Grójec, Powiat Grójecki - portal Grojec24.net
Autoryzowany punkt sprzedaży Bruk-bet Bruk Designer Olszany

Wyścig do grójeckiego ratusza 2018: Jacek Stolarski

11 października 2018; 08:41

Grojec24.net

153 komentarze

Jacek Stolarski Jacek Stolarski

Na pytania Redakcji Grojec24.net i mieszkańców Grójca odpowiada kandydat na burmistrza Jacek Stolarski.

News will be here

Polecamy

Jakie według Pana / Pani powinny być priorytety władz gminy na nową kadencję? Chodzi o inwestycje, ale nie tylko. Jak widzicie Państwo rozwój miasta i gminy w tym czasie, aby mieszkańcom żyło się po prostu lepiej?

Jacek Stolarski: Mój program to precyzyjnie określa - zakończenie dużych inwestycji, zwiększenie oferty kulturalnej i możliwości spędzania wolnego czasu, nowy dom kultury z przeznaczeniem dla młodzieży i organizacji non-profit w dworcu kolejowym GKD, żłobki przy przedszkolach samorządowych, nowe przedszkole, wspólny bilet autobusowy z aglomeracją warszawską, dodatkowe możliwości edukacyjne, nowa szkoła w Lesznowoli i dobre drogi na terenie całej gminy.

Grójec ANNO DOMINI 2023. Jak wyobraża sobie Pan/Pani Grójec na końcu kadencji 2018-2023, jeśli Pan/Pani wygra wybory na burmistrza?

Miasto stanie się integralną częścią wielkiej aglomeracji warszawskiej - już dzisiaj jesteśmy w bezpośrednim rejonie jej oddziaływania – ściśle powiązane komunikacyjnie z Warszawą, czyste, z czystym powietrzem, pełną baza edukacyjno-szkolną, wszystkie miejsca dostępne dla niepełnosprawnych, ekologiczna komunikacja miejska, nowoczesna baza sportowa, a w całej gminie - dobre drogi, świetlice wiejskie i place zabaw.

Płyta Placu Wolności w Grójcu została zmodernizowana. Problemem pozostaje rewitalizacja kamienic okalających rynek. Jak zamierza Pan/Pani go rozwiązać?

Po pierwsze zamierzam skorzystać z programu „czyste powietrze” na termomodernizację i wymianę okien i dachów. Po drugie gmina przydzieli Zakładowi Gospodarki Komunalnej dodatkowe środki na wybrukowanie podwórek, podniesienie estetyki oraz wybudowanie dodatkowych budynków komunalnych jako plomb w istniejącej zabudowie.

Praktycznie w centrum miasta znajdują się zdegradowane tereny amfiteatru i stadionu przy Zespole Szkół. Są one w gestii powiatu, ale swoim wyglądem wpływają na wizerunek tej części miasta. Co zamierza Pan/Pani zrobić w tej sprawie?

Mam nadzieję, że po wyborach nowe władze powiatu będą otwarte na rozwiązanie tego problemu, wypracowanie modelu finansowania i przeznaczenia tak, by obiekt służył i zespołowi szkół, i wszystkim mieszkańcom.

Jakie pomysły ma Pan/Pani na zagospodarowanie terenów po fabryce żelatyny po p. Grabku?

To są tereny prywatne. Powinni zostać, według mnie, jak najszybciej zagospodarowane przez właścicieli (jest ich trzech). Najlepsza byłaby nieuciążliwa produkcja np. fotowoltaiczna.

Chciałabym zaproponować pytanie dotyczące PKS i komunikacji w naszym mieście. Czy planują Państwo jakieś zmiany w związku z likwidowanymi kursami? Oraz jakie rozwiązanie widzą Państwo a podupadający PKS Grójec który świadczy usługi naprawdę niskiej jakości, nie ma ludzi do pracy itd.?

Jest to bardzo ważne, ponieważ nie posiadamy innego połączenia z Warszawa, poza drogowym, a wielu z nas pracuje w stolicy. Wszystkie gminy, na terenie których funkcjonuje komunikacja, chciałyby wspierać PKS, ale jest to prywatna spółka, nie zapominajmy. PKS musi w mojej ocenie przejść modernizację – zarówno tabor jak i sieć, a najbardziej logicznym rozwiązaniem byłoby wsparcie spółki poprzez objęcie udziałów w PKS przez wszystkie gminy, na terenie których wykonuje usługi.

