Grójec, Powiat Grójecki - portal Grojec24.net
Autoryzowany punkt sprzedaży Bruk-bet Bruk Designer Olszany

Wybory na burmistrza Grójca 2024. Na pytania odpowiada Dariusz Gwiazda

28 marca 2024; 12:22

Grojec24.net

5 komentarzy

Dariusz Gwiazda Dariusz Gwiazda

Na pytania redakcji Grojec24.net i mieszkańców Grójca w ramach akcji #zapytajkandydata odpowiada kandydat na burmistrza Dariusz Gwiazda.

News will be here

Polecamy

1. Jakie największe wyzwania stoją obecnie przed samorządem Grójca, a co za tym idzie, jakie powinny być główne priorytety władz gminy na nową kadencję 2024-2029? Proszę wskazać maksymalnie pięć takich priorytetów.

Dariusz Gwiazda:

• Ład przestrzenny - harmonijne i efektywne wykorzystanie przestrzeni miejskiej, aby stworzyć przyjazne środowisko dla mieszkańców. Obejmuje to planowanie urbanistyczne, architektoniczne i krajobrazowe, które uwzględnia aspekty estetyczne, funkcjonalne oraz ekologiczne.
• Dobra współpraca Burmistrza i Rady Miejskiej – wspólne podejmowanie przemyślanych i najlepszych dla miasta decyzji.
• Miasto, w którym mieszkańcy mogą swobodnie i wygodnie poruszać się, dzięki eliminacji korków, dostępnym parkingom, rozbudowanej sieci dróg i ścieżek rowerowych oraz efektywnej komunikacji miejskiej.
• Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz wykonanie próbnego odwiertu geotermalnego przy ul. Sportowej, który pozwoli na korzystanie z geotermii dla potrzeb rekreacji – odkryty basen oraz głównie do ogrzewania mieszkań.  
• Stworzenie warunków do aktywizacji wszystkich grup społecznych w naszej gminie.

2. Jak Pan/Pani ocenia funkcjonowanie grójeckiej oświaty? Czy i co ewentualnie trzeba w niej zmienić?

Funkcjonowanie naszej gminnej oświaty, czyli przedszkoli i szkolnictwa podstawowego oceniam dobrze, ale oczywiście chciałbym zrobić więcej. Moim pomysłem na kolejną kadencję jest rozszerzenie oferty bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych, wprowadzenie zajęć w okresie ferii oraz wakacji, ale przede wszystkim rozwijanie i wprowadzenie nowych rodzajów stypendiów dla uczniów. Mając świadomość, że na obszarach wiejskich ciągle przybywa mieszkańców, popieram rozwój szkół wiejskich, czego dowodem jest rozbudowa szkoły w Lesznowoli oraz budowa nowej hali sportowej przy PSP w Częstoniewie. Potrzebne jest także nowe przedszkole.

3. Jak Pan/Pani zamierza poszerzyć ofertę kulturalno-rozrywkową Grójca?

Modernizacja parku miejskiego, terenów przy ul. Sienkiewicza oraz dworca wąskotorówki stworzy warunki do poszerzenia oferty kulturalno-rozrywkowej. Już w tym roku kończąca się budowa hali sportowej przy PSP nr 1 z nagłośnieniem i akustyką koncertową oraz modernizacja amfiteatru spowodują, że w Grójcu na stałe zagoszczą też imprezy organizowane przez gminę czy powiat grójecki. Dzięki temu harmonogram wydarzeń będzie mógł być bardziej rozbudowany. Pragnę stale rozwijać ofertę kulturalno-artystyczną, utrzymując w ramówce rocznej Święto Kwitnących Jabłoni, a także wprowadzać nowatorskie wydarzenia, takie jak zeszłoroczna „Grójecka Dzielnicówka”.

Ponadto wybudujemy Grójecką Mediatekę, czyli nowoczesny ośrodek kultury ze sceną oraz z dostępem do nowoczesnych technologii dla fanów gier, robotyki, animacji, fotografii, kinomaniaków, melomanów.

