Grójec, Powiat Grójecki - portal Grojec24.net
Autoryzowany punkt sprzedaży Bruk-bet Bruk Designer Olszany

Radni: kupić dawny dworzec PKS i wyburzyć. Burmistrz: 500 tys. zł za bezwartościowy budynek

3 grudnia 2021; 15:01

81 komentarzy

Stary budynek dworca PKS w Grójcu (fot. M. Adamski) Stary budynek dworca PKS w Grójcu (fot. M. Adamski)

Podczas poniedziałkowej sesji, radni podjęli uchwałę o nabyciu prawa użytkowania wieczystego do terenu, na którym stoi budynek dawnego dworca PKS w Grójcu.

News will be here

W tej budzącej wiele kontrowersji sprawie wszyscy są zgodni z pewnością, co do jednego: budynek szpeci i w obecnej formie musi zniknąć z krajobrazu centrum Grójca. Jak do tego doprowadzić? Tutaj zgody już jednak nie ma.

Aby zrozumieć, o co chodzi w sprawie starej poczekalni PKS trzeba się cofnąć w czasie o ponad dekadę. Całą historię opisał we wrześniowym wydaniu „Życia Grójca” redaktor Szymon Wójcik.

Jacek Stolarski: może to był błąd


Autor artykułu „Szpeci i będzie szpecił dalej” przypomniał, że sprawa ta ciągnie się już od ponad 10 lat. Ówczesny burmistrz, a obecnie radny Rady Miejskiej i przewodniczący Komisji Budżetowej i Finansów, Jacek Stolarski, oddał w wieczyste użytkowanie PKS-owi gminną działkę, na której obecnie stoi nowy dworzec, za kwotę około 26 tys. złotych [Użytkowanie wieczyste oddaje się za pierwszą opłatą roczną w wysokości od 15% do 25% ceny nieruchomości i opłaty roczne. W przypadku tej sprzedaży pierwsza opłata roczna została ustalona w wysokości 15% ceny nieruchomości i wyniosła około 26 tys. zł. Każdego roku wnoszone są opłaty roczne za użytkowanie wieczyste w wysokości 1% ceny nieruchomości].

Użytkownik wieczysty, czyli spółka PKS Grójec, był zobowiązany do rozpoczęcia prac na tej działce w terminie do 31 grudnia 2005 r. i zakończenia ich do 31 grudnia 2014 r. Nowy dworzec wybudowano, ale w akcie notarialnym nie pojawił się zapis o wyburzeniu starej poczekalni autobusowej, natomiast taki zapis widnieje w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Podczas sierpniowej sesji radny Stolarski przyznał, że była ustna umowa pomiędzy nim (ówczesnym burmistrzem) a PKS, że po wybudowaniu nowego dworca, stary zostanie wyburzony, jednak nie została ona zawarta na piśmie, czego jak stwierdził, żałuje.

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest zapis o likwidacji zdekapitalizowanej zabudowy dotyczący terenu, na którym znajduje się stary dworzec, będący własnością spółki PKS. - PKS wybudował istniejący do dziś nowy budynek dworca. Jest zupełnie inny niż koncepcja, która była prezentowana. Dyrektor PKS tłumaczył to tym, że sytuacja finansowa przedsiębiorstwa bardzo się pogorszyła. W tym samym czasie powstała tam Biedronka. [...] nie powstały nowe perony, oświetlenie, ani też nowy bezpieczny wjazd od ulicy Laskowej. Rozpoczęto jakiś dziwny remont albo przebudowę starego budynku, który miał być przeznaczony do wyburzenia. Może moim błędem było to, że nie spisałem jakiegoś porozumienia, umowy z PKS, niemniej jednak plan zagospodarowania uchwalony jeszcze w latach 90. nie przewidywał tam żadnej innej działalności niż ta na rzecz transportu publicznego — argumentował radny.

Jak możemy przeczytać w artykule red. Szymona Wójcika, w sierpniu burmistrz Dariusz Gwiazda przedstawił projekt uchwały, przewidujący prowadzenie działalności usługowej na całym terenie PKS, ponieważ jest to nadal niepodzielona działka. Podjęcie takiej uchwały spowodowałoby wyremontowanie tego budynku oraz otworzenie kawiarni z piekarnią, znanej sieci w Polsce. - Właściciel zobowiązał się do zagospodarowania starego dworca, wpisującego się zresztą w koncepcję rewitalizacji parku i terenów wokół Grójeckiego Ośrodka Kultury. Kawiarnia z piekarnią rozwiązałaby problem niechlubnej wizytówki miasta, jaką jest ten budynek, oraz deficytu lokali usługowych tej branży w centrum miasta. Kupienie prawa użytkowania wieczystego gruntu za pół miliona złotych jest absurdalne i, z punktu widzenia gminy Grójec, całkowicie niegospodarne — komentował sprawę burmistrz Dariusz Gwiazda. Argumentacja włodarza spotkała się ze sporą krytyką ze strony 13 radnych. Uchwała została ostatecznie odrzucona.