Wiadomo, że grójeckie ronda (pomiędzy Dekadą i Tesco) na trasie nr 50 stanowią coraz większy problem komunikacyjny dla mieszkańców miasta. Co Pan/Pani zamierza zrobić, żeby rozładować korki w tym miejscu?

Mam nadzieję, że planowana ekologiczna komunikacja miejska byłaby jednym z takich rozwiązań odciążających trasę i zjazd do miasta. W ciągu trzech lat, kiedy nowa droga ekspresowa do Warszawy zostanie wybudowana oraz powstanie pełna południowa obwodnica Warszawy, znacznie zmniejszy się obciążenie trasy numer 50.

Grójec to miasto z bogatą historią. Czy widzi Pan/Pani możliwość utworzenia miejsca, w którym można by przedstawić historię ziemi grójeckiej z różnymi pamiątkami i eksponatami?

Widzę takie miejsce na wyeksponowanie pamiątek historycznych Grójca w Bibliotece. Wymagałoby to wybudowania drugiego pawilonu na terenie biblioteki, gdzie ciągle jest wystarczająca ilość miejsca na Muzeum Grójca i Grójecczyzny. Mam też inny pomysł – stworzenie wirtualnego muzeum w internecie – to najbardziej nowoczesna i najciekawsza forma prezentacji z wirtualnym zwiedzaniem – od tego zacznę. Poproszę o pomoc naszych historyków.

Jak Pan/Pani zamierza poszerzyć ofertę kulturalno-rozrywkową Grójca dla młodych ludzi oraz dla seniorów?

Kino i DKF oraz Bibiloteka działają świetnie. Zachęcam wszystkich do korzystania z ich oferty! Planujemy adaptację dworca GKD, oddamy go na użytek młodzieży. Zastanawiam się nad utworzeniem szkoły muzycznej w GOK, przymierzam się do tego od lat. Czekam też na inicjatywę młodzieży, jestem otwarty i zapraszam do siebie z pomysłami.

Teraz seniorzy. Otworzyliśmy miejsce aktywnego wypoczynku dla seniorów w ogródku jordanowskim, prowadzimy uniwersytet trzeciego wieku w GOK, który cieszy się dużym zainteresowaniem. Wspieramy trzy grupy senioralne. Uruchomimy godziny promocyjne dla osób 50+ na pływalni. Będę rozszerzał te propozycje – kulturalne, sportowe i edukacyjne.

Każdy z kandydatów wyraża chęci promowania regionu i miasta. Identyfikacja graficzna miasta to bałagan. Promocja posiada foldery i inne gadżety, ale jest to jedyna forma promocji. Serce boli, kiedy widzi się znaki wjazdowe do Grójca na drodze nr 50, które zniszczone i wyblakłe stoją zakryte przez drzewa. Co uważa Pan/Pani na temat stworzenia identyfikacji wizualnej miasta (od folderów, po spójne logo, tablice informacyjne i znaki)? Czy zgadzają się Państwo z tezą, że rozbudzi to w mieszkańcach poczucie przynależności i jedności? Jak zamierzają Państwo promować nasze miasto?

Znaki identyfikacyjne miasta są w przygotowaniu i niedługo staną przy drogach. Najbardziej rozpoznawalnym znakiem miasta i gminy jest jabłko grójeckie – produkt chroniony na terenie całej Europy. Wspieram wszystkie działania budujące naszą tożsamość – jestem historykiem i wiem, jakie to ważne. Grójec ma zresztą świetnie rozwijające się badania regionalne, a to podstawa do budowania tożsamości lokalnej.  Mamy szczęście do historyków Grójca i wspieramy ich.

Działam społecznie w NGO i często poszukuję funduszy ze środków Gminy i Miasta na tworzenie wydarzeń dla młodzieży i dorosłych. Problemem jest znalezienie informacji o konkursach granatowych, które w mieście są ogłaszane. Fundusze te przekazywane są dla ludzi, aby zaktywizować społeczność i wspierać ich działania społeczne, dlaczego więc informacja na temat konkursów i konsultacji nie jest odpowiednio promowana? Czy planują Pan/Pani utworzenie forum dla organizacji takich jak NGO?

Mamy uchwałę rady miasta, która jasno reguluje te kwestie - do 15 grudnia należy zgłosić zapotrzebowanie, a konkursy n dofinansowanie są przeprowadzane po uchwaleniu budżetu - na początku stycznia. Wystarczy zatem zgłosić pomysł. Robimy to od 15 lat. Zapraszam wszystkich chętnych do udziału! Może stwórzmy wspólne forum takich organizacji, co pomoże zabezpieczyć fundusze w każdym roku budżetowym, idealnym początkiem takiej współpracy byłoby uruchomienie ośrodka organizacji w dworcu GKD.

