Wyścig do grójeckiego ratusza 2018: Anna Sotek

10 października 2018; 08:54

Grojec24.net

119 komentarzy

Anna Sotek

Na pytania Redakcji Grojec24.net i mieszkańców Grójca odpowiada kandydatka na burmistrza Anna Sotek.

Polecamy

Jakie według Pana / Pani powinny być priorytety władz gminy na nową kadencję? Chodzi o inwestycje, ale nie tylko. Jak widzicie Państwo rozwój miasta i gminy w tym czasie, aby mieszkańcom żyło się po prostu lepiej?

Anna Sotek: Moim zdaniem priorytetem władz gminy jest rozwiązanie problemu infrastruktury oświatowej, w tym rejonizacji i przepełnionej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Grójcu. Uważam, że wraz z nowo powstającymi osiedlami w Grójcu trzeba rozważyć decyzję o budowie szkoły w części wschodniej miasta. Konieczne jest też zapewnienie publicznego żłobka. Grójec potrzebuje rozsądnego planu zagospodarowania przestrzennego, wprowadzającego ład i porządek w przestrzeni. Kolejną kwestią jest poprawa infrastruktury drogowej w całej gminie, również w części wiejskiej Jednocześnie należy pamiętać o placach zabaw na grójeckich osiedlach i o stworzeniu miejsc rekreacji dla mieszkańców. 

Grójec ANNO DOMINI 2023. Jak wyobraża sobie Pan/Pani Grójec na końcu kadencji 2018-2023, jeśli Pan/Pani wygra wybory na burmistrza?

Wyobrażam go sobie jako miasto bezpieczne, ale też tętniące życiem i przyjazne dla mieszkańców w każdym wieku.  Miasto z wyremontowanym amfiteatrem, porządnymi drogami, żłobkami, miejscami w przedszkolach publicznych, miejscami rekreacji dla rodzin. Ale przede wszystkim miasto bez nepotyzmu, kolesiostwa i układów. Wyobrażam sobie również nowoczesny, sprawnie działający Urząd Gminy i Miasta, w którym mieszkańcy bez zbędnej zwłoki załatwią swoje sprawy, w którym urzędnicy będą pomocni. 

Płyta Placu Wolności w Grójcu została zmodernizowana. Problemem pozostaje rewitalizacja kamienic okalających rynek. Jak zamierza Pan/Pani go rozwiązać?

Kamienice przy Placu Wolności w Grójcu nie są zabytkami (poza budynkiem Ratusza), są jednak objęte nadzorem konserwatorskim. Miasto jako właściciel części tych nieruchomości odpowiada za ich stan techniczny jak i estetykę. Oczywiście zamierzam wygospodarować środki z budżetu na rewitalizację tych, które stanowią mienie gminy. Natomiast będę aktywnie wspierać tych właścicieli nieruchomości, których nie stać na remont ich własności, w pozyskiwaniu na te cele środków zewnętrznych.

Praktycznie w centrum miasta znajdują się zdegradowane tereny amfiteatru i stadionu przy Zespole Szkół. Są one w gestii powiatu, ale swoim wyglądem wpływają na wizerunek tej części miasta. Co zamierza Pan/Pani zrobić w tej sprawie?

Starostwo powiatowe złożyło już wnioski o dotacje na tę inwestycje. Z tego co wiem wystąpiło też o pozwolenia na budowę. Uważam, że gmina jak najbardziej mogłaby się włączyć w działania zmierzające do restauracji amfiteatru i stadionu.  Wielu mieszkańców - podobnie jak ja - pamięta to miejsce z czasów świetności i oczekują, że stanie się w końcu dla nich dostępne jako atrakcyjne, otwarte centrum sportowo - kulturalne.

Jakie pomysły ma Pan/Pani na zagospodarowanie terenów po fabryce żelatyny po p. Grabku?

Tereny po fabryce żelatyny są terenami prywatnymi, więc o zagospodarowaniu ich przez gminę nie może być mowy. Zapewniam jednak, że jako burmistrz nie pozwolę na zlokalizowanie w tym miejscu ani w innym w naszej gminie żadnej uciążliwej dla mieszkańców inwestycji typu biogazownia czy asfaltownia. Z informacji, które posiadam wynika, że grunt tam jest wciąż bardzo zanieczyszczony i jako burmistrz zrobię wszystko co w mojej mocy, aby doprowadzić do jego oczyszczenia. 

Chciałabym zaproponować pytanie dotyczące PKS i komunikacji w naszym mieście. Czy planują Państwo jakieś zmiany w związku z likwidowanymi kursami? Oraz jakie rozwiązanie widzą Państwo a podupadający PKS Grójec który świadczy usługi naprawdę niskiej jakości, nie ma ludzi do pracy itd.?

Gmina Grójec nie posiada udziałów w spółce PKS i nie ma wpływu na zarządzanie nią, ale oczywiście problem jej funkcjonowania dotyka mieszkańców naszej gminy i potrzebna jest w tej kwestii współpraca. Dlatego jako burmistrz będę rozmawiać z zarządem PKS na temat poprawy funkcjonowania komunikacji publicznej i utrzymania tras oraz rozkładów niezbędnych dla naszych mieszkańców.

Wiadomo, że grójeckie ronda (pomiędzy Dekadą i Tesco) na trasie nr 50 stanowią coraz większy problem komunikacyjny dla mieszkańców miasta. Co Pan/Pani zamierza zrobić, żeby rozładować korki w tym miejscu?

Jako osoba pracująca w Warszawie, sama doświadczam codziennego stania w uciążliwych korkach przy wjeździe do Grójca. Dziwi mnie, że pozwalając na rozbudowę Dekady nie wyegzekwowano od inwestora budowy wyjazdu z parkingu centrum handlowego w stronę Kobylina. Niewątpliwie sprawę rozwiązać mogłoby wybudowanie wiaduktu przechodzącego nad drogą krajową nr 50. Kwestią do rozważenia jest tylko, w którym miejscu taki wiadukt miałby powstać i, czy obecnie gdy coraz częściej mówi się o budowie tzw. dużej obwodnicy Warszawy, która odciążyłaby „pięćdziesiątkę”, GDDKiA będzie chciało tak kosztowną inwestycję realizować. 

Grójec to miasto z bogatą historią. Czy widzi Pan/Pani możliwość utworzenia miejsca, w którym można by przedstawić historię ziemi grójeckiej z różnymi pamiątkami i eksponatami?

Myślę, że odpowiednim do tego miejscem jest Grójecki Ośrodek Kultury. Nie sądzę, aby konieczne było tworzenie kolejnych miejsc i powielanie etatów na zadania, które są wpisane w statuty działających już jednostek jak np. wcześniej rzeczony GOK. Można też rozważyć stworzenie w grójeckich szkołach takich kącików – izb pamięci, gdzie oprócz eksponatów i pamiątek można będzie przedstawiać historię naszego miasta. Tworzenie takich miejsc przez społeczności szkolne zachęcałoby dzieci i młodzież do nauki i poszukiwania informacji o historii naszego miasta.

Jak Pan/Pani zamierza poszerzyć ofertę kulturalno-rozrywkową Grójca dla młodych ludzi oraz dla seniorów?

W moim programie seniorom zaproponowałam między innymi kinowe czwartki, gdzie seniorzy mieliby wpływ na repertuar i korzystaliby z 50% zniżki na bilety.  Dla nich też planuję utworzenie w dwóch miejscach w Grójcu klubów seniora, gdzie oprócz możliwości skorzystania z Internetu mogli będą pograć w szachy czy inne gry albo zwyczajnie spotkać się i podyskutować. Myślę też o możliwości oddania młodzieży do dyspozycji jednego w mieście miejsca gdzie mogliby na przykład korzystać z sal, spotykać się, robić próby zespołów itd. Do realizacji tych działań niezbędne będzie wsparcie ośrodka kultury, który musi prężniej i aktywniej funkcjonować.

Każdy z kandydatów wyraża chęci promowania regionu i miasta. Identyfikacja graficzna miasta to bałagan. Promocja posiada foldery i inne gadżety, ale jest to jedyna forma promocji. Serce boli, kiedy widzi się znaki wjazdowe do Grójca na drodze nr 50, które zniszczone i wyblakłe stoją zakryte przez drzewa. Co uważa Pan/Pani na temat stworzenia identyfikacji wizualnej miasta (od folderów, po spójne logo, tablice informacyjne i znaki)? Czy zgadzają się Państwo z tezą, że rozbudzi to w mieszkańcach poczucie przynależności i jedności? Jak zamierzają Państwo promować nasze miasto?

Cieszę się, że padło to pytanie. Estetyka jest dla mnie dość istotna. W Grójcu od lat decydują wyłącznie mężczyźni i najwyraźniej nie przywiązują wagi do tych kwestii. W mojej ocenie stworzenie identyfikacji wizualnej jest konieczne. Nie wiem czy rozbudzi to w mieszkańcach poczucie jedności, ale przynależności na pewno. Marką naszego regionu są oczywiście pyszne jabłka z grójeckich sadów. Z tym kojarzy się Grójec. Kiedy podróżuję po Polsce i mówię skąd jestem to wszyscy od razu mówią - jabłka. Myślę, że musimy tak dbać o promocję, aby to jabłko nigdy nie przestało być częścią kultury naszego regionu.   Wspólnie z sąsiednimi gminami powinniśmy wspierać producentów owoców i sadzonek. 

Grójec nie jest miastem turystycznym, dlatego uważam, że najlepszą formą promocji naszego miasta będzie dbałość o jego prężny rozwój i o mieszkańców. Nawet najlepsze foldery i logo nie przekonają nikogo tak jak zrobią to zadowoleni mieszkańcy.