PKS: 1000 zł za 1 m2


Działka nr 1426/1 o pow. 4855 m2, na której znajduje się stary dworzec, jest własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym spółki PKS. - Grunty te nigdy nie były własnością gminy Grójec. Informację na temat ustanowienia użytkowania wieczystego na tej działce należałoby uzyskać od Starosty Grójeckiego. Warto także zwrócić uwagę, że PKS ma prawo użytkowania wieczystego gruntu i prawo własności budynku, a nie prawo własności całej nieruchomości zabudowanej. Ta różnica ma bardzo duże znaczenie w przypadku ceny sprzedaży. Wartość prawa użytkowania wieczystego zawsze będzie niższa niż cena prawa własności. Duże znaczenie ma liczba lat, na które ustanowiono użytkowanie wieczyste, liczba lat niewykorzystanego okresu użytkowania wieczystego oraz wiele innych czynników, które mają wpływ na tę wartość i brane są pod uwagę przez rzeczoznawcę majątkowego przy wycenie nieruchomości. Na cenę samego budynku ma wpływ jego stan techniczny oraz przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który, jak wiadomo z sesji z 30 sierpnia, nie został zmieniony — poinformowała naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Magdalena Śmietańska.
 
„Życie Grójca” przypomniało, iż w poprzedniej kadencji 2014-2018 na prośbę byłego prezesa PKS i byłego burmistrza odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Miejskiej poświęcone sprawie starego dworca. Radni stali na stanowisku, żeby dworzec wyburzyć, a prezes wnioskował o zmianę planu miejscowego, żeby dokończyć rozpoczęty w 2013 r. remont dworca. Podczas tamtych rozmów nie było mowy o wykupieniu starego dworca przez gminę. - Spółka nie przedstawiła żadnej wyceny, czyli operatu szacunkowego na poparcie swoich żądań. Gmina Grójec nie może wydatkować publicznych pieniędzy na zakup nieruchomości za cenę wyższą niż wartość rynkowa. Pół miliona złotych za grunt w użytkowaniu wieczystym z własnością dworca, to jest cena oczekiwana przez sprzedającego, a nie wartość rynkowa określona przez rzeczoznawcę majątkowego. Poza kwestią ceny sprzedaży pozostaje kwestia zasadności zakupu tej nieruchomości – mówiła na łamach „ŻG” naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami grójeckiego magistratu.

Prezes zarządu spółki PKS Grójec potwierdził gazecie, że zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę, a proponowaną ceną za 1m2 gruntu było 1000 zł.

Dariusz Gwiazda: burmistrz może być oskarżony o niegospodarność


Tymczasem podczas ostatniej sesji, radni podjęli uchwałę „w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 500 m2 (…) i prawa własności budynku dawnego dworca autobusowego przy ulicy Laskowej 1 posadowionego na tym gruncie”. W uzasadnieniu do uchwały pojawiła się „cena nabycia nieruchomości 500 tys. zł”.  

Burmistrz Dariusz Gwiazda uważa, że budynek w obecnym planie zagospodarowania przestrzennego miasta jest dla nabywcy, innego niż organizator przewozów pasażerskich, w zasadzie bezwartościowy.

Włodarz Grójca w mediach społecznościowych zwrócił uwagę, że urząd miasta obowiązuje ustawa o gospodarce nieruchomościami, i to urząd musi wykonać operat szacunkowy i na jego podstawie opierać negocjacje cenowe. Jak to było w przypadku innych nieruchomości przy parku i obok Grójeckiego Ośrodka Kultury. Jak zaznacza Dariusz Gwiazda, w innym przypadku burmistrz może być oskarżony o niegospodarność i otrzymać karę za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. - Warto przypomnieć, ze dwaj radni kiedy byli burmistrzami [Jacek Stolarski i Karol Biedrzycki – przyp. red.], nie podjęli jakichkolwiek rozmów mających na celu zakup działki, na której stoi stary budynek PKS – dodaje Gwiazda.

Burmistrz zauważa, że PKS może też wyremontować budynek, który jak wcześniej mógłby pełnić swoją funkcję poczekalni dworcowej itp. - Spółce również powinno zależeć na dobrym wizerunku i rozwiązaniu problemu – podkreśla Dariusz Gwiazda w rozmowie z Grojec24.net.

Karol Biedrzycki: to wizytówka miasta


W uzasadnieniu do uchwały wskazano, iż po zakupie części działki przez Gminę Grójec będzie możliwe uporządkowanie terenu. – Z całą pewnością poprawi się wizerunek i estetyka centrum Grójca. Gmina Grójec jest właścicielem sąsiednich działek, dzięki czemu cały teren może być dobrze zagospodarowany i służyć mieszkańcom naszego miasta – argumentują radni.

