Będą specjalne wyjazdowe punkty szczepień na COVID-19

19 lutego 2021; 15:08

Informacja prasowa

16 komentarzy

Specjalne wyjazdowe punkty szczepień dotrą do pacjentów, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą przyjąć szczepionki w punkcie stacjonarnym. Ponad 100 dodatkowych punktów w kraju uzupełni sieć populacyjnych punktów szczepień, które zadeklarowały możliwość podania preparatu również w domu pacjenta.

Wyjazdowe punkty szczepień są wsparciem dla populacyjnych punktów, które zgłaszając się do Narodowego Programu Szczepień potwierdziły, że są gotowe do mobilnego szczepienia pacjentów w domach. Na Mazowszu punktów, które zadeklarowały taką możliwość, jest 623.

Szczepienie w domu

Wyjazdowe zespoły szczepień zostały zorganizowane dla tych pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielne dotarcie do stacjonarnego punktu szczepień. Zespoły te uzupełniły sieć punktów populacyjnych, które mają zespoły mobilne, gotowe do szczepienia pacjentów w miejscu zamieszkania. Punkty wyjazdowe nie będą zatem zastępować zespołów mobilnych z populacyjnych punktów, a wspierać ich pracę.

Dla osób z niepełnosprawnościami lub wykluczonych komunikacyjnie przygotowany jest transport samorządowy, organizowany przez władze lokalne.

Pacjent potrzebuje szczepienia w domu? Powinien skontaktować się ze swoim POZ

Aby skorzystać z wyjazdowego punktu szczepień wystarczy zadzwonić do swojej poradni POZ. Lekarze rodzinni lub pielęgniarki opieki długoterminowej najlepiej znają swoich pacjentów, dlatego najszybciej potwierdzą, że konkretna osoba z ich listy potrzebuje szczepienia w domu, ze względów zdrowotnych.

Oznacza to, że na wizytę wyjazdowego punktu szczepień nie ma rejestracji przez internet lub telefonicznie, np. przez infolinię 989. Należy się skontaktować z własną poradnią POZ. Lekarz POZ potwierdzi, że pacjent może skorzystać ze szczepienia w domu.

Szczepienie pacjentów w domu – krok po kroku

1. Poradnia POZ przyjmuje zgłoszenie pacjenta lub jego opiekuna do wyjazdowego punktu szczepień i sprawdza, czy pacjent należy do tego POZ, tzn. jest na aktywnej liście poradni.

2. Poradnia POZ sprawdza, czy pacjent ma skierowanie na szczepienie. Jeśli nie, a pacjent jest w grupie aktualnie szczepionej, wtedy lekarz POZ w oparciu o dokumentację medyczną i przeprowadzony wywiad wystawia skierowanie na szczepienie przez wyjazdowy zespół; odnotowuje to w dokumentacji medycznej i przekazuje odpowiednią informację do wyjazdowego punktu szczepień.

3. Lekarz POZ może też przekazać informację o pozytywnej kwalifikacji do szczepienia w miejscu zamieszkania bezpośrednio pacjentowi lub jego opiekunowi, który następnie kontaktuje się z najbliższym wyjazdowym punktem szczepień.

4. Wyjazdowy punkt szczepień rejestruje pacjenta na szczepienie, ustala termin szczepienia i informuje o tym pacjenta lub jego opiekuna.

5. O zakwalifikowaniu do szczepienia decyduje lekarz wyjazdowego punktu szczepień. Jeśli pacjent pozytywnie przejdzie kwalifikację, zostaje szczepiony pierwszą dawką preparatu. W dniu szczepienia ustalana jest również data drugiej dawki podania szczepionki.

Procedura szczepienia wyjazdowego jest podobna jak w przypadku szczepienia w punkcie stacjonarnym. Zespół wyjazdowy przynajmniej 15 minut po szczepieniu obserwuje pacjenta pod kątem wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. Jeśli takie wystąpią, zespół wyjazdowy jest przygotowany, aby pomóc pacjentowi w domu.

Identyczne wymogi dla stacjonarnych i wyjazdowych punktów szczepień

Wyjazdowy punkt szczepień musi spełniać wszystkie warunki wymagane przez NFZ w naborze stacjonarnych punktów szczepiących. Dotyczy to kadry i wyposażenia, które zapewniają bezpieczeństwo pacjentowi i profesjonalne przygotowanie do szczepienia w warunkach domowych.

WAŻNE!

