Grójec, Powiat Grójecki - portal Grojec24.net
Autoryzowany punkt sprzedaży Bruk-bet Bruk Designer Olszany

Rozmowa z Senatorem RP Stanisławem Karczewskim - kandydatem do Senatu

9 października 2023; 09:46

Materiał promocyjny

Senator RP Stanisław Karczewski Senator RP Stanisław Karczewski

Z kandydatem do Senatu RP Stanisławem Karczewskim, byłym marszałkiem Senatu RP, senatorem pięciu kadencji, rozmawiamy o nadchodzących wyborach do Sejmu i Senatu.

News will be here

Redakcja: Panie Senatorze, proszę powiedzieć wyborcom - dlaczego warto głosować na PiS?

Stanisław Karczewski: Prawo i Sprawiedliwość traktuje politykę jako misję, bardzo odpowiedzialną misję. Mamy świadomość, że w trudnej, zmieniającej się sytuacji międzynarodowej działania władzy w naszym kraju będą miały długotrwałe, być może trwające kilka pokoleń skutki. Dlatego te wybory są tak ważne dla naszej przyszłości. Prawo i Sprawiedliwość dobrze rozpoznaje  potrzeby i zagrożenia dla naszego państwa i oferuje trwały, silny, stabilny rząd, dla którego najważniejsze jest bezpieczeństwo Polski.

Nasze interesy muszą być definiowane i realizowane w Polsce. Nie możemy posłusznie realizować cudzych pomysłów, bo to nieuchronnie wiąże się z wysokimi kosztami – materialnymi i politycznymi. Nie możemy też ulegać złudzeniu, że jakieś inne państwo, inni ludzie, będą się o nas bezinteresownie troszczyli. W polityce nie ma przyjaciół – są interesy. A złe, sprzedajne rządy są zagrożeniem dla każdego z nas z osobna i dla nas jako wspólnoty.

R.: Jak te założenia będą realizowane pod rządami Zjednoczonej Prawicy?

S. K. Nasze hasło Bezpieczna Przyszłość Polaków wskazuje na kierunki naszej polityki. Ona jest już realizowana. Przede wszystkim tworzymy silną, dobrze uzbrojoną armię. Nasi przeciwnicy polityczni już zapowiadają weryfikację i rezygnację z niektórych elementów systemu, który budujemy. To jest bardzo niepokojące, bo w istotny sposób może zagrozić naszemu bezpieczeństwu. Postawiliśmy na sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i współpracę w ramach NATO. Proszę przypomnieć sobie rezygnację rządu PO-PSL z amerykańskiej tarczy antyrakietowej czy decyzje o rozmieszczaniu baz wojskowych na linii Wisły. To fundamentalne błędy w sprawie bezpieczeństwa Polski. Takie prowadzenie polityki nie może się powtórzyć! Stoimy i będziemy stać na straży bezpieczeństwa Polaków.

Prowadzimy politykę opartą na doświadczeniach historycznych. Zależy nam na wychowaniu patriotycznym młodzieży, aby miała świadomość, że nie jesteśmy żadną „brzydką panną bez posagu”, ale  jak mówił św. Jan Paweł II „duchowym dziedzictwem, któremu na imię Polska”. Ojciec Święty prosił abyśmy „raz jeszcze przyjęli je z wiarą, nadzieją i miłością”. I właśnie tak staramy się postępować.

R.: W czym jeszcze oprócz rozbudowy armii przejawia się polityka bezpieczeństwa?

S. K.: Realizujemy  decyzję o stworzeniu nowoczesnej infrastruktury. Może czasem trudno w to uwierzyć, ale istnieją jeszcze w sieci komunikacyjnej w Polsce zapóźnienia z czasów zaborów wyrażające się w braku połączeń obszarów z różnych zaborczych państw. Wybudowanie dobrej, nowoczesnej  sieci komunikacyjnej obejmującej całą Polskę wymaga nakładów i czasu. Podjęliśmy się tego zadania i je zrealizujemy jeśli wyborcy ponownie powierzą nam rządzenie. Szczególny nacisk kładziemy na skomunikowanie obszarów zaniedbanych pod tym względem, gdyż dobra, nowoczesna infrastruktura komunikacyjna i budowlana umożliwia dalszy rozwój, prowadzenia nowych inwestycji, a co za tym idzie tworzenie nowych miejsc pracy. Pomaga też w zapewnieniu dobrej opieki zdrowotnej i poprawę oferty edukacyjnej.

R.: A szerzej sprawy gospodarcze?

