkańcami w celu wymiany doświadczeń, a także będziemy organizować debaty z mieszkańcami.

Edukacja


1. Rozpoczniemy budowę nowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 wraz z przedszkolem z oddziałami integracyjnymi, a dotychczasową siedzibę będziemy remontować z uwzględnieniem zagospodarowania jej do innych celów.

2. Zakończymy rozbudowę Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 o nową kuchnię, stołówkę, pełnowymiarową halę sportową, dziewięć nowoczesnych pracowni lekcyjnych oraz będziemy kontynuować remont starej części budynku.

3. Sfinalizujemy rozbudowę Publicznej Szkoły Podstawowej w Lesznowoli o nową salę gimnastyczną oraz osiem nowoczesnych pracowni lekcyjnych oraz będziemy kontynuować remont starej części budynku.

4. Wybudujemy placówkę przedszkola publicznego uwzględniającą nowoczesne wyposażenie, umożliwiającego dzieciom eksplorację i naukę poprzez zabawę na otwartej przestrzeni.

5. Dokończymy budowę żłobka samorządowego w ramach programu „Maluch +”.

6. Zrealizujemy budowę hali sportowej w Częstoniewie w ramach programu „Olimpia”.

7. Rozwiniemy działalność Młodzieżowej Orkiestry Dętej jako zalążka przyszłej Szkoły Muzycznej I stopnia w Grójcu.

8. Przystąpimy do stworzenia nowych, atrakcyjnych kierunków klas oraz zwiększymy ofertę zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych odpowiadając na aktualne oczekiwania uczniów.

9. Rozszerzymy ofertę stypendialną dla uczniów. Dotychczasowe stypendium artystyczne i za najlepsze wyniki w nauce rozszerzymy o stypendium sportowe.

10. Chcemy nadal wspierać bezpłatną opiekię psychologiczną, psychiatryczną oraz stomatologiczną dla dzieci i młodzieży.

11. Będziemy podnosić standardy warunków lokalowych wszystkich placówek oświatowych.


Poprawa jakości życia


1. Zamierzamy budować drogi, chodniki, ścieżki rowerowe według wieloletniego programu rozwoju gminy oraz potrzeb mieszkańców.

2. Wykonamy nowe ciągi piesze i ścieżki rowerowe: z Grójca do Gościeńczyc przez Lesznowolę, wzdłuż torów kolejki wąskotorowej na odcinku od Kępiny do ul. Łąkowej w Grójcu i od ul. Zastacyjnej do ul. Zdrojowej; wzdłuż ul. Piłsudskiego w Grójcu, a także ze Skurowa do Pabierowic.

3. Rozszerzymy zadania Grójeckiej Spółki Komunalnej o kolejne usługi komunalne związane z budową dróg, utrzymaniem zieleni oraz czystości na drogach i chodnikach.

4. Rozwiniemy infrastrukturę parkingową w mieście poprzez zmianę organizacji ruchu oraz wykonamy parking na terenie pomiędzy ul. Mszczonowską i Mogielnicką przy nowo zaprojektowanym łączniku ulic oraz wykonamy strefy Kiss & Drive w okolicy placówek oświatowych. Wyznaczymy dodatkowe miejsca parkingowe poszerzając ul. Klonową z przeznaczeniem dla rodziców dzieci uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Grójcu.

5. Będziemy ubiegać się o wybudowanie obwodnicy Grójca przechodzącej poza granicami miasta, będącą alternatywą dla DK50 oraz połączenia kolejowego z Grójca do Piaseczna po śladzie kolei wąskotorowej z uwzględnieniem przejazdów turystycznych.

6. Przeznaczymy środki finansowe dla powiatu grójeckiego z przeznaczeniem dla szpitala grójeckiego, a także na remonty dróg powiatowych, szczególnie jeśli powiat otrzyma dotację z rządowego lub wojewódzkiego programu rozwoju dróg.

7. Zmodernizujemy oczyszczalnię ścieków, włączymy do sieci kanalizacyjnej Lesznowolę i Częstoniew.

8. Pragniemy dalej wspomagać komunikację autobusową na terenie gminy, umożliwiając dojazd do jak największej liczby miejsc. Rozważymy bezpłatne bilety dla wrażliwych grup społecznych.

9. Zrobimy wszystko, aby Rada Miejska poparła uchwałę deweloperską, która pomoże zahamować chaos urbanistyczny i wprowadzi ład przestrzenny, szczególnie w centrum miasta.