Wyjazdowe punkty szczepień otrzymują własną pulę szczepionek. Nie korzystają ze szczepionek zamówionych przez poradnię POZ, która zgłasza pacjenta do szczepienia wyjazdowego.

Zasady zamawiania szczepionek przez wyjazdowe punkty są identyczne jak w punktach stacjonarnych.

Zasady finansowania

Za wyjazd na szczepienie pacjenta w domu, Narodowy Fundusz Zdrowia płaci 141 zł. Stawka dotyczy mobilnych zespołów szczepiących, które działają przy punktach stacjonarnych, i wyjazdowych punktów szczepień. Dla pacjenta szczepienie w domu jest bezpłatne.

ABC szczepień wyjazdowych

Zespół mobilny populacyjnego punktu szczepień – ma go stacjonarny punkt szczepień. Zespół szczepi pacjentów, którzy zapisali się na szczepienie w populacyjnym punkcie szczepień i ze względu na stan zdrowia wymagają szczepienia w miejscu zamieszkania. Szczepienie dla pacjenta jest bezpłatne.

Wyjazdowy punkt szczepień – szczepi pacjentów w miejscu ich zamieszkania; dotyczy to osób, które ze względu na stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie się poruszać; jest uzupełnieniem dla mobilnych zespołów przy populacyjnych punktach szczepień. Chory umawia się na szczepienie wyłącznie przez swoją poradnię POZ. Osoby będące pod opieką długoterminowej opieki pielęgniarskiej mogą skorzystać również z tego pośrednictwa. Szczepienie dla pacjenta jest bezpłatne.

Transport do punktu szczepień – to specjalny bezpłatny transport z miejsca zamieszkania do punktu szczepień i z powrotem, organizowany przez samorządy lokalne. Mogą z niego skorzystać osoby z niepełnosprawnościami i te, które nie zdołają  samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień (np. ze względu na wykluczenie komunikacyjne).

TAGI:

Komentarze (16):

Z; 19 lutego 2021, 16:08

A są już w Grójcu szczepionki?

Patryk Kujawa; 21 lutego 2021, 01:09

Nazwa prawo i sprawiedliwość jest tylko mgłą,
która ma cie wprowadzić w błąd.

Nieudacznicy z PiS przeżarli czas dobrej koniunktury byle tylko wygrać wybory,
ich chciwość na władzę i kasę nie zna granic !!!

Im chodzi tylko o ładowanie własnych kieszeni,
krzycząc przy tym PATRIOTYZM !!!

Porzućcie złudzenia i kłamstwa.

Oni nic sensownego nie potrafią
i nic sensownego nie osiągneli przez lata rządów !!!
I nie osiągną, bo nie mają podstawowego pojęcia o świecie.

Ci nie ludzie to prawdziwe nie szczęście !!!

Do trolla Kujawy; 21 lutego 2021, 08:58

Co potrafi totalna opozycja pokazały taśmy prawdy i złodziejstwo w sumie na ponad bilion zł.
Wygrać wybory za wszelką cenę bez żadnego programu - potrafi tak myśleć totalna opozycja.
Mamy do czynienia z ofensywa medialną tego bydła w całym kraju, stąd takie wpisy jak trolla Kujawy i trolla Kutanga.

Wandeczka; 21 lutego 2021, 09:41

Będzie waloryzacja 500+ w roku wyborczym 2023 .Jakże się cieszę ! Już wiem na kogo zagłosuję.

Patryk Kujawa; 21 lutego 2021, 13:38

Dla tych którym się wydaje, że dostają "od PiS" więcej, niż oddają w "opłatach"

Po burzy o podatku od mediów odezwały się głosy zwolenników PiS, że podatków to ten najlepszy rząd na świecie bynajmniej nie podwyższa.


Tak więc, dla przypomnienia, jakie nowe podatki PiS wprowadził.

1. Podatek od niektórych instytucji finansowych potocznie nazywany bankowym, czyli od klientów banków, bo został w całości przez banki na nich przerzucony w prowizjach, opłatach i odsetkach.

2. Podatek od sprzedaży detalicznej który, zgodnie z zapowiedziami rządu, miał być "daniną wyrównania szans między mniejszymi detalistami a dużymi sieciami handlowymi, szczególnie dyskontami", a stał się podatkiem od zakupów w sklepach, których obroty przekraczają 17 mln zł miesięcznie.