Działam społecznie w NGO i często poszukuję funduszy ze środków Gminy i Miasta na tworzenie wydarzeń dla młodzieży i dorosłych. Problemem jest znalezienie informacji o konkursach granatowych, które w mieście są ogłaszane. Fundusze te przekazywane są dla ludzi, aby zaktywizować społeczność i wspierać ich działania społeczne, dlaczego więc informacja na temat konkursów i konsultacji nie jest odpowiednio promowana? Czy planują Pan/Pani utworzenie forum dla organizacji takich jak NGO?

Wszystkie nabory wniosków są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Natomiast inną sprawą jest kwestia szerszego informowania o naborach np. poprzez fb albo stronę urzędu miasta. Utworzenie takiego forum to bardzo dobry pomysł, ale myślę, że grójeckie ogłoszenia mogłyby być udostępniane na stronach internetowych dedykowanych NGO. Jestem jak najbardziej za szerokim informowaniem społeczeństwa o prowadzonych naborach.

Czy rozbudowa GOK przy parku jest konieczna? Czy samorząd nie posiada budynków w których mogliby otworzyć terenowe placówki GOK?

Samorząd posiada takie budynki, ale moim zdaniem tworzenie takich miejsc przy obecnym dość mocno zadłużonym budżecie nie jest priorytetem. To niestety powielanie etatów i kosztów, a biorąc pod uwagę w jak niewielkim stopniu jest obecnie wykorzystywany GOK to chyba nawet niepotrzebne. Ładnie to brzmi w programach wyborczych kandydatów na burmistrza ale …. Wydaje mi się, że dzisiaj bardziej potrzebne są żłobki i przedszkola, czy nowa szkoła w Grójcu.

Święto Kwitnącej Jabłoni na przestrzeni lat stało się bardzo popularne. Jak obecną formę święta postrzegają kandydaci? Co uważają Państwo o bezpieczeństwie podczas festynu, czy jest bezpiecznie, co w przypadku wypadku i ewakuacji setek uczestników tej imprezy?

No i tu kolejny raz powinnam wrócić do tematu amfiteatru. Amfiteatr bardziej integruje ludzi i daje poczucie wspólnoty. Dlatego tam powinny odbywać się główne wydarzenia związane ze Świętem Kwitnącej Jabłoni. Jeśli chodzi o obecną formę święta to uważam, że powinniśmy zapraszać jeden góra dwa zespoły natomiast oddać też scenę lokalnym muzykom i zespołom. Świetnym pomysłem wydaje się wybór króla i królowej szarlotki. Można pomyśleć o konkursie kulinarnym na danie, do których przygotowania wykorzystane będą owoce z grójeckich sadów. Co do zachowania bezpieczeństwa to ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych dokładnie określa obowiązki organizatora. Zawsze w przypadku dużych zgromadzeń istnieją ryzyka, ale zadaniem organizatora jest zapobieganie i ich minimalizowanie.

W 2015 urodziło się 175 dzieci, w 2016 - 182, w 2017 - 217 dzieci, w roku 2018 liczba urodzeń pewnie będzie na podobnym poziomie. Co mają zrobić matki tych dzieci po zakończonym urlopie macierzyńskim, których nie stać na prywatny żłobek i nie mają rodziny, która mogłaby zająć się dzieckiem, aby te kobiety mogły wrócić do pracy? Są one zmuszone do zrezygnowania z miejsce swojego zatrudnienia, co w związku z tym zwiększa bezrobocie w naszym regionie. Jakie widzi Pan/Pani rozwiązanie w tej sytuacji?

Sama jestem mamą dwóch wspaniałych synów i wiem jak trudne jest pogodzenie pracy zawodowej z opieką nad dziećmi. Ja miałam to szczęście, że bardzo pomagali mi rodzice inaczej też nie mogłabym wrócić do pracy, ponieważ zwyczajnie nie byłoby mnie stać na opiekunkę. Żłobki i przedszkola to w dzisiejszych czasach standard, nie rozumiem, dlaczego w Grójcu nikt z władz przez wiele lat nie dostrzegał tego problemu.  Wieczne tłumaczenie, że na nic nie ma pieniędzy jest kiepską wymówką, bo wystarczyłoby trochę chęci ze strony włodarzy miasta.
 
Jaki jest Pana/Pani pomysł na rozwiązanie problemu dostępu dzieci do szkół? PSP nr 1 jest przeludniona, a dzieci z wielu wsi na wschodniej części gminy są przydzielone do PSP nr 2. Jest to ogromne utrudnienie dla rodziców i dzieci.

Jak już wspomniałam bardziej niż tworzenie terenowych placówek GOKu konieczne jest wybudowanie nowej szkoły we wschodniej części miasta wraz z odpowiednią infrastrukturą. Nie jestem zwolenniczką dalszej rozbudowy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 ( nie mam tu na myśli sali sportowej) chociażby z powodu porannego tłoku przed placówką.  Przyjęta strategia rozwoju miasta zakłada (słusznie zresztą), że część ruchu musimy wyprowadzić na obrzeża miasta, dlatego rozbudowa „Jedynki” byłaby błędem.

Czy nowe przedsiębiorstwa np.: restauracje, bary itp. mają znaczenie dla rozwoju miasta? Co uważają Państwo na temat otwarcia funduszu z budżetu gminy, który będzie wspierać nowe przedsiębiorstwa i będzie wspierać młodych przedsiębiorców z przemyślanym pomysłem?

Każde nowe inwestycje mają znaczenie dla rozwoju miasta i jak najbardziej trzeba je wspierać. Restauracje i wszelkiego rodzaju knajpki też, szczególnie, że nasze społeczeństwo jest coraz bardziej zamożne i chętnie korzysta z oferty takich miejsc. Nowopowstałe firmy korzystać mogą np. z małego ZUS. Uważam, że dobrze by było, gdyby Grójec włączył się lub zaczął tworzyć lokalną grupę działania, która pomagałaby małym przedsiębiorstwom, stowarzyszeniom czy organizacjom starać się o dotacje itd.

Często słyszy się o domniemanym konflikcie pomiędzy Urzędem Miasta a Starostwem Powiatowym. Gdzie leży kość niezgody? Jak Pan/Pani ma zamiar zażegnać ten spór?

Najczęściej konflikty są wynikiem niezrozumienia i braku dialogu. Jestem zdecydowanym zwolennikiem rozmów i dyskusji, nawet tych burzliwych, ale pod warunkiem, że przynoszą jakieś dobre, konstruktywne rozwiązania. Należę do osób, które szukają kompromisów, a nie powodu do kłótni czy konfliktów. Moją receptą na takie sytuacje jest wysłuchanie argumentów i wspólne wyjście z patowej sytuacji.  Ani starostwo, ani gmina nie są prywatnymi folwarkami pełniących w nich, tymczasowe w końcu, funkcje osób, więc tym bardziej uważam, że gospodarze tych miejsc są winni swoim wyborcom szacunek i kulturę.

Komunikacja urząd-społeczeństwo to duży problem w mieście i gminie. Jakie pomysły ma Pan/Pani na usprawnienie tej komunikacji w celu jak najszybszego reagowania na potrzebny mieszkańców?

Sprawna komunikacja pomiędzy urzędem a społeczeństwem wymaga od burmistrza chęci współpracy. Nie może być tak, że podejmowane np. na wsiach grójeckich inwestycje budzą w mieszkańcach zaskoczenie i niezrozumienie. Gmina Grójec to oprócz miasta 40 wsi, z których każda ma sołtysa. Kontakt telefoniczny czy internetowy jest dzisiaj czymś możliwym bez zbędnego kosztu i wysiłku. Dlatego tym bardziej dziwią sytuacje gdzie we wsi budowana jest droga w szczerym polu zamiast tam gdzie mieszkańcy jej od lat oczekują. Konsultacje z sołtysami lub mieszkańcami przy planowanych we wsiach inwestycjach są koniecznością.

Ważnym i koniecznym do wdrożenia usprawnieniem jest wprowadzenie przyjaznych dla interesanta godzin pracy urzędu, tak aby mieszkańcy nie musieli zwalniać się z pracy żeby załatwić w nim sprawę.

Uważam, że to co może usprawnić komunikację to również przywrócenie budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy mieliby możliwość wskazania czego oczekują, jaka inwestycja jest dla nich priorytetowa. 
 
W niektórych obszarach Grójca (np. działki Lewiczyńskiej) od wczesnej jesieni po późną wiosnę powietrze jest tak bardzo zanieczyszczone, że niemożliwym staje się otwieranie okien lub zabawa dzieci na zewnątrz. Proceder ten trwa od lat,  pomimo ustaw mających na celu ochronę powietrza w naszym kraju oraz większej świadomości konsekwencji oddychania takim powietrzem.  Czy dostrzega Pan/Pani ten problem, i co zamierzacie Państwo w tej kwestii zrobić?

Smog to problem całej Polski. Rzeczywiście w sezonie grzewczym silniej odczuwamy skutki smogu również i w Grójcu. Rządowe programy „Czyste powietrze” czy „Ciepły dom”, które są skierowane do właścicieli domów jednorodzinnych to bardzo ważny element polityki państwa w walce ze smogiem. Uważam, że ważnym zadaniem samorządu jest organizacja szkoleń i spotkań informacyjnych, a także pomoc mieszkańcom przy składaniu wniosków na dotacje, które mogą nawet w 90% pokryć koszty termomodernizacji domów. Jako burmistrz zamierzam szukać oszczędności, ale też sposobu na ograniczenie emisji dwutlenku węgla dzięki zastosowaniu ogniw fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej jak np. grójecki basen. Ważne są też akcje promocyjne takich programów jak dofinansowanie wymiany pieców węglowych na gazowe lub zasilane innym rodzajem paliwa nieemitujących szkodliwych zanieczyszczeń.

