Grójec, Powiat Grójecki - portal Grojec24.net
Autoryzowany punkt sprzedaży Bruk-bet Bruk Designer Olszany

Na co wydali pieniądze?

23 grudnia 2021; 09:52

Materiał promocyjny

Zbliża się koniec roku, a wraz z nim przyszedł czas na podsumowanie minionych miesięcy. Sprawdź, jakie inwestycje zostały zrealizowane w powiecie grójeckim i naszym subregionie dzięki pomocy samorządu województwa.

News will be here

Rusza budowa najnowocześniejszego w Polsce SOR-u

Budowa nowego szpitalnego oddziału ratunkowego na Józefowie coraz bliżej. To będzie jeden z najnowocześniejszych SOR-ów w Polsce, na którego budowę i wyposażenie samorząd Mazowsza przeznaczy ok. 100 mln zł. Jak zaznacza marszałek Adam Struzik, projekt budowy był zgłaszany dwukrotnie do państwowego funduszu inwestycji lokalnych, ale nie znalazł uznania wśród rządzących. – Zapewniałem jednak, że nowy oddział ratunkowy w szpitalu na Józefowie powstanie bez względu na decyzję strony rządowej. I tak też się stało. Na tę inwestycję przeznaczyliśmy blisko 100 mln zł – dodaje.

Jest już gotowy projekt budowlany. Budynek ma być parterowy, znajdować się za podjazdem dla karetek i być połączony z dawnym oddziałem nadziemnym łącznikiem. Komunikację pacjentów leżących pomiędzy SOR i resztą oddziałów szpitalnych zapewni najpierw dźwig łóżkowy, a następnie znajdujący się na poziomie pierwszego piętra, nadziemny łącznik.

Pandemia uświadomiła nam, jak bardzo potrzebna jest budowa nowego SOR-u w szpitalu na Józefowie. Już dziś mogę powiedzieć, że będzie to jeden z najnowocześniejszych szpitalnych oddziałów ratunkowych w Polsce. Na ten cel przeznaczamy blisko 100 mln zł – dodaje wicemarszałek Rafał Rajkowski.

ZDROWIE – 12 inwestycji ze wsparciem samorządu województwa

Na inwestycje w służbie zdrowia w regionie radomskim w 2021 r. władze Mazowsza przeznaczyły ponad 34 mln zł. Ponadto samorząd województwa kontynuował realizację projektu unijnego, w ramach którego do placówek medycznych w regionie radomskim trafił kolejny sprzęt i środki ochrony osobistej. Do tej pory placówki medyczne z subregionu radomskiego otrzymały już 322 sztuki aparatury medycznej, ponad 1,1 tys. sztuk wyposażenia, 3,4 mln sztuk środków ochrony osobistej oraz 27,7 tys. litrów płynów do dezynfekcji.

Tegoroczne inwestycje zdrowotne to:

- budowa nowego SOR-u dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu – 6 mln zł;
- doposażenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu w niezbędny sprzęt specjalistyczny do udzielania świadczeń zdrowotnych – 1,9 mln zł;
- doposażenie w dwa ambulanse transportowe Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu – 462 tys. zł;
- doposażenie w sprzęt medyczny oddziałów dziecięcych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu – 143,5 tys. zł;
- informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu – 351 tys. zł;
- poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu – 9,9 mln zł;
- przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku niemieszkalnego na budynek Zespołu Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci, Dział techniczny i Archiwum na akta szpitalne w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu – 10 mln zł;
- przebudowa układów wentylacji i klimatyzacji pracujących na potrzeby Bloku Operacyjnego  Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu – 1,1 mln zł;
- zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla istniejących oddziałów szpitalnych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu – 1,4 mln zł;
- budowa przepompowni ścieków dla SWPZZPOZ w Radomiu – 370 tys. zł;
- rewitalizacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowego "WILLA" na terenie SWPZZPOZ w Radomiu – 1 mln zł;
- zakup sprzętu medycznego dla SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu – 1,2 mln zł.

