Grojec24.net - Grójec i Powiat Grójecki

Radni zdecydowali w sprawie opłat za śmieci

7 października 2019; 21:20

65 komentarzy

Poniedziałkowe obrady Rady Miejskiej w Grójcu (fot. Szymon Wójcik) Poniedziałkowe obrady Rady Miejskiej w Grójcu (fot. Szymon Wójcik)

Rada Miejska w Grójcu po długiej dyskusji podjęła w poniedziałek uchwałę, określającą wysokość opłat za odbiór odpadów komunalnych na 2020 rok.

Przypomnijmy, iż dotychczas odbiorem odpadów od mieszkańców Grójca zajmował się Międzygminny Związek „Natura”, zrzeszający samorządy z terenu Powiatu Grójeckiego oraz gminę Promna (Powiat Białobrzeski). Organizował on przetargi i obsługiwał płatności.

Pod koniec ubiegłego roku podniesiono opłaty, co wywołało wzburzenie wśród mieszkańców. W styczniu Rada Miejska zagłosowała za opuszczeniem Związku. Taka decyzja oznacza, iż od 2020 roku za odbiór śmieci od mieszkańców w całości odpowiadać będzie Urząd Gminy i Miasta w Grójcu.

W połowie września otwarto oferty w przetargu na odbiór odpadów. Nie został on jeszcze rozstrzygnięty, ale wiadomo, że oferty, które wpłynęły przekraczają zakładaną przez gminę kwotę 9,5 mln zł. Opiewają one odpowiednio na 11,2 mln zł (PreZero Service Wschód, dawny Toensmeier) oraz 13,6 mln zł (Jarper).

Władze gminy postanowiły zmodyfikować system opłat. W Naturze obowiązuje opłata od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. W projekcie uchwały zaproponowano system mieszany. W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi opłata będzie wyliczana na podstawie ilości zużytej wody. W pozostałych nieruchomościach (domach jednorodzinnych) opłata nadal będzie liczona od liczby mieszkańców.

Powyższa metoda jest najbardziej sprawiedliwa w stosunku do mieszkańców.  Do  tej  pory  w  wielu przypadkach deklarowana ilość mieszkańców posesji, według której dotychczas liczona była opłata za gospodarowanie odpadami, była zaniżana, osoby wynajmujące mieszkania nie zgłaszały rzeczywistej ilości osób, na co wskazywało rzeczywiste zużycie wody. Metoda  określenia  opłaty  na  podstawie  zużycia  wody  pozwala  ograniczyć  opisane  powyżej negatywne  zjawisko,  gdyż  każda  zamieszkująca  nieruchomość  osoba  (i  osoba  tam  przebywająca) generuje  zużycie  wody  niezależnie,  czy  została  przez właściciela  nieruchomości  zgłoszona  jako wytwórca odpadów czy też obowiązek ten nie został dopełniony – wskazano w uzasadnieniu uchwały.


Przed rozpoczęciem dyskusji burmistrz Dariusz Gwiazda wniósł do projektu uchwały autopoprawki, obniżające zaproponowane pierwotnie opłaty (czytaj więcej: Ile zapłacimy za śmieci w 2020 roku). Zgodnie z nimi w budynkach wielorodzinnych opłata ma wynieść 8 zł za m3 zużytej wody (stawka podwyższona za brak selektywnej zbiórki – 16 zł za m3 zużytej wody), a w budynkach jednorodzinnych 32 zł od osoby (stawka podwyższona za brak selektywnej zbiórki – 64 zł od osoby).

Jednocześnie podniesiono zaproponowaną przeciętną normę zużycia wody z 3 do 4 m3. Służy ona do wyliczenia wysokości opłat od nieruchomości  zamieszkałych,  na  których  nie  można  ustalić  ilości  zużywanej  wody (brak opomiarowania,  brak podłączenia do sieci wodociągowej), a także nieruchomości nowo zamieszkałych.

12 do 7Głosowanie poprzedziła długa dyskusja, która jednak inaczej niż to miało miejsce w przypadku wyjścia ze Związku Natura, miała spokojny i merytoryczny charakter.

Rozpoczął były burmistrz Jacek Stolarski. Jego zdaniem niezależnie od przyjętej metody, powinna ona być jedna dla wszystkich mieszkańców. Jak bowiem zaznaczył, każda metoda naliczania opłat za odpady jest dziurawa, ponieważ w każdej metodzie są możliwości swobodnego obniżania opłaty przez mieszkańca. – Ktoś może zużywać bardzo dużo wody i produkować mało śmieci, a będzie płacił za śmieci dużo. Ktoś może zużywać mało wody a produkować bardzo dużo śmieci. To nie ma żadnego związku z rzeczywistymi kosztami – wytykał radny.

