Grójec, Powiat Grójecki - portal Grojec24.net
Autoryzowany punkt sprzedaży Bruk-bet Bruk Designer Olszany

Kandydaci KWW Nam Zależy Lista Nr 24

5 października 2018; 12:16

Materiał promocyjny

Komitet Wyborczy Wyborców Nam Zależy prezentuje pełną listę kandydatów do Rady Miejskiej we wszystkich 3 okręgach wyborczych

News will be here

Przedstawiamy nasze główne cele i założenia w latach 2018-2023 : 

Założenia

-  Rozwój Gminy oraz poprawa jakości życia mieszkańców - główne cele  gospodarowania ponad 100 milionowym budżetem 

- Burmistrz i Urząd Gminy i Miasta są dla mieszkańców – nigdy odwrotnie

- Wpływ mieszkańców na decyzje władz samorządowych - dialog z mieszkańcami i konsultacje społeczne jako podstawowe narzędzie angażowania mieszkańców w sprawy Gminy

- Transparentność w komunikacji z mieszkańcami, w przetargach oraz powierzaniu stanowisk 

- Raz dane słowo obowiązuje – w przypadku zwycięstwa w wyborach program będzie wisiał w widocznym miejscu, a mieszkańcy na bieżąco będą otrzymywali informacje o jego realizacji

- Długoterminowe strategie i plany działania – realizacja raz zaplanowanych inwestycji, brak zmartwień mieszkańców o zmianę planów

- Budowanie koalicji dla Miasta i Gminy - zakończenie sporów na linii powiat-gmina oraz podpisanie ze Starostą Grójeckim listu intencyjnego w wielu obszarach współpracy

- Aktywne pozyskiwanie funduszy – naszym celem jest 30% inwestycji finansowanych z dotacji, obecnie jest to 0%

 Szczegółowe inwestycje w kluczowych obszarach działalności

Więcej na: www.dariuszgwiazda.pl - Kandydat na Burmistrza Gminy i Miasta Grójec

Oficjalny profil społecznościowy Facebook KWW Nam Zależy: 

 

I Jakość życia

Wdrożenie budżetu obywatelskiego opartego na sukcesywnych doświadczeniach gmin takich jak Ząbki, Marki, Ciechanów.

Wspieranie lokalnej aktywności: inicjatyw sołeckich, organizacji pozarządowych oraz Ochotniczych Straży Pożarnych.

Kulturalny Grójec - ożywienie Placu Wolności, rozbudowa GOK – spektakle teatralne i sale przeznaczone na zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Rewitalizacja dworca kolejki wąskotorowej - stworzenie Centrum Integracji Społecznej, w tym galerii promującej lokalnych artystów. 

Program przekazania i zagospodarowania wiejskich terenów gminnych na cele społeczne opracowany we współpracy z sołtysami.

Stworzenie terenów do wypoczynku z prawdziwego zdarzenia - modernizacja Parku Miejskiego oraz stworzenie wielofunkcyjnego parku przy ulicy Sienkiewicza, na terenie Gminy: budowa terenów rekreacyjnych w okolicach Cierniówki.

Czystość i porządek - aktywność gminy nakierowana na walkę ze zjawiskami powodującymi dyskomfort mieszkańców: nieodpowiednim parkowaniem, czystością na  posesjach, likwidacją dzikich wysypisk śmieci, brakiem koszy na śmieci czy niewystarczającym oświetleniem ulic.

Długoterminowa strategia ochrony środowiska i walka ze smogiem.

Długoterminowa i spójna strategia kształtowania krajobrazu nakierowana na poprawę estetyki miasta i gminy.

Poprawa komunikacji w mieście - budowa obwodnicy Rynku, ograniczenie ruchu samochodów ciężarowych oraz powstawanie rond w miejscach niebezpiecznych.

11. Wprowadzenie w Urzędzie Gminy i Miasta elektronicznego obiegu dokumentów: elektroniczna skrzynka podawcza, SMS-owe i e-mailowe powiadomienia np. o załatwieniu sprawy lub planowanym terminie jej załatwieniu.

12. Ucywilizowanie sposobu przeciwdziałania bezdomności zwierząt w Gminie.

13.  Promocja Grójca w związku z 600-leciem nadania praw miejskich. 

 

 

 

II Rozwój i Gospodarność

Powstanie profesjonalnego Wydziału Zamówień Publicznych wspieranego przez ekspertów merytorycznych z danej dziedziny.   

Zakończenie prac nad planami zagospodarowania przestrzennego w Grójcu i w gminie oraz poddanie ich konsultacjom społecznym.

Obniżenie podatków od nieruchomości w momencie ogłoszenia deflacji przez NBP.

Powstanie Przedsiębiorstwa Komunalnego (na bazie spółki Zakład Wodociągów), zajmującego się całościowo i efektywniej dbaniem o czystość w mieście oraz modyfikacja aktualnego systemu gospodarki odpadami, będącej celem zlikwidowania deficytu rocznego, wynoszącego około 250 tysięcy złotych.

Sprzedaż terenów inwestycyjnych w Słomczynie, umożliwiająca aktywizację rozwoju tej okolicy.