Czy rozbudowa GOK przy parku jest konieczna? Czy samorząd nie posiada budynków w których mogliby otworzyć terenowe placówki GOK?

Stworzymy dwie dodatkowe sale do zajęć oraz zaplecze dla artystów, poszerzamy scenę, żeby artyści nie wchodzili przez widownię – mamy już projekt i pozwolenie na budowę.  Przebudowę dotujemy z budżetu gminy, potrzebny będzie jeszcze udział własny GOK. Takim oddziałem, czy terenową placówką GOK, będzie właśnie dworzec GKD.

Święto Kwitnącej Jabłoni na przestrzeni lat stało się bardzo popularne. Jak obecną formę święta postrzegają kandydaci? Co uważają Państwo o bezpieczeństwie podczas festynu, czy jest bezpiecznie, co w przypadku wypadku i ewakuacji setek uczestników tej imprezy?

To jest impreza masowa, organizowana i zabezpieczana według przepisów i odpowiedniej ustawy, wszystkie regulaminy i procedury ewakuacji są przestrzegane, zatrudniana jest firma ochroniarska, policja zabezpiecza ruch, wszystko odbywa się zgodnie z prawem.

W 2015 urodziło się 175 dzieci, w 2016 - 182, w 2017 - 217 dzieci, w roku 2018 liczba urodzeń pewnie będzie na podobnym poziomie. Co mają zrobić matki tych dzieci po zakończonym urlopie macierzyńskim, których nie stać na prywatny żłobek i nie mają rodziny, która mogłaby zająć się dzieckiem, aby te kobiety mogły wrócić do pracy? Są one zmuszone do zrezygnowania z miejsce swojego zatrudnienia, co w związku z tym zwiększa bezrobocie w naszym regionie. Jakie widzi Pan/Pani rozwiązanie w tej sytuacji?

Od przyszłego roku będzie funkcjonował żłobek, to jeden z głównych punktów mojego planu – będzie w każdym przedszkolu publicznym, czyli będziemy mieć w sumie pięć oddziałów żłobkowych, to rozwiąże problem.

Jaki jest Pana/Pani pomysł na rozwiązanie problemu dostępu dzieci do szkół? PSP nr 1 jest przeludniona, a dzieci z wielu wsi na wschodniej części gminy są przydzielone do PSP nr 2. Jest to ogromne utrudnienie dla rodziców i dzieci.

Zgadzam się z tym. To skutek ostatniej reformy oświaty. Ostrożny byłbym z planowaniem budowy nowej szkoły, zmiany demograficzne są bardzo dynamiczne, musimy przede wszystkim rozwiązać ten problem poprzez zorganizowanie przewożenia dzieci busami gminnymi. Przepisy nas do tego nie zobowiązują - ponieważ nakazują transport dzieci powyżej 4 km od miejsca zamieszkania - ale gmina zorganizuje taki transport. Dzieci z Krobowa na przykład mają 3 km do PSP nr 2, ale zorganizujemy transport, który je będzie woził na koszt gminy.

Czy nowe przedsiębiorstwa np.: restauracje, bary itp. mają znaczenie dla rozwoju miasta? Co uważają Państwo na temat otwarcia funduszu z budżetu gminy, który będzie wspierać nowe przedsiębiorstwa i będzie wspierać młodych przedsiębiorców z przemyślanym pomysłem?

Nasze miasto jest otwarte dla przedsiębiorców. Możemy udostępnić na ten cel lokale gminne, a płytę rynku na przykład do prowadzenia ogródków letnich, reszta w rękach przedsiębiorców. Jestem zawsze chętny do pomocy osobom przedsiębiorczym, wesprę ich w działaniach. Ważne, żeby miasto rozwijało się i miało jak najwięcej alternatyw do spędzania czasu poza domem dla całych rodzin.

Często słyszy się o domniemanym konflikcie pomiędzy Urzędem Miasta a Starostwem Powiatowym. Gdzie leży kość niezgody? Jak Pan/Pani ma zamiar zażegnać ten spór?