Zwrócił też uwagę, że metoda naliczania od ilości zużytej wody uderza przede wszystkim w mieszkańców bloków i domów wielorodzinnych, gdzie nie ma możliwości sortowania odpadów. – Musi potrwać za nim wspólnoty i spółdzielnie zrobią porządne śmietniki, wreszcie może chipowane worki. W zasadzie w budynkach wielorodzinnych nie ma możliwości sortowania, i ci ludzie będą płacili od zużytej wody razy dwa, bo będą płacić karę za brak sortowania. Uważam, że trzeba dać czas wspólnotom i spółdzielniom, aby się do tego przygotowały – argumentował Stolarski.

Odpowiadając na zarzuty radnego burmistrz Dariusz Gwiazda przypomniał, że Komisja Europejska wymaga od Polski, aby 2020 roku poziom recyklingu (sortowania śmieci) wyniósł 50 proc. Tymczasem w Związku Natura, w którym gmina Grójec będzie do końca tego roku, jest on dużo niższy. W opinii burmistrza sztuczne utrzymanie niskich cen i dopłacanie do śmieci z budżetu tylko odwlecze rozwiązanie problemu. – Z tego tytułu będziemy płacili bardzo duże kary – przestrzegał.

Dariusz Gwiazda zwrócił uwagę, że w takich gminach jak nasza, 40 proc. mieszkańców jest niezameldowanych. – Dzisiaj poziom uszczelnienia systemu jest taki, że mamy 25 tys. zameldowanych mieszkańców a 23,5 tys. ujętych w systemie płacenia za śmieci – mówił burmistrz. Dlatego jego zdaniem w takich miastach, jak Grójec, gdzie jest bardzo dużo sezonowych pracowników, wprowadzenie naliczania opłat na podstawie zużytej wody to jedyny sposób na uszczelnienie systemu. – Jeśli my tego nie wprowadzimy, będziemy albo płacili za tych niepłacących albo dopłacali z budżetu gminy. To prowadzi donikąd, bo nigdy nie uszczelnimy systemu i nigdy nie wyłapiemy niepłacących – podsumował.

Burmistrz podkreślił jednocześnie, że gmina nie może zarabiać na odpadach. – Wszystkie pieniądze od mieszkańców będą wpływać na jeden rachunek bankowy. Jeśli będziemy mieli na nim więcej pieniędzy, to oddamy je mieszkańcom poprzez zmniejszenie opłat – zapewnił Gwiazda.

Wśród radnych biorących udział w dyskusji widać było podział na tych, którzy popierają metodę zaproponowaną przez magistrat oraz jej przeciwników. Do tej pierwszej grupy należał m.in. radny Dariusz Prykiel. Odniósł się on do podnoszonego argumentu, że mieszkańcy bloków będą bardziej poszkodowani niż mieszkańcy domów jednorodzinnych. Jego zdaniem jest tylko część prawdy. – Uważam, że budynki wielolokalowe są poszkodowane tylko dlatego, że na dzień dzisiejszy nie mają możliwości segregacji śmieci. Tutaj jest problem, nad którym wszyscy powinniśmy się wspólnie zastanowić – wskazał radny. Z kolei wątpliwości, co do wysokości opłat i rozliczania ilości wody w blokach zgłaszali w dyskusji m.in. Artur Moskal, Artur Szlis i Jacek Antoniewicz.

Na ważną kwestię uwagę zwróciła skarbnik gminy, Mariola Komorowska. Otóż od przyszłego roku nie będzie można wybrać czy segregujemy odpady, czy nie segregujemy. Wszyscy, nijako z urzędu będą do tego zobligowani. Wobec osób, które nie będą segregować gmina będzie musiała wszczynać kosztowne postępowania administracyjne o nałożenie podwyższonej opłaty.

Ostatecznie za uchwałą wprowadzającą nowy system opłat za śmieci opowiedziało się dwunastu radnych. Siedmiu było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

- Rozumiem, że mieszkańców bulwersuje cena za śmieci. Niestety, wzrost cen jest w całym kraju, a w innych gminach podwarszawskich jest jeszcze drożej i wiele z nich myśli nad metodą naliczania opłat właśnie od wody. Ważne, że będziemy mieli coraz większy wpływ i nadzór nad gospodarką odpadami - powiedział Grojec24.net tuż po zakończeniu poniedziałkowej sesji burmistrz Dariusz Gwiazda.

Dzięki spółce ceny mają przestać rosnąćNa początku sesji burmistrz wprowadził do porządku obrad uchwałę o powołaniu nowej spółki gminnej - Zakładu Usług Komunalnych. Władze gminy chcą dzięki własnemu operatorowi zmniejszyć koszty odbioru odpadów od mieszkańców. Obecnie ceny dyktują prywatne firmy biorące udział w przetargu. Posiadanie własnej spółki komunalnej umożliwi gminie zlecanie odbioru odpadów komunalnych w trybie in-house (bez przeprowadzania przetargu). Finansowanie ZUK ma się opierać m.in. na dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Realizacja przez gminę zadań własnych w gospodarce odpadami poprzez  powierzenie  ich własnej spółce komunalnej wprowadzi mechanizm istotnego wpływu gminy na cenę usługi i da stabilność finansowania gospodarki odpadami w gminie co będzie skutkowało obniżaniem opłat od mieszkańców. Związek pomiędzy gminą, a jej spółką określony jest względami i wymaganiami wykonywania zadań  leżących  w  interesie  publicznym,  zaś  wykonywanie  takich  samych  zadań  przez przedsiębiorstwo  kapitału  prywatnego  podlega  względom  interesu  prywatnego  i  dąży  do osiągnięcia maksymalizacji zysku - wskazano w uzasadnieniu uchwały.