- Radnym zależy na tym, żeby w końcu ten teren uporządkować, ponieważ jest to wizytówka miasta. Była już podjęta uchwała intencyjna o woli zakupu, do której burmistrz się w żaden sposób nie odniósł, tj. nie podjął żadnych działań. W związku z tym radni podjęli decyzję o zakupie działki – komentuje przewodniczący Rady Miejskiej, Karol Biedrzycki.

Zwraca też uwagę, że na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej, prezes PKS Grójec Grzegorz Zalewski zadeklarował, że środki uzyskane od gminy zostaną przeznaczone na remont peronów autobusowych w Grójcu (wiaty, ogrodzenie i plac dworcowy).

TAGI:

Komentarze (81):

Ustna umowa; 3 grudnia 2021, 15:16

O której malo kto wiedział a konsekwencje widać.

Pfff; 3 grudnia 2021, 15:25

A co rok PKS Grójec znów będzie prosiło o wsparcie finansowe a gmina jak zawsze do środki da śmiech na sali…

Bida ; 3 grudnia 2021, 15:36

Doprowadziliście to miasto do ruiny. Nic tu się nie dzieje dno i kupę mułu. Miasto cofa się w rozwoju już od dawna. Gdzie ten obiecany amfiteatr na zawodówce. Nowy dworzec na miarę PRL bis

Tomek Ch.; 3 grudnia 2021, 15:38

Najwyższy czas pogonić na emeryturę tych starych Burmistrzów Prezesów, Panowie to nie są wasze czasy .

Koneser; 3 grudnia 2021, 16:04

Może zapytajmy radnego Mirosława Gałke, człowiek drugą kadencje ciągnie a nawet nie wiem czy chociaż raz czymś sie zainteresował

Chciwosc; 3 grudnia 2021, 17:06

Wspaniali radni podjęli uchwale o zakupie działki. Ale część pieniędzy zamiast na wykup przenaczyli na ... diety. Chciwa rada.

Panie Przewodniczący. Skończ z farmazonami. Nie dbasz o wizerunek miasta tyłko o swój portfel.

Grójecka prawda; 3 grudnia 2021, 18:39

Taką mamy Radę, jakie były rządy poprzedniego włodarza.
Bez honoru, bez przyzwoitości, bez gospodarności.
Za to z pełną obłudy troską o dobro mieszkańców, o publiczne pieniądze, o moralność i standardy.
Poszli won wy zakłamane grójeckie Łukaszenki i nie wracajcie nigdy.
Karole, Stolary, Gały i pisiory. aptekarki, rolnicy i inne stwory.

Frrranczuźicza; 3 grudnia 2021, 18:51

Ile to trzeba mieć chamskiego tupetu, żeby przyznać włodarzowi minimalną gażę a sobie maksymalną?
Wychodząc na ulicę, czy mogą tacy spojrzeć ludziom prosto w oczy? Prosto w oczy mieszkańcom?

ABCDE ; 4 grudnia 2021, 07:30

Ciekawe bo w Polsce umowa ustna obowiązuje zgodnie z prawem tak jak na piśmie

500 tys ; 4 grudnia 2021, 08:12

Powiat ma 20% udziałów w PKS, to 1 radny jako guru a drugi jako pracownik powiatu będzie miał sukces podwójny, osłabi budzet na inwestycje burmistrza, i zarobi na wynagrodzenie zaciągu z innych gmin.

A że kilka stanowisk stworzył klub polityczny niejawny i wytrawny, to trzeba na to skądś wziunc i pomoc potrzebna. Jak to mówią spece od brania: praca społeczna tez musi być nagrodzona ito nasi menadżerowie gminno powiatowi muszą być dobrze wynagradzani.

?; 4 grudnia 2021, 11:08

Wizualizacja,koncepcja,koncepcja,wizualizacja..........Może czas wziąć się do roboty.

Demokratyczna inwestycja; 4 grudnia 2021, 12:11

Wystarczy wyłożyć 10 tys. na zakup głosów i roczna stopa zwrotu wyniesie 180% przy diecie 1500 albo 240% przy diecie 2000.
Żeby złapać osobę kupującą głosy i ukarać, trzeba co najmniej dwóch agentów do nieustannej obserwacji na każdą taką osobę, złapanie na gorącym uczynku przy przestępstwie o charakterze ciągłym.
Wystarczy jednak po obywatelsku z tym skończyć.
Te osoby są znane z tych praktyk od lat, a dziś stanowią zwartą grupę inwestorów zbierających co miesiąc profity, które sami sobie przyznali na najwyższym z możliwych poziomie.
Taja to demokracja.

dwunastka; 5 grudnia 2021, 00:04

Takie pytanie do byłego burmistrza.