Zorganizujemy cykliczne letnie kino plenerowe i małą scenę plenerową dla lokalnych muzyków w zrewitalizowanym parku miejskim.

Wprowadzimy ofertę integracyjną dla pokolenia młodszych dorosłych: nowoczesne kursy kulinarne, warsztaty na temat zdrowego stylu życia, zawodowe spotkania networkingowe i coachingowe, zorganizujemy rozrywkowy zespół muzyczny dla wokalistów i muzyków, a także zintegrowane grupy sportowe.

4. Jakie są Pana/Pani pomysły na rozwój rekreacji i terenów zielonych?

• Wprowadzenie uchwały o standardach urbanistycznych – zablokowanie sprzedaży terenów na cele mieszkaniowe, które w miejscowym planie przeznaczone są pod zieleń i rekreację.
• Utworzenie miejsc spotkań na świeżym powietrzu z altanami i miejscami do grillowania oraz zwiększenie liczbę miejsc rekreacji, aby zapewnić mieszkańcom atrakcyjne miejsca do spędzania wolnego czasu i aktywności fizycznej. Pierwszym takim miejscem będzie skwer przy ul. Sienkiewicza z pumptrackiem, górką saneczkową oraz wodnym placem zabaw.
• Przywrócenie dawnej roli miejsca wypoczynku nad zalewem w Głuchowie na miarę możliwości Gminy Grójec: powstanie piaszczystej i trawiastej plaży, dwóch placów zabaw, siłowni plenerowej, boiska do piłki plażowej oraz letniej sceny plenerowej.
• Ukończenie modernizacji parku miejskiego – budowa tężni, monitorowanych i oświetlonych alejek do biegania i nordic walkingu oraz wybiegu dla psów.
• Wybudowanie odkrytego basenu z wykorzystaniem wód geotermalnych.
• Wybudowanie ścieżek pieszo-rowerowych (np. wzdłuż torów kolejowych od ul. Granicznej do ul. Stokrotki i od. dworca wąskotorówki do ul. Zdrojowej).
• Pozyskanie nowych terenów pod Rodzinne Ogrody Działkowe.
• Rozbudowanie osiedlowych placów zabaw w porozumieniu ze spółdzielniami i wspólnotami.

5. W jaki sposób powinien funkcjonować sport w gminie zarówno ten o charakterze wyczynowym, jak i o charakterze typowo rekreacyjnym? Jak widzi Pan/Pani rozwój bazy sportowej?

Wybudujemy stadion lekkoatletyczny, lodowisko z zadaszeniem, budynek klubowy i budynek gospodarczy przy Grójeckim Ośrodku Sportu przy ulicy Laskowej w ramach kontynuacji modernizacji tego obiektu.

Sport w naszej gminie powinien być wszechstronny i dostępny dla wszystkich mieszkańców, zarówno tych zainteresowanych aktywnością wyczynową, jak i tych preferujących charakter typowo rekreacyjny. Sport wyczynowy, w którym biorą udział głównie wychowankowie klubów, powinien rozwijać się w oparciu o zrównoważone finansowanie z budżetu gminy i sponsorów, natomiast sport typowo rekreacyjny i masowy powinien być finansowany z dotacji budżetu gminy i jednostek gminnych.

Priorytetem jest też organizacja programów rekreacyjnych, takich jak zajęcia fitness, nordic walking, zajęć na basenie dla seniorów oraz małych dzieci, tak aby zachęcić mieszkańców do aktywnego trybu życia. To tylko niektóre z moich pomysłów na przyszłą kadencję.

6. Jak ocenia Pan/Pani funkcjonowanie komunikacji publicznej? Chodzi zarówno o transport wewnątrz gminy, jak i komunikację z Warszawą. Czy wymaga ona zmian, a jeśli tak, to jakich?
 
