Grójec, Powiat Grójecki - portal Grojec24.net
Autoryzowany punkt sprzedaży Bruk-bet Bruk Designer Olszany

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 roku

9 stycznia 2023; 08:46

Materiał promocyjny

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 r. (za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.).

News will be here

Refundacja podatku VAT przysługuje gospodarstwu domowemu, które spełnia następujące warunki:

1. wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, o których mowa w art. 3 pkt. 3a ustawy – Prawo energetyczne, wpisany lub zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 21.12.2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy;

2. złoży odpowiedni wniosek (wzór wniosku zostanie udostępniony niezwłocznie po jego opublikowaniu przez Ministra właściwego do spraw energii)

3. dostarczy opłaconą fakturę dokumentującą zakupu paliwa gazowego w okresie od stycznia 2023 r. do grudnia 2023 r. /nie dotyczy opłaconych faktur proforma/

4. spełni kryterium dochodowe:

- 2 100 zł dla gospodarstwa jednoosobowego,

- 1 500 zł dla  gospodarstwa wieloosobowego,

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych za:

2021 r. – wniosek został złożony w okresie od 01.01.2023 r. do 31.07.2023 r.,

2022 r. – wniosek został  złożony w okresie od 01.08.2023 r. do 29.02.2024 r.,

na podstawie art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

UWAGA: Piec gazowy musi byś wykorzystywany do ogrzewania mieszkania/domu. Refundacja podatku VAT nie przysługuje za gaz wykorzystywany wyłącznie do gotowania i podgrzewania wody.

Wnioski o refundację podatku VAT składa się w terminie do dnia 29.02.2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Wnioski można składać:

- osobiście w Miejsko Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Grójcu ul. Niepodległości 9, 05-600 Grójec od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500,

- za pośrednictwem poczty polskiej przesyłając na adres MGOPS ul. Niepodległości 6A, 05-600 Grójec, w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu e-PUAP (wnioski przekazane w ten sposób opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, do wniosku należy załączyć odwzorowanie cyfrowe dokumentów tj. faktury za gaz wraz z dowodem uiszczenia zapłaty za tę fakturę).

Informacji telefonicznej udzielamy od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu pod nr telefonu  48 664 00 06 lub 661 423 353.

TAGI:

 

Najnowsze artykuły

Pożary, powalone drzewa, podtopienia. Skutki burzy w powiecie grójeckim W związku z przejściem silnego frontu burzowego oraz innych...
Czy Asperger to niepełnosprawność? Asperger, będący częścią spektrum autyzmu, charakteryzuje...
Duży pożar pod Mogielnicą. Kłęby dymu widać z kilku kilometrów [NOWE INFORMACJE] Płonie przechowalnia owoców w miejscowości Dziunin w gminie...
Motocyklista chciał uniknąć kontroli, nie uniknie kary Motocyklista zatrzymany do kontroli w Nowym Mieście nad...
W Grójcu powstanie nowy budynek komunalny Gmina Grójec otrzymała blisko 6 milionów złotych na budowę...

Najnowsze ogłoszenia

Firmy z Grójca i okolic

OSK MANEWR PATRYK TOMASZ KUJAWA Dlaczego My? Odpowiedź jest prosta i zawarta w tym krótkim opisie.

2013-2023 © Grojec24.net - informacyjny portal mieszkańców Grójca i Powiatu Grójeckiego.

Wydawcą portalu jest AaaMedia.pl.