Spółdzielnia Samopomoc: Dwa lokale do wynajęcia

15 września 2020; 10:46

Materiał promocyjny

W ofercie SM Samopomoc są dwa lokale o powierzchni 78 i 12 m2.Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Samopomoc” w Grójcu ogłasza konkurs ofert na ZAWARCIE UMOWY NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO o pow. użytkowej 78 m2.

Lokalizacja: GRÓJEC ul. KOZIETULSKIEGO 1 LOKAL UŻYTKOWY NR 2

1.Konkurs odbędzie się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej – Grójec ul. Mogielnicka 30D o godz. 1300 w dniu 25.09.2020r.

2.Oferty należy składać w sekretariacie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej – Grójec, ul. Mogielnicka 30D do dnia  25.09.2020r. do godz.1100

3.Oferty złożone po terminie nie będą przyjmowane. Nie dopuszcza się wprowadzania jakichkolwiek zmian w złożonych ofertach.

4.Wadium w wysokości 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) należy wpłacić najpóźniej w dniu składania oferty (potwierdzenie wpłaty stanowi element oferty) w kasie Spółdzielni   lub na konto  Spółdzielni  nr rach.: 18 9291 0001 0083 6856 2000 0010, w formie polecenia przelewu. Tytuł wpłaty: „ wadium dot. Wynajem lokalu użytkowego ul. Kozietulskiego 1 lok. 2” 

5.Dowodem wpłaty wadium jest oryginał potwierdzenia przelewu z banku lub wpłaty do kasy Spółdzielni.

6.Wadium wpłacone przez uczestnika, który konkurs wygrał zalicza się na poczet kaucji z tytułu umowy najmu lokalu użytkowego.

7.Osoby, które nie wygrały konkursu wadium wpłacone w formie gotówki mogą odebrać w kasie Spółdzielni Mieszkaniowej w ciągu 7 dni roboczych lub na wskazany rachunek bankowy.

8.Zwycięzca konkursu zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu pod rygorem utraty praw do jej zawarcia oraz wpłaconego wadium.

9.Oferta musi zawierać:

1.adres lokalu, którego dotyczy

2.ścisłe określenie przedmiotu ofert co do:

a)rodzaju proponowanej działalności

b)formy prowadzenia proponowanej działalności

c)inne dodatkowe propozycje lub informacje

3.imię i nazwisko oferenta, datę sporządzenia oferty

4.w zależności od charakteru prawnego podmiotu gospodarczego: 

-w przypadku osób fizycznych-zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

-w przypadku spółek prawa handlowego oraz innych osób prawnych nr KRS

5.pozostałe dokumenty dot. prowadzonej działalności gospodarczej-REGON, NIP

6.oświadczenie, iż nie zalega z płatnościami wobec Spółdzielni Mieszkaniowej

7.dowód dokonania wpłaty wadium w oryginale

8.proponowaną wysokość opłaty czynszowej za 1 m2/m-c z tytułu najmu lokalu. Kwota zostanie powiększona o obowiązujący podatek VAT.

10.Ofert należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach nie identyfikujących oferenta

11.Ogłaszający konkurs ma prawo swobodnego wyboru ofert oraz uznania bez podania przyczyny, że konkurs nie dał rezultatu.

12.Ogłaszający konkurs uprawniony jest do odwołania konkursu w całości lub części bez podania przyczyny lub unieważnienia konkursu. Unieważnienie konkursu wymaga uzasadnienia

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej, tel. (048) 664 25 52.

 

Oferta 2 

ZAWARCIE UMOWY NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO o pow. użytkowej 12,00 m 2

Lokalizacja: GRÓJEC OS. POLNA, PAWILON B, 

1.Konkurs odbędzie się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej  – Grójec ul. Mogielnicka 30D o godz. 13.00 w dniu 25.09. 2020 roku. 

2.Oferty należy składać w sekretariacie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej  – Grójec ul. Mogielnicka 30D, do dnia 25.09. 2020 r. do godz. 11.00. 

3.Oferty złożone po terminie nie będą przyjmowane. Nie dopuszcza się wprowadzania jakichkolwiek zmian w złożonych ofertach. 