Transport publiczny będziemy usprawniać i rozwijać. Rolę przewoźnika przewozów pasażerskich na naszym terenie wykonuje PKS w Grójcu, który w ostatnich latach – dzięki umowom z gminami i powiatami – systematycznie poprawia stan taboru. Niezbędnym jest powołanie Związku Powiatowo-Gminnego w celu organizacji przewozów pasażerskich, w tym poprawy połączenia z Warszawą. Wiem, że w szczególności młodzi mieszkańcy narzekają na niezbyt dogodne nocne połączenia weekendowe ze stolicą, więc warto byłoby to zmienić.

Gmina Grójec była pierwszym w regionie radomskim samorządem gminnym, który zgłosił wniosek o dotację na przewozy i jest największym beneficjentem programu spośród gmin powiatu grójeckiego. W obecnej kadencji zapoczątkowałem komunikację publiczną w mieście, którą będziemy dostosowywać do potrzeb mieszkańców i w miarę wzrostu zainteresowania, rozwijać.

7. Jaki jest Pana/Pani stosunek do dwóch planowanych przedsięwzięć transportowych o zasięgu krajowym i regionalnym, które niewątpliwie mogą wpłynąć na gminę Grójec? Chodzi o sieć kolejową w ramach projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz Obwodnicę Aglomeracji Warszawskiej.

Sieć kolejowa jest niezbędna do rozwoju każdego miasta i jeśli jest możliwość włączenia miasta do takiej sieci to należy to wspierać. Od początku byłem zwolennikiem walki z wykluczeniem kolejowym Grójca, dlatego zgłosiłem Grójec do programu kolejowego Kolej+ w celu wybudowania połączenia kolejowego z Warszawą. Obecnie dwa podmioty (PKP PLK oraz CPK) analizują dwa odrębne projekty w tym zakresie. Wyniki poznamy prawdopodobnie w przyszłym roku.

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej jest kluczowa nie tylko dla Warszawy, ale i dla Grójca. Ze względu na pilną potrzebę likwidacji drogi DK50, która jest barierą w rozwoju miasta, zależy mi na wybudowaniu drogi ekspresowej S50 według wariantów przedstawionych w studium korytarzowym GDDKiA z 2021 roku.

8. Proszę o przedstawienie stanowiska w sprawie tzw. "lex deweloper". Czy popiera Pan/Pani starania deweloperów do budowy nowych budynków wielorodzinnych na terenach do tego nieprzeznaczonych wg. MPZP? Czy takie inicjatywy będą popierane po objęciu urzędu?

Nie popieram, dlatego też dwukrotnie w 2019 r. i 2020 r. przedkładałem standardy urbanistyczne. Były one najpierw zniekształcane na komisjach, a finalnie – na wniosek jednego z radnych – zdejmowane z porządku obrad. Na ostatnim posiedzeniu Rady Miejskiej w tej kadencji, czyli 25 marca 2024 roku, po raz trzeci zaproponowałem radnym przyjęcie uchwały w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie Gminy Grójec i przy dużym zainteresowaniu mieszkańców obecnych na sesji radni przyjęli jednogłośnie z jednym głosem wstrzymującym zaproponowane wskaźniki, czyli obowiązkowo minimum dwa miejsca parkingowe i maksymalnie dwie kondygnacje, jeśli deweloper chce budować za pomocą specustawy "lex deweloper". Samorządy w ramach reformy gospodarki przestrzennej mają od 1 stycznia 2026 r. posiadać plan ogólny, który zlikwiduje ww. specustawę i ma umożliwić każdej gminie planowanie zrównoważonego, harmonijnego rozwoju i zagospodarowania przestrzennego.

9. Jakie pomysły ma Pan/Pani na usprawnienie komunikacji na linii Urząd Miasta-Mieszkańcy oraz ogólnie na rozwój społeczeństwa obywatelskiego w gminie Grójec?

W tej kadencji stale usprawniałem komunikację z mieszkańcami przez zapewnienie łatwego dostępu do informacji, promowanie korzystania z e-Portalu Urzędu Gminy i Miasta oraz aplikacji mInstytucja.