Czy nie wstyd głosować razem z tą dwunastką?
Ta grupa ludzi nie nadaje się do decydowania o losach tego miasta. Człowiek z taką wiedzą ... Ma pan w ogóle o czym z nimi rozmawiać?

Nena; 5 grudnia 2021, 08:01

"Deficyt tego rodzaju obiektów..." Co za idota na to wpadł? Mamy w centrum piekarnie Pana Dojutrka, mamy Michalczyka i Oskrobę, kawałek dalej piekarnia Kazany. U Michalczyka i w Oskrobie można napić się kawy. Jakim trzeba być matołem żeby ściągać tu kolejną piekarnię? Bieżecie od tych ludzi nie małe podatki ale jednocześnie bardzo się staracie robić im pod górkę. Ja wiem, wolny rynek i tak dalej. Tylko odrobina lokalnego patriotyzmu by się tu przydała. Mieszkańcy nic na tym nie skorzystają, bo piekarnie Putki to żaden szał, ale przedsiębiorcy z tąd albo od lat tu zakorzenieni, zawsze na tym stracą. Brawa dla naszych włodarzy.

Grójecka prawda - jedziemy; 5 grudnia 2021, 09:35

Drodzy mieszkańcy Grójca.
Pal sześć wybory z 2018 roku, w których wpuściliście do Rady Miejskiej taką większość. Pal sześć mściwego starego włodarza i jego pachołków, którzy podniosą i rzucą każdy napotkany na drodze przedmiot by rzucić nim w Burmistrza Gwiazdę.
Prawo pozwala Wam zrobić z tym porządek, musicie, tylko i aż, podjąć inicjatywę i ją wykonać.
Obserwuję życie samorządowe w Polsce i twierdzę, że nigdzie nie ma podobnych pod względem stopnia destrukcji praktyk.
Burmistrz Gwiazda zrobił już bardzo dużo, a zrobi jeszcze więcej.
To wielki wstyd dla tego miasta, że wychodzi taki powalający intelekt jak radny PiS i wnioskuje o najniższe wynagrodzenie dla Burmistrza za to, że ten nie współpracuje. Przeciw jest trzech, a za chwilę są wszyscy za wyższym o 200 zł i jednocześnie najniższym w powiecie.
To nic innego jak tylko perfidna zemsta i upokorzenie człowieka, który rzucił wyzwanie skostniałymi przez dwadzieścia lat układowi interesów pod szyldem pana byłego.
Jak można z kimś takim, jak ta zdemoralizowana większość, współpracować na jego zasadach?
To są zasady rodem ze wschodu, to są zasady tamtejszych służb specjalnych - czynić zło i oskarżać o to przeciwnika.
Czym Wy się różnicuje, radni od Stolarskiego od tych satrapów?
A czym Wy się różnicuje mieszkańcy Grójca od tamtych społeczeństw, że tak biernie się temu orzyglądacie?

Re prawda ; 5 grudnia 2021, 14:46

Zgadzam się ze słowami o byłym burmistrzu i jego pacholkach. Natomiast chwalenie obecnego to ... hmm nadmierny optymizm.

On ma problem ze współpracą z ludźmi..... część problemów zawdzięcza sobie, dal się podejsc jak dziecko paru typkom. Mieszkańcy zrobia co mogą... Biedny przewodniczacy. Pensja na powiatowym stanowisku nie wystarcza. On tam w ogóle coś robi?

Do Nena ; 5 grudnia 2021, 14:56

Dlaczego włodarz ma odpowiadać za to co zrobi ze swoim lokalem prywatny przedsiębiorca. Idąc tym tropem, to urzędnik miałby decydować jakie branże mają w mieście się rozwijać a jakie nie.
Powrót do planowanej gospdoarki PRL My jesteśmy póki co w UE i jest Wolny rynek. Dekada i Kaufland też beeee?

Obserwator; 6 grudnia 2021, 09:13

Gmina nie powinna w żadnym razie iść na układ z PKS.

Po 1 po co gminie taka działka za taką kasę? Niech władze gminy gnębią właściciela o stan budynku, albo niech PKS rozbierze (bo to rudera) albo niech wyremontuj/odbuduje i zrobi tam poczekalnię, czy socjalne dla kierowców - coś co będzie zgodne z MPZP.

Po 2, ustnie bo ustnie. ale jakieś uzgodnienia/dogadanie z PKS było, więc należy od PKS domagać się realizacji zobowiązania. Pisemny rygor mają tylko umowy przenoszące własność nieruchomości, więc tę jak najbardziej obie strony powinny respektować.

Po 3 Pan Burmistrz chyba dawno w mieście nie był, kawiarni i podobnych przybytków w okolicy centrum jest tyle, że najczęściej i tak pustkami stoją.

PRZEJEZDNY; 6 grudnia 2021, 18:27

MOŻE ZROBIĆ W TYM BEZUŻYTECZNYM BUDYNKU MUZEUM ?