3. Danina solidarnościowa - od "nadwyżki ponad 1 000 000 zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu" - czyli trzeci próg podatkowy w podatku dochodowym i likwidacja podatku liniowego dla przedsiębiorców, których dochód przekracza ten próg.

4. Podatek od nieruchomości komercyjnych - czyli od przychodów z budynków. Jest to nowy podatek dochodowy od osób prawnych i od osób fizycznych.

5. Opłata emisyjna - od "wprowadzenia na rynek krajowy paliw silnikowych" zgodnie z ustawą o ochronie środowiska, którą "PKN Orlen miał wziąć na siebie" - zgodnie z zapowiedziami ministra Tchórzewskiego i prezesa Obajtka. Oczywiście podatek został wliczony w ceny paliw.

6. Podatek cukrowy - czyli opłata od "wprowadzania na rynek krajowy napojów z dodatkiem cukrów będących monosacharydami lub disacharydami oraz środków spożywczych zawierających te substancje oraz substancji słodzących", przewidziana w ustawie o zdrowiu publicznym na podstawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów.

7. Opłata od "małpek" - czyli "za zezwolenie, o którym mowa w art. 9 ust.1 lub 2 ustawy o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml" - nałożona na tych, który piją w ramach walki z alkoholizmem, czyli zniechęcania ich do picia.

8. Opłata mocowa - pobierana przez "operatora na wypłatę wynagrodzenia za wykonywanie obowiązków mocowych, odpowiadającą kosztom zakupionego obowiązku mocowego oraz uzasadnionym kosztom rozliczeń" zgodnie z ustawą z 2017 roku o rynku mocy.9. Opłata recyklingowa "wprowadzona do ustawy z 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi na podstawie ustawy z 2017 roku o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw, która została nałożona na przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce" (oczywiście w całości opłatę tę ponoszą konsumenci - o czym wie każdy robiący zakupy - choć ustawodawca udaje, że nałożył ją na "przedsiębiorców". Na przedsiębiorców to nałożył ustawodawca podatek rzeczowy w postaci obowiązku prowadzenia ewidencji i składania sprawozdań o liczbie wydanych lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego. Na torby te nałożony jest oczywiście także VAT.

10. Podatek dochodowy od osób prawnych na spółki komandytowe.

11. Opłata od usług audiowizualnych w internecie - właściciele platform udostępniających filmy płacą 1,5 proc. przychodów z opłat od użytkowników lub z reklam, w zależności od tego, które są wyższe, na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Były też podwyżki wcześniej wprowadzonych podatków i opłat. Posługiwanie się pojęciem opłaty nie jest bowiem wymysłem obecnego rządu. Poprzednie też tak robiły. Podwyżkom uległy:

12. Podatek dochodowy od osób fizycznych wskutek: (i) obniżenia kwoty wolnej od opodatkowania dla osób osiągających dochód powyżej 8000 zł i jej całkowitej likwidacji w przypadku osób osiągających dochód powyżej 127 000 zł, (ii) obniżenia kosztów uzyskania przychodu od twórców oraz (iii) ograniczenia "ulgi abolicyjnej" dla osób pracujących za granicą.

13. Składki na ZUS dla przedsiębiorców od 696,47 w 2015 roku do 1380,18 zł (bez składki chorobowej, ze składką chorobową od 754,67 do 1457,49). Prawie 100 proc.!14. Opłata paliwowa pobierana na podstawie ustawy z 2004 roku o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

15. Akcyza na tytoń i alkohol (niezależnie od nowego podatku "od małpek").

16. Opłata przejściowa - czyli "wynagrodzenie za usługę udostępniania krajowego systemu elektroenergetycznego, należne operatorowi, przeznaczane na pokrycie kosztów osieroconych pobieranego na podstawie ustawy z 2007 roku o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej". De facto jest to opłata za prąd uiszczana do elektrowni z tytułu przedterminowego rozwiązania Kontraktów Długoterminowych (KDT). Kontrakty te zawierało i rozwiązało z elektrowniami państwo. Opłatę zapłacą konsumenci prądu. Jest "przejściowa", bo ma wygasnąć, kiedy zostaną spłacone wszystkie zobowiązania, co powinno nastąpić w 2027 roku. Ale obstawiam, że zmieni się jedynie jej cel i może nazwa, choć może być nadal "przejściowa" na czas "przejścia" do energetyki zeroemisyjnej.

17. Opłata za usługi wodne - na podstawie ustawy z 2017 roku została podwyższona w stosunku do opłat, które był pobierane na podstawie ustawy prawo wodne z 2001 roku.