Żadnego sporu nie ma. Liczę przede wszystkim na otwartość przyszłych władz powiatu i efektywne, szybkie działanie dla dobra mieszkańców na zasadach: równoważności, gospodarności, racjonalności, efektywności. Najważniejsze są wspólne cele i wspólne myślenie o gminie dla dobra mieszkańców. Widzę wśród nich: budowę dróg i chodników, wsparcie dla szpitala powiatowego, rewitalizacja amfiteatru. Jestem gotowy do ich realizacji i zawsze chętnie będę współpracował!

Komunikacja urząd-społeczeństwo to duży problem w mieście i gminie. Jakie pomysły ma Pan/Pani na usprawnienie tej komunikacji w celu jak najszybszego reagowania na potrzebny mieszkańców?

Jesteśmy otwarci na mieszkańców, moje drzwi są zawsze otwarte, urzędnicy są szkoleni z obsługi klienta, a jeśli jakieś problemy istnieją, to czekam na ich zgłoszenie. O wszystkich naszych działaniach informujemy otwarcie i szybko. Ja, jako burmistrz, mam specjalnie dni, kiedy zostaję sam popołudniami, żeby przyjmować interesantów. W poniedziałki po południu i we czwartki przed południem czekam na mieszkańców!

W niektórych obszarach Grójca (np. działki Lewiczyńskie) od wczesnej jesieni po późną wiosnę powietrze jest tak bardzo zanieczyszczone, że niemożliwym staje się otwieranie okien lub zabawa dzieci na zewnątrz. Proceder ten trwa od lat,  pomimo ustaw mających na celu ochronę powietrza w naszym kraju oraz większej świadomości konsekwencji oddychania takim powietrzem.  Czy dostrzega Pan/Pani ten problem, i co zamierzacie Państwo w tej kwestii zrobić?

Już drugi rok trwa program wymiany pieców – sfinansowaliśmy 100 nowych ekologicznych pieców – co powoduje spalanie mniej o około 600-700 ton toksycznego węgla w skali rocznej. Miejska kotłownia jest zrewitalizowana i nie zanieczyszcza powietrza – robiliśmy to dwukrotnie w ciągu ostatnich 12 lat. Współpracujemy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, który wspiera nasze działania. Liczę na zaostrzenie norm złego paliwa – to zadanie dla rządu. Sami prowadzimy też termomodernizacje zasobów komunalnych. Wiem, że to jest bardzo ważny problem w całej Polsce, zauważyliśmy go i podjęliśmy z nim walkę wcześniej niż rząd.

TAGI:

Komentarze (153):

Kali; 11 października 2018, 09:06

W części pytañ zero konkretu tylko omijanie odpowiedzi. Panie Stolarski czas sie skoñczył idź juz na emeryture bo żal patrzeć jak ciągnie do koryta żeby troche kaski zdobyć

_; 11 października 2018, 09:11

Jestem pełny podziwu dla tak obszernych odpowiedzi na te pytania i dziekujemy, że znalazł Pan dla nas wreszcie czas w natłoku poważnych przedsięwzięć na terenie miasta, takich jak pasowanie przedszkolaków. Wiem, jak trudno jest być burmistrzem w dobie tych podfruwajków kandydujących na urząd. Jest Pan pionierem Grójeckiego urbanizmu i sołectw. Nie wyobrażamy sobie życia bez Pana w kadencji 2018-2023. Do dzieła, do dzieła!

"fan" Stolara; 11 października 2018, 09:23

O królu złoty, nie wiem, czy Grójec udzwignie ten rozwój i gospodarnośc!

Do Kali; 11 października 2018, 09:29

Kiedy p Stolarski ma iść na emeryturę zdecyduje On sam lub wyborcy a nie Ty bo tak chcesz.Widac że bardzo Cię kręci stołek Burmistrza ale musisz jeszcze poczekać.

Igloo; 11 października 2018, 09:39

Kali burmistrem, Jacek na zieloną trawkę. Koledzy Jacka do domu, palić w piecu. Adieu.

NieŻyczliwy; 11 października 2018, 09:40

Jak tam filmiki Panie burmistrzu??? Już Pan nie nagrywa??? Miesiąc gdzie tączek schować bo się trzęsą, głos niepewny i tylko żeby przez przypadek nie pojawili się mieszkańcy... pierdu, pierdu te Pana obietnice, gdzie Pan otworzy oddziały żłobkowe jak przedszkola są przepełnione. Proponuję hasło na końcówkę kampani:TO JUŻ JEST KONIEC.