Chętnie spotykam się z mieszkańcami w godzinach pracy urzędu, jak i poza nimi. Dyżur dla mieszkańców pełnię w poniedziałki, a mój Zastępca w czwartki. W pozostałe dni tygodnia także umawiam się na spotkania z interesantami. Kilka razy w roku odbywam spotkania z sołtysami, klubami seniorów, na których omawiamy potrzeby gminy i mieszkańców. Regularnie pojawiam się w trakcie wydarzeń miejskich, które organizują nasze jednostki, aby móc nie tylko nadzorować ich przebieg, ale również rozmawiać z mieszkańcami – nie jestem osobą zakulisową, staram się być między ludźmi, słuchać ich, wymieniać poglądy.

Również z punktu widzenia komunikacji z mieszkańcami ważną rolę odgrywa Rada Miejska czy Młodzieżowa Rada Miejska, w ramach których odbywają się spotkania komisji, podczas których – z ubolewaniem muszę stwierdzić – mieszkańcy nie są obecni. Posiadam oficjalne konta burmistrza na Facebooku oraz Instagramie, gdzie również chętnie i regularnie odpowiadam mieszkańcom na pytania, pod warunkiem że nie są one hejtem oraz jeśli temat/problem nie jest zagrożony uproszczeniem, nieporozumieniem lub nie wymaga dogłębnej analizy bądź ekspertyzy.

W mijającej kadencji organizowaliśmy konsultacje i debaty na temat gospodarki odpadami, parku miejskiego i terenów rekreacyjnych, finansów gminy itp. Jestem otwarty na organizację kolejnych.

Nadal będę zapewniał wsparcie dla organizacji pozarządowych działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego oraz wspierał projekty społecznościowe, które integrują mieszkańców i promują współpracę oraz solidarność na poziomie lokalnym.

10. Jak widzi Pan/Pani współpracę z organizacjami pozarządowymi (NGO)?

Będę współpracował z organizacjami pozarządowymi w sposób otwarty i partnerski. Uważam, że każda z nich przyczynia się do budowania bardziej zaangażowanego społeczeństwa obywatelskiego, co w rezultacie przynosi korzyści wszystkim mieszkańcom.

W ramach rewitalizacji Dworca Kolei Wąskotorowej PKP, chcę stworzyć w tym budynku Centrum Organizacji Pozarządowych, gdzie nasze NGO’sy mogłyby znaleźć przestrzeń do pracy i grunt do wymiany opinii i pomysłów.

Już w tej chwili zapewniamy wsparcie organizacjom pozarządowym w postaci przyznawania grantów czy ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.

11. Samorząd i biznes. Jaki ma Pan/Pani pomysł na współpracę z przedsiębiorcami i przyciąganie nowych inwestorów?

Zadaniem samorządu jest inspirować przedsiębiorczość. Od początku kadencji jestem partnerem i współpracuje z przedsiębiorcami w celu szybszego załatwienia formalności i pozwoleń w urzędzie. Chcę również podziękować wielu przedsiębiorcom, którzy angażowali się dotychczas w inicjatywy gminne.

W obecnej kadencji udało się sprzedać wszystkie tereny inwestycyjne w Słomczynie. Wybudowaliśmy tam infrastrukturę drogową oraz dostosowujemy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego do obecnych standardów inwestycyjnych, konsultując go z inwestorami i mieszkańcami.

Zależy mi, aby w naszej gminie był jak najlepszy klimat dla przedsiębiorców. W tym celu powołamy zespół, który będzie pełnił funkcję Gminnego Inkubatora Przedsiębiorczości. Zespół zajmie się m.in. inicjowaniem i koordynowaniem współpracy i kreowaniem kultury przedsiębiorczości na linii samorząd-przedsiębiorca. W ramach możliwości dostosujemy lokale usługowe, będące w gminnym zasobie, do obowiązujących standardów w celu ich wydzierżawienia.   

12. Chciałabym się dowiedzieć, jakie stanowisko mają kandydaci na burmistrza odnośnie podpisanej po raz kolejny umowy ze schroniskiem w Wągrodnie (istnieje zapis o odwożeniu psów do schroniska w Sobolewie). Czy podpiszą kolejną umowę ze schroniskiem o dobrej reputacji z wieloma wolontariuszami? Np. na Paluchu.