518 lokalnych inwestycji ze wsparciem sejmiku województwa mazowieckiego

Jak zaznacza Leszek Przybytniak, radny województwa mazowieckiego, trudno wymienić wszystkie inwestycje współfinansowane z samorządami gminnymi i powiatowymi, a na południowym Mazowszu są ich setki. – Od wsparcia sołectw, po tak potrzebne wielomilionowe inwestycje drogowe, wsparcie ochotniczych straży pożarnych czy poprawę funkcjonowania placówek zdrowia. Inwestycji zrealizowanych wspólnie z samorządami jest naprawdę bardzo dużo i – co istotne – każda z nich pomaga w codziennym życiu mieszkańców – dodaje.

Dzięki autorskim programom wsparcia w subregionie radomskim zrealizowanych zostało aż 518 inwestycji, z czego 101 w powiecie grójeckim. To między innymi wsparcie z:

Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – 5 inwestycji

- przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy ul. Nowomiejska – 779 tys. zł;
- przebudowa drogi powiatowej 1672W Warka – Chynów na odcinku od drogi powiatowej 1675W Wola Chynowska – Podgórzyce (0+004,35) do przejazdu kolejowego w m. Gośniewice  gm. Warka (7+546,63) oraz przebudowa drogi powiatowej 1672W Warka – Chynów na odcinku od km 8+460,00 w m. Gośniewice do km 11+584,80 w Warce – 4 mln zł;
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z budową plaży w Jasieńcu – 1 mln zł;
- przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Przebudowa dróg manewrowych, parkingów, chodników na terenie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu – 4 mln zł;
- remont i zmiana użytkowania budynku dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu – 3 mln zł.
 
Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej – 6 inwestycji

- budowa skateparku wraz z placem sportowo-rekreacyjnym w Jasieńcu – 179 tys. zł;
- wymiana nawierzchni na boisku przy Szkole Podstawowej w Warce – 200 tys. zł;
- modernizacja treningowego boiska trawiastego w Belsku Dużym – 44,2 tys. zł;
- budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z bieżnią lekkoatletyczną w powiecie grójeckim – 200 tys. zł;
- modernizacja boiska przy ul. Sportowej w Grójcu – 200 tys. zł;
- modernizacja hali sportowej w Goszczynie wraz z zakupem wyposażenia – 80,1 tys. zł.
 
Pomocy finansowej dla gmin w ramach zadań OSP-2021 i MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 24 inwestycji

- OSP Belsk Duży – sprzęt specjalistyczny – 20 tys. zł;
- OSP Wola Łęczeszycka – komplety odzieży ochrony indywidualnej strażaka, sprzęt specjalistyczny - 20 tys. zł;
- OSP Belsk Duży – sprzęt specjalistyczny – 90 tys. zł;
- OSP Lewiczyn – remont strażnicy – 25 tys. zł;     
- OSP Lipie – sprzęt specjalistyczny – 6 tys. zł;   
- OSP Błędów – modernizacja strażnicy – 25 tys. zł;
- OSP Drwalew komplety odzieży ochrony indywidualnej strażaka – 20 tys. zł;   
- OSP Chynów – komplety odzieży ochrony indywidualnej strażaka, sprzęt specjalistyczny – 19,9 tys. zł;  
- OSP Chynów – remont strażnicy – 25 tys. zł;      
- OSP Bądków – sprzęt specjalistyczny – 26,5 tys. zł;   
- OSP Sielec modernizacja strażnicy – 25 tys. zł;
- OSP Grójec – sprzęt specjalistyczny – 20 tys. zł;
- OSP Mirowice – remont strażnicy – 25 tys. zł;      
- OSP Jasieniec – sprzęt specjalistyczny – 20 tys. zł;   
- OSP Zbrosza Duża – modernizacja strażnicy – 25 tys. zł;
- OSP Mogielnica – nowy lekki specjalny samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą – 80 tys. zł;
- OSP Tomczyce – remont strażnicy – 25 tys. zł;      
- OSP Gostomia – remont strażnicy – 24,6 tys. zł;      
- OSP Kruszew – remont strażnicy – 25 tys. zł;      
- OSP Warka – komplety odzieży ochrony indywidualnej strażaka, sprzęt specjalistyczny – 20 tys. zł;
- OSP Warka – sprzęt specjalistyczny – 8 tys. zł;
- OSP Baranków – odzież ochrony indywidualnej strażaka – 30 tys. zł;
- OSP Ostrołęka – modernizacja strażnicy – 25 tys. zł;
- OSP Lewiczyn – sprzęt specjalistyczny – 75 tys. zł.

Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE – 53 inwestycje

- budowa siłowni plenerowej przy stawie wiejskim w Małej Wsi – 10 tys. zł;
- zakup i wymiana lamp w sołectwie Maciejówka – 10 tys. zł;
- zakup i wymiana lamp w sołectwie Aleksandrówka – 10 tys. zł;
- zakup i wymiana lamp w sołectwie Skowronki – 10 tys. zł;
- zakup i wymiana lamp w sołectwie Zaborówek – 10 tys. zł;
- zakup i wymiana lamp w sołectwie Sadków Kolonia – 10 tys. zł;
- zakup i wymiana lamp w sołectwie Koziel – 10 tys. zł;
- zabezpieczenie budynku gminnego i zbiornika wodnego poprzez utwardzenie burty stawu we wsi Goliany – 10 tys. zł;
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Fabianów poprzez ułożenie chodnika – 10 tys. zł;
- zagospodarowanie terenu w sołectwie Wilków Pierwszy – 10 tys. zł;
- zagospodarowanie terenu w sołectwie Ziemięcin – 10 tys. zł;
- zagospodarowanie terenu w sołectwie Kazimierki – 10 tys. zł;
- remont zbiornika na wodę w sołectwie Załuski – 10 tys. zł;
- zagospodarowanie terenu w sołectwie Trzylatków Mały – 9,5 tys. zł;
- wymiana zbiornika wodnego koło stawu wiejskiego we wsi Katarzynów – 10 tys. zł;
- modernizacja zbiornika na wodę we wsi Huta Błędowska – 10 tys. zł;
- czyszczenie zbiornika wodnego w sołectwie Pelinów – 10 tys. zł;
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu komunikacyjnego i pieszego w sołectwie Budziszyn na terenie gminy Chynów – 10 tys. zł;
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu komunikacyjnego i pieszego w sołectwie Wola Kukalska na terenie gminy Chynów – 10 tys. zł;
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu komunikacyjnego i pieszego w sołectwie Jakubowizna na terenie gminy Chynów – 10 tys. zł;
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu komunikacyjnego i pieszego w sołectwie Jurandów na terenie gminy Chynów – 10 tys. zł;
- modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Józefów, gmina Goszczyn – 9,5 tys. zł;
- modernizacja linii oświetleniowej na terenie sołectwa Kolonia Bądków – 9,7 tys. zł;
- budowa linii oświetleniowej na terenie sołectwa Nowa Długowola – 9,7 tys. zł;
- zagospodarowanie terenu sołectwa Modrzewina – 9,9 tys. zł;
- montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Szczęsna – 10 tys. zł;
- montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kośmin – 9 tys. zł;
- montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Worów – 10 tys. zł;
- doposażenie placu zabaw w miejscowości Słomczyn – 6,3 tys. zł;
- montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Załącze – 10 tys. zł;
- montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Marianów – 8,6 tys. zł;
- montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Lisówek – 10 tys. zł;
- upamiętnienie ofiar działań wojennych mających miejsce w Ryszkach i sąsiednich wsiach w dniach 13-14 września 1939 r. – 10 tys. zł;
- wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe w sołectwie Rytomoczydła – 9,8 tys. zł;
- wesoła altana nad stawem w gminie Jasieniec – 10 tys. zł;
- budowa boiska piłkarskiego w miejscowości Michałówka – 9,9 tys. zł;
- utworzenie terenu rekreacyjnego w centrum wsi Stryków –  9,9 tys. zł;
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku terenu rekreacyjnego w gminie Mogielnica – 8,4 tys. zł;
- modernizacja świetlicy wiejskiej na potrzeby społeczności lokalnej we wsi Rosocha – 10 tys. zł;
- wyposażenie świetlicy wiejskiej na potrzeby społeczności lokalnej we wsi Świdrygały – 3,2 tys. zł;
- wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Grabska i Czekaj – 10 tys. zł;
- wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrówka – 10 tys. zł;
- wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Jeziórka – 10 tys. zł;
- wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Karolew – 10 tys. zł;
- wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Michrówek – 10 tys. zł;
- wymiana i uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Osieczek – 7,6 tys. zł;
- remont budynku świetlicy w Magierowej Woli – 10 tys. zł;
- budowa placu zabaw w Opożdżewie – 10 tys. zł;
- budowa placu zabaw w Starych Biskupicach – 9,9 tys. zł;
- budowa oświetlenia we wsi Prusy – 9,7 tys. zł;
- utwardzenie placu przy OSP Piaseczno – 10 tys. zł;
- budowa siłowni plenerowej w Lechanicach – 10 tys. zł;
- budowa siłowni plenerowej w Michałowie Górnym – 10 tys. zł.

Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu – 6 inwestycji

- inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie gminy Mogielnica – 10 tys. zł;
- założenie terenu zieleni i wykonanie nasadzeń w ramach rewitalizacji centrum Belska Dużego – 59,3 tys. zł;
- poprawa jakości powietrza poprzez budowę tężni solankowej w Warce – 161,4 tys. zł;
- zagospodarowanie terenu zieleni przy budynku Urzędu Gminy Jasieniec – 26,5 tys. zł;
- inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą – 14,4 tys. zł;
- kampania edukacyjna pod hasłem: „O powietrze dbanie, to nasze wspólne działanie” w gminie Belsk Duży – 5,9 tys. zł.
 
Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze – 4 inwestycje

- remont sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Winnica – 9,9 tys. zł;
- remont instalacji elektrycznej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Winnica Maki – 10 tys. zł;
- przebudowa dróg wewnętrznych ogrodu ROD Eden – 10 tys. zł;
- modernizacja ogrodzenia ROD Relaks – 10 tys. zł.
 
Dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – 3 inwestycje

- konserwacja i rekonstrukcja polichromii ściennej wnętrza południowej nawy bocznej i kaplicy bocznej kościoła pw. św. Małgorzaty we Wrociszewie – etap II – 120 tys. zł;
- izolacje poziome ścian, remont wnętrz w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Worowie - etap I (25 % nawy głównej) – 80 tys. zł;
- prace konserwatorskie przy kościele Świętej Trójcy w Chynowie i znajdujących się w nim zabytkach ruchomych – 80 tys. zł.

Programy wsparcia powstały aby pomagać lokalnym samorządom – zaznacza radny województwa mazowieckiego Tomasz Śmietanka. –  Efekty naszych programów możemy zobaczyć praktycznie w każdej gminie. Bardzo ważną inwestycją w regionie radomskim jest budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Nowy budynek powstaje z myślą o dzieciach i młodzieży, które posiadają różne stopnie niepełnosprawności intelektualnej, cierpiących na autyzm, a także niedosłyszących i niedowidzących. Jest to na tyle ważne przedsięwzięcie, że uzyskało maksymalną kwotę dofinansowania.

DROGI – 10 inwestycji ze wsparciem samorządu województwa

Jak co roku jedną z największych pozycji w budżecie są środki na rozbudowę i modernizację dróg. Na ten cel do subregionu radomskiego i powiatu grójeckiego trafiło ponad 18,7 mln zł. Najważniejsze inwestycje to:

- remont drogi wojewódzkiej nr 733 od km 53+030 do km 53+538 – 255 tys. zł;
- remont drogi wojewódzkiej nr 787 w km 16+430 do km 18+940 – 1,1 mln zł;
- remont drogi wojewódzkiej nr 744 od km 3+924 do km 5+500 – 1,1 mln zł;
- remont drogi wojewódzkiej nr 725 od km 26+500 do km 29+800 – 2 mln zł;
- remont drogi wojewódzkiej nr 722 na odcinku od km 24+450 do km 27+500 na terenie gminy Grójec – 3,2 mln zł;
- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 738 na odcinku od km 14+120 w miejscowości Gniewoszów do km 15+972 w miejscowości Wysokie Koło na terenie gminy Gniewoszów, powiat kozienicki województwo mazowieckie – 4,9 mln zł;
- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 787 na odcinku od km 6+796 do km 8+540 w Suskowoli – 3,2 mln zł;
- przebudowa drogi 740 od km 5+001 m. Milejowice – 656 tys. zł;
- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 ze względu na budowę chodnika na odcinku ok km 11+200 w m. Łęczeszyce do km 12+520 w m. Wólka Łęczeszycka, na terenie gminy Belsk Duży – 1,2 mln zł;
- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 725 odcinku od km 37+975 w m. Mała Wieś do km 39+436,93 w m. Belsk Duży – 2,2 mln zł.