18. Abonament RTV - dotowanie telewizji PiS przez rząd PiS bezpośrednio z budżetu państwa PiS nie wystarcza, starsi ludzie (młodzi nie rejestrują odbiorników) będą płacić rocznie 20 zł więcej.19. Procedowany jest projekt ustawy z 2020 roku o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. Na jego podstawie "podatek deszczowy" - czyli opłata ponoszona za zmniejszenie naturalnej retencji wód opadowych i roztopowych - ma objąć de facto położenie kostki brukowej na podjeździe do domu posadowionego na działce o pow. 600 m kw. A to dlatego, że - zgodnie z oficjalnym uzasadnieniem projektu ustawy - "susza jest obok powodzi jednym z najbardziej dotkliwych zjawisk naturalnych oddziałujących na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę, a "w wykładni prawa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej susza definiowana jest jako katastrofa naturalna (zdarzenie związane zdziałaniem sił natury), która może eskalować do klęski żywiołowej".

20. Nie ulega też wątpliwości, że rząd spróbuje przerzucić na producentów opakowań z tworzyw sztucznych tak zwany podatek plastikowy, czyli nałożony przez Unię Europejską na państwa członkowskie podatek za niepoddawane recyklingowi opakowania z tworzyw sztucznych. Aż dziw bierze, że polski rząd jeszcze tego nie zrobił. Może rząd chce zadać kłam twierdzeniom, że wszystkie podatki są przerzucalne i "weźmie tę opłatę na siebie" - jak Orlen opłatę emisyjną?

Ale PiS "przynajmniej się dzieli" - jak twierdzą zwolennicy PiS. Ciekawe, jak długo będzie się im jeszcze wydawać, że dostają "od PiS" więcej, niż sami oddają z tytułu różnych "opłat".

Kujawa "Do trolla Kujawy"; 21 lutego 2021, 13:44

"Co potrafi totalna opozycja pokazały taśmy prawdy i złodziejstwo w sumie na ponad bilion zł."

Podaj pis-i trollu jakikolwiek link na potwierdzenie tych słów !!! Oświeć przekupny (500+) człeku, kogo pisowska prokuratura oskarżyła za to ubzdurane przez takich jak ty propagandowe i rzekome złodziejstwo.

Do trolla Kujawy; 21 lutego 2021, 15:41

Linki niepotrzebne, wystarczy wrzucić tematy.
Na początek cała góra PO.
Delfin Tuska S, Nowak ma postępowanie, dowody mocne skazanie pewne.
Zarzuty ma sekretarz generalny PO Gawłowski.
Zarzuty ma Neumann przew. klubu parl. PO.
Są zarzuty i skazania za przekręty paliwowe, papierosowe, na lekach
Zarzuty i skazania za lewe faktury VAT.
Do rozliczenia cała prywatyzacja i afera gazowa Pawlaka i Tuska.
Do rozliczenia samorządy wielkich miast za reprywatyzacje kamienic i atrakcyjnych terenów oraz przekręty przy inwestycjach jak np. budowa Czajki w Warszawie.
Aktualizowana jest cały czas Lista wstydu PO, tam jest tego najwięcej, wystarczy wpisać w dowolną przeglądarkę.
Co do podatków.
Całość wyjęta z tekstów ekonomicznych GW i Newsweeka z Lisem na czele.
Część tekstu to fikcje, część to konsekwencje polityki klimatycznej UE, część słusznie ma ukrócić optymalizacje podatkowe korporacji, w tym sieci handlowych poprzez raje podatkowe.
Totalne trollowanie takich trolli jak Kujawa, ma na celu wygranie następnych wyborów bez żadnego programu, poprzez szerzenie kłamstw i nienawiści do PiS - jedynej partii, która prawdziwie walczy o interes Polski i Polaków. Przeciwko sobie ma całe sprzysiężenie totalnego zła, aferałów i zdradzieckich mord.
Kujawa, trollu, komuchu i błaźnie, nie masz szans, prawda wcześniej czy później, będzie zawsze górą.

Dodo !; 21 lutego 2021, 17:59

Otwórz oczy PISIORZE i zobacz to, co widzą już prawie wszyscy.Dno.