Gmina posiada regulamin zamówień publicznych, który obliguje nas do wyłaniania zleceniobiorców w przetargach na zamówienia od kwoty 50 tys. zł. Zapytanie ofertowe umieszczone zostało w BIP oraz wysłane do następujących schronisk: w Celestynowie, Korabiewicach, Małe Boże oraz w Czaplinku. W odpowiedzi na zapytanie wpłynęła tylko 1 oferta. Niestety nie mamy większego wyboru schronisk, bo nie zgłasza się do nas nikt inny. Schroniska na Paluchu, w Sokołowie Podlaskim i Celestynowie nie były zainteresowane złożeniem oferty w przetargu, ponieważ już nie mają wolnych miejsc.

Warto wspomnieć, że schronisko w Wągrodnie jest pod nadzorem Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego w Piasecznie, który przeprowadza tam systematyczne kontrole. Co najmniej dwa razy w roku kontrolujemy to schronisko, które przypomnę, ma podpisaną umowę też z innymi okolicznymi gminami. Z roku na rok sytuacja oraz komfort przebywających tam zwierząt ciągle poprawia się. Niestety, na apele tego schroniska dotyczące zgłoszenia się wolontariuszy na wyjście na spacer z pieskami nikt się nie zgłasza.

13. Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem programu bezpłatnej kastracji psów i kotów również właścicielskich oraz za edukacją ich właścicieli? Praktyka pokazała w innych gminach, że po dwóch latach prowadzonego programu udało się ograniczyć ilość miotów, a co za tym idzie i bezdomności oraz przepełnionych schronisk oraz oszczędności dla gminy, która płaci za każdego przewiezionego psa do schroniska.

W zeszłym roku wprowadziliśmy bezpłatny program kastracji psów i kotów. W tym roku już drugi raz z rzędu otrzymaliśmy dotację z Sejmiku Województwa Mazowieckiego na bezpłatną kastrację psów i kotów. Mam nadzieję, że program ten będzie się cieszył coraz większym zainteresowaniem w naszej gminie i oczywiście będziemy go promować najszerzej jak się da.

14. Grójec 2029. Jaka jest Pana/Pani wizja miasta i gminy Grójec na koniec przyszłej kadencji, jeśli to Pan/Pani będą burmistrzem?

Gmina, w której dobrze żyje się mieszkańcom, gdzie ludzie mają stworzone warunki do uczestnictwa we wszelkich formach aktywności. Miasto, w którym mieszkańcy mogą swobodnie i wygodnie poruszać się, dzięki eliminacji korków, dostępnym parkingom, rozbudowanej sieci ścieżek rowerowych oraz efektywnej komunikacji miejskiej. Grójec z otwartymi basenami termalnymi i zaawansowaną, nowoczesną zabudową. Wybudowane wszystkie drogi na wsi, znajdujące się przy ciągach przelotowych i w znacznym stopniu te mniejsze. Wyremontowane drogi i chodniki w mieście. Wybudowane nowe ścieżki rowerowe w porozumieniu z sąsiednimi gminami.

Gmina dobrze skomunikowana z Piasecznem i Warszawą oraz rozwiniętą linią podmiejską z nowym taborem niskoemisyjnym. Z rozpoczętą w stopniu zaawansowanym budową nowoczesnego budynku zespołu szkolno-przedszkolnego PSP nr 3. Z wyremontowanymi starymi kamienicami wokół zazielenionego rynku. Z rozpoczęta budową nowego budynku GOK, czyli Mediateki, a GOS Grójec z nowoczesnym obiektem sportowym.