Hm; 7 grudnia 2021, 18:51

Patrząc na radę starą nową, burmistrza starego czy nowego to najlepiej im wychodzi pstrykanie sobie fotek i robienie sobie reklamy na nadchodzące wybory a nasz burmistrz robi to wręcz doskonale !!! Samo zachwyt i uwielbienie własnej osoby go przerosło i nawet to jest już zabawne. Rada Miasta skompromitowała się udzieleniem sobie samym tak wysokiej podwyżki diet, bo że też wpadli na pomysł jakiekolwiek podwyżki - no poza paroma osobami - Wstyd. A Burmistrz ? Może warto aby wreszcie sobie odsłuchał i obecnie obejrzał te filmiki, które tak produkował z bajecznymi obietnicami trzy lata temu - i niech nie zgania winy na RM gdyż sam nie potrafi współpracować z żadną osobą widząc w każdym wroga. Dla niego idealne przysłowie to to brzmiące " Kto go nie zna to go kupi"

Hmmm; 7 grudnia 2021, 20:01

Do Przyjezdny
Muzeum głupot grójeckich, tylko trzeba by piętro dobudować.

WGR 2; 8 grudnia 2021, 06:10

Pan DG jako radny nic nie mógł zrobić bo mu przeszkadzał Burmistrz S.
Teraz nic nie może zrobić jako Burmistrz bo mu przeszkadza radny S.
Mrożek miałby temat na zabawną sztukę teatralną.

Obserwator; 8 grudnia 2021, 07:51

Re Hm; 7 grudnia 2021, 18:51

Ponure i przygnębiające, ale niestety prawdziwe podsumowanie naszego małego, lokalnego establishmentu.
Najgorsze jest to, że na poprawę widoków nie ma.

Do WGR 2 i Hm; 8 grudnia 2021, 08:34

Zdanie: Burmistrz Gwiazda nic nie może zrobić jest fałszywe.
Robi dużo i skutecznie, wbrew pachołkom S., którzy hołdują zasadzie im gorzej, tym lepiej, są pazerni, obłudni i odrażający, co dobrze widzą mieszkańcy.
Tak to jest, wy wymizerowane pachołki.
A jeśli boli was otwartość na opinie mieszkańców i transparentność, to świadczy tylko o tym, do jakich standardów przywykliście.

Do obserwator ; 8 grudnia 2021, 08:42

W lombardzie tak ci powiedzieli?

Obserwator; 8 grudnia 2021, 09:07

Re Do obserwator ; 8 grudnia 2021, 08:42

Czujność to podstawa. Brawo, szef wynagrodzi.

do hm ; 8 grudnia 2021, 12:43

"Kto go nie zna to go kupi" - śmieszne, na złodzieju czapke gore .... więc spójrz w lustro, moze w Tobie jest wiecej nieuczciwosci.

Dobrze, że nie każdy jest do kupienia - dlatego jest niewygodny, bo nie jest przekupny.

We wszystkich dogadywankach na pewno chodzi o kasę lub o stołki, jak to mamy na przykładzie zrzutu fikcyjnych stanowisk burmistrzów powiatowych, dyrektorów, naczelników, mecenasów.

Wiadomo nie od dziś, że karą za niechęć do rozdawnictwa stołków przez burmistrza jest najniższe wynagrodzenie w powiecie i nie tylko oraz brak wotum zaufania od rady.

Niestety referendum nie zrobicie bo mieszkańcy Wam by podziękowali za pracę a nie burmistrzowi

i to byłby dla wielu koniec pensji za pracę społeczną.

Kierownik kina ODRA; 8 grudnia 2021, 13:23

Może największa pora zmienić repertuar kina i nie grać bezustannie filmów Ojciec Chrzestny cz.1, 2 i 3 , Forrest Gump i Tajemnica Brokeback Mountain.
P.S. Inteligentni wiedzą o kogo chodzi, mniej inteligentni nie, gdyż zapewne nie obejrzeli tych 5 filmów

Insider; 8 grudnia 2021, 13:59

Re do hm ; 8 grudnia 2021, 12:43

Nieprzekupny - ha ha ha.

Transparenty - he he he

Do kierownika kina; 8 grudnia 2021, 14:07

Jesteś inteligentny, to nie bój się i powiedz o kogo chodzi.. Czy jednak nie jesteś inteligentny i boisz się?

Do obserwator; 8 grudnia 2021, 14:12

Jak to nie ma widoków?
Wybory wygrywa nieszczęsny obserwator i już jest szczęsnie albo dobrze.

Tomek; 8 grudnia 2021, 14:14

Chyba jednak cudu nie będzie.
Bawcie się na koszt społeczeństwa dalej. Podziękowanie nadejdzie.

Grójec; 8 grudnia 2021, 14:55

Komentarz został ukryty z powodu naruszenia zasad komentarzy.