S. K.: W tej kadencji parlamentarnej dotknęły nas dwa kryzysy: pandemia Covid19 oraz wojna na Ukrainie. Wydarzenia o skali globalnej, bardzo dramatyczne. Podejmując decyzje o tarczach antykryzysowych, ochroniliśmy miejsca pracy, a jako kraj przy froncie toczącej się wojny bierzemy odpowiedzialność za granice Unii Europejskiej. Oczywiście, jest wiele trudności i kłopotów, na przykład teraz występują zawirowania związane z importem ukraińskiego zboża, ale wskaźniki gospodarcze pokazują, że poradziliśmy sobie dobrze. Inflacja spada, ceny się stabilizują, mamy rekordowo niskie bezrobocie. Na tle innych krajów wypadamy dobrze i to świadczy o wielkim potencjale Polaków, o zaradności i przedsiębiorczości rodaków.

Prowadzimy także odpowiedzialną politykę finansową. Wpływy z podatku VAT i akcyzy paliwowej, latami kradzione przez mafie, służą obecnie Polakom. Wykrycie tych przestępstw i ukaranie winnych nie jest łatwym procesem i wymaga jeszcze czasu. Bezprecedensowo wzrosły polskie rezerwy złota. Mamy budżet ze zmniejszonym deficytem, bardzo zaawansowane inwestycje na Bałtyku związane z zaopatrzeniem Polski w gaz i ropę, ogromnie zwiększyliśmy wydajność przeładunkową portów. Nie ma chyba obszarów gospodarki w którym nie byłoby widać tych pozytywnych zmian.

Wielkie inwestycje, małe bezrobocie, rosnąca zamożność to są wielkie sukcesy i trzeba zrobić wszystko, aby ten trend utrzymać. Rząd Prawa i Sprawiedliwości jest gwarantem podtrzymania tej koniunktury.

R.: Jak te wielkie projekty pomagają w życiu  przeciętnemu obywatelowi?

S. K.: Tutaj chyba najłatwiej pokazać dokonania rządów Zjednoczonej Prawicy, ponieważ programy społeczne pomogły chyba każdej rodzinie w Polsce. Czy to program 500+, od przyszłego roku 800+, podniesienie kwoty wolnej od podatku, podwyższenie stawki minimalnej za pracę, zwolnienie młodych od podatku dochodowego, 13-ta, 14-ta emerytura, podwyżki emerytur, 2% kredyt mieszkaniowy na pierwsze mieszkanie to bezprecedensowa troska państwa o obywateli i okazanie, że celem polityki państwa nie jest dobrostan wybranej grupy uprzywilejowanych lecz ogół społeczeństwa, które może cieszyć się owocami wzrostu gospodarczego Polski wypracowanego wspólnie przez wszystkich.

R.: Wiele zastrzeżeń Polki i Polacy zgłaszają do działania służby zdrowia w naszym kraju.

S. K.: Są tu dwa aspekty: system ochrony zdrowia oraz czynnik ludzki. Narzekanie na lekarzy słuszne bądź nie, towarzyszy wszystkim epokom i krajom. Sam jestem lekarzem i proszę mi wierzyć, działamy w dobrej wierze, a niepowodzenia w leczeniu pacjentów bardzo przeżywamy. Nie mówię oczywiście o patologiach, które zdarzają się niestety w każdym środowisku.

W systemie służby zdrowia dokonaliśmy wielkich zmian, które są odczuwalne dla każdego pacjenta. Zlikwidowaliśmy kolejki do operacji zaćmy, wszczepiania endoprotez stawowych, tomografii i rezonansu. Przenosimy system ochrony zdrowia w nowoczesny, cyfrowy świat: e-recepty, e-zwolnienia, e-skierowania to ułatwienia nie tylko dla pacjentów, ale też dla personelu medycznego. Będziemy kontynuować cyfryzację, bo centralna e-rejestracja w czasie rzeczywistym to realny plan skrócenia kolejek do specjalistów i leczenia szpitalnego. Zapisaliśmy to w programie i będziemy realizować. Utworzenie nowych kierunków lekarskich na kilku dodatkowych uczelniach to w perspektywie rozwiązanie problemu braku kadr medycznych. Podniesienie płac pielęgniarkom i lekarzom to zatrzymanie personelu medycznego w Polsce. Te działania sprawiają, że sytuacja w służbie zdrowia naprawdę się poprawia.

W programie na kolejne kadencje skupimy się na zdrowiu publicznym, czyli poprawieniu stanu zdrowia Polaków jako społeczeństwa. Niezbędny jest tu nacisk na profilaktykę, regularne badania, walkę z plagami cywilizacyjnymi jak otyłość czy cukrzyca. W dużej części to my sami jesteśmy odpowiedzialni za nasze zdrowie, ale żeby to sobie uświadomić potrzeba jest rzetelnej edukacji społecznej. Nałogi, brak ruchu, stres, zła dieta – to wszystko nie sprzyja zdrowiu. O tym musimy mówić.  
 
R.: Wiele z tych projektów przedstawianych w kampanii wyborczej wymaga współpracy między władzami centralnymi a samorządami. Jakie tu rysują się  perspektywy?