TAGI:

Komentarze (119):

Robert; 10 października 2018, 10:03

Bardzo klarowny program bez wazeliny, widać dużą znajomość problemów gminy i miasta. Biorąc pod uwagę sukcesy Pań Burmistrzów w Tarczynie czy Lesznowoli i zadowolenie tamtejszych mieszkańców i przedsiębiorców którzy z powodu utrudnień urzędniczych uciekają z terenu Grójeckiego np. do Tarczyna pokazuje że Kobieta Burmistrz to gwarancja korzystnych zmian dla Grójca i gminy dlatego głosuje na tą kandydaturę Pani Anny Sotek.

wyborca; 10 października 2018, 10:11

Super wypowiedzi i kompetencja p. Sotek na miarę dwudziestego pierwszego wieku. Głosuję na panią.

Marek; 10 października 2018, 10:22

Pani Aniu dobry program na miarę XXI wieku uwzględniający potrzeby miasta i sołectw. Będę na Panią głosował.

Sensowny; 10 października 2018, 10:36

Najbardziej sensowna wypowiedź a nie opowiadanie bajen o budowie nowego parku czy amfiteatru między jadarem a pawtransem albo budowa drogi objazdowej przy rynku 😂

Paweł; 10 października 2018, 10:44

Ja też zagłosują na Panią

Mieszkaniec; 10 października 2018, 10:44

Konkurencja pozamiatana. Najlepsza kandydatka.

Żenujące; 10 października 2018, 10:56

Żenujace komentarze popleczników. Śmieszne jest takie zachęcanie pseudoobiektywnymi komentarzami kompanów reprezentujących linię jedynej słusznej partii.

Nikos charyzma; 10 października 2018, 11:06

Rozum podpowiada tylko nie pi"e"s ale z drugiej zaś strony to tu nie ma na kogo zaglosowac
A.B. - wieczny kandydat
J.S. - wieczny burmistrz
J.G. - operator kamery na weselu

Moze cos sie zmieni ale to jeszcze nie teraz

Załamana; 10 października 2018, 11:09

Wyobraża sobie Pani Grójec przede wszystkim bez nepotyzmu, kolesiostwa i układów. I tu się zgadzam w 100 % Trzeba nie dopuścić do przejęcia gminy przez PiS i pozbawić rządów PiS w powiecie. Tam już PiS pokazał na przykładzie szpitala, którym zarządza, jak można dzięki układom i kolesiostwie poprzyjmować osoby do pracy bez wiedzy i doświadczenia, podublować stanowiska zwiększając tym samym prawie dwukrotnie administrację. Na skutki nie trzeba było długo czekać. Odeszło dużo dobrych specjalistów, lekarzy i personelu, a nowych nie ma, jest brudno, zabiegi są odwoływanie. Kto ma nas leczyć? My pacjęci nie chcemy takich rządów i układów i "powtórki z rozrywki" w gminie.

Dożenujacy; 10 października 2018, 11:11

Szkoda ze nie pisałeś tego jak Pan G pisała komentarze pod postami dotyczącymi jego 😉 demokracja polega na tym że każdy z nas może wybrać kogo chce a tobie zdaleka od tego :))

Do żenujace; 10 października 2018, 11:20

Co do pseudo obiektywizmu inni kandydaci obiecują amfiteatry budowę drugiego goku czy też nie mając na to pieniędzy...

Opinia; 10 października 2018, 11:29

Niestety widać błądzenie po omacku przez kandydatkę urwaną z choinki.

Mieszkaniec; 10 października 2018, 11:31

Najbardziej podoba mi się w tych odpowiedzich racjonalne i rzeczowe myślenie. Widać, że jest to kobieta wykształcona i z doświadczeniem zawodowym, czego pozostałym kandydatom brakuje.

Sad; 10 października 2018, 12:08

Optymizm PiS jest wzruszający. W poprzednich wyborach, kiedy nie byliście jeszcze skompromitowani zarządzaniem w powiecie, kiedy Grójec nie poznał się jeszcze na waszej bolszewickiej polityce kadrowej, kiedy nie znał jeszcze jak bardzo jesteście dobrze wykształceni - nie dostaliuście się nawet do rady. Dziś uważacie, że będzie sukces. Jesteście równie śmieszni, co bezmyślni. Rżniecie głupów, kiedy pyta się was o burdel w szpitalu, o dziadostwo, które temu szpitalowi zafundowalioście, nie mówiąc już o palaczu - dyrektorze i kadrowym zaciągu radomskim w naszym mieście. Nic wam nie świta w pustostanach, które macie na szyjach. Cieszycie się przed polowaniem, zobaczymu jaka będzie ta radość "po".

Rozsądnie ; 10 października 2018, 12:13

Bardzo rozsądny program. Uważam, że ta pani jako jedyna z kandydatów nadaje się do sprawnego zarządzania miastem i przecież bardzo dużym budżetem. Priorytetem w Grojcu jest nowa szkoła i żłobki anie jakieś centrum edukacyjne, do którego przecież nikt nigdy nie pójdzie

Rob-WGR; 10 października 2018, 12:16

Cenię realizm jaki kandydatka przedstawia natomiast w sprawach podstwowych wpływających na komfort np PKSowy horror czy drogi nie ma niczego do powiedzenia..."będę rozmawiać z zarzadem" w sprawie szkoły nr1 też jakąś dziwną logiką się posłużyła mówiąc, że Hala sportowa tak ale rozbudowa szkoły nie....Hala na 500 miejsc z 20 parkingami.wg mnie kandydat wystawiony z polecenia zarządu PIS, ciekawe czy zrezygnuje z apanzy jakie otrzymuje pracując w Wawie na rzecz bycia burmistrzem...zobaczymy..

SAM; 10 października 2018, 12:22

Głodne stolków pisiorki podnoszą głowy. No to odpowiedzcie, jakie zmiany przeprowadzicie w Urzędzie Gminy, ile osób pogonicie, ile przekupicie za donoszenie? Ilu radomskich patafianów sprowadzicie do Grójca? Ilu nieuków awansujecie na kierownicze stanowiska? Mówcie, niech ludzie wiedzą co ich czeka.

ask; 10 października 2018, 12:51

Pis = Suski
Suski = NIE

Mieszkaniec; 10 października 2018, 13:37

Ile osób Sotek pogoni z gminy? Mam nadzieję, że tyle, ile potrzeba, żeby Urząd dobrze pracował. Ile osób będzie donosić? To zależy co to jest donoszenie. Na przykład zgłoszenie szefowi przestępstwa popełnionego przez współpracownika jest twoim zdaniem negatywne? Ilu będzie radomiaków? Zależy ilu wygra uczciwe i jasne dla wszystkich konkursy, w których kazdy będzie miał równe szanse. Nie można do konkursu wprowadzić kryterium miejsca zamieszkania.

Misiewicz do Mieszkaniec; 10 października 2018, 14:06

A ilu moich krewnych, z moim nazwiskiem lub ewentualnie Pisiewicz?. Na szczęscie zero. Nikt rozsądnywam nie da wam władzy w Grójcu. Wasze poparcie jest jeszce mniejsze, niż cztery lata temu. Na szczęście.

Robercik; 10 października 2018, 15:04

99% to kopiuj wklej do każdego samorządu gminnego. Grójec potrzebuje takich odpowiedzi co w tym amfiteatrze będzie się działo? czy będą trybuny za boiskiem? czy seniorzy siedzący na ławkach będą przez lornetki patrzeć kto występuje na scenie? Amfiteatr to wymysł dawnej epoki. Jeśli już scena lub amfiteatr to w nowym lub starym parku. Za komuny amfiteatr był wykorzystywany dwa razy w roku.
Kobieta z klasą to fakt, ale w nieodpowiednim towarzystwie. Może gdyby pomieszkała (a nie przenocowała) w Grójcu jakieś 5 lat i częściej rozmawiała z ludźmi, wtedy miałaby coś konkretnego do zaproponowania.

SAM do Mieszkaniec; 10 października 2018, 15:09

Było jeszcze jedno pytanie o nieuków. To dopytam jeszcze, czy nadal, tak jak w SSP, te nieuki będą wygrywały konkursy równych szans?

Obserwująca; 10 października 2018, 15:17

Jestem emerytką i uważam, że emerytom, -bardziej niż wyjście do kina nawet za 50% ceny - potrzebna jest p o m o c p r a k t y c z n a typu: porady prawne, pomoc w załatwianiu wielu spraw w tym urzędowych, zdrowotnych (pisanie czy odpowiadanie na pisma). Ale przede wszystkim dla emeryta ważne jest wyjście z domu, aktywność ruchowa, choćby tak potrzebna gimnastyka dla seniorów itd., a nie siedzenie przed ekranem, czy słuchanie kolejnej prelekcji !

do ask, sam; 10 października 2018, 15:24

Widać jakie merytoryczne sprawy was interesują. Nadmieniam, iż te komentarze z waszej strony to tylko jak widać "nie bo nie" bądź wyzwiska insynuacje. Do załamanej chcę tylko napisać, żeby przeczytała swój komentarz i sama go oceniła. Ja głosuję na nową osobę, bo jest właśnie merytoryczna, rzeczowa i ładna.

DAD do Rozsądnie; 10 października 2018, 16:27

No bardzo rozsądny jesteś, skoro twierdzisz, z satysfakcją i przekonaniem, iż do centrum edukacyjnego nikt nie pójdzie, Czyżby zależalo ci na ciemnocie i braku warunków do podnoszenia poziomu tej edukacji wśród mieszkańców Grójca? Rozsądek mówi, jak najdalej od takich Rozsądnych. Wydaje się, że wśród was, wygłodniałych grójeckich pisiewiczów, nie ma ani jednego rozsądnego.

