To był rok 2020 – podsumowanie Aresztu Śledczego w Grójcu

17 stycznia 2021; 09:47

Informacja prasowa

1 komentarz

Fot. materiały prasowe Fot. materiały prasowe

Ubiegły rok był naprawdę nietypowy. Możemy podsumować go jednym słowem – koronawirus. Ale czy tylko to będziemy pamiętać? Zapraszamy do przeglądu najważniejszych wydarzeń 2020 roku w Areszcie Śledczym w Grójcu i wyzwań, którym musiała sprostać Służba Więzienna. Naprawdę dużo się działo.Rok 2020 już za nami. Wszyscy czekamy, aby ten dziwny czas naznaczony pandemią już minął. Pomimo wielu trudności związanych z ograniczeniami, będącymi następstwem szerzącej się choroby COVID-19, funkcjonariusze grójeckiej jednostki penitencjarnej oprócz swoich zadań służbowych, zrealizowali szereg projektów społecznych i działań w środowisku lokalnym.

Zaczęło się zupełnie niespodziewanie. W pierwszych dniach stycznia ubiegłego roku zrealizowaliśmy finał akcji Dobro czyń cały rok. Areszt Śledczy w Grójcu i fundacja Alfabet Doświadczeń przeprowadzili zbiórkę darów dla podopiecznych Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Odrobina zaangażowania i parę gestów dobrej woli, pozwoliły dostarczyć do Przedszkola w Laskach kilka pudeł słodyczy. Wywołało to wiele radości u dzieci. Doświadczenie z wizyty w Przedszkolu dla Niewidomych w Laskach, stało się pewnego rodzaju przepowiednią i siłą napędową do kolejnych akcji pomocowych realizowanych przez Areszt Śledczy w Grójcu – aby być dobroczyńcą cały rok.

Sytuacja w Polsce i na świecie determinowała kolejne działania, w które zaangażowani byli mundurowi z Aresztu Śledczego w Grójcu i Oddziału Zewnętrznego w Stawiszynie. W ramach zainicjowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości akcji #ResortSprawiedliwościPomaga, mającej na celu podejmowanie działań w celu przeciwdziałania rozszerzaniu się pandemii koronawirusa, uruchomiliśmy innowacyjny projekt – produkcję maseczek ochronnych. Skazani odbywający karę w grójeckiej jednostce penitencjarnej, przy aktywnym udziale funkcjonariuszy Służby Więziennej, rozpoczęli szycie maseczek ochronnych. Produkcja środków ochrony osobistej była także realizowana w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie. Dzięki temu, każdego dnia z linii produkcyjnej otrzymywaliśmy ponad setkę gotowych maseczek. Były one wykorzystywane nie tylko na potrzeby własne jednostki. Trafiły one także do strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu, którzy wykorzystywali je podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

Służba Więzienna nie pozostawała bierna na potrzeby społeczne. Jednym z projektów, który pozytywnie nas zaskoczył, była akcja Łańcuch dobrej woli dla DPS w Lesznowoli. Przez kilka dni w jednostkach w Grójcu i Stawiszynie zbierane były środki dezynfekujące i różnego rodzaju materiały higieniczne i pielęgnacyjne niezbędne w pracy rehabilitacyjnej z osobami starszymi. Ilość zebranych środków była imponująca. Było to wyrazem dużego zaangażowania Służby Więziennej w walce z epidemią.    

Grójeccy więziennicy nie potrafią także przejść obojętnie obok pokrzywdzonych zwierząt. W ramach akcji pomocowych organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Służbę Więzienną, funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Grójcu przekazali na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu ponad 150 kg żywności i karmy dla czworonogów. Była to wspólna akcja funkcjonariuszy SW i Mazowieckiej Policji. Współpraca służb mundurowych pokazała, że działając ramię w ramię, można osiągnąć naprawdę wiele dobrego. Dzięki zaangażowaniu obu służb, niemal 500 czworonogów z radomskiego schroniska zyskało oprócz żywności (łącznie ponad pół tony), wyrazy miłości od wszystkich darczyńców.

W maju ubiegłego roku włączyliśmy się czynnie w projekt Murem za medykiem. To akcja, która zwraca uwagę na problemy środowiska medycznego, stojącego w pierwszej linii w walce z wirusem SARS-CoV-2. W geście solidarności ze służbami zmagającymi się ze skutkami pandemii, dostarczyliśmy ponad 100 litrów wody, napojów izotonicznych i elektrolitowych na potrzeby zespołów wyjazdowych ratownictwa medycznego działających na terenie Grójca i Warki. To oni ratują życie! Obyśmy nigdy nie potrzebowali ich pomocy.