Za powołaniem takiej spółki załosowało dziewiętnastu radnych. Przeciw był radny Jacek Stolarski.

TAGI:

Komentarze (65):

wgr; 7 października 2019, 21:27

ABSURD ja ni place. gdzie można zaskarzyc??

Absurd; 7 października 2019, 21:44

Te stawki to absurd. Tak możemy w nieskończoność podnosić ceny... 'urealniac'... To straszne, że burmistrz nie zrobił w ciągu tych miesięcy nic, żeby te stawki nie wzrastały. Nic dla mieszkańców.

...; 7 października 2019, 21:58

gówniana firma. Od dwóch tygodni zamawiamy wywóz kontenera i zawsze sekretarka obiecuje jutro. Kontener jak stał tak stoi ;/

Caly ja; 7 października 2019, 22:04

Burmistrz nic nie ma do gadania. Jest pezetarg firma chce kasiore i my musimy płacic i tyle. Po wyjsciu z Natury od razu trzeba bylo powolywac spolke gminna do obrotu smieciami jak w Warce a nie po roku i takie są efekty ze placimy tyle ile firma chce za odbiór śmieci

. ; 7 października 2019, 22:41

Wiele osób wyjdzie na tym dużo gorzej niż jak jesteśmy w Naturze :/

Dorota; 7 października 2019, 22:43

Wspólnoty powinny przestać się opomiarowywać liczyć ryczałtem wodę i śmieci ...wyszłoby lepiej dla mieszkańców

Grójeczczanin; 7 października 2019, 22:54

Pan Stolarski ma rację, że metoda opłaty powinna być jedna dla wszystkich i to na podstawie zużycia wody. W budynkach jednorodzinnych również są wynajmowane mieszkania Ukraińcom, jak i pracownikom sezonowym i wątpię, żeby właściciel nieruchomości wynajmujący pokoje zgłaszał, że zwiększył się deklarowana liczba mieszkańców posesji i wytwarza więcej odpadów.Skoro wszyscy mieszkańcy budynków jednorodzinnych złożyli uczciwie deklaracje to skąd się biorą rano sterty worków z odpadami przy koszach na śmieci na Placu Wolności,na ulicy PiotraSkargi,Mogielnickiej, przy cmentarzach i wielu innych punktach Grójca.

Skandal; 7 października 2019, 22:59

Brudasy będą płacić mniej? w myśl zasady nie myj się za często, w śmierdzących ubraniach też da się chodzić, a talerz wytrzyj papierem zamiast go umyć bo to nie będzie Cię nic kosztować. Brawo!!!! To się nazywa cywilizacja...

Mieszkaniec; 7 października 2019, 23:02

Mieszkam w budynku wielorodzinnym na przykładzie naszej wspólnoty wiem iż właściciele lokali zaniżają liczbę osób zamieszkałych w poszczególnych lokalach a tym samym nie dopełniają obowiązku opłat za śmieci.
Uchwalone stawki nie należą do najniższych ale w obecnym stanie prawnym będą wszyscy płacić. Wiele lokali jest wynajmowanych przez cały rok a wynajmujący nie dopełniają obowiązku opłaty za odpady.

To chore; 7 października 2019, 23:09

Ja też się niezgadzam żeby za śmieci doliczać do wody, ponieważ produkuję mało śmieci a zużywam sporo wodyn. ABSURD, CZYJŚ PORONIONY POMYSŁ !!!😤

Zpodgrojca; 8 października 2019, 01:09


"Pod koniec ubiegłego roku wzburzenie mieszkańców wywołało podniesienie opłat." Z tego zadania wynika, że to przez mieszkańców wzburzenie, wzrosły opłaty za wywóz śmieci. 😂😂

3; 8 października 2019, 02:41

Haha a miało być tak pięknie
Teraz mieszkańcy blokowisk dołoża do reszty miasta co za postawa naszych radnych

Finka; 8 października 2019, 05:02

Więcej zapłacę za śmieci niż za czynsz . Kompresor trzeba kupić i czyścić się powietrzem.

WGR 2; 8 października 2019, 06:28

Własna spółka komunalna to dobre rozwiązanie o ile będzie dobry menadżer i dobrze opłacany żeby nie musiał kombinować.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie nie licząc eks burmistrza ale brakuje w uchwale terminu rozpoczęcia działalności pytanie czy to będzie rok czy cztery lata a może jeszcze dłużej tak jak z budową elektrowni atomowej za czasów PO-PSL.