GOK; 10 października 2018, 16:33

Odpowiadając na Pani stwierdzenie, iż Grójecki Ośrodek Kultury jest wykorzystywany w niewielkim stopniu przedstawiam Pani jako kandydatce na Burmistrza Gminy i Miasta Grójec harmonogram zajęć na najbliższy miesiąc. Myślę, iż znajdzie Pani chwilę czasu i skorzysta z bogatej oferty programowej naszego Ośrodka.

Pozdrawiam
Dyrektor Grójeckiego Ośrodka Kultury

1.10.2018 poniedziałek
10.30-14.00 Sala widowiskowa GUO
12.00-17.00 Pracownia Orange Zajęcia z dziećmi
16.00-19.00 Sala plastyczna Zajęcia plastyczne
16.30-21.00 Sala baletowa Zajęcia taneczne
18.00-20.00 Galeria Chór
19.00-21.00 Sala widowiskowa Koncert „Tango argentyńskie”
19.00-21.00 Sala plastyczna Grupa AA

2.10.2018 wtorek
9.00-11.00 Sala widowiskowa Pokaz filmu dla grupy szkolnej
11.00-12.00 Sala baletowa Tańce +60
12.00-14.00 Sala widowiskowa Pokaz filmu dla grupy szkolnej
16.00-18.00 Galeria Brydż
17.00-21.30 Sala baletowa Tańce

3.10.2018 środa
10.00-15.00 Kotłownia Związek Emerytów i Rencistów
11.00-12.00 Sala baletowa Tańce +60
14.00-20.00 Galeria Warsztaty emisji głosu
16.00-20.00 Kotłownia Klub Brydża Sportowego
16.00-19.00 Sala plastyczna Zajęcia muzyczne
16.30-21.00 Sala baletowa Zajęcia taneczne
18.00- … Sala widowiskow Próba teatru

4.10.2018 czwartek
11.00-12.00 Sala baletowa Tańce +60
12.00-17.00 Pracownia Orange Zajęcia z dziećmi
14.00-22.00 Sala widowiskowa + kotłownia Koncert „Najjaśniejsza w koronie”
16.00-19.00 Sala plastyczna Zajęcia plastyczne
16.30-19.30 Galeria Zajęcia teatralno- edukacyjne
17.00-20.00 Sala baletowa Zajęcia taneczne
20.00-21.15 Sala baletowa Yoga

5.10.2018 piątek
10.00-12.00 Sala widowiskowa Pokaz filmu dla grupy szkolnej
15.00-20.00 Pracownia Orange Zajęcia z dziećmi
16.30-20.30 Sala baletowa Zajęcia taneczne
16.00-22.00 Sala widowiskowa Kino
17.00-19.00 Sala plastyczna Klub Szachowy

6.10.2018 sobota
9.00-14.00 Sala plastyczna Zajęcia muzyczne
10.00-12.00 Sala baletowa Zajęcia taneczne
14.00-19.00 Pracownia Orange Zajęcia z dziećmi
16.00-22.00 Sala widowiskowa Kino

7.10.2018 niedziela
10.00-11.00 Sala baletowa Smykofonia
10.00-15.00 Pracownia Orange Zajęcia z dziećmi
11.00-22.00 Sala widowiskowa Kino
15.00-20.00 Kotłownia Klub Brydża Sportowego

8.10.2018 poniedziałek
10.30-14.00 Sala widowiskowa GUO
12.00-17.00 Pracownia Orange Zajęcia z dziećmi
13.00-15.30 Galeria Warsztaty plastyczne dla GUO
16.00-19.00 Sala plastyczna Zajęcia plastyczne
16.30-21.00 Sala baletowa Zajęcia taneczne
18.00-20.00 Galeria Chór
19.00-21.00 Kotłownia Grupa AA

9.10.2018 wtorek
6.30-12.00 Sala widowiskowa + kotłownia Przedstawienia dla dzieci
11.00-12.00 Sala baletowa Tańce +60
16.00-18.00 Galeria Brydż
17.00-21.30 Sala baletowa Tańce

10.10.2018 środa
8.40-11.30 Galeria Zwiedzanie wystawy
11.30-12.30 Galeria Zwiedzanie wystawy
10.00-15.00 Kotłownia Związek Emerytów i Rencistów
11.00-12.00 Sala baletowa Tańce +60
14.00-17.00 Galeria Warsztaty emisji głosu
17.00-20.00 Galeria Zebranie SPZG
16.00-21.00 Kotłownia Klub Brydża Sportowego
16.00-19.00 Sala plastyczna Zajęcia muzyczne
16.30-21.00 Sala baletowa Zajęcia taneczne
18.00- … Sala widowiskowa Próba teatru

11.10.2018 czwartek
6.30-12.00 Sala widowiskowa + kotłownia Przedstawienia dla dzieci
11.00-12.00 Sala baletowa Tańce +60
12.00-17.00 Pracownia Orange Zajęcia z dziećmi
16.00-19.00 Sala plastyczna Zajęcia plastyczne
16.30-19.30 Kotłownia Zajęcia teatralno- edukacyjne
17.00-20.00 Sala baletowa Zajęcia taneczne
18.00-20.00 Galeria Warszawska Jesień Poezji
20.00-21.15 Sala baletowa Yoga

12.10.2018 piątek
16.30-20.30 Sala baletowa Zajęcia taneczne
15.00-20.00 Pracownia Orange Zajęcia z dziećmi
16.00-22.00 Sala widowiskowa Kino
17.00-19.00 Sala plastyczna Klub Szachowy

13.10.2018 sobota
9.00-14.00 Sala plastyczna Zajęcia muzyczne
9.00-13.00 Galeria Turniej Szachowy
10.00-12.00 Sala baletowa Zajęcia taneczne
14.00-19.00 Pracownia Orange Zajęcia z dziećmi
16.00-22.00 Sala widowiskowa Kino

14.10.2018 niedziela
10.00-15.00 Pracownia Orange Zajęcia z dziećmi
11.00-22.00 Sala widowiskowa Kino

15.10.2018 poniedziałek
10.30-14.00 Sala widowiskowa GUO
12.00-17.00 Pracownia Orange Zajęcia z dziećmi
16.00-19.00 Sala plastyczna Zajęcia plastyczne
16.30-21.00 Sala baletowa Zajęcia taneczne
18.00-20.00 Galeria Chór
19.00-21.00 Kotłownia Grupa AA

16.10.2018 wtorek
14.00-22.00 Sala widowiskowa + kotłownia Andropauza
11.00-12.00 Sala baletowa Tańce +60
16.00-18.00 Galeria Brydż
17.00-21.30 Sala baletowa Tańce

17.10.2018 środa
10.00-12.00 Galeria Zwiedzanie wystawy
10.00-15.00 Kotłownia Związek Emerytów i Rencistów
11.00-12.00 Sala baletowa Tańce +60
14.00-17.00 Galeria Warsztaty emisji głosu
16.00-21.00 Kotłownia Klub Brydża Sportowego
16.00-19.00 Sala plastyczna Zajęcia muzyczne
16.30-21.00 Sala baletowa Zajęcia taneczne

18.10.2018 czwartek
11.00-12.00 Sala baletowa Tańce +60
12.00-17.00 Pracownia Orange Zajęcia z dziećmi
13.00-15.00 Sala widowiskowa Pokaz filmu dla grupy szkolnej
16.00-19.00 Sala plastyczna Zajęcia plastyczne
16.30-19.30 Kotłownia Zajęcia teatralno- edukacyjne
17.00-20.00 Sala baletowa Zajęcia taneczne
20.00-21.15 Sala baletowa Yoga

19.10.2018 piątek
11.00-13.00 Sala widowiskowa Pokaz filmu dla grupy szkolnej
15.00-20.00 Pracownia Orange Zajęcia z dziećmi
16.00-22.00 Sala widowiskowa Kino
16.30-20.30 Sala baletowa Zajęcia taneczne
17.00-19.00 Sala plastyczna Klub Szachowy
18.00-20.00 Galeria Otwarcie wystawy

20.10.2018 sobota
9.00-14.00 Sala plastyczna Zajęcia muzyczne
9.00-13.00 Galeria Turniej Szachowy
10.00-12.00 Sala baletowa Zajęcia taneczne
14.00-19.00 Pracownia Orange Zajęcia z dziećmi
16.00-22.00 Sala widowiskowa Kino

21.10.2018 niedziela
11.00-22.00 Sala widowiskowa Kino
10.00-15.00 Pracownia Orange Zajęcia z dziećmi
11.00-22.00 Sala widowiskowa Kino
15.00-20.00 Kotłownia Klub Brydża Sportowego

22.10.2018 poniedziałek
10.30-14.00 Sala widowiskowa GUO
12.00-17.00 Pracownia Orange Zajęcia z dziećmi
13.00-15.00 Galeria Warsztaty plastyczne dla GUO
16.00-19.00 Sala plastyczna Zajęcia plastyczne
16.30-21.00 Sala baletowa Zajęcia taneczne
18.00-20.00 Galeria Chór
19.00-21.00 Kotłownia Grupa AA

23.10.2018 wtorek
11.00-12.00 Sala baletowa Tańce +60
16.00-18.00 Galeria Brydż
17.00-21.30 Sala baletowa Tańce

24.10.2018 środa
6.00-14.00 Sala widowiskowa Narodowy Teatr Edukacji- przedstawienia dla dzieci
10.00-15.00 Kotłownia Związek Emerytów i Rencistów
11.00-12.00 Sala baletowa Tańce +60
14.00-17.00 Galeria Warsztaty emisji głosu
16.00-21.00 Kotłownia Klub Brydża Sportowego
16.00-19.00 Sala plastyczna Zajęcia muzyczne
16.30-21.00 Sala baletowa Zajęcia taneczne