4.Wadium w wysokości 500 zł ( słownie: pięćset złotych ) należy wpłacić najpóźniej w dniu składania oferty ( potwierdzenie wpłaty stanowi element oferty ) w kasie Spółdzielni lub na konto  Spółdzielni  nr rach.: 18 9291 0001 0083 6856 2000 0010, w formie polecenia przelewu. Tytuł wpłaty: „ wadium dot. Wynajem lokalu użytkowego Os. Polna Pawilon B” 

5.Dowodem wpłaty wadium jest oryginał potwierdzenia z banku lub kasy Spółdzielni Mieszkaniowej. 

6.Wadium wpłacone przez uczestnika, który konkurs wygrał zalicza się na poczet kaucji z tytułu umowy najmu lokalu użytkowego. 

7.Osoby, które nie wygrały konkursu wadia wpłacone w formie gotówki mogą odebrać bezpośrednio po konkursie lub w dniu następnym w kasie Spółdzielni Mieszkaniowej.

8.Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu pod rygorem utraty praw do jej zawarcia oraz wpłaconego wadium. 

9.Oferta musi zawierać: 

1.adres lokalu, którego dotyczy 

2.ścisłe określenie przedmiotu oferty co do: 

a.rodzaju proponowanej działalności 

b.formy prowadzenia proponowanej działalności 

c.inne dodatkowe propozycje lub informacje 

3.imię i nazwisko oferenta, datę sporządzenia oferty 

4.w zależności od charakteru prawnego podmiotu gospodarczego:

- w przypadku osób fizycznych – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

- w przypadku spółek prawa handlowego oraz innych osób prawnych – NR KRS

5.oświadczenie, iż nie zalega z płatnościami wobec Spółdzielni Mieszkaniowej

6.dowód dokonania wpłaty wadium w oryginale. 

7.Proponowaną wysokość opłaty czynszowej za 1 m2/ m-c z tytułu najmu lokalu. Kwota zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23 %. 

10.Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach nie identyfikujących oferenta. 

11.Ogłaszający konkurs ma prawo swobodnego wyboru ofert oraz uznania bez podania przyczyny, że konkurs nie dał rezultatu. 

12.Ogłaszający konkurs uprawniony jest do odwołania konkursu w całości lub części bez podania przyczyny lub unieważnienia konkursu. Unieważnienie konkursu wymaga uzasadnienia. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej, tel. (048) 664 25 52 

 

Najnowsze artykuły

Dekontaminacja – coś więcej, niż standardowa dezynfekcja Dekontaminacja jest kompleksowym działaniem mającym na celu...
Alarm bombowy w przedszkolu przy ul. Laskowej W poniedziałek popołudniu służby zostały powiadomione o ł...
Tragiczny finał poszukiwań 81-letniego mieszkańca Skowronek W poniedziałek znaleziono zwłoki poszukiwanego mieszkańca...
Grójeccy policjanci rozwiązali zagadkę zaginięcia sprzed lat W październiku 2013 roku pod Jasieńcem zaginął 34-letni męż...
Akcja "Sprzątanie Świata" w gminie Grójec W weekend 18-20 września, miała miejsce światowa akcja "...
www.AUTOdoc.pl

Najnowsze ogłoszenia

Praca mycie kontenerów biurowych Poszukujemy dwie osoby (również Panie) do sprzątania oraz mycia kontenerow...
Poszukujemy zleceń outsourcing pracowników... Firma outsourcingowa CONQURO sp. z o.o. zajmuje się dostarczaniem pracowników...
Opiekunka osoby starszej w Niemczech,... "Opiekunka osoby starszej w Niemczech, 76307 Karlsbad
Wypożyczalnia samochodów 50% taniej “Z pasji do samochodów i zamiłowania do luksusu zbudowaliśmy...
Opiekunka osoby starszej w Niemczech,... Opiekunka osoby starszej w Niemczech, Meerbusch

...

Firmy z Grójca i okolic

Fotowoltaika Brewa Zbudujemy dla Ciebie instalację fotowoltaiczną i obniżymy rachunki za...
Alerta - kursy i szkolenia BHP Prowadzisz firmę i potrzebujesz kompleksowej obsługi BHP i przeciwpożarowej?...
Proserwis - montaże, naprawy kotłów... Proserwis to firma z Warszawy specjalizująca się w usługach dotyczących...
... Zapraszamy wszystkie firmy z Grójca i okolic do odwiedzenia sklepu internetowego...
... Zapchany filtr cząstek stałych DPF to nie problem! Z naszą pomocą, w...

2013-2020 © Grojec24.net - informacyjny portal mieszkańców.

Wydawcą portalu jest AaaMedia.pl.