Masakra; 8 października 2019, 06:36

TO JEST PARANOJA !!!

Ludzie co Wy robicie....

Olek że slomczyna; 8 października 2019, 06:57

Nareszcie mądre decyzje. Z czasem będzie taniej.

Wgr plus; 8 października 2019, 07:12

Burmistrz powinien wybudowac wlasna spalarnie i zadluzyc gminę kuoujac wlasne smieciarki a wyszkiby oewbie duzo drozeh niz z Pre Zero!
Podziękujmy kolejnym rzadom i samorządom ze nic nie zrobiły w tym temacie. Czasy darmowej komuny juz minęły. 6 lat reformy a Polska nadal nie ma sposobu na recykling i zbiorke odpadów a wszystjo zwala na gmiby i mieszkańców.

Paweł; 8 października 2019, 07:28

Sąsiedni powiat ( przysuski), 10 zł. segregowane, 20 nie segregowane, można?? Tylko trzeba chcieć. A my będziemy płacić więcej za segregowane niż sąsiedzi za nie segregowane!!! Mamy bardzo nieudolnych samorządowców!! I tyle w temacie.

Zły; 8 października 2019, 07:48

Absurd masz racje, zrezygnowalismy z natury zeby stawki przestaly rosnac. W tym systemie ceny wzrosly minimum x 2, dodatkowo budynki wielorodzinne na chwile obecna nie maja mozliwosci segregowac smieci, kolejna rzecz jest taka ze nie wszyscy beda segregowac. Ucierpia na tym wszyscy mieszkancy.

Mieszkankec; 8 października 2019, 07:50

To ja też chcę w budynku jednorodzinnym od wody płacić. Jak mnie często w domu nie ma to jedna osoba odejdzie.

Nie mają już umiaru w podwyżkach.

lobbysta; 8 października 2019, 08:16

Nie narzekaj tylko Wyprowadz sie do Przysuchy. Zaloz plantacje papryki u jezdzij na baseb do Radomia. Skoro w Przysusze żyje sie najlepiej to co tutaj jeszcze robisz!


Cala Polska ma problem; 8 października 2019, 08:23

Grójec nie jest wyjątkiem, wokol Warszawy wszedzie smieci drożeją. Czym dalej od roznych metropolii tym taniej. Jedyny sposob na wylapanie cwaniakow, którzy nie płacą to system mieszany. Brawo radbi za odwazna decyzję, a PiS niech nie porównuje Grojca do Przysuchy

Gowno; 8 października 2019, 10:10

Chronią swoich ukraincow co im jabłka zbierają Gowno

"Wielorodzinny"; 8 października 2019, 11:44

Opowiadanie bajek o niemożności segregacji śmieci na osiedlach ciąg dalszy. Mieszkam na osiedlu długo.
Pamiętam, jak na początku ludzie starali się segregować śmieci. Zawsze, podkreślam zawsze podjeżdżała jedna śmieciarka i wszystko mieszała.
Nigdy Grójec nie opracował prawdziwego systemu segregacji odpadów i teraz też go nie ma.
Niech włodarze gminy wraz z zarządzającymi nieruchomościami wielorodzinnymi pokażą że są przygotowani na odbiór śmieci segregowanych. To jest ich ustawowy obowiązek i będą musieli to udowodnić w sądzie po zaskarżeniu opłaty karnej za niesegregowanie.
Co do metody naliczania opłat: JEDNA GMINA-JEDEN SPOSÓB !

Do Gowno; 8 października 2019, 11:46

Większość sadowników nawet jeśli ma podłączenie do wodociągu to i tak korzysta ze studni głębinowej.
To z jakiego licznika chcesz ich policzyć ?
Zazwyczaj na wsiach są rodziny wielopokoleniowe + kilkanaście osób w sezonie do pracy. Jak ich rozliczysz z wodomierza ??? Tam to dopiero to było cwaniactwo...

Beti; 8 października 2019, 13:32

To jest chore oplaty dla wszystkich powinny byc jednakowe a co to czy miasto czy wies
Jak zwykle pokrzywdzone sa rodziny 3,4 5 osobowe itd
KPINA stawke za smieci ,powinno byc referendum i opinia mieszkancow nikt nie spi na pieniadzach a ta stawka to koszmar!!!!!!Panie Burmistrzu mialo byc taniej, lepiej i co?
Szkoda gadac!!!!!!!!!!
Radnych stac a co tam innni moga pracowac tylko na oplaty i SKROMNE zycie

Do wielorodzinny; 8 października 2019, 13:34

System mieszany jest dopuszczony przez prawo nieprzypadkowo. Naszym największym problemem, skutkującym wyższymi cenami niż powinno, jest nieszczelność poboru opłat i cwaniactwo tych, którzy kombinują kosztem innych. System od wody jest dużym krokiem do przodu, eliminującym oszustwa w znacznym stopniu. Jest to rozwiązanie sprawdzone gdzie indziej i na tym etapie nieodzowne. Dodatkowo potrzeba uszczelnić nieruchomości niezamieszkałe i wieś. Będzie to zrobione w sposób przemyślany.