Rozwój i Gospodarność - Ściema Pioniera; 11 października 2018, 09:55

Złotousty piewco lepszego bytu!
Przestań już kłamać i obiecywać coś co zostało już zrealizowane (wirtualna wycieczka po Grójcu jest już od paru lat , projekt finansowany przez Starostwo, z którym nie jesteś pokłócony).
Straszenie swoich pracowników w urzędach zwolnieniem jeśli nie zagłosują też nie rokuje zbyt dobrze.

Program; 11 października 2018, 09:59

A może p. Stolarski odniesie się jakoś do swojego programu wyborczego z 2014. Trochę słabo poszła mu realizacja. Pewnie kolejny raz chce dokończyć to co już zaczął.

Lenka; 11 października 2018, 10:07

Panie Burmistrzu zwyczajnie oszukał Pan dzieci i rodziców ze szkoły nr 1. Byłam dwa lata temu na spotkaniu z Panem w tej szkole i obiecywał Pan, że tylko dwa roczniki przejdą na do budynku gimnazjum a począwszy od rocznika 2006 dzieci zostaną na czas VII i VIII klasy w budynki przy Piłsudskiego. Dostał Pan od rodziców dwa lat i kredyt zaufania. Niestety nie zrobił Pan NIC. Mało tego nawet nie był Pan w stanie teraz poinformować o swojej nieudolności tych rodziców. Wszystkiego musimy dowiadywać się pocztą pantoflową. Nie zdał Pan tego egzaminu. I mam nadzieję, że tak jak nasze dzieci na dwa ostatnie najważniejsze dla siebie lata nauki będą zmuszone opuścić miejsce swojej dotychczasowej nauki tak Pan opuści swój wygodny fotel.

Igloo; 11 października 2018, 10:35

Bury Mistrz, burmistrz. Był zbyt pewny siebie i dlatego nie postarał się prawie w ogóle programu 2014 zrealizoawć. Stary lis nie ma już chęci, a przez to siły, terytorium dla innych musi oddać. Władał tym terytorium zbyt długo, zachwiała się równowaga w przyrodzie, terytorium wyjałowione i spustoszone. Bogatwo wywiezione do innych miejsc. Po co jeszcze się lisek upiera i próbuje dalej, dalej byłoby jeszcze gorzej. Nie dla lisa serek, nie dla psa kiełbasa. Terytorium się zbuntowalo, odchodzisz lisie czy taczki zamawiamy?

Lol; 11 października 2018, 10:48

LENKA POPIERAM.
Pan Stolarski-to powinien w Konstancinie trawę kosić ,a GRÓJEC powinien zacząć oddychać czystym powietrzem( nowy burmistrz ). Dość już smrodu w GRÓJCU zostawionego przez Burmistrza i całą Jego kliche . Ludzie Otwórzcie wreszcie oczy przecież ten człowiek niszczy nam Grójec .

Grójczanka; 11 października 2018, 10:57

Przez wszystkie ostatnie wybory samorządowe glosowałam na Pana. Podobał mi sie sposób Pana zarzadzania i jako mieszkanka Grójca popierałam Pana. Jednak po obserwacji, jak w ostatnich latach lekcewaźy Pan ludzi zmieniłąm zdanie. Zajał sie Pan nie tym co potrzeba. Uległ pan degrengoladzie zarówno prywtnej jak i zawodowej. Otoczył sie Pan niewłaściwymi ludżmi i dokonał niewłaciwych wborów. Sa ludzie którzy popieralli pana i dobrze panu życzyli, lecz na skutek Pana postepowania zmienili o Panu zdanie. To było naprawde Pana miasto. Widoczne było Pana zaangażowanie w jego usprwnianie i to, że zależy Panu na polepszaniu warunków życia w nim. Niestety ostatnie lata pokazały co innego, coś co żle o panu świadczy. Przykre

Sygnalizator; 11 października 2018, 11:05

Melduję , że pani Krysia nie wywiesiła jeszcze baneru na balkonie. To Grażynka wywiesiła, a ona nie ?!!!!!!

cienki; 11 października 2018, 11:16

Dość dość dość
Zabieraj pan tych swoich dyrektorów i na zieloną trawkę.
Mam nadzieję , że nigdy więcej Grójec nie będzie miał takich nieudaczników przy realizacji podstawowych potrzeb mieszkańców - tak mieszkańców a nie smietanki kulturalno towarzyskiej.