S. K.: Od 18 lat jestem senatorem i zawsze wspieram wszelkie ważne dla naszego regionu sprawy. Natomiast takiej skali wsparcia finansowego jaka jest oferowana przez rząd Prawa i Sprawiedliwości dla jednostek samorządu terytorialnego, jeszcze nie było. Olbrzymie pieniądze płyną do samorządów na inwestycje lokalne. Budujemy wspólnie Polskę lokalną poprzez drogi, termomodernizacje budynków szkół, budowę żłobków, przedszkoli, domów seniora, obiektów sportowych. Amfiteatr w Grójcu, na który mieszkańcy czekają od 20 lat, SOR i sala operacyjna w grójeckim szpitalu, dokończenie budowy sali operacyjnej w szpitalu w Nowym Mieście nad Pilicą czy budowa dróg w Gminie Grójec za rekordowe 37 mln zł to tylko kilka przykładów największych inwestycji w powiecie grójeckim, które są realizowane z rządowym dofinansowaniem. Prawo i Sprawiedliwość jest jedynym gwarantem utrzymania programów wsparcia dla samorządów. Prowadzimy politykę zrównoważonego rozwoju kraju i nie dzielimy Polski na A i B. Rozwój i dobro mieszkańców nawet najmniejszej gminy są dla nas ważne. Czasami słyszę zarzut, że „to wszystko i tak z naszych podatków”. To prawda – z podatków. Ale można dokonać sprawiedliwego podziału dochodów, przeznaczając środki na inwestycje w naszych małych ojczyznach.

R.: A czy oprócz wojny na Ukrainie i związanych z tym dużych zagrożeń przed Polska stoją inne problemy?

S. K.: Chcemy Polskę obronić przed scenariuszem, który realizowany jest na zachodzie Europy. Nie trzeba zbyt wiele tłumaczyć z czym wiąże się niekontrolowana migracja. Skutki błędnej polityki można obecnie obserwować na ulicach wielu miast, a nawet miasteczek zachodniej Europy. W tej chwili państwa zachodnie w popłochu przywracają kontrole na granicach, starają się zapobiec fali, która może sparaliżować życie społeczeństw europejskich. Są jednak w dużym stopniu zakładnikami własnej propagandy i ideologii. Prezes Jarosław Kaczyński przewidział zagrożenia nieograniczonego napływu migrantów i dlatego konsekwentnie sprzeciwiliśmy się projektom przymusowej relokacji i nadal będziemy pilnowali naszych granic. Będziemy opowiadali się w Unii Europejskiej za przywróceniem zdrowego rozsądku i uwzględnianiu woli narodów europejskich, także w tym zakresie.
 
W naszej sytuacji, położenia pomiędzy dwoma potęgami, tradycyjnie nam nieprzyjaznymi nie jest obojętne, kto sprawuje rządy. Na tle zachodniej Europy Polska jest oazą spokoju i wolności  religijnej, wolności słowa, wolności od skrajnych eksperymentów społecznych, słowem jest ciągle krajem, gdzie społeczeństwo i władze nie kierują się błędną poprawnością polityczną, a zdrowym rozsądkiem. Wszystkie opowieści o prześladowaniach mniejszości seksualnych, prześladowaniu kobiet itd. są bajkami tworzonymi dla osób, które Polski nie znają i tu nie mieszkają.

Polska może ciągle rozwijać żagle i rozwijać się jeszcze szybciej, jakość życia może być naprawdę wysoka, a kolejne pokolenia mogą mieć wspaniałe perspektywy na przyszłość. Można to zrobić z dobrym i sprawdzonym gospodarzem na czele. A właśnie takim jest rząd Prawa i Sprawiedliwości. Tylko PiS gwarantuje stworzenie silnego, stabilnego i odpowiedzialnego rządu, który dba o polskie interesy narodowe i dobro wszystkich obywateli.

R.: Dziękuję za rozmowę.

S.K.: Dziękuję i pozdrawiam Czytelników.

Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość

TAGI:

 

Najnowsze artykuły

Przeciwzapalne właściwości ziół – kurkuma i mastika Stan zapalny jest normalną odpowiedzią organizmu na urazy i...
Jak dobrać opony do quada i motocyklu? Wybór odpowiednich opon do quada lub motocykla jest...
Nie żyje znany i lubiany mieszkaniec Grójca Był osobą niezwykle szanowaną i lubianą przez mieszkańców...
ITD: kierował bez uprawnień niesprawną wywrotką Kierowca wywrotki i zarazem przedsiębiorca nie posiadał waż...
Trafią na 3 miesiące do aresztu za pobicie i uszkodzenie ciała Najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie dwaj sprawcy, któ...

Najnowsze ogłoszenia

Firmy z Grójca i okolic

OSK MANEWR PATRYK TOMASZ KUJAWA Dlaczego My? Odpowiedź jest prosta i zawarta w tym krótkim opisie.

2013-2023 © Grojec24.net - informacyjny portal mieszkańców Grójca i Powiatu Grójeckiego.

Wydawcą portalu jest AaaMedia.pl.