KULTURA – 14 inwestycji ze wsparciem samorządu województwa

Na rozbudowę, modernizację i rozwój kultury w subregionie radomskim władze Mazowsza przeznaczyły ponad 13,4 mln zł. Największe inwestycje zrealizowane w tym roku to:

- aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla zadań: "Rewaloryzacja zabytkowego parku pałacowego na terenie Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli" oraz ,,Budowa dwóch budynków administracyjno-muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli – 174 tys. zł;
- adaptacja gotycko-renesansowych komnat 2. kondygnacji (wysoki parter) skrzydła północnego zamku szydłowieckiego do celów wystawienniczych Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu – 272 tys. zł;
- realizacja nowej ekspozycji stałej "Zamek w Szydłowcu. Wokół mecenatu dawnych właścicieli" w Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu – 995 tys. zł;
- zakup obrazu autorstwa Zygmunta Waliszewskiego (1897-1936) "Mały dudziarz" dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu – 39,5 tys. zł;
- budowa podłogi z piaskowca w stodole z Grójca w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu – 120 tys. zł;
- modernizacja budynku Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze wraz z zagospodarowaniem terenu – 4,5 mln zł;
- opracowanie dokumentacji przedprojektowej budowy nowej siedziby Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu – 66 tys. zł;
- przebudowa i rozbudowa budowli hydrotechnicznych w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu – 146 tys. zł.
- przebudowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz instalacji c.o. w obrębie dziedzińca Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu – 629 tys. zł;
- zakup Pamiętnika Bronisławy Malczewskiej dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu – 34,2 tys. zł;
- zakup obrazu Jacka Malczewskiego pt. „Portret Zofii Atteslander” z 1900 r., olej, papier naklejony na tekturę, 31 x 21,6 cm dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu – 156 tys. zł;
- aranżacja i realizacja stałej wystawy w Muzeum Historii Radomia wraz z wyposażeniem pomieszczeń nieekspozycyjnych w zabytkowych kamienicach Gąski i Esterki w ramach instytucjonalnych Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu – 4,9 mln zł;
- modernizacja i adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki na potrzeby utworzenia stałej wystawy archeologiczno - historycznej w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu – 867,8 tys. zł;
- muzealny mini-ogród botaniczny - jako miejsce odpoczynku, spotkań, wydarzeń i edukacji w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 472,5 mln zł.

* Dane (stan na 17.12.2021 r.).

TAGI:

 

Najnowsze artykuły

Liga okręgowa: Zodiak Sucha – Mazowsze Grójec 3:2 W niedzielne popołudnie podopieczni Jerzego Engela jr...
Dwóch kierowców wyjątkowo mocno przekonało się o skuteczności grupy SPEED W ubiegłym tygodniu grójecka grupa SPEED skontrolowała 71...
Umowa na remont świetlicy wiejskiej w Gościeńczycach podpisana! Świetlica wiejska w Gościeńczycach wkrótce przejdzie remont...
Dzieci w powiecie grójeckim. Ciekawe dane przed Dniem Dziecka Według danych z ostatniego Narodowego Spisu Powszechnego...
XXXVIII WIECZÓR Z KULTURA - Kuba Stankiewicz Quartet W piątkowy wieczór 7 czerwca podczas XXXVIII Wieczoru z...

Najnowsze ogłoszenia

Firmy z Grójca i okolic

OSK MANEWR PATRYK TOMASZ KUJAWA Dlaczego My? Odpowiedź jest prosta i zawarta w tym krótkim opisie.

2013-2023 © Grojec24.net - informacyjny portal mieszkańców Grójca i Powiatu Grójeckiego.

Wydawcą portalu jest AaaMedia.pl.