Do insider; 8 grudnia 2021, 15:12

Komentarz został ukryty z powodu naruszenia zasad komentarzy.

Kierownik kina Odra; 8 grudnia 2021, 17:22

Komentarz został ukryty z powodu naruszenia zasad komentarzy.

Do insider; 8 grudnia 2021, 19:06

Komentarz został ukryty z powodu naruszenia zasad komentarzy.

Kierownik kina ODRA; 8 grudnia 2021, 19:11

Różnica pomiędzy człowiekiem inteligentnym a nie inteligentnym polega na tym, że ten pierwszy wie co pisze, a ten drugi pisze co wie

Z; 8 grudnia 2021, 19:34

Kłócicie się, jakby było o co. Na naszym za**piu nigdy nic nie było, nie ma i nigdy nie będzie. Grójcowi zawsze będzie pisana roli niewielkiego, prowincjonalnego miasteczka bez perspektyw. Zawsze był, jest i będzie sypialnią pracowników Warszawy i zapleczem zakupowym okolicznych rolników.

Ciekawska; 8 grudnia 2021, 19:39

Ciekawi mnie, czy ci radni zdają sobie sprawę z tego, że są to ich ostatnie diety? Czy mają jeszcze trzeźwą ocenę swojej sytuacji? Większość ludzi, z którymi rozmawiam ma ich serdecznie dosyć, padają bardzo ostre słowa.

Jaja kobyly czy ja jako byly; 8 grudnia 2021, 22:11

Oddanie kilkanascie lat temu w uzytkowanie terenu dworca to „świetny” wówczas deal a obecnie zgniłe jajo. I takie miasto zostawiła poprzednia władza. Szpetne. Ale rynek piękny. W nocy, jak spadnie śnieg, przy świątecznych ozdobach. A po nocy przychodzi dzień. Niestety. Betonowa i gargamel. Ale radę mamy przedsiębiorcza.


:-) :-); 8 grudnia 2021, 22:16

dalej głosujcie na te same osoby w mieście, które poza załatwianiem własnych spraw gęby na sesji nie potrafią otworzyć :-) zabawne :-) a tu najwięcej krzyczą Ci co nigdy nic w życiu społecznie nie zrobili. Patrzcie w Gwiazdy i wierzcie jemu bezgranicznie w końcu zbliżają się dni cudów :-) Nasza Gwiazda to profesjonalista promujący własną markę jak na filmowca przystało :-) Z drugiej strony ciekawe , czy jest ktoś mu w stanie dorównać w tej dyscyplinie z potencjalnych kandydatów wszak kampanię czas zacząć :-) Normalnie jakby się TVP 1 oglądało, pięknie , imponująco i najlepiej w całej Polsce :-)

Do :-); 9 grudnia 2021, 16:47

Aż taj ci się chce kandydować? Aż taki poziom abstrakcji potrzebny , że Gwiazd sięgasz?
Póki co, jesteś tylko jednym z pachołków/giermków.
A filmików też musisz się nauczyć, chyba, że jednak poza rolę giermka/pachołka nie wyjdziesz.

Ja; 9 grudnia 2021, 18:13

W Grójcu nigdy nic nie było, nie ma i nie będzie. Tracicie tylko czas.

Do ja; 10 grudnia 2021, 08:16

To jeszcze tu mieszkasz? Tracisz czas..

Do Karol; 10 grudnia 2021, 08:36

Powiedz chłopie co zrobiles dla tego miasta. Jako zastępca lub przewodniczacy od 2014 roku. Pokaz swoje zaangażowanie chociaż w jedną inwestycję kub projekt która służy mieszkańcom. Co byś powiedział pracownikom jednostek z niskimi pensjami. Sam sobie dałeś podwyżkę i sam przeglosowales.
Pro publico bono.

przedsiębiorca ; 10 grudnia 2021, 09:55

Komentarz został ukryty z powodu naruszenia zasad komentarzy.

Latawiec; 10 grudnia 2021, 10:36

Po mieście lata jakiś zaprogramowany orangutan.
Wszędzie widzi zło, brud, spiski i pisze o tym na Facebooku.
I jakoś dziwnie wtórują mu osoby związane z panem od zieleni i ze stronnictwa starego władcy.
Ten jegomość chyba chce zostać burmistrzem.
Niech los obejdzie się z nim łaskawie i da mu trochę szczęścia, bo bardzo tego potrzebuje.

Foka; 10 grudnia 2021, 11:35

Komentarz został ukryty z powodu naruszenia zasad komentarzy.

On Do ja; 10 grudnia 2021, 08:16; 10 grudnia 2021, 11:48

strata czasu

Do on i ja; 10 grudnia 2021, 14:51

A posiadacie umiejętność nietracenia czasu?
Szkoda was. Strata czegokolwiek jest straszna. Musicie coś z tym zrobić, bo inaczej choroba się przytrafi.

