Grójec, Powiat Grójecki - portal Grojec24.net
Autoryzowany punkt sprzedaży Bruk-bet Bruk Designer Olszany

Program Wyborczy Dariusza Gwiazdy i KWW Nam Zależy

17 września 2018; 15:11

Materiał promocyjny

Materiał finansowany ze środków KWW Nam Zależy Materiał finansowany ze środków KWW Nam Zależy

Kandydat na Burmistrza Dariusz Gwiazda zaprasza do zapoznania się z programem wyborczym KWW Nam Zależy.

News will be here

Polecamy

 

Program KWW Nam Zależy Dariusz Gwiazda na lata 2018-2023

Założenia

-  Rozwój Gminy oraz poprawa jakości życia mieszkańców - główne cele  gospodarowania ponad 100 milionowym budżetem 

- Burmistrz i Urząd Gminy i Miasta są dla mieszkańców – nigdy odwrotnie

- Wpływ mieszkańców na decyzje władz samorządowych - dialog z mieszkańcami i konsultacje społeczne jako podstawowe narzędzie angażowania mieszkańców w sprawy Gminy

- Transparentność w komunikacji z mieszkańcami, w przetargach oraz powierzaniu stanowisk 

- Raz dane słowo obowiązuje – w przypadku zwycięstwa w wyborach program będzie wisiał w widocznym miejscu, a mieszkańcy na bieżąco będą otrzymywali informacje o jego realizacji

- Długoterminowe strategie i plany działania – realizacja raz zaplanowanych inwestycji, brak zmartwień mieszkańców o zmianę planów

- Budowanie koalicji dla Miasta i Gminy - zakończenie sporów na linii powiat-gmina oraz podpisanie ze Starostą Grójeckim listu intencyjnego w wielu obszarach współpracy

- Aktywne pozyskiwanie funduszy – naszym celem jest 30% inwestycji finansowanych z dotacji, obecnie jest to 0%

 

Szczegółowe inwestycje w kluczowych obszarach działalności

 

I Jakość życia

Wdrożenie budżetu obywatelskiego opartego na sukcesywnych doświadczeniach gmin takich jak Ząbki, Marki, Ciechanów.

Wspieranie lokalnej aktywności: inicjatyw sołeckich, organizacji pozarządowych oraz Ochotniczych Straży Pożarnych.

Kulturalny Grójec - ożywienie Placu Wolności, rozbudowa GOK – spektakle teatralne i sale przeznaczone na zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Rewitalizacja dworca kolejki wąskotorowej - stworzenie Centrum Integracji Społecznej, w tym galerii promującej lokalnych artystów. 

Program przekazania i zagospodarowania wiejskich terenów gminnych na cele społeczne opracowany we współpracy z sołtysami.

Stworzenie terenów do wypoczynku z prawdziwego zdarzenia - modernizacja Parku Miejskiego oraz stworzenie wielofunkcyjnego parku przy ulicy Sienkiewicza, na terenie Gminy: budowa terenów rekreacyjnych w okolicach Cierniówki.

Czystość i porządek - aktywność gminy nakierowana na walkę ze zjawiskami powodującymi dyskomfort mieszkańców: nieodpowiednim parkowaniem, czystością na  posesjach, likwidacją dzikich wysypisk śmieci, brakiem koszy na śmieci czy niewystarczającym oświetleniem ulic.

Długoterminowa strategia ochrony środowiska i walka ze smogiem.

Długoterminowa i spójna strategia kształtowania krajobrazu nakierowana na poprawę estetyki miasta i gminy.

Poprawa komunikacji w mieście - budowa obwodnicy Rynku, ograniczenie ruchu samochodów ciężarowych oraz powstawanie rond w miejscach niebezpiecznych.

11. Wprowadzenie w Urzędzie Gminy i Miasta elektronicznego obiegu dokumentów: elektroniczna skrzynka podawcza, SMS-owe i e-mailowe powiadomienia np. o załatwieniu sprawy lub planowanym terminie jej załatwieniu.

12. Ucywilizowanie sposobu przeciwdziałania bezdomności zwierząt w Gminie.

13.  Promocja Grójca w związku z 600-leciem nadania praw miejskich. 

 

II Rozwój i Gospodarność

Powstanie profesjonalnego Wydziału Zamówień Publicznych wspieranego przez ekspertów merytorycznych z danej dziedziny.   

Zakończenie prac nad planami zagospodarowania przestrzennego w Grójcu i w gminie oraz poddanie ich konsultacjom społecznym.

Obniżenie podatków od nieruchomości w momencie ogłoszenia deflacji przez NBP.

Powstanie Przedsiębiorstwa Komunalnego (na bazie spółki Zakład Wodociągów), zajmującego się całościowo i efektywniej dbaniem o czystość w mieście oraz modyfikacja aktualnego systemu gospodarki odpadami, będącej celem zlikwidowania deficytu rocznego, wynoszącego około 250 tysięcy złotych.

Sprzedaż terenów inwestycyjnych w Słomczynie, umożliwiająca aktywizację rozwoju tej okolicy.