25.10.2018 czwartek
11.00-12.00 Sala baletowa Tańce +60
12.00-17.00 Pracownia Orange Zajęcia z dziećmi
16.00-19.00 Sala plastyczna Zajęcia plastyczne
16.30-19.30 Kotłownia Zajęcia teatralno- edukacyjne
17.00-20.00 Sala baletowa Zajęcia taneczne
18.00-20.00 Sala widowiskowa + kotłownia Koncert „Ciao Ciao Bambino”
20.00-21.15 Sala baletowa Yoga

26.10.2018 piątek
11.00-13.00 Sala widowiskowa Pokaz filmu dla grupy szkolnej
15.00-20.00 Pracownia Orange Zajęcia z dziećmi
16.00-22.00 Sala widowiskowa Kino
16.30-20.30 Sala baletowa Zajęcia taneczne
17.00-19.00 Sala plastyczna Klub Szachowy
18.00-20.00 Galeria Otwarcie wystawy

27.10.2018 sobota
9.00-14.00 Sala plastyczna Zajęcia muzyczne
10.00-12.00 Sala baletowa Zajęcia taneczne
14.00-19.00 Pracownia Orange Zajęcia z dziećmi
16.00-22.00 Sala widowiskowa Kino
23.00-6.00 Sala widowiskowa Maraton horrorów

28.10.2018 niedziela
10.00-15.00 Pracownia Orange zajęcia z dziećmi
11.00-22.00 Sala widowiskowa Kino

29.10.2018 poniedziałek
10.30-14.00 Sala widowiskowa GUO
12.00-17.00 Pracownia Orange Zajęcia z dziećmi
16.00-19.00 Sala plastyczna Zajęcia plastyczne
16.30-21.00 Sala baletowa Zajęcia taneczne
18.00-20.00 Galeria Chór
19.00-21.00 Kotłownia Grupa AA

30.10.2018 wtorek
11.00-12.00 Sala baletowa Tańce +60
16.00-18.00 Galeria Brydż
17.00-21.30 Sala baletowa Tańce

31.10.2018 środa
10.00-15.00 Kotłownia Związek Emerytów i Rencistów
11.00-12.00 Sala baletowa Tańce +60
14.00-17.00 Galeria Warsztaty emisji głosu
16.00-21.00 Kotłownia Klub Brydża Sportowego
16.00-19.00 Sala plastyczna Zajęcia muzyczne
16.30-21.00 Sala baletowa Zajęcia taneczne

gość; 10 października 2018, 16:50

A mnie osobiscie pis tyle krwi napsuł przez te 3 lata że nigdy już na tych oszustów nie zaglosuję

budzik; 10 października 2018, 16:58

No wreszcie rozsądna głowa. Ma pani mój głos.

młoda; 10 października 2018, 17:47

SUPER
Niech się Pani wykaże i pogoni tych wszystkich nieudaczników na funkcjach dyrektorskich spółek gminnych.
Dość tej śmietanki i nieudacznictwa.
Dość remontów żeby tylko obrywka z faktury się zgadzała.
Nareszcie jest na kogo głosować.

SAM; 10 października 2018, 19:30

Najbardziej merytorczne wpisy to: będę głosował na Annę, uważa , że pani Anna jest najlepszym kandydatem, niech się pani wykaże.... i mnóstwo innych..... Widać, żę wasza inteligencja jest wprost proporcjonalna do tej merytoryki. Nadal nie ma odpowiedzi na awansowanie nieuków w tzw. konkursach w SSP i wszędzie tam, gdzie macie taką możliwość. Nadal palacz jest dyrektorem w szpitalu, nadal nepotyzm i kolesiostwo, to wasze sztandarowe reguły gry. Nadal na Dolnym Śląsku ludzie układu kręcą milionowe biznesy kosztem SSP i samorządów, a prokuratura w Jeleniej Górze udaje, że pracuje. I teraz jeszcze macie chrapkę na Grójec. Niedoczekanie, tu was za dobrze znamy. Przekonacie się 21 października.

Iheu; 10 października 2018, 20:02

Przepraszam te zachwyty to tak dla zabawy przecież brak elementarnej wiedzy i przygotowania odpowiedzi ulotkowe. Jedyne co słusznie stwierdziła Pani kandydatka to ze część zaniedbań to powiat doprowadził, budowa szkół super już to widzę tak jak reforma szkolnictwa zalewskiej i pisu. Gok też widac będzie reformowac może idac tropem szkół branżowych jakieś hafty, szydelkowanie tego brakuje. Rozwój gwarantowanych jak w średniowieczu.

Iheu; 10 października 2018, 20:06

Przepraszam te zachwyty to tak dla zabawy przecież brak elementarnej wiedzy i przygotowania odpowiedzi ulotkowe. Jedyne co słusznie stwierdziła Pani kandydatka to ze część zaniedbań to powiat doprowadził, budowa szkół super już to widzę tak jak reforma szkolnictwa zalewskiej i pisu. Gok też widac będzie reformowac może idac tropem szkół branżowych jakieś hafty, szydelkowanie tego brakuje. Rozwój gwarantowanych jak w średniowieczu.

ELEKTRA; 10 października 2018, 20:09

Najwyższa pora zagłosować na kogoś spoza układów. Mam nadzieję, że ta kobieta, jeśli wygra, (będę na nią głosować) rozpędzi wreszcie to Towarzystwo Wzajemnej Adoracji i Unikania Robót. Słusznie ktoś wcześniej zauważył, że kobiety bardzo dobrze sobie radzą na stanowisku burmistrza a nawet premiera (Pani Szydło)

Mieszkaniec; 10 października 2018, 20:55

Oczywiście, że się przekonamy, że rozsądnych ludzi jest większość i Sotek wygra wybory. Każda inna kandydatura jest kilka poziomów niżej pod względem, wspomnianych wcześniej przeze mnie, wykształcenia, doświadczenia zawodowego i predyspozycji.

Beatka; 10 października 2018, 21:10

Dla mnie to caly czas Beatka w skórze Ani ...i z odpowiedzi wynika jak daleko jest od problemów Gminy

Sad; 10 października 2018, 21:15

Szanowne pisiorki, obłuda i fałsz biją od was na wiele kilometrów. Obłudna i fałszywa jest wasza troska o dobro mieszkańców Grójca, w świetle dokonań w powiecie. Tam pokazaliście swoje standardy i nie odbiegają one od standardów w spółkach skarbu państwa oraz innych samorządach, gdzie macie większość. Zachowujecie się jak brzydka, niesympatyczna panienka, która za wszelką cenę chce uwieść fajnego chłopaka. Ten chłopak nawet na nią nie chce spojrzeć, ale ona tak sobie wymyśliła i tak ma być. Musicie więc pisiorki, lepiej i subtelniej się starać, bo im bardziej jesteście natrętni, tym bardziej was nie chcemy

DAD do Mieszkaniec; 10 października 2018, 21:27

Wykształcenie pani Sotek - przeciętne lub słabe, doświadczenie zawodowe krótkie i bardzo słabe, predyspozycje nie sprawdzone. Ciekaw jestem czy wykształcenie, doświadczenie i predyspozycje Mieszkańca są podobne do pani Sotek, gorsze czy lepsze. Po jego wpisach, sądzę, że Mieszkaniec ukończył lub dopiero kończy jakiś zaoczny dokształt, być może z dziedziny zamiatania, bo coś o tym wcześniej pisał i bardzo czeka na dobrą posadkę, gdyż jest dobrym BMW.

do sama; 10 października 2018, 21:48

Chyba pan jegomość się naćpał, albo jest tak pijany, albo co gorsze z KOD-u. Jeżeli p. pisze o nepotyzmie to może zajrzeć do gminy. Co tam się dzieje to płakać się chce. Nikt z poza układu nie ma szans pracować w tej instytucji. Ot całe rodziny od pokoleń zatrudniane są bo swoi. Te osoby często bez wykształcenia ale się doszkalają.

Do eksperta od poziomów; 10 października 2018, 22:06

Panie Mieszkaniec, w związku z tym, że jak pan twierdzi, pani Sotek jest o kilka poziomów wyżej od pozostałych, sądzę że pan też jest o tych kilka poziomów wyżej. Dlatego też, pokornie zadaję panu pytanie: czy te kilka poziomów wyżej, oznacza, że ci co są kilka poziomów niżej, mają szanse być kilka poziomów wyżej i jeśli potwierdzi pan, że te szanse mają, co muszą zrobić, żeby być o kilka poziomów wyżej. Jeden poziom, dwa poziomy, Czy potrafiłby pan przeskoczyć od razu o trzy poziomy? I ile jest wszystkich poziomów?

SAM; 10 października 2018, 22:19

Nie piję, nie ćpam i nie jestem z KOD-u. Jestem z Grójca.

Witek do GOK; 10 października 2018, 22:21

Jeśli sala baletowa jest wykorzystywana średnio przez 4 godziny dziennie, widowiskowa i plastyczna jeszcze mniej to chyba kandydatka trochę racji ma. Po co kolejne placówki otwierać?

Karolina do DAD; 10 października 2018, 22:30

Od kiedy wykształcenie wyższe plus MBA to "wykształcenie przeciętne lub słabe"???

Senior; 10 października 2018, 22:42

Trzeba zadbać też o starsze osoby bo jak wiadomo społeczeństwo się starzeje, to co oferowane jest obecnie seniorom to porażka, powinny być spore ulgi na bilety do kina, na basen, na wybraną siłownię z którą gmina powinna współpracować. To co się teraz oferuje to porażka, pogadanki, malowanki, wycieczki do Radomia i Warszawy - śmiech. W dzisiejszych czasach seniorzy oczekują więcej.