Kobieta 59; 8 października 2019, 13:49

Czy te 4metry. wody to mają być od osoby czy od lokalu

do kobiety 59; 8 października 2019, 14:52

te 4 metry jest od osoby dla mieszkańców nie posiadających wodomierza, brak podłączenia do sieci wodociągowej, tak to rozumie.

taka prawda; 8 października 2019, 15:17

Burmistrz na przełomie roku mówił że mamy rok czasu na zajęcie się tematem. Prawda jest taka że rok zleciał a gówno zostało zrobione. teraz na szybko bo czas gonił. Brawo Panie Burmistrzu, brawo Radni którzy zagłosowali za.
Podsumowując Stolarski miał rację od początku.

mieszkaniec Grójca; 8 października 2019, 16:47

Uchwała miała uszczelnić system odpadów w budynkach wielorodzinnych, aby wyłapać mieszkania na wynajem, które nie płacą za odpady. Okazało się, że to uszczelnienie pokryją pozostali mieszkańcy, którzy płacą ponieważ, Wspólnoty podadzą zużycie wody za 2019 rok, na tej podstawie wyliczą średnią dla każdego lokalu, a mieszkańcy będą musieli z góry do 15 każdego miesiąca zapłacić. Czyli, w średniej zapłacimy za siebie, za mieszkania na wynajem i pewnie za podlewanie osiedlowych trawników. O jakim tu uszczelnieniu mówimy Panie Burmistrzu?Uszczelnienie było by, gdyby każdy najemca, czy właściciel mieszkania na koniec miesiąca, spisuje swój licznik tak jak jest z wodą i ściekami X stawka za segregowane, czy nie segregowane i płaci za siebie. Tak się tu traktuje uczciwych . Ten siwy radny ma tupet. Przed głosowaniem uchwały użala sie, że będzie drogo, a za moment podczas głosowania jest za ustawą. Najlepszy moment z sesji- Burmistrz zwraca sie do Sołtysów, aby na wioskach zajęli się uszczelnieniem w przypadkach zatrudniania pracowników sezonowych. Na to jeden z Sołtysów odpowiada cytuje: to mamy donosić. Panie Sołtysie nie musi Pan, mieszkańcy blokowisk zapłacą za wasze "stadko"

prawda; 8 października 2019, 18:14

Jak pisałem, że wszystko zdrożeje od nowego roku w Państwie Pislamskim to mnie większość hejtowała. Śmiecie i woda to początek. Zobaczycie po wyborach co będzie z prądem i gazem :) Nikt oczywiście o tym nie mówi. Pozdrawiam naiwnych

Do Taka prawda; 8 października 2019, 18:16

Gówno prawda. Racje Stolarskiego do dobra Natura, która przez 6 kat nie zrobiła nic, poza jsiegowaniem na danych id firmy zewnętrznej i corocznym upominaniu się o dopłaty. A cele statutowe są inne, nakładające na Związek szereg obowiązków polegających na racjonalnym wykonywaniu zadań w zakresie gospodarki odpadami, typu edukacja i dbałość o niskie koszty dla mieszkańców. Efekt był patologiczny - jedni płacili, drudzy nie i ceny nieuzasadnione. Podstawowym warunkiem jest tu szczelność, Natura nie wiedziała i nadał nie wie, co to jest, nic z tym nie robiła. Olewała swoje statutowe obowiązki, bo nikt nad tym nie panował. Gminy dopłacały i to tylko szło. Zero myśli gospodarnej i zero wyobraźni. Dziś zdani jesteśmy na wykonawcę-monolistę. Spółki nie da się stworzyć w pół roku,ze względu na brak infrastruktury, która dużo kosztuje. Potrzebne są środki zewnętrzne i budżetowe od radnych. A jeden z nich, sfrustrowany do granic, usiłuje wszystko torpedować. Na szczęście na poniedziałkowej sesji niewielu mu wtórowało. Ta siódemka będzie rozliczona przez wyborców i opinię publiczną. Ich stanowisko, to głupota i bezmyślność, a może także źle pojętą lojalność wobec przegranego szefa.

"Wielorodzinny"; 8 października 2019, 19:08

Do "Do wielorodzinny" - odpowiedz innym na pytanie dlaczego uchwalono, że mieszkańcy budynków wielorodzinnych to oszuści a jednorodzinnych już nie ? Może też odniesiesz się merytorycznie do systemu segregacji i założenia z góry ,że blokach w gminie Grójec nie da się tego zrobić.

emeryt; 8 października 2019, 19:20

Kto oszukuje-MY. Nie mam pretensji że rządzący kombinują. Spółdzielnia i wspólnoty powinny umożliwić sortowanie odpadów a i tak ludzie nie będą segregować. Wiem z doświadczenia. Do wszystkiego trzeba dojrzeć. W Grójcu to nierealne. Mimo wieku zmienię miejsce zamieszkania.