Foka; 10 grudnia 2021, 14:53

Ja Foka, protestuję.

Do on i ja bis; 10 grudnia 2021, 15:48

Nie traćcie czasu.
Lepiej to robić z pieniędzmi z diet.

Ona do Do on i ja; 10 grudnia 2021, 14:51; 10 grudnia 2021, 16:41

Umiejętnie nie tracimy czasu na "politykowanie" bo w Grójcu nigdy nic nie było, nie ma i nie będzie.

Zasubskrybuj kanał e sesja grojec; 10 grudnia 2021, 21:21

troszczył sie o przedszkolanki i nauczycielki - sobie dał ponad 50% a o innych upomniał się, żeby nie było, że zapomniał

Do Foka ; 11 grudnia 2021, 09:15

Ta Foka z Grójca i z Facebooka?

O! ; 11 grudnia 2021, 13:03

Oto obraz polskiej kultury politycznej.Nie potrzebujemy takich polityków ani tu ani na szczytach władzy.Przyszedł czas na wielkie wietrzenie.

Do O; 11 grudnia 2021, 14:54

Wietrzenie jak najbardziej.
I jak najdalej od PiS.
Tam lepszych ludzi od radnego M. nie ma.
Mogą być tylko gorsi,

RM; 11 grudnia 2021, 20:16

Podwyżki diet oznaczają ze kampania się zaczyna. Za 2 lata dodatkowa kasa
24 x 500 = 12000
24 x 1100 = 26 400
Jak myślicie, starczy?

Do RM; 12 grudnia 2021, 09:41

Posługując się logiką, należy przewidzieć, że w następnych wyborach RM zostanie wymieniona co najmniej 80 %-tach.
Radni, którzy chcą się ostać powinni zacząć od wniesienia pod obrady ponownego uregulowania wynagrodzenia Burmistrza Gminy Grójec.

Re:; 12 grudnia 2021, 17:54

Ta chciwa 13 z RM do wymiany. Będą się wić jak piskorze.

Insider; 12 grudnia 2021, 18:31

Re Do RM

Ale przecież Pan Burmistrz osobiście apelował o jak najniższą możliwą/niezbędną podwyżkę bo on nie dla pieniędzy startował i został burmistrzem.

Do insider; 13 grudnia 2021, 08:46

Ależ oczywiście, bo co innego honorowy człowiek mógł takim radnym powiedzieć.
A ci wspaniali, pełni cnót i porządni radni, po raz pierwszy posłuchali, nie zrobili na złość i w efekcie jest najniższe wynagrodzenie w całym powiecie dla Burmistrza i najwyższe wynagrodzenia radnych.
Tacy jak ty nie mają wstydu i są zakałami miasta.

Do re; 13 grudnia 2021, 13:08

13 to za mało. Liczba wzięta od czapy.
W rzeczywistości liczba radnych niegodnych sprawowania mandatu oscyluje wokół liczby 18.
Zdecydowana większość jest niegodna albo z powodu braku kultury albo z powodu braku elementarnej przyzwoitości, także przy wyborach.

Pozostała część liczby 18 jest niegodna z powodu bierności i tolerowaniu wybryków tych aktywnych.
Liczba 18 może ewentualnie być obniżona, nie więcej niż o 2, pod warunkiem jednoczesnego obniżeniu kryteriów kultury i przyzwoitości.

Re do ee; 13 grudnia 2021, 17:20

Na sposob działania rady oddziałuje kultura i kompetencje przewodniczącego. A właściwie ich brak. Jedyne co ma to aspiracje.

Bierność to kolejna słabość rady. Niestety ale jak nazwać sytuację głosowania o podwyżki i wstrzymania sie. Szanowne radne, nawet w tym temacie nie macie zdania? Jeśli wysokosc diety pasuje to glosuje się przeciwko. Ciężko zrozumieć tak prosta rzecz.

Re do ...; 13 grudnia 2021, 18:13

Brak kultury i przyzwoitości okazany był w trakcie wyborów oraz od razu po wyborach.
Oznajmiali wszem i wobec, że bez ich zgody niwy Burmistrz nawet nie będzie mógł pierdnąć.
Tylko ludzie pozbawieni charakteru mogli tak się zachowywać, bo tylko takich właśnie wziął do siebie na listy pan Jacek S. - były włodarz i wielki szkodnik na dziś. To on przerobił z tych ludzi na swoje kukły.

Insider; 13 grudnia 2021, 18:48

Mógł wiele rzeczy powiedzieć, ale poleciał populizmem.

Do insider; 14 grudnia 2021, 08:30

Głupi a śmieszny jesteś.
Inteligentni ludzie nie posługują się pojęciem populizm, tylko merytorycznymi argumentami.