Ekonomiczne gospodarowanie, również w mniejszych kwestiach np. posadzenie na Rynku jodły użytecznej zarówno podczas świąt Bożego Narodzenia, jak i przez cały rok, dodatkowo zaprojektowanie przez plastyka miejskiego dekoracji świątecznych, aby były estetyczne i jednocześnie mniej kosztowne, co sprawi, że część dekoracji będzie można przekazać innym sołectwom.

III Edukacja, Sport i Bezpieczeństwo

Stworzenie długoterminowego programu rozwoju oferty edukacyjnej dla Grójca i gminy – analiza stanu obecnego oraz strategia działania na przyszłość.

Opracowanie Gminnego Programu Rozwoju Sportu w celu edukacji w kwestii nawyków aktywności ruchowej dzieci i młodzieży oraz ich wpływu na zdrowie.

Rozwój oferty szkolno-przedszkolnej, odpowiadający faktycznemu zapotrzebowaniu miasta i gminy: budowa nowoczesnego kompleksu szkolno-przedszkolnego wraz z halą sportową, żłobka i przedszkola integracyjnego, celem którego będzie ograniczenie uczucia wykluczenia odczuwanego przez dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 - w przypadku braku wyłonienia wykonawcy budowy sali gimnastycznej według obecnie przygotowywanego projektu, zmiana projektu na mniej kosztowny, pozwalająca na budowę większej liczby sal lekcyjnych. 

Modernizacja stadionu Mazowsze, umożliwiająca organizację imprez sportowych i kulturalnych oraz rozwijanie tras rowerowych, wrotkarskich, a także sieci minisiłowni w terenie.

Organizacja i rozwój kalendarza stałych imprez i zajęć sportowych dla mieszkańców: pływanie, nordic walking czy biegi.

Organizacja aktywnych i rozwijających zainteresowania półkolonii w czasie ferii zimowych i wakacji.  

Wdrożenie programu Bezpieczna Droga do Szkoły oraz poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów przed szkołami, przedszkolami i w miejscach publicznych.

Zamiast spowalniaczy na drogach egzekwowanie większej aktywność policji i monitoringu w punktach newralgicznych.

Budowa kładki dla pieszych i rowerzystów przy Rondzie Solidarności nad trasą E50.

IV Polityka społeczna i zdrowie

1. Realizacja programu Mieszkanie Plus poprzez współpracę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, dającego szansę na powstanie około 100 mieszkań niskoczynszowych, skierowanych do młodych rodzin z ograniczoną możliwością kupna mieszkania na komercyjny kredyt. 

2. Budowa lokali socjalnych – powstanie tanich mieszkań, dających szansę na skuteczne kształtowanie polityki społecznej w Grójcu.

3. Zdrowie mieszkańców ponad podziałami - koalicja ze Starostwem w celu polepszenia sytuacji w szpitalu w Grójcu oraz zbudowanie wartościowej oferty w obszarze ochrony zdrowia.

4. Większe zaangażowanie gminy w ochronę zdrowia i profilaktykę prozdrowotną – kontynuacja szczepień profilaktycznych dla dziewcząt i seniorów.

5. Zabezpieczenie odpowiednich środków na poprawę standardu lokali mieszkaniowych, będących w zasobach gminy w ramach funduszu remontowego zasobów komunalnych. 

6. Bonifikata na przekształcenie użytkowania wieczystego na własność – w związku z ustawą rządową, od 2019 roku grunty pod zabudową wielorodzinną przejdą z użytkowania wieczystego na własność. Przez następne 20 lat wciąż uiszczana będzie opłata przekształceniową. 

7. Efektywniejsze wykorzystanie budżetu 800 tysięcy złotych rocznie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

8. Wspieranie rodzin wielodzietnych poprzez rozwój Karty Dużej Rodziny.

9. Aktywizacja seniorów i wprowadzenie specjalnego programu nakierowanego na osoby 60+.

 *Materiał finansowany ze środków KWW Nam Zależy 

 

TAGI:

 

Najnowsze artykuły

ITD: kierował bez uprawnień niesprawną wywrotką Kierowca wywrotki i zarazem przedsiębiorca nie posiadał waż...
Trafią na 3 miesiące do aresztu za pobicie i uszkodzenie ciała Najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie dwaj sprawcy, któ...
Kierowca zapomniał o wyroku sądu. Czekają go surowe konsekwencje Surowe konsekwencje czekają kierującego, który najwyraźniej...
Gdzie zamówić fronty do szafek? Wybór odpowiednich elementów do kuchni czy łazienki ma...
Na tę wiadomość kierowcy czekali wiele lat! Rusza budowa ronda w Żdżarach Już wkrótce, ruszy długo oczekiwana przebudowa skrzyżowania...

Najnowsze ogłoszenia

Firmy z Grójca i okolic

OSK MANEWR PATRYK TOMASZ KUJAWA Dlaczego My? Odpowiedź jest prosta i zawarta w tym krótkim opisie.

2013-2023 © Grojec24.net - informacyjny portal mieszkańców Grójca i Powiatu Grójeckiego.

Wydawcą portalu jest AaaMedia.pl.