Mieszkaniec; 10 października 2018, 23:07

Może pan dad wskaże, który z kandydatów ma lepsze wykształcenie i doświadczenie niż Sotek? Bo o tym była właśnie mowa - o porównaniu.

Mm do GOK; 10 października 2018, 23:11

Dlaczego GOK nie pochwalił się piękną gazetą.Jak czytam,to tak mnie świdruje i świdruję, źe ratuje mnie Bania u Cygana.

Borys; 10 października 2018, 23:16

Najlepiej znają ją w okolicy gdzie mieszka. Tam podobno w ostatnich wyborach na radną zdobyła około 10 głosów i śmiali się ludzie, że tylko rodzina na nią głosowała. Wniosek nasuwa się sam.

Nie dla PiS; 11 października 2018, 06:04

Pani Anno, sorry ale pani partii dziękujemy.
https://wiadomosci.wp.pl/uklad-radomski-bulwersujace-kulisy-akcji-cba-i-o-tym-jak-wyciszono-sprawe-korupcyjna-politykow-pis-6289830167918209a

han; 11 października 2018, 07:15

Nareszcie ktos z pomysłami i realnymi szansami na rozbicie tej sitwy kolesi!!!
Ma Pani mój głos

Ada; 11 października 2018, 07:32

No cóż kiedyś bylo "a pan to skąd się wziął aaa z grojca " potem pojawila sie "Caryca" jak widzę to pasuje ten klimat. Pani kandydatka będzie sie klaniac carycy i jemu podobnym wykonujac polecenia - radom juz czeka na ciepłe posadki bo juz tam ludzie przetarli oczy, że kierunek pis to nie ta droga. Wasz wybór

DAD do Karolina; 11 października 2018, 08:11

W Grójcu jest wiele osób z lepszym wykształceniem i nie z PiS. To MBA, trochę dziwne, kiedy i gdzie. Dobre MBA plus doświadczenie = bezsens kandydowania na burmistrza, słabe MBA, słaba kariera.

Mieszkanie; 11 października 2018, 08:38

Jeśli osoba z PiS mówi o nepotyzmie i jego końcu to wiem, że kłamie.

Analityk do Karolina; 11 października 2018, 08:39

Studia podyplomowe MBA w ostatnich dziesięciu latach bardzo się zdewaluowały. Dyplom MBA miał wartość 15-20 lat temu. W ostatniej dekadzie jest powszechnie wykorzystywany do uzupełniania dokształtu przez ludzi władzy, typowanych na stanowiska. Byl to masowy proceder. Mieli oni te studia opłacane i musieli je kończyć, żeby było to w CV. W chwilim obecnej, dobrze zarządzane koropracje, wymagają od swoich managerów CIMA, ACCA itp.

Do komitetów; 11 października 2018, 08:54

Proszę przekazać w sztabach wyborczych żeby nie ścinali banerów kontr-kandydata.Proponuje kandydatom na burmistrza umieszczenie razem banerów na ogrodzeniach. Może nie zrobicie sobie krzywdy, każdy z nas ma swojego wybrańca i ścinanie banerów wręcz przeciwnie zniechęca!

DAD do Mieszkaniec; 11 października 2018, 08:58

Wszyscy kandydaci mają porównywalny poziom wykształcenia. Pani Sotek - najmniejsze doświadczenie. Rodowód pisowski - dyskwalifikacja.

Do Dad; 11 października 2018, 09:12

Nie bądź taki pewny!

Sad; 11 października 2018, 09:23

Fajny chłopak dla fajnej dziewczyny. Zrozumieliście pisiorki?

Grójczanin; 11 października 2018, 09:45

Jak można w ten sposób pisać jeżeli dotyczy to kandydatów. Każdy ma swój program, który chciałby realizować. Mamy osoby, której już były burmistrzami. Proszę wskazać co takiego dobrego zrobił dla nas włodarz w przeciągu tylu kadencji.

do DAD; 11 października 2018, 10:44

Zarzut do pani Sotek, ze ma małe doświadczenie, a jakie maja pozostali , odpowiem żadne. Stolar zaczynał jako nauczyciel historii, jego szara eminecja Bobo, nauczyciel wf kieruje komunalną. Co do rodowodów, to nie przeszkadza Ci, że jednego z kandydatów popiera spadkobierczyni PZPR w składzie z dawnymi miejskimi I sekretarzami.

DAD; 11 października 2018, 11:42

Drogie pisiorki, jak to was nazwano, zrozumcie wreszcie, że Grójec nie dla was jest i basta. Oczywiście, nie dla komunistów, ale niestety i dla was też. Za co? Ano za to wszystko, co robicie w kraju i w powiecie, a zrobić też chcecie u nas.

Do dad; 11 października 2018, 12:19

Drogie nie wiadomo kto, czy platformensi, peeselaki, czy kodowcy. Zrozumcie, że ludzie mają dosyć tych rządów w gminie. Nie zaklinajcie rzeczywistości. Spotkamy się po wyborach na tym forum i będziemy komentować. (o ile będą to uczciwe wybory)

123; 11 października 2018, 13:03

aktywiści Stolara wzięli górę na grojec24 :D

OBSERWATOR; 11 października 2018, 13:18

Dałbym buzi pani przyszłej burmistrz i to dwa razy.

DAD; 11 października 2018, 13:26

Ależ oczywiście, że wiadomo kto. Popieram Darka Gwiazdę, od dawna. Poczytaj sobie, co piszę o Stolarskim. Zmiana musi się ziścić. Wy nie gwarantujecie dobrej zmiany.

do GOK; 11 października 2018, 13:57

plan planem życie życiem....

Do Obserwator ; 11 października 2018, 14:01

DALBYS BUZI p. SOTEK. Tylko co na to mąż pani Ani na to...?

Max; 11 października 2018, 15:11

Z całego serca życzę Pani wygranej w wyborach. Mam nadzieje ze pogoni Pani ta sitwe Stolarskiego, Borzechowskiego Rejera i pozostalych. Mam również nadzieję że rozliczy ich Pani z prywatyzacji tylu Grojeckich i okolicznych nieruchomosci, z milionowego remontu grojeckiego basenu, ławek na rynku a także kostki granatowej która nie przetrwała kadencji obecnego burmistrza.

Do Dad; 11 października 2018, 18:05

Stolarski i Sotek - pozostałym pieniaczom plociuchom dziękujemy! Grójec jest piękny tylko niektórzy cwaniacy paskudni. Po trupach do celu plociuchu

pani; 11 października 2018, 21:01

do Maxa widzisz tylko złe rzeczy a dobrych nie widzisz

DAD do Dad; 12 października 2018, 08:48

No cóż, z głupawym pisiorkiem nie ma dyskusji.......Za grosz polotu w wypowiedziach, tylko określenia typu plociuchu, nieładnie itp. I jeszcze to ordynarne rżnięcie głupa, w odpowiedzi na zarzuty o nepotyzm, kolesiostwo, nieuctwo i brak kompetencji.
A natrętne wmawianie wyborcom, że jesteście najlepsi, najbardziej odpowiedni, to takie debilne już, świadczące o was tylko źle. Nie macie żadnych szans w gminie, w powiecie również.

GOK; 12 października 2018, 08:57

Droga kandydatko w swoim programie zaproponowała Pani seniorom między innymi kinowe czwartki, gdzie seniorzy mieliby wpływ na repertuar i korzystaliby z 50% zniżki na bilety. Pragnę poinformować Panią, iż seniorzy którzy nie ukończyli 75 lat kupują bilety ulgowe na dowolny seans, a po ukończeniu tego wieku bilet wstępu na dowolny film jest bezpłatny. Wszyscy członkowie Grójeckiego Uniwersytetu Otwartego mają bezpłatny wstęp do Dyskusyjnego Klubu Filmowego Jasminum. W kinie dostępne są bilety ulgowe dla Honorowego Dawcy Krwi oraz Karty Dużej Rodziny. Szczegółowe informacje znajdzie Pani na stronie www.kinogrojec.pl.

Planuję Pani utworzenie w dwóch miejscach w Grójcu klubów seniora, gdzie oprócz możliwości skorzystania z internetu mogli będą pograć w szachy czy inne gry albo zwyczajnie spotkać się i podyskutować. Informuję Panią iż w Grójeckim Ośrodku Kultury funkcjonuje klub brydża, klub szachowy, Stowarzyszenie Plastyków Ziemi Grójeckiej, Grójecki Uniwersytet Otwarty, Teatr Rodzinny TR, Grupa Taneczna 60+, Pracownia Orange. W podanych działaniach masowo uczestniczą seniorzy z Gminy i Miasta Grójec. Wszystkie działania opisane są szczegółowo na stronie www.gokgrojec.pl

Myśli Pani o możliwości oddania młodzieży do dyspozycji jednego w mieście miejsca gdzie mogliby na przykład korzystać z sal, spotykać się, robić próby zespołów itd. W Grójeckim Ośrodku Kultury funkcjonuje Pracownia Orange. Klub Gier i Fantastyki GROFAN rozpoczął działalność w 2015 roku. Jest to grupa młodych i prężnych wolontariuszy, przede wszystkim miłośników gier planszowych, którzy dwoją się i troją by w naszej okolicy dzieci, młodzież oraz dorośli wspólnie spędzali czas i wymieniali się zainteresowaniami. Komiksy, literatura science-fiction lub fantasy, filmy, gry, gadżety, wszystko co łączy tzw. Geeków. Kilkanaście razy w roku spotykamy się na wspólne granie, czy przeglądy klasyków kina. Dwa razy do roku organizujemy pokaźny zlot fanów gier i fantastyki, konwent GEEK EXPANSION. By zacieśnić współpracę z lokalnymi stowarzyszeniami oraz rozwinąć nasze działania, wspólnie z mieszkańcami Grójca w 2017 roku zaangażowaliśmy się w głosowanie w konkursie internetowym Fundacji Orange. Dzięki determinacji mieszkańców naszego miasta i lokalnych społeczników udało nam się zdobyć ponad 20 tys. głosów, osiągając tym samym drugi wynik w skali kraju!. Od stycznia 2018 r. ruszyła nasza Pracownia, wyposażona w laptopy, telewizor LCD z kinem domowym, drukarkę wielofunkcyjną, konsolę PS4 z goglami VR, projektor multimedialny z ekranem projekcyjnym, zestawami Lofi Robotów, pokaźną biblioteczką gier planszowych i gier wideo. Pracownia mieści się na parterze Grójeckiego Ośrodka Kultury, gdzie dzieci, młodzież oraz seniorzy mogą bezpłatnie skorzystać z dostępu do Internetu oraz materiałów dydaktycznych. We współpracy z Fundacją Orange rozpoczynamy cykl zajęć edukacyjnych, w tym warsztatów komputerowych.