15. To ja powinienem/powinnam zostać burmistrzem Grójca, ponieważ…

Chcę być burmistrzem wszystkich mieszkańców ponad wszelkimi podziałami. Pragnę dokończyć wizję rozwoju Grójca, zapowiedzianą w 2018 roku. Pierwsza kadencja to często budowanie zespołu pracowników, który jest niezbędny do realizacji zadań, a druga to praktyczne wykorzystanie doświadczenia i wiedzy. Niezmiennie od wielu lat jestem zaangażowanym społecznikiem, a mój wyróżnik to transparentność działań. Moja ogromna aktywność, chociażby w pozyskiwaniu środków zewnętrznych czy podczas posiedzeń Rady Miejskiej, była i będzie oparta na budowaniu koalicji i negocjowaniu kompromisów, bo zawsze najważniejsze były dla mnie cele i inwestycje lokalne, a nie polityka. Znam potrzeby mieszkańców i realne sposoby na ich spełnienie, a nowe pomysły mają kluczowe znaczenie dla dobra wszystkich grójczan.

TAGI:

Komentarze (5):

rajmund oczko; 28 marca 2024, 15:28

Brak słowa o rejonach wiejskich, które pomijane są w każdym budżecie, planach, brak chodników, kanalizacji itd.

do rajmund oczko ; 30 marca 2024, 18:41

Które są pomijane konkretnie proszę podać o którą miejscowość Pan na myśli, co miało być do wykonania jestem ciekaw co zostało pomijane w budżecie, i kto to głosowała na nie w w radzie miasta? Dariusz Gwiazda ma mój głos, pięknie zapowiada się droga na ul.Laskowej nie mówiąc już o przebudowie stadionu w celu reaktywacji w nim Święta Kwitnącej Jabłoni co uważam że każdy z nas mieszkańców jest spragniony powrotu cudownych chwil i przeżyć z dawnych lat w których to święto miało najwyższą jakość odbioru.

Ania; 30 marca 2024, 19:24

O jakiej komunikacji Gwiazda z mieszkańcami mówisz ???
Chowałeś się całe 5 lat przed mieszkańcami i ich problemami, zasłaniając się śpiewką, że nic nie możesz lub nie jest w kompetencjach burmistrza.
Drogi Panie zawiodłeś wielu ludzi swoim zachowaniem, którzy przyczynili się do Twojego sukcesu 5 lat temu ….

mała uwaga ; 30 marca 2024, 22:26

Ja też mam sentyment do dworca naszej kochanej ciuchci ale ten budynek to studnia bez dna. Od ok. 30 lat przestał pełnić funkcję dworca i popadł w ruinę. Szkoda topić gminne fundusze na remont i utrzymywanie nikomu nie potrzebnego jakiegoś centrum.

Grójec; 5 kwietnia 2024, 22:11

Jazda, jazda Darek GWIAZDA!

Napisz komentarz:

Twój nick:

Treść komentarza:

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja portalu Grojec24.net nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Każdego użytkownika obowiązują zasady komentarzy.

 

Najnowsze artykuły

Zapadł wyrok sądowy za znieważenie policjantów z Grójca. Na żywo i w sieci 52-letni mężczyzna oraz jego 24-letnia córka usłyszeli...
Kubańczyk, Mesajah oraz Bajm! Nadchodzi 63. edycja Święta Kwitnących Jabłoni Kubańczyk, Mesajah oraz Bajm to gwiazdy, które wystąpią...
Adaptogeny – jak wpływają na zdrowie? Adaptogeny stanowią interesujący obszar w dziedzinie...
Dlaczego warto zdecydować się na podjęcie pracy tymczasowej? Rozważasz elastyczność w zatrudnieniu i poszukujesz ścieżki...
Dwie kobiety na dłużej zapamiętają spotkanie z funkcjonariuszami Kolejne zatrzymane prawa jazdy to owoc pracy policjantów z...

Najnowsze ogłoszenia

Firmy z Grójca i okolic

OSK MANEWR PATRYK TOMASZ KUJAWA Dlaczego My? Odpowiedź jest prosta i zawarta w tym krótkim opisie.

2013-2023 © Grojec24.net - informacyjny portal mieszkańców Grójca i Powiatu Grójeckiego.

Wydawcą portalu jest AaaMedia.pl.