Caly ja; 11 października 2018, 11:16

Pan burmistrz olał wyborcow nie przychodzac na debate o biogazowni i asfaltowni. Bardzo dziekujemy za podrzucanie kikułczego jaja i potraktowania jak śmieci wyborow z tej częsci gminy. Jak to mowią spotkamy się przy urnach....

Program; 11 października 2018, 11:26

Oto program wyborczy p. Stolarskiego w 2014.
Pozostawiam Państwu do samodzielnej oceny.

http://www.grojec24.net/news-program-wyborczy-jacek-stolarski,1276.html

1. To jest obowiązek burmistrza
2. Brak realizacji
3. Brak realizacji (temat powrócił przed wyborami)
4. Brak realizacji (I etap remontu- temat powrócił przed wyborami)
5. Realizacja - obiekt nadal niefunkcjonalny
6. Brak realizacji
7. Brak realizacji
8. Realizacja (targowisko na miarę XXI wieku 0 brak toalet)
9. Brak realizacji
10. Brak realizacji
11. Brak realizacji
12. Brak realizacji
13. Brak realizacji
14. Realizacja (temat powrócił przed wyborami)
15. Brak realizacji
16. Realizacja (astronomiczny koszt remontu - kilka światełek i 2 metrowa rura)
17. Sfinansowanie z tego projektu pkt. 5 programu.

do burmistrza; 11 października 2018, 11:54

Bardzo proszę o kontrolowanie swoich pracowników, żeby nie przeholowali wyniku sondy. Bo jak się okaże to w tej pseudo sądzie oddadzą głos na pana nawet noworodki a być może zmarli.

Diego; 11 października 2018, 12:00

Już się chyba Panu znudziło bycie burmistrzem. Wstyd mi, że poparłam Pana 4 lata temu, zniszczył Pan kredyt zaufania, a inni kandydaci otworzyli mi oczy na Pana działania. Ma Pan godnych następców.

Xdd; 11 października 2018, 12:18

Opozycja p. Stolarskiego jak widać czuwa i pilnuje, aby jak najwięcej negatywów się pojawiło. Zapewniam, że zwolennicy też są tylko więcej pracują, a nie siedzą w internecie. Piszcie, co chcecie, bo macie prawo, tylko więcej kultury niektórym by się przydało. Jakby nie było p. Stolarski był burmistrzem kilkanaście lat, bo tak ludzie chcieli i szacunek mu się należy.

Xyz; 11 października 2018, 12:22

Panie Burmistrzu jakie sukcesy odniósł klub sportowy Mazowsze podczas Pana rządów? Czy uważa Pan że piłka nożna stoi w naszym miescie na odpowiednim miejscu biorąc pod uwagę pieniądze jakie są przekazywane na klub? Na jakim poziomie jest drużyna seniorska? Ewentualnie proszę o informacje jakie sukcesy odnoszą grójeckie drużuny młodziezowe?

Do cały ja; 11 października 2018, 12:30

To była debata? Wciskanie ludziom przedwyborczego kitu! Temat od kilku lat używany jako karta przetargowa! Efekt „walki” Czystej Gminy to start w wyborach głównego nibyekologa! Żenada!

Sad; 11 października 2018, 12:37

Stolarki i pisiorki, to są ludzie, którzy usiłują poprowadzić Grójec w złym kierunku. Obydwum należy wskazać miejsce, poza wpływaniem na rzeczywistość, odseprować od korytka, które zrobili sobie kosztem ogólu.Wystarczająco już napsuli, nabroili, napsocili. A jak pięknie zapewniają o swojej lojalności, jak obiecują. Kłamią dla pieniędzy, tę umiejętność posiedli w stopniu niemal doskonałym. Doskonałość jednak się skończyła, bo zabrakło bezmyślnych, którzy w to wierzą. Dowidzenia oszustom, dowidzenia, bez prawa powrótu.

do cały ja; 11 października 2018, 12:48

Co by pan sądził, uważam że należy się szacunek ludziom, którzy byli na tej debacie i chcieli usłyszeć głos wszystkich kandydatów. Najwyraźniej burmistrz nie miał w tej sprawie nic do powiedzenia a co najgorsze jak mówią młodzi olał wyborców.

do Xdd; 11 października 2018, 12:51

Bo chodzi o to żeby ze sceny zejść niepokonanym. A obecny Pan Burmistrz sam kusi los...

SAM do Xdd; 11 października 2018, 12:52

Pewnie jakiś szacunek by i miał, gdyby miał odwagę i odszedł, w związku z brakiem realizacji obietnic z programu 2014.