Do orawda; 8 października 2019, 19:34

To państwo pislamskie, wg ciebie, przywraca godność tym, którym salonowe elity skradły wraz z aferami. Oczywiście twoja bajka jest inna - Bolek, Schettino, Kwach, Michnik, GW, Tok FM, TVN . A twoja pogarda dla ludzi jest taka sam jak u Neumanna. Nie nasz tu szans na poklask ze swoimi płytkimi refleksjami i chamskimi określeniami. Myślę też, że jesteś słabo wyedukowany - a było to dawno- i zamknięty na wiedzę o współczesnym świecie. Inteligencji ci również brakuje, bo gdybyś ją miał, milczałbyś.

@ prawda; 8 października 2019, 18:14; 8 października 2019, 20:20

sam naiwnym jesteś sadząc, że PO-KO, PSL czy LEWICA coś zmienią w tych przykrych dla płatników tematach. Niestety, tak jak w gospodarce śmieciowej mamy w gminie cholerne zaległości tak w skali Państwa gospodarka energetyczna nie była reformowana, modernizowana, odnawiana od dziesięcioleci. I naiwnym jest każdy z Was, który sądzi, że podwyżki miną nas czy to za PIS, czy to za POKO, czy to za innym "cholerstwem" chcącym dorwać się do koryta. Jakże dosadnym jest określenie "nikt Ci tyle nie obieca jak polityk przed wyborami".

do prawda; 8 października 2019, 20:40

Niech pan nie kłamie i nie straszy. Zawsze powtarzam, jak mamy nie odpowiednich ludzi na takich stanowiskach to nic dziwnego że sobie nie radzą. Jak słucham o cenach za śmieci to nic innego nas nie czeka tylko zbierać podpisy o zmianie władzy i przeprowadzenie. referendum

Mieszkaniec; 8 października 2019, 22:20

3; 8 października 2019, 02:41

Haha a miało być tak pięknie
Teraz mieszkańcy blokowisk dołoża do reszty miasta co za postawa naszych radnych

Teraz mieszkańcy blokowisk sprawiedliwie zapłacą bo dotychczas wielu właścicieli lokali nie płaciło za śmieci

???; 9 października 2019, 00:10

Czepiacie się Stolarskiego dalej bez sensu, a chłop na emeryturze ma spokojne życie. Polityka Burmistrza uderzająca w Stolarskiego i Biedrzyckiego jest już nudna.

A ta 7 zabiera głos, rozmawia, wyraża swoje opinie itd część radnych również, a dwie Panie z komitetu Pana Burmistrza to zabiorą głos na sesji, mają jakieś zdanie itp ?

do vice albo jego człowieka; 9 października 2019, 08:32

Za 2 lata tez będziecie gadać głupoty na nature?
Znaleźliście sobie kozła ofiarnego jak Hitler Żydów w latach 30, że są odpowiedzialni za wszystko złe. A sami panie vice g... zrobiliście przez rok. Bolą komentarze, boli niezadowolenie? Dopiero zobaczycie co będzie się działo, jak się dowiedzą ludzie, którzy nie używają internetu. Taka to wasza zmiana, że tylko czepiacie się tego co była, a sami nie proponujecie nic sensownego. Jeszcze te drzewa przy jedynce.

Rodo; 9 października 2019, 09:38

Mędrzec, który zrobi wszystko inaczej, lepiej, pilnie poszukiwany.
Krytykanci zarzucający nic nierobienie przez rok niech przekażą, co by oni zrobili.
Pieniacze z wysokim poziomem inteligencji niech udowodnią swoje zalety i zaproponują najlepsze rozwiązanie problemu.
Nie udowodnią, bo nic za nimi nie stoi, poza pustką w głowach i chęcią poPiSywania się.
.

Do do prawda; 9 października 2019, 09:49

I jeszcze dodać proszę, że niech PiS przejmie władzę w Grójcu. Jest pani tragicznie śmieszna i żałosna. I wiadomo o co wam chodzi. Jeśli chcecie więcej znaczyć, nie z tym składem drużyny.

Do ???; 9 października 2019, 12:30

Siódemka, zapamiętamy. Oczywiście macie prawo głosować zgodnie z przekonaniami i sumieniem. Tylko czy tym razem wystarczająco przemyśleliście swoje decyzje? Jesteście odpowiedzialni za to m. in., żeby władza wykonawcza miała z was pomoc i dobre doradztwo. Czy któryś/aś z Was coś realnego i korzystnego zaproponował/a? Nie, wy tylko potraficie negować, szczególnie jeden z Was. Drugi, trzeci, czwarty - też nie lepsi. Piąty, szósta i siódma głosują przypadkowo, zależnie od pogody. Myśli o dobru wspólnym żadnej.
Jeśli uważacie, że racja jest po Waszej stronie, przekonajcie nas o tym, dajcie z siebie coś konstruktywnego, może uda się podupadły wizerunek poprawić.