To co Pani twierdzi w swoich wypowiedziach nie ma odniesienia do rzeczywistych działań w GOKu.

Pozdrowienia

Dyrektor GOK

Nie pisior; 12 października 2018, 10:43

Panie Dyrektorze Pani Sotek mówi o sali prób dla zespołów, ponieważ w GOK-u nie ma dla nich miejsca. Wynajmują sale w innych obiektach płacąc ze swoich kieszeni. Niech Pan się nie szczyci Pracownią Orangę, bo to zasługa mieszkańców, a nie Pana.

Inny nie pisior do Nie pisiora; 12 października 2018, 13:16

Tylko że Pani Sotek nie planuje rozbudowy czy tworzenia nowych obiektów a właśnie tego najbardziej brakuje GOK - miejsca, bo żeby chociażby na sali widowiskowej robić próby to potrzeba jakiegoś zaplecza. Dzieje się sporo, tylko wszyscy siedzą ściśnięci jak sardynki. Chociażby ta Pracownia Orange, co nie przyjdę to siedzi tam chmara dzieciaków że nawet palca nie wsadzisz. Przy okazji nawiążę do pomysłu zbudowania centrum młodzieżowego w stacji GKD - to jest na samym końcu miasta, wątpię by młodzież interesowało pokonanie niecałych 2 km. To już lepiej byłoby przy okazji rozbudowy GOK zrobić jedną dużą salę w której spotykałaby się młodzież (nie wiem czy można przenosić Pracownie Orange, byłoby idealnie), gdzie są warsztaty czy to plastyczne, fotograficzne, komputerowe, jakieś składanie modeli czy właśnie gry planszowe. A moim i kolegów małym marzeniem jest jeszcze jedna sala kinowa, ale taka stricte kinowa, z siedzeniami, wysokim profilem, aby nie zajmować tej widowiskowej - wtedy na pewno szybciej mielibyśmy nowe filmy i lepiej by się oglądało :)

Haha; 12 października 2018, 13:55

Dyrektor goku na burmistrza!

Normalna ; 12 października 2018, 13:58

W grojcu po prostu nie ma co robić, nie ma gdzie pójść z rodziną, nie ma gdzie zjeść. a tu koncik seniora chcą robić.

Do Normalnej; 12 października 2018, 15:50

Jak była ta restauracja turecka ajaj ale to było dobre! Teraz niestety to albo chińczyk, albo kebab :(

Głos ; 12 października 2018, 22:23

Chyba konkretna, nie obiecuje gruszek na wierzbie. Chyba czas na zmiany:) Może faktycznie kobieta, to dobry pomysł na burmistrza Grójca. Mnie przekonała.

Normalny.; 13 października 2018, 05:16

Normalnych jest więcej i to prawda że w Grójcu nie ma senior i rodzina co robić,była kiedyś kawiarnia w GOK,u prowadzona przez miłą Panią gdzie wśród wystawienniczych obrazów można było kawę czy inny napój wypić,porozmawiać,komu to przeszkadzało,zamurowano okna zlikwidowano kulturalną kawiarnię,szkoda !

Do Głos; 13 października 2018, 07:13

Kobieta czy nie, na pewno NIE dla PiS.

Marek; 13 października 2018, 09:57

Uważam,źe kaźdy kto pójdzie zagłosować wie na kogo odda swój głos..Dla mnie jest prawdą oczywistą,źe obecny burmistrz jest zasiedziały i nie widzi swoich błędów.Winien być zminiony.Jest gorzej niż myślałem.Struktury podległe burmistrzowi ,GOK oficjalnie prowadzi kampanię wyborczą.To juź nie jest operetka,to tragikomedia.Nie kłućmy się i podziękujmy panu Stolarskiemu za to,źe chce ale juź nie może,juź się wypalił.

My; 13 października 2018, 19:55

A my zagłosujemy jednak na Stolarskiego.

Stop głupocie ; 14 października 2018, 00:02

Fotka ze Szczydło to całe osiągnięcie Pani Sutek. Radną nie była, w samorządzie nie pracowała, ale caryca Suski nakazał to wystartowała. Programu dla gminy nie ma, ale w glupkowatych obietnicach dla suwerena jest mistrzynią. Grójczanie to nie lud ciemny i nie głupi i pani obietnic nie kupi!!! Jedna jedyna tura rozwieje wszelkie wątpliwości, gwarantuje to pisarzom internetowym.

Zz; 14 października 2018, 07:16

Nowa szkoła+++
Droga 50+++

SAM do Marek; 14 października 2018, 07:57

Ni dodać nic ująć. Podziękujmy głosując.

grojeczanin; 14 października 2018, 07:59

Marku popieram . P Rejer jako dyrektor GOK nie powinien się wypowiadać. I do tego jest BEZNADZIENNY. GOK nic nie robi dla ludzi

Ma Pani mój głos ; 14 października 2018, 09:48

Oto taktyka ktora ma dac Stolarskiemu zwyciestwo w wyborach. Jego osia jest 5 z 9 komitetow startujacych do rady miejskiej z ludzmi burmistrza: Rozwoj i gospodarnosc (kilku zawodnikow kupujacych glosy), Nasze miasto (koalicyjny quasi-PSL), Mlodzi dla gminy (komitet ktory ma odbierac glosy mlodym wyborcom kandydatow od Gwiazdy), Rodziny dla gminy (komitet bylej zony Stolarskiego Grazyny) i Razem dla gminy (PSL-owska przystawka do Nasze miasto). Te wszystkie komitety maja pracowac na glosy dla Stolarskiego i dac mu zwyciestwo w wyborach na burmistrza i wiekszosc w radzie miejskiej. Jesli komus taki plan wlodarza sie nie podoba i chce zmiany w Grojcu powinien zaglosowac na kandydata z innej listy niz wyzej wymienione!

Ma Pan mój głos do Ma Pani mój głos; 14 października 2018, 11:06

Głosujemy na Gwiazdę, czyli nie na Panią.

Do do pani; 14 października 2018, 14:04

Co Wy z tym Gwiazdą radnym był chyba 1 kadencję i co więcej. Nie znamy człowieka niech popracuje dla gminy dla ludzi da się lepiej poznać a nie od razu do koryta

olx; 14 października 2018, 14:04

psl i krety do domu....

Członek PiS,u; 14 października 2018, 14:05

Jakiś drań pod osłoną nocy powrzucał na podwórka w Głuchowie gazetki PiS,u.
Członkowie PiS,u nie mają nic wspólnego z tym niechlujstwem a mieszkańców Głuchowa przepraszają.

Do pani; 14 października 2018, 14:32

Gwiazda niech się weźmie do roboty bo nie wiem gdzie pracuje a nie od razu burmistrz. Mu się śni po nocach

Janina; 14 października 2018, 20:50

Jak przeglądam ulotki, które są przekazywane przez kandydatów na radnych miejskich,to z wielu tych komitetów dominującą postacią jest szerokousty Janusz Karbowiak.Dlaczego przed tym wizerunkiem obrotowego z PSL-u nie ma wzmianki o proponowanym kandydacie na burmistrza.Być może nad tym czuwa anioł Janusz Gabriel.

Głos na Panią Sotek; 14 października 2018, 22:46

Taką fotkę z Panią Premier Szydło nie każdy może sobie zrobić,Pani Sotek ma wsparcie rządu a to jest gwarancją nowych funduszy dla miasta i Gminy

SAM do Głos na panią Sotek; 15 października 2018, 08:35

Tylko kpmpletny baran zgodzi się z tym co napisałeś. Fundusze mają być niezależnie od wyników wyborów. A ty niczym nie różnIsz się, w tym momencie, od zdrajców z PO, którzy rozsiewają informacje, iż środki europejskie zostaną zawieszone, póki w Polsce będą zamachy rządu PiS na demokrację . Jesteś dobrym przykładem debilizm, powszechnego w twoim ugrupowaniu i nie tylkjo.

Głos na Panią Sotek; 15 października 2018, 09:22

Polska za rządów PiS,u pośród 25 najbogatszych krajów,na taki debilizm w moim ugrupowaniu jest zgoda a powtarzam Grójec i Gmina mają dużą szansę na dobrą zmianę z zapyziałego miasteczka na czyste schludne,piękne miasto pod rządami Pani Anny Sotek,mieszkańcy Grójca i ich dzieci zasługują na taką dobrą zmianę.

SAM do Głos....; 15 października 2018, 09:42

Zgoda, ale pod rządami Dariusza Gwiazdy. PiS w kraju, a PiS w Grójcu, to bardzo duża różnica. W kraju wystarczyło nie kraść i rzeczywiście poskutkowało. Poza tym, patologia rozkwita. W Grójcu potrzeba wiarygodnego przywództwa, które skupi wokół siebie rozsądnych i przyzwoitych ludzi, a z tym w miejscowym PiS jest niestety źle. I proszę nie wmawiać,żę jest inaczej, dobrze to wiadomo.