Miron; 21 lutego 2021, 19:25

Juź w 2016r opozycja przepowiadała krach gospodraczy w naszym kraju.Nasza gospodarka w 2020 zanotowała spadek PKB
ale tak jak wszystkie kraje UE z powodu pandemii a nie ze zbitki zarzutów ,które teź jak abonament funkcjonowały a obecnie dopisywane są przez Kujawę.Oczywiście koszty prowadzenia społecznej gospodarki rynkowej wynikającej z art.20 Konstytucji muszą być z czegoś pokrywane.Poprzednie rządy prowadziły odmienna politykę od tych
zasad i konstytucję traktowały tylko do utrwalenia zdobytej władzy.Zdaje sobie sprawę,
źe Pi S prowadzi trudną walkę bo nasi oligarchowie nie dadzą nic po dobroci.
Ja PiS nie postrzegam różowo ale nie chcę aby to wszystko wróciło . Ta opozycja jest bezprogramowa i znów będzie niewidzialną ręką rynku i pracownik za 5 źł. na godzinę.
Obecnie dyskonty zaczęły dbać o pracownika
i płacić powyźej minimalnej.Jednak moźna .
Za poprzedników nie moźna ,bo jak się nie podobało to za bramę.

Kujawa "Do trolla Kujawy"; 22 lutego 2021, 02:24

Komentarz został ukryty z powodu naruszenia zasad komentarzy.

Do czubka Kujawy; 22 lutego 2021, 08:23

Komentarz został ukryty z powodu naruszenia zasad komentarzy.

Do Kujawy; 22 lutego 2021, 08:32

Komentarz został ukryty z powodu naruszenia zasad komentarzy.

Do Kujawy; 22 lutego 2021, 13:25

Komentarz został ukryty z powodu naruszenia zasad komentarzy.

Medyk; 22 lutego 2021, 15:17

Komentarz został ukryty z powodu naruszenia zasad komentarzy.

Do Kujawy; 22 lutego 2021, 19:31

Komentarz został ukryty z powodu naruszenia zasad komentarzy.

Kobieta; 23 lutego 2021, 09:28

"Kiedy w macicy znajduje się mieszany materiał genetyczny, kobieta przestaje być właścicielem swojej macicy."
To cytat z wypowiedzi doradcy Prezydenta RP Pisiora Zybertowicza. ŻENADA !

Napisz komentarz:

Twój nick:

Treść komentarza:

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja portalu Grojec24.net nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Każdego użytkownika obowiązują zasady komentarzy.

 

Najnowsze artykuły

Twoja restauracja potrzebuje pomocy Magdy Gessler? Redakcja "Kuchennych rewolucji" poszukuje restauracji z...
Mecz towarzyski: Mazowsze Grójec – Sparta Jazgarzew 1:0 W sobotnim meczu towarzyskim podopieczni Jerzego Engela jr...
Rolnik protestuje przed sądem w Grójcu W piątek przed Sądem Rejonowym protestuje Włodzimierz...
Czy można zrezygnować z ubezpieczenia AC w czasie trwania umowy? Zdecydowałeś się na dodatkową ochronę samochodu. Jednak po...
Czterech nowych mundurowych w grójeckiej komendzie Wczoraj, w siedzibie grójeckiej Policji, rotę ślubowania zł...

Najnowsze ogłoszenia

Termo KOMPOSTOWNIK 450l ECO 100%... W ofercie posiadamy 13 termo kompostowników różnej wielkości do malutkich...
Meble ogrodowe, drewniane, barowe,... Jestem producentem mebli ogrodowych z Litego Drewna
Moje wyroby...
Pomieszczenia biurowe Wynajmę pomieszczenia biurowe w Grójcu na ul. Mogielnickiej 33, I piętro...
... GINEKOLOG.
Kompleksowo.
Szybki termin.
Telefon...
Kupię ursusa lub t-25 Kupię Ursusa lub t-25 tez moze byc do remontu,bez papierów na małe...

Firmy z Grójca i okolic

Zarządzanie Nieruchomościami Grzegorz... 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
Wynajem koparki - 1Rent 1RENT to wypożyczalnia maszyn budowlanych z wieloletnim doświadczeniem...
Kancelaria Notarialna Kamila Badelska... Notariusz
Ucando Wszystkich firmy i osoby prywatne z Grójca okolic zapraszamy do odwiedzenia...
... Zapchany filtr cząstek stałych DPF to nie problem! Z naszą pomocą, w...

2013-2021 © Grojec24.net - informacyjny portal mieszkańców Grójca i Powiatu Grójeckiego.

Wydawcą portalu jest AaaMedia.pl.