Obserwator; 9 października 2019, 13:21

A może odwrotnie ? Dwunastka, zapamiętamy.

Do obserwator; 9 października 2019, 14:46

Ty obserwator jesteś na pierwszym miejscu do zapamiętania, to Ty jesteś najmniej konstruktywny, najbardziej destrukcyjny. A mogłeś...… a przegapiłeś...… a pomyliłeś.... a zawiść … a nienawiść...a pogarda.... a głupota. To wszystko po Twojej stronie się nawarstwiło, jak kurz i błoto na długo nie mytym samochodzie.

Do "Do obserwator"; 9 października 2019, 19:50

Za chwilę Ci żyłka pęknie. Kali oceniać- dobrze, Kalego oceniać-źle. Takie to nasze polskie myślenie.

Marta.B; 9 października 2019, 21:02

W Warszawie sa nizsze opłaty za smieci i zabieraja raz w tygodniu a nie raz w mc;/ porazka co za gmina byle kase wyciagnac od ludzi;/

prawda; 9 października 2019, 21:39

Uwielbiam polityczne poruszenie. Ludzie za politykę są gotowi się pozabijać :) Zwłaszcza pisiorki i platformersy. Jestem apolityczny drogi Panie, po protu nie mam tak ciemnego umysłu, że nie potrafię ocenić jednych i drugich. PiS nie moja bajka, bajka dla lubiących puste słowa i powtarzających te słowa jak mantrę wyznawców (co Pan właśnie czyni). Schetyna przypomina mi osła ze Shreka, Wałęsa już jest dawno spalony w moich oczach, telewizji nie oglądam - sam internet, Kwaśniewski wg mnie najlepszy prezydent gdyby nie wybryki alkoholowe. Jeszcze chcesz coś wiedzieć drogi wyznawco PIS-u??? :) BEZ POLITYKI ŻYJE SIĘ ŁATWIEJ, więc poluzuj gacie Drogi Bracie! :) PS. Przepraszam za sformułowanie Państwo Pislamskie jeżeli Cię to uraziło - to była zwykła ironia.

do prawda i obserwator; 10 października 2019, 08:04

A gdzie w tym wszystkim jest Polska i jej interes? Nie można być apolitycznym, chyba że mamy wszystko w d.. Co taka postawa dobrego wnosi? Nic poza wylewaniem żółci i zbędnymi popisami. Pewnie można by w innych okolicznościach znaleźć i z Tobą porozumienie, ale te okoliczności to także inna postawa Pana Prawdy.

PS. Postkomunizm zmarnował 30 lat wolnej Polski. A jego dzisiejsi są szkodnikami

do prawda i obserwator c. d.; 10 października 2019, 09:22

Internet w postaci onet,pl, wp.pl. i gazeta.pl, to Twoi idole. Widać to po wszystkich wpisach. Opinia o Kwaśniewskim źle o Tobie świadczy, alkohol to jego najmniejszy problem.

Odpad; 10 października 2019, 19:20

Ilości osób zamieszkalych w blokach, można tylko sprawdzić przez wodę, i są osoby które zużywają tylko 2m3 wody miesięcznie

Zuza; 10 października 2019, 22:36

Macie swoje dobre zmiany ...a będzie jeszcze gorzej 😟

Eureka !; 11 października 2019, 10:50

Wodomierze nie wszędzie są - zgoda.
Ale liczniki energii elektrycznej już tak.
Zużycie wody czy "prądu" tak samo ma się do ilości mieszkańców. I można rozliczać wszystkich jednakowo.

xxxxxx; 11 października 2019, 15:23

Jeśli mamy płacić od jednego licznika ogólnego na wspólnotach, to bedziemy płacić, za mieszkania na wynajem. Tak nie może być. Nie dosyć, że bedziemy płacić np że rura gdzieś pękła w opłatach za wode to drugi raz jeszcze w opłatach śmieci, to jest paranoja. Ludzie obudźcie się.

Obudźcie się!; 12 października 2019, 00:57

Najsprawiedliwiej byłoby płacić za śmieci wg zaczipowanych worków/toreb. Przeliczniki na podst. zużycia wody to ABSURD. Mamy XXI wiek, a stosujemy niedorzeczne kalkulacje.

Kibic z boku; 12 października 2019, 17:30

Skończyło się Eldorado, niezłe bagno zastal nowy burmistrz a to dopiero wierzchołek gory lodowej.

Do Rodo; 12 października 2019, 20:46

Zgadzam sie z Tobą z jedną uwagą, nie krytykuję i nie jestem pieniaczem.