W grudniu 2020, tuż przed Wigilią, mieliśmy okazję wziąć udział w wyjątkowym wydarzeniu. Przedstawiciele Aresztu Śledczego w Grójcu dzielili się prezentami ze wspaniałą rodziną, która pozostaje pod opieką Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu. Dzięki hojności funkcjonariuszy i pracowników Aresztu oraz PCPR w Grójcu, wypełniliśmy bagażnik samochodu prezentami po brzegi. Razem z koordynatorem pieczy zastępczej pojechaliśmy do jednej z rodzin zastępczych, gdzie mogliśmy przekazać – oprócz prezentów – wiele wsparcia, życzliwości i serdecznych życzeń dla całej rodziny. Przedstawicieli Aresztu Śledczego w Grójcu w roli Mikołajów naprawdę nikt się nie spodziewał. To było wyjątkowe spotkanie!

Rok 2020 był niewątpliwie trudnym czasem. Epidemia wirusa SARS-CoV-2 zdeterminowała niemal wszystkie aspekty życia społecznego, gospodarczego. Wymusiła podejmowanie wielu przedsięwzięć, których do tej pory nie realizowaliśmy. Minione 366 dni pokazały również, jak bardzo umiemy się dzielić dobrem, działać i służyć innym. Pomimo, iż na co dzień pozostajemy niewidoczni, to pamiętamy, że słowo „służba” wpisane jest w nazwę naszej formacji. Realizujemy ją za wysokim murem, z pełną odpowiedzialnością, na rzecz ochrony społeczeństwa.

Służba Więzienna, pomimo epidemii, nadal zobowiązana jest do realizacji swoich ustawowych zadań. W Areszcie Śledczym w Grójcu i Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie, z zachowaniem surowych zasad reżimu sanitarnego, w sposób ciągły wypełniane były wszystkie cele określone m.in. w Kodeksie karnym wykonawczym i Ustawie o Służbie Więziennej. Bramę Aresztu Śledczego w Grójcu w 2020 roku przekroczyło niemal 700 osadzonych – skazanych, ukaranych lub tymczasowo aresztowanych. Doprowadzonych przez organa ścigania do osadzenia z wolności było ponad 350 osób. W ubiegłym roku odnotowano także ponad 360 zwolnień z jednostki związanych z zakończeniem odbywania kary pozbawienia wolności lub uchyleniem tymczasowego aresztu.

W minionym roku w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie oraz w Areszcie Śledczym w Grójcu zrealizowano łącznie 4 kursy zawodowe, przygotowujące do wykonywania zawodu elektryka, brukarza, technologa robót wykończeniowych w budownictwie. Zdobycie nowego zawodu jest bardzo ważnym elementem procesu readaptacji społecznej skazanych.       
 
Na terenie Oddziału Zewnętrznego w Stawiszynie działa Centrum Kształcenia Ustawicznego, w którym na kwalifikacyjnym kursie zawodowym trwającym dwa semestry, kształcą się przyszli stolarze. Do Stawiszyna chętnie przyjeżdżają osadzeni z całej Polski, gdzie mogą zdobyć bardzo atrakcyjny zawód, zwiększający ich szanse na rynku pracy po opuszczeniu murów zakładu karnego. Edukacja, nauczanie jest  jednym z podstawowych elementów oddziaływań resocjalizacyjnych realizowanych przez Służbę Więzienną. Kursy zawodowe są bardzo atrakcyjną formą kształcenia ustawicznego. Dają możliwość w dość krótkim czasie uzyskania lub uzupełnienia kwalifikacji w danym zawodzie. A nowy zawód to nowe możliwości podjęcia pracy i zdobywania środków do życia w akceptowany społecznie sposób. Kwalifikacyjny kurs zawodowy na kierunku stolarz w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie, jest jedynym tego typu kursem prowadzonym przez Służbę Więzienną w okręgu warszawskim.