Do Xdd; 11 października 2018, 13:00

Z pewnością obóz obecnego burmistrza pracuje i zapewniam, że w Internecie. Może nawet po nocach. Sonda się sama nie wygra. ;)

brownie; 11 października 2018, 13:10

Każdy jeden kandydat będzie lepszy od obecnego burmistrza. Już Pan usiądzie na tych ławeczkach, na które wydał Pan tyle pieniędzy.

Piewca; 11 października 2018, 13:15

To już nie o to chodzi, czy Pan zostanie tym burmistrzem po raz kolejny czy nie, ale poziom wypowiedzi w stosunku do innych kandydatów, brak wyrazu zainteresowania, olanie tematu debaty w Kośminie i zaraz próba organizacji swoich debat... no o czym to tak naprawdę świadczy? Plakaty wyborcze, na których Pan nawet nie napisze, że jest kandydatem... Albo Pan wie, że to koniec, albo Pan się myli, że wygra. Dużo dobrego Pan zrobił w latach minionych przed 2014, ale po 2014 entuzjazm strasznie spadł. Pozdrawiam i życzę rozsądku!

Do Xyz; 11 października 2018, 13:15

Jeżeli zadajesz takie pytania burmistrzowi to albo jesteś ciemniakiem, bo nie sledzisz biezacych wydarzeń sportowych i ligi seniorskiej i młodzieżowych, albo zależy Ci na sianiu fermentu. W internecie znajdziesz wyniki i ligi.

racja SAM; 11 października 2018, 13:17

......i brakiem przyzwoitego prowadzenia sie. Moralność to składowa szacunku.

Eko-Mieszkaniec; 11 października 2018, 13:24

Odniosę się do ostatniego pytania w artykule dotyczącego zanieczyszczenia powietrza. Nie trzeba wydawać grubych milionów na walkę ze smogiem. Wystarczy karać mieszkańców, którzy palą śmieci ze swoich domowych koszy lub prywatnych sklepików, a problem się zredukuje. Domeną obecnych władz jest pobłażanie w takich kwestiach, a na pytanie do strażników "czy czują smród z komina?" odpowiadają "ale co?" - abstrakcja, żeby w samym centrum miasta unosił się potworny dym z kominów, bo już nie chodzi tu o same działki Lewiczyńskie.

Dede-ktyw; 11 października 2018, 13:32

Często słyszy się o domniemanym konflikcie pomiędzy Urzędem Miasta a Starostwem Powiatowym. Gdzie leży kość niezgody? Jak Pan/Pani ma zamiar zażegnać ten spór?

"Żadnego sporu nie ma." - JS anno domini 2018. ;)

"Burmistrz odniósł się też do propozycji remontu zdewastowanego obecnie amfiteatru przy zespole szkół zawodowych. Stolarski przypomniał, że amfiteatr nie należy do gminy, ale do powiatu, a cztery lata temu starostwo opracowało koncepcję zakładającą budowę w tym miejscu hotelu i centrum konferencyjnego. Jednak zdaniem włodarza gminy lepiej „gdyby obecne przeznaczenie obiektu utrzymać w przyszłości - funkcjonalny amfiteatr ze sceną byłby przydatny przez cały rok. – To idealne miejsce do organizowania Święta Kwitnącej Jabłoni i koncertów muzycznych – zauważył włodarz gminy, który zapowiedział podjęcie rozmów na ten temat ze starostwem." - JS w 2013

To jak to jest? Czemu nie zrobiłeś Pan tego amfiteatru skoro sporu nie ma? :D Hahaha!

Narzekacie na kontrkandydatów, a co powiecie o obecnym burmistrzu?

To że są tu nieprzychylne komentarze to zapracowałeś sobie Pan na to sam, a nie każesz swoim ludziom głosować w sondzie i pisać, że to na pewno Banasiewicz, Sotek lub Gwiazda na Ciebie tu naskakują ze swoich komputerów.

prawda; 11 października 2018, 13:33

Za Stolarskiego powstała w Grojcu Faurecia Jest praca jest jest zarobek. Umiał rozwinąć budowę zakładów pracy. Konkurenci nic nie mówią o ściąganiu kapitału czy budowy zakładów pracy. Burmistrzu Masz mój głos