10. Poprawimy estetykę gminy i opracujemy uchwałę krajobrazową określającą zasady umieszczania tablic, szyldów i innych nośników reklam, zwiększymy liczbę małej architektury: kosze na śmieci, ławki, toalety publiczne. Zrewitalizujemy gminne kamienice w centrum miasta, poprawimy estetykę handlu na zieleniaku i rynku, a także w Kobylinie, zwiększymy nakłady środków na utrzymanie czystości w gminie.

11. Wyremontujemy zabytkowe kamienice, będące w posiadaniu gminy, w pierwszej kolejności przy ul. Armii Krajowej 30 i ul. ks. Piotra Skargi 5 w Grójcu.

12. Mamy zamiar uwzględniać i likwidować bariery architektoniczne osób niepełnosprawnych oraz opracujemy program prozdrowotny.

13. Będziemy kontynuować modernizację oświetlenia ulicznego pod kątem energooszczędności i automatyzacji. Doświetlimy przejścia dla pieszych na głównych ciągach komunikacyjnych.

14. Zwiększymy liczbę kamer monitoringu miejskiego obsługiwanych przez Straż Miejską.

15. Zapewnimy nowe budownictwo mieszkaniowe – wybudujemy bloki przy ul. Jana Pawła II oraz w Lesznowoli, będziemy też kontynuować remonty mieszkań komunalnych oraz upiększać tereny przy nich zlokalizowane.

16. Stworzymy Centrum Usług Wspólnych dla wszystkich jednostek gminnych oraz dokonamy fuzji spółek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz Grójeckiej Spółki Komunalnej w celu poprawy efektywności administracyjnej, finansowo-księgowej, jakości obsługi klienta oraz optymalizacji kosztów działalności publicznej poprzez centralizację procesów.

17. Chcemy nadal działać w duchu ekologii: walczyć ze smogiem, instalować fotowoltaikę na budynkach użyteczności publicznej, zrewitalizować jaz w Głuchowie do wytwarzania energii, organizować pikniki ekologiczne, a w ramach posiadanej umowy z ekodoradcą kontynuować program „Czyste powietrze”.

18. Wdrożymy Kartę Mieszkańca uprawniającą do korzystania z określonych ulg czy zniżek w ramach usług i instytucji miejskich, będącej następstwem działającej już Karty Seniora.

19. Zamierzamy kontynuować cyfryzację urzędu w ramach programu „Cyberbezpieczny samorząd” oraz promocję działań gminnych w Internecie.

20. Powołamy do życia gminny inkubator przedsiębiorczości, by lokalny biznes miał swój udział w budowaniu strategii rozwoju gminy.

21. Zapewnimy darmową wyprawkę dla noworodków będącą symbolem budowania tożsamości z gminą.

22. Zaproponujemy radnym i pracownikom samorządowym przyjęcie Kodeksu Etyki Miasta i Gminy Grójec.

Zapraszamy na naszą stronę internetową https://kwwnamzalezy.pl.

[Materiał sfinansowany przez KWW Nam Zależy]

TAGI:

 

Najnowsze artykuły

Zapadł wyrok sądowy za znieważenie policjantów z Grójca. Na żywo i w sieci 52-letni mężczyzna oraz jego 24-letnia córka usłyszeli...
Kubańczyk, Mesajah oraz Bajm! Nadchodzi 63. edycja Święta Kwitnących Jabłoni Kubańczyk, Mesajah oraz Bajm to gwiazdy, które wystąpią...
Adaptogeny – jak wpływają na zdrowie? Adaptogeny stanowią interesujący obszar w dziedzinie...
Dlaczego warto zdecydować się na podjęcie pracy tymczasowej? Rozważasz elastyczność w zatrudnieniu i poszukujesz ścieżki...
Dwie kobiety na dłużej zapamiętają spotkanie z funkcjonariuszami Kolejne zatrzymane prawa jazdy to owoc pracy policjantów z...

Najnowsze ogłoszenia

Firmy z Grójca i okolic

OSK MANEWR PATRYK TOMASZ KUJAWA Dlaczego My? Odpowiedź jest prosta i zawarta w tym krótkim opisie.

2013-2023 © Grojec24.net - informacyjny portal mieszkańców Grójca i Powiatu Grójeckiego.

Wydawcą portalu jest AaaMedia.pl.