Ekonomiczne gospodarowanie, również w mniejszych kwestiach np. posadzenie na Rynku jodły użytecznej zarówno podczas świąt Bożego Narodzenia, jak i przez cały rok, dodatkowo zaprojektowanie przez plastyka miejskiego dekoracji świątecznych, aby były estetyczne i jednocześnie mniej kosztowne, co sprawi, że część dekoracji będzie można przekazać innym sołectwom.

 

III Edukacja, Sport i Bezpieczeństwo

 

Stworzenie długoterminowego programu rozwoju oferty edukacyjnej dla Grójca i gminy – analiza stanu obecnego oraz strategia działania na przyszłość.

Opracowanie Gminnego Programu Rozwoju Sportu w celu edukacji w kwestii nawyków aktywności ruchowej dzieci i młodzieży oraz ich wpływu na zdrowie.

Rozwój oferty szkolno-przedszkolnej, odpowiadający faktycznemu zapotrzebowaniu miasta i gminy: budowa nowoczesnego kompleksu szkolno-przedszkolnego wraz z halą sportową, żłobka i przedszkola integracyjnego, celem którego będzie ograniczenie uczucia wykluczenia odczuwanego przez dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 - w przypadku braku wyłonienia wykonawcy budowy sali gimnastycznej według obecnie przygotowywanego projektu, zmiana projektu na mniej kosztowny, pozwalająca na budowę większej liczby sal lekcyjnych. 

Modernizacja stadionu Mazowsze, umożliwiająca organizację imprez sportowych i kulturalnych oraz rozwijanie tras rowerowych, wrotkarskich, a także sieci minisiłowni w terenie.

Organizacja i rozwój kalendarza stałych imprez i zajęć sportowych dla mieszkańców: pływanie, nordic walking czy biegi.

Organizacja aktywnych i rozwijających zainteresowania półkolonii w czasie ferii zimowych i wakacji.  

Wdrożenie programu Bezpieczna Droga do Szkoły oraz poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów przed szkołami, przedszkolami i w miejscach publicznych.

Zamiast spowalniaczy na drogach egzekwowanie większej aktywność policji i monitoringu w punktach newralgicznych.

Budowa kładki dla pieszych i rowerzystów przy Rondzie Solidarności nad trasą E50.

 

IV Polityka społeczna i zdrowie

 

1. Realizacja programu Mieszkanie Plus poprzez współpracę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, dającego szansę na powstanie około 100 mieszkań niskoczynszowych, skierowanych do młodych rodzin z ograniczoną możliwością kupna mieszkania na komercyjny kredyt. 

2. Budowa lokali socjalnych – powstanie tanich mieszkań, dających szansę na skuteczne kształtowanie polityki społecznej w Grójcu.

3. Zdrowie mieszkańców ponad podziałami - koalicja ze Starostwem w celu polepszenia sytuacji w szpitalu w Grójcu oraz zbudowanie wartościowej oferty w obszarze ochrony zdrowia.

4. Większe zaangażowanie gminy w ochronę zdrowia i profilaktykę prozdrowotną – kontynuacja szczepień profilaktycznych dla dziewcząt i seniorów.

5. Zabezpieczenie odpowiednich środków na poprawę standardu lokali mieszkaniowych, będących w zasobach gminy w ramach funduszu remontowego zasobów komunalnych. 

6. Bonifikata na przekształcenie użytkowania wieczystego na własność – w związku z ustawą rządową, od 2019 roku grunty pod zabudową wielorodzinną przejdą z użytkowania wieczystego na własność. Przez następne 20 lat wciąż uiszczana będzie opłata przekształceniową. 

7. Efektywniejsze wykorzystanie budżetu 800 tysięcy złotych rocznie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

8. Wspieranie rodzin wielodzietnych poprzez rozwój Karty Dużej Rodziny.

9. Aktywizacja seniorów i wprowadzenie specjalnego programu nakierowanego na osoby 60+.

Materiał finansowany ze środków KWW Nam Zależy 

 

 

 

TAGI:

 

Najnowsze artykuły

Niebezpieczna noc na S7 pod Grójcem. Doszło do dwóch zdarzeń W nocy z czwartku na piątek na drodze ekspresowej S7 w...
Będzie zmiana warty na parafii w Zbroszy Dużej Dotychczasowy proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w...
Rowerem przez Mazowsze Jak zapewnić sobie czas pełen wrażeń? Odpowiedź jest prosta...
Fałszywi kominiarze grasują po Grójcu. Jest ostrzeżenie Spółdzielnia Mieszkaniowa Samopomoc w Grójcu ostrzega...
Już w sobotę 63. edycja Święta Kwitnących Jabłoni. Kto wystąpi w Grójcu Kubańczyk, Mesajah oraz Bajm to gwiazdy, które wystąpią...

Najnowsze ogłoszenia

Firmy z Grójca i okolic

OSK MANEWR PATRYK TOMASZ KUJAWA Dlaczego My? Odpowiedź jest prosta i zawarta w tym krótkim opisie.

2013-2023 © Grojec24.net - informacyjny portal mieszkańców Grójca i Powiatu Grójeckiego.

Wydawcą portalu jest AaaMedia.pl.