"Pozytywny"; 15 października 2018, 13:06

P. Anno zmowa 3 na jednego widać to ewidentnie, zachęcam do skutecznego działania, ma Pani siłę charyzmę i sporą wiedzę oraz otwartość na nowe i na ludzi oni to docenią. Zmiana pokoleniowa dla, część z układu nie jest możliwa nie chcą i nie zrozumieją.
Jestem za Pani kandydaturą.

SAM do Pozytywny; 15 października 2018, 16:34

Widać, że kontakt z rzeczywistością masz mierny. Jeśli trzech to na jedną, nie jednego, chciałeś powiedzieć. Każda konfiguracja, kto z kim, przeciw komu, teoretycznie możliwa. Ale prawdziwie dobra zmiana tylko z Dariuszem Gwiazdą, nie z PiS i panią Sotek. Pokoleniowe zmiany, jeśli maja być, niekoniecznie są dobre, nie to decyduje. Tak sobie to zanotuj w kajeciku, negatywny pisiorku i naprzód do szkoły, po oświecenie.

Mieszkaniec; 15 października 2018, 17:50

A ja obserwując Pani kampanię dochodzę do wniosku, że targ to najlepsze miejsce dla Pani. I niech już Pani tam zostanie razem ze swoimi promotorami. Ignorantów to już w kraju mamy dość. Tylko jeszcze tego brakowało żeby do naszej gminy się wepchali. Już wystarczająco dużo złego zrobiliście w kraju. Rozchodzicie się jak zaraza. Cały naród będzie musiał płacić za Waszą pazerność i głupotę. Trzymajcie się jak najdalej od gminy Grójec.

do Gość; 16 października 2018, 09:20

PiS krwi napsuł bo do tyłka się dobrał i trzeba podatki zacząć płacić...

L; 16 października 2018, 13:02

Pani Sotek nie jest osobą co na smyczy chodzi.Jest osobą o duźym poczuciu odpowiedzialności.Jedyny zarzut jaki się tu podnosi,źe związana jest z PiS. Pan Stolarski teź ma grupę.Lepszą?

Do L; 16 października 2018, 13:45

Jeśli pani S. nie chodzi na smyczy, to dlaczego palacz jest dyrektorem w szpitalu? Jak zrobi z tym porządek, to będziesz dopiero wtedy mógł to wypisywać. Również kiedy pokaże, że nie ma w PiSgrójec bmw i tkm. Póki co, pozostaje ci tylko milczeć. Pan S. także ma wokół siebie same bmw i tkm. I oni i wy jesteście siebie warci.

Andre; 16 października 2018, 13:46

Nie chodzi na smyczy - to prawda - tylko biega. Czy do tej pory zrobiła cokolwiek dla Grójca? Skąd jej taka nagła miłość do naszego miasta? Dlaczego nie wybrała Łomianek albo Garwolina?

L; 16 października 2018, 15:22

Pani Sotek nie jest prezesem szpitala.Pomyliłeś rolę. Ostatecznie palacza mozna wrzucić do pieca i spalić.Ty nie nakazuj kto ma milczeć,a kto ma mówić mały dyktatorku.

Do L; 16 października 2018, 15:32

Szpitalem rządzi PiS, prezesem szpitala rządzi PiS. Palacz jest z PiS. Jego żona jest szefową grójeckiego PiS.

do Andre; 16 października 2018, 15:35

I to są merytoryczne wypowiedzi. Co mogła zrobić dla Grójca jeżeli jej doświadczenie władza naszego miasteczka nie chciała wykorzystać. Najlepiej mieć "bierny, mierny ale wierny" sami swoi.

Do do Andre; 16 października 2018, 16:27

A kiedyż to władza miała okazję wykorzystać doświadczenie p. Sotek i nie zrobiłaa tego? Czy ona wtedy była już "doświadczona", czy jeszcze nie była?

Zdrowa; 16 października 2018, 16:32

A szpital jeszcze istnieje czy tylko wycięty park

do And do niektórych tu piszącychch; 16 października 2018, 17:02

Ten palacz jak go nazywacie z taką pogardą ma wyższe wykształcenie i nie czepiajcie się człowieka przyzwoitego i nieskazitelnego. Na marginesie do zdrowej, gdyby rządziła poprzednia ekipa dziś już nie byłoby tego naszego szpitala w części już sprywatyzowanego.

Andre; 16 października 2018, 17:16

Z panią Sotek to tak jak z mężęm pani Tereski, przez lata był konserwatorem w przedszkolu i dopiero PiS odkrył że mógłby być dyrektorem szpitala. Niestety pozostałych konserwatorów nowa władza tak nie potraktowała. Ja też mógłbym być prezydentem USA ale tamtejsza władza nie daje mi szansy aby się sprawdzić.

Do Andre; 16 października 2018, 17:55

Nie ładnie tak insynuować, już się gubicie z krytyką bez sensu. Pani Sotek jest też wykształconą kobietą i nie musisz być taki zgryźliwy i podły.

Andre; 16 października 2018, 18:31

Podli są ci którzy wykorzystują władzę dla własnych interesów, a nie dla wspólnego dobra. Zatrudnienie mężą konserwatora z przedszkola na stanowisku dyrektora szpitala, bez żadnego doświadczenia to jest podłość wobec całego społeczeństwa naszego regionu. Czy jest to fakt czy nie? Gdzie tu jest insynuacja? To są czyste fakty.

Zdrowa; 16 października 2018, 19:46

Do obrazy i palacza,,, od powstania tego szpitala nie było tak źle, Izba bez pielęgniarek. Chirurgia do zamknięcia BRAWO

M-nia; 17 października 2018, 19:10

Pani Aniu fajna z Pani babka, ale niech się Pani zastanowi: czemu właśnie Panią wystawili do wyborów a nie kogoś z obecnych działaczy PIS-u. Co Pani Bednarska się nie sprawdziła? Nie zagłosuję na Panią bo mi Pani po prostu szkoda (nerwica murowana). Popieram J.S.

Obserwator; 17 października 2018, 21:53

Pani Anno Nam zależy zerwali prawie wszystkie bilbordy co Pani na to? Czy Pani wie kto wyrzuca w kampanii te plakaty, czyli wydane środki na kampanię.

Muniek; 18 października 2018, 04:14

Ja zagłosuje na p. Sotek .Stolarskiego radni, troszeczkę w powiecie oraz w gminie i milusińsniskim czas płynie.Postuluje coś zrobić dla mężczyzn w tej gminie.Powszechne badania prostaty.

Zbyszek; 18 października 2018, 09:02

Proszę mi odpowiedzieć czy można dwóm panom służyć tak jak to robił uczciwy Pan Premier? Dziś w Polsat news Pan Guru publicznie to powiedział że pan Morawiecki od długiego czasu z nami współpracował. To jest hańba!!!!

Anka; 18 października 2018, 09:21

To jest wstyd dla premiera w rządzie Tuska był doradcą a współpracownikiem PiS. Premier ma nieszczere spojrzenie skryte za okularami rozbieganie oczy Zauważcie że nie patrzy prosto w oczy tylko ucieka wzrokiem

Mm; 18 października 2018, 09:40

Obserwalor śmiesz insynuować,źe to robi jej ekipa.Jedż sobie na dawną kolejkę wąskotorową i zobaczysz ulubiene twarze.

Muniek; 18 października 2018, 12:18

O !dzisiaj Nasz Władca wyszedł pograć w gałę.

Napisz komentarz:

Twój nick:

Treść komentarza:

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja portalu Grojec24.net nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Każdego użytkownika obowiązują zasady komentarzy.

 Najnowsze artykuły

Repertuar kina GOK 21-23 czerwca Detektyw Pikachu, Godzilla 2, John Wick 3 oraz Wszystkie...
Żołnierze oddali krew Żołnierze 1 Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego oddali...
„Pomysł na biznes” - sukces Karola z ZSP w Jasieńcu W czwartek 13 czerwca 2019r. w siedzibie Banku Polskiej Sp...
Szkolni spece od agrobiznesu Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z...
IV amatorskie zawody siłowe w Chynowie W niedzielę 8 siłaczy zmierzyło się na chynowskiej ziemi.
www.AUTOdoc.pl

Najnowsze ogłoszenia

Tokarz/ Mechanik obróbki skrawaniem... Niemiecka firma produkcyjna poszukuje pracowników na stanowisko Tokarz...
... Hotel Reussischer Hof poszukuje pracownika na stanowisko Recepcjonista/...
Pakowacz filetów drobiowych! Praca w branży spożywczej czeka na Was! Agencja pracy LiderJob (cert.16198)...
Praca w branży spożywczej -OWOCE... LiderJob sp. z.o.o. Agencja Pośrednictwa Pracy, posiadająca certyfikat...
Praca Dodatkowa Dla Mam i Nie Tylko Praca w Betterware odmieni Twoje spojrzenie, uświadomisz sobie jak przyjemne...

Firmy z Grójca i okolic

OSK MANEWR PATRYK TOMASZ KUJAWA Dlaczego My? Odpowiedź jest prosta i zawarta w tym krótkim opisie.
Sklep elektryczny - ABCelektro Zapraszamy do zapoznania się z ofertą sklepu internetowego ABCelektro.pl....
WM Nieruchomości Witold Marzec Biuro nasze świadczy usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami...
IKOMEBLE - meble kalwaryjskie Szukasz wypoczynku skórzanego? Szukasz narożnika? Interesują Cię meble...
... Frupo.pl to sklep dla dzieci i niemowląt zlokalizowany w Kole. W swojej...

2013-2019 © Grojec24.net - informacyjny portal mieszkańców.

Wydawcą portalu jest AaaMedia.pl.