Lokalny obserwator; 11 października 2018, 13:50

Oto taktyka ktora ma dac Stolarskiemu zwyciestwo w wyborach. Jego osia jest 5 z 9 komitetow startujacych do rady miejskiej z ludzmi burmistrza: Rozwoj i gospodarnosc (kilku zawodnikow kupujacych glosy), Nasze miasto (koalicyjny quasi-PSL), Mlodzi dla gminy (komitet ktory ma odbierac glosy mlodym wyborcom kandydatow od Gwiazdy), Rodziny dla gminy (komitet bylej zony Stolarskiego Grazyny) i Razem dla gminy (PSL-owska przystawka do Nasze miasto). Te wszystkie komitety maja pracowac na glosy dla Stolarskiego i dac mu zwyciestwo w wyborach na burmistrza i wiekszosc w radzie miejskiej. Jesli komus taki plan wlodarza sie nie podoba i chce zmiany w Grojcu powinien zaglosowac na kandydata z innej listy niz wyzej wymienione!

Adelka; 11 października 2018, 13:52

Czy był już jakiś wniosek o przynależność do aglomeracji warszawskiej..? Były już jakieś rozmowy na ten temat...? Poza tym, że spółka PKS faktycznie świadczy mieszkańcom po prostu kiepskiej jakości usługi dojazdu do Wwa to uważam, że częstotliwość kursów jest świetna i też nie ma co demonizować tej prywatnej spółki. Bardziej bym się martwiła o wygląda dawnego dworca PKS, który obok nowego ładnego po prostu straszy. Zamiast skupiać się na połączeniu z Warszawą postuluję o dobre połączenia dla dzieci ze szkół oraz zadbanie o komunikację seniorów w mieście. To tak na wypadek, gdyby przypadkiem został pan burmistrzem kolejny raz.

do prawda; 11 października 2018, 13:52

Idąc tym tokiem chce nam zafundować biogazownie i asfaltownie no i smród jak za grabka. Solarski kiedyś burmistrzem przestanie być a smród pozostanie, nawet na debatę do Kosmina bał się przyjść - olał mieszkańców i przy okazji ich głosy - będzie płakał jak zabraknie właśnie tych głosów przy unie czego bardzo życzę . Pora na zmiany

Do Lokalny Obserwator; 11 października 2018, 13:55

no własnie wy tez widzicie ze stolarski boi sie panicznie dariusza?

Do cały ja; 11 października 2018, 14:03

A pozostali kandydaci co mieli ciekawego do powiedzenia? Wyświechtane frazesy, przedwyborcze oszustwa! To nie była debata, to był pokaz mody! Wiejskiej mody!

będę głosował na Annę Sotek; 11 października 2018, 14:13

Czy można poważnie traktować jakiekolwiek słowa tego pana, skoro w 2010 r. publicznie sam z siebie mówił, że jeśli wygra to będzie to jego ostatnia kadencja?
Zresztą akurat w jego przypadku słowa są zupełnie bez znaczenia. Ważny jest tylko obraz miasta, który jest skutkiem jego zdecydowanie za długich rządów. Rządzenie zresztą to też nieadekwatne określenie, bo Grójec był bardziej administrowany przez tego Pana niż rządzony. Trudno bowiem dostrzec, by ten Pan miał jakąkolwiek wizję rozwoju miasta i gminy. Z roku na rok, z kadencji na kadencję minimum wysiłku i minimum zmian. Zrobić tyle, żeby nie mogli powiedzieć, że nic nie zrobione.

JS-ekolog?; 11 października 2018, 14:17

Patrzcie: tereny prywatne, ale on tam widzi fotowoltaikę ;) Bio i eko mówca nagle!

zawiedziona; 11 października 2018, 14:27

Rozbudowa GOK w miejscu, w którym istnieje dotychczas - spójrzmy realnie: brak parkingu (żeby dojechać na tyły trzeba pokonać chodnik i niedogodny wjazd prawie przy przejściu dla pieszych), skąd brać kolejne hektary na rozbudowę? Poświęcimy park na rzecz GOK? Fundamenty budynku nie są przystosowane do rozbudowy, okna zamurowano, bo budynek groził zawaleniem. Zajęcia w GOK, owszem, odbywają się, ale ich jakość pozostawia wiele do życzenia. Te pana pomysły nie są najgorsze, lecz zaprzepaścił pan ostatnią kadencję i teraz ciężko uwierzyć w ich słuszność. To nie jest tak, że wszystko, co pan napisał jest złe, po prostu za dużo fermentu wyszło na jaw, żeby ponownie zawierzyć. A szkoda!

obiektywnie bez hejtowania:)