Celem resocjalizacyjnym kary pozbawienia wolności jest wzbudzanie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa. Dlatego w zakładach karnych prowadzi się zindywidualizowane oddziaływania w ramach określonych typach i rodzajach zakładach karnych. Jednym z takich oddziaływań są programy resocjalizacji prowadzone głównie przez kadrę penitencjarną. Pomimo licznych ograniczeń związanych z epidemią, w 2020 roku przeprowadzonych zostało ponad 30 programów resocjalizacji. Wśród najważniejszych programów wymienić należy Trening Zastępowania Agresji skierowany głównie do osób skazanych za przestępstwa z użyciem przemocy oraz HIOB – program psychokorekcyjny dla skazanych za przestępstwa związane z prowadzeniem pojazdów pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających. To bardzo ciężka praca i duża odpowiedzialność funkcjonariuszy Służby Więziennej. Wszystkie te oddziaływania łączy jeden cel – niwelowanie deficytów będących przyczyną wejścia w konflikt z prawem oraz kształtowanie postaw społecznie pożądanych, ułatwiających społeczną readaptację skazanych.   

Jednostki penitencjarne okręgu warszawskiego realizują także programy społeczne. Areszt Śledczy w Grójcu brał udział w kampanii społecznej Raz, dwa, trzy … zginiesz TY! skierowanej do przyszłych i początkujących kierowców, ale również piratów drogowych, którzy zbieranie punktów karnych traktują jako hobby. W ubiegłym roku mieliśmy też okazję poprowadzić projekt edukacyjno-profilaktyczny Więzienie – stracony czas, skierowany do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, świetlic środowiskowych oraz placówek wychowawczych.

Miniony rok to okres wielu wyzwań. Był to czas wzmożonego wysiłków także dla funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Grójcu. Umiejętność dostosowywania się do zmieniających się warunków a także zaangażowanie funkcjonariuszy w wypełnianiu swoich obowiązków, pozwoliło zrealizować – oprócz ustawowych zadań – szereg innych projektów społecznych. Wiele inicjatyw podejmowanych przez kadrę penitencjarną oraz przedsięwzięć zrealizowanych w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga, pozwala wyciągnąć jeden wniosek. To był – mimo epidemii – dobry rok. Będziemy go pamiętać nie przez pryzmat koronawirusa, a przez szereg pozytywnych inicjatyw, które mieliśmy okazję w ubiegłym roku zrealizować.

Opracowanie ppor. Marek Pikulski

TAGI:

Komentarze (1):

Ja ha a; 18 stycznia 2021, 15:12

Komentarz został ukryty z powodu naruszenia zasad komentarzy.

Napisz komentarz:

Twój nick:

Treść komentarza:

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja portalu Grojec24.net nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Każdego użytkownika obowiązują zasady komentarzy.

 

Najnowsze artykuły

Kolejny etap modernizacji Osiedla Centrum Rozliczanie wody na osiedlu „Centrum” już nie b...
Mecz towarzyski: Milan Milanówek - Mazowsze Grójec 0:0 W sobotnim meczu towarzyskim Mazowsze zremisowało...
Białko w proszku – praktyczny poradnik! Osoby, które uprawiają sporty siłowe, wykazują wysokie...
Szept - nowy singiel zespołu DUUGI Reaktywowany w 2019 roku, wywodzący się z Grójca, zespół...
PKS zawiesza 8 kursów na trasie Grójec - Warszawa Przedsiębiorstwo poinformowało, iż od poniedziałku 1 marca...

Najnowsze ogłoszenia

... GINEKOLOG.
Kompleksowo.
Szybki termin.
Telefon...
Kupię ursusa lub t-25 Kupię Ursusa lub t-25 tez moze byc do remontu,bez papierów na małe...
Kupię samochód dostawczy Kupię samochód dostawczy
Kupię samochod tel: 725361836 kupię samochód na dojazdy do pracy w rozsądnej cenie tel: 725361836
DOMEK CAŁOROCZNY OCIEPLONY letniskowy... Producent oferuje domek o wymiarach 5m/7m z antresolą i tarasem 1m/5m.

Firmy z Grójca i okolic

Zarządzanie Nieruchomościami Grzegorz... 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
Ucando Wszystkich firmy i osoby prywatne z Grójca okolic zapraszamy do odwiedzenia...
zielonyVOLT.pl Podstawową działalność firmy stanowi dostarczanie kompleksowych rozwiązań...
Alerta - kursy i szkolenia BHP Prowadzisz firmę i potrzebujesz kompleksowej obsługi BHP i przeciwpożarowej?...
Kancelaria Notarialna Kamila Badelska... Notariusz

2013-2021 © Grojec24.net - informacyjny portal mieszkańców Grójca i Powiatu Grójeckiego.

Wydawcą portalu jest AaaMedia.pl.