> Krytykanci ...niech przekażą, co by oni zrobili.
> Pieniacze z wysokim poziomem inteligencji ,,, i zaproponują najlepsze rozwiązanie problemu.

Za usługi doradcze się płaci, Nieroby, teoretycy, "lewe ręcę" nic nie zrobią.

JM; 13 października 2019, 09:07

Czy ktoś jest w stanie mi wytłumaczyć - dlaczego wywóz śmieci mieszkańców domów jednorodzinnych w Grójcu ma być finansowany przez mieszkańców bloków??? ...i dlaczego to właśnie mieszkańcy bloków traktowani są przez burmistrza i radnych jak złodzieje? Dlaczego to właśnie my (teoretycznie biedniejsza część naszej społeczności - nie stać nas na domy) mamy płacić jakieś złodziejskie stawki za nieudolność naszych władz? Dlaczego nikt nie poparł Pana Stolarskiego, kiedy ten mówił, że wszyscy powinni płacić wg tych samych zasad? Gdzie w tym wszystkim jest sprawiedliwość i równe traktowanie wszystkich???? Panie Burmistrzu - powinien się Pan wstydzić!!! Takie działanie na początku kadencji nie wróży Panu kariery w tym mieście.
Ludzie zróbmy coś, zaprotestujmy - nie możemy bezkrytycznie przyjmować i zgadzać się ze wszystkim, co nasza "wspaniałomyślna" władza nam zafunduje!!!

do JM; 13 października 2019, 14:55

Stolarski to niech sie schowa ze swoimi radami, wujek dobra rada. Ostatnia kadencja to zamiatanie śmieci pod dywan, ąż wylazły z drugiej strony.

Farsa; 13 października 2019, 17:42

Komentarz został ukryty z powodu naruszenia zasad komentarzy.

Do do Rodo; 14 października 2019, 09:46

Owszem, za dobre doradztwo można zapłacić, sztuką jest je znaleźć.
Krytykantów i pieniaczy należy demaskować, wyśmiewać i sekować, bo są to bezwstydni szkodnicy.bbb; 16 października 2019, 16:41

przy 10m3 to 160 zł????

anka; 29 października 2019, 19:59

ja cały czas nie rozumiem dlaczego nie blo zadnych kontroli np. we wspolnotach , Kazda wspolnota ma zarzad , zarzace który naprawe mógłby zorganizawac sie i przypominac na o korektach deklaracji jak równiez reagowan na sygnały od mieszkanców , a nie twierdzic ze zarzadca nie jest pborca podatkowym . MOja znajoma prowadzac wspolnote w Piasecznie co mesiac przsyla deklaracje do ewentualnej korekty zglaszanych osób i naprawde mówi ze nie ma problemów , poniewzz miezkancy oilnuja sami siebie . Tylko jak zwylke u nas zero kompetencji

Lichy; 29 października 2019, 20:39

Ble ble ble.Żeby chociaż przyniosły zamierzony skutek to Wasze mądralowanie.Jeden robi syf przez 4 czy 5 kadencji a drugi przychodzi na jego miejsce i wymaga się od niego cudów.
TO JEST PARANOJA!Spójrzcie na chwilę w swoim kierunku a nie oceniacie wszystkich wokół.Widzicie tylko czubek swojego nosa.
Ręce opadają do samej ziemi!Mentalność mieszkańców Grójca poraża!!!

Napisz komentarz:

Twój nick:

Treść komentarza:

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja portalu Grojec24.net nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Każdego użytkownika obowiązują zasady komentarzy.

 

Najnowsze artykuły

Rząd rozdał pieniądze na zabytki. 15 mln zł trafi do powiatu grójeckiego Premier Mateusz Morawiecki ogłosił we wtorek wyniki drugiej...
Od(b)jazdowe warsztaty W ramach projektu "Od(b)jazdowe warsztaty" Fundacji Stacja...
Dobre materace piankowe – wyśpij się na zdrowie! Sen to nieodłączny element każdego człowieka. Problemy w...
Młodzi chcą rządzić Młodzi, ambitni, pełni energii i pomysłów. Radni Młodzież...
Jest przetarg na modernizację stadionu w Grójcu Urząd Gminy i Miasta w Grójcu ogłosił przetarg na przebudow...

Najnowsze ogłoszenia

Firmy z Grójca i okolic

Wędlina Mięso Garmażerka Grójec Kościelna... Sprzedaż zdrowej mało przetworzonej żywności, a nawet bez konserwantów...
INTENSON S.A. - sklep z ekologiczną... INTENSON to producent zdrowej żywności. Jestesmy również sklepem, zajmującym...
OSK MANEWR PATRYK TOMASZ KUJAWA Dlaczego My? Odpowiedź jest prosta i zawarta w tym krótkim opisie.

2013-2023 © Grojec24.net - informacyjny portal mieszkańców Grójca i Powiatu Grójeckiego.

Wydawcą portalu jest AaaMedia.pl.