Do insider; 14 grudnia 2021, 12:33

To jest zdaniem twoim populizm?
Zdaniem moim, jesteś jednym ze wspomnianej 18-stki, małym gościem z dużymi aspiracjami.
Układałeś się z S. a on z ciebie korzysta.

Do wszystkich pachołków; 15 grudnia 2021, 09:02

Jednych Pan Bóg czyni prawdziwymi ludźmi, z pokorą wobec świata, pracowitością, uczciwością, godnością i poczuciem honoru, innych nie.
A co się stało z wami?

Do do wszystkich pachołków; 15 grudnia 2021, 10:13

Nic się nie stało. Razem z szefem jest ich osiemanaścioro.

Insider; 15 grudnia 2021, 10:46

Re krytycy :)

A moim zdaniem to wy wszyscy jesteście pożytecznymi .... , każdą swoją wypowiedź podlewacie zbędnym patosem, który jest jedyną treścią waszych wypowiedzi. Zarzucacie brak merytoryki a sami żadnych sensownych argumentów nie używacie. Żyjecie w świecie kolorowych postów, newsów i filmików Pana Burmistrza. A na tym to akurat chłop się zna.

Chyba, że to taka praca, to co innego.

Żebyście wy wiedzieli co wódz za zamkniętymi drzwiami mówi i robi....

Populizm? Tak populizm. Burmistrz najczęściej mówi (pisze) to co myśli, że ludzie chcą usłyszeć, co wypada lub co w jego ocenie przyniesie zysk wizerunkowy. Z tymi pięknymi wartościami o które tak zawodzicie, ma to niewiele wspólnego.

Do insider; 15 grudnia 2021, 14:22

Komentarz został ukryty z powodu naruszenia zasad komentarzy.

Populizm; 15 grudnia 2021, 15:01

Tyle populizmu w Grójcu - miasto i w Grójcu - wieś, ile pokazywał stary włodarz S. przed każdymi wyborami, nie pokarze już nikt.
I do tego jeszcze ci mało rozgarnięci pachołkowie.......wstyd, wstyd, wstyd.
Brak refleksji i bezczelność.

przewodniczacy pokazał o co mu chodzi; 15 grudnia 2021, 18:31

Komentarz został ukryty z powodu naruszenia zasad komentarzy.

Do insider; 16 grudnia 2021, 09:11

Komentarz został ukryty z powodu naruszenia zasad komentarzy.

Do Insider; 16 grudnia 2021, 12:44

Komentarz został ukryty z powodu naruszenia zasad komentarzy.

Jak by nie było; 16 grudnia 2021, 15:18

Komentarz został ukryty z powodu naruszenia zasad komentarzy.

Kwestia prawdy; 16 grudnia 2021, 21:11

Nurtuje mnie pytanie następujące:
w czym jest lepszy radny z gminy Grójec od radnego z gminy Jasieniec czy Błędów, że taki radny daje sobie dwukrotnie wyższą gaże i w czym lepsi są wójtowie gmin innych niż Grójec?
Może chodzi tu o jakąś nadzwyczajną mądrość i pracowitość?
Proszę o odpowiedź odważnego radnego z Grójca. Który pośpieszy jako pierwszy?

Do Kwestia prawdy; 17 grudnia 2021, 09:09

Od ludzi bez charakteru odpowiedzi się nie doczekasz.

No,; 17 grudnia 2021, 11:28

Wilkowyje po prostu.

Do Wilkowyje; 17 grudnia 2021, 18:09

Wilki wyją, jelenie ryczą, dzikie świnie ryją.
A radni przytulają najwyższą kasę i nic nie robią poza wyciem, ryczeniem i ryciem.

Napisz komentarz:

Twój nick:

Treść komentarza:

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja portalu Grojec24.net nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Każdego użytkownika obowiązują zasady komentarzy.

 

Najnowsze artykuły

Włamał się i ukradł zaparkowany na podwórku samochód Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie 40-...
Czy przechowywanie żywności w lodówce jest bezpieczne? Przechowywanie żywności w lodówce jest praktyką powszechnie...
Remonty czterech dróg w gminie Grójec zakończone! Wiosna jeszcze trwa, a my już zakończyliśmy remonty...
Prezydent Aleksander Kwaśniewski przyjedzie do Grójca Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Grójcu zaprasza na...
Łączność w Twoim kasku motocyklowym: jak znaleźć idealnego towarzysza drogi? Łączność jest bardzo istotna dla motocyklisty. Dzięki niej...

Najnowsze ogłoszenia

Firmy z Grójca i okolic

OSK MANEWR PATRYK TOMASZ KUJAWA Dlaczego My? Odpowiedź jest prosta i zawarta w tym krótkim opisie.

2013-2023 © Grojec24.net - informacyjny portal mieszkańców Grójca i Powiatu Grójeckiego.

Wydawcą portalu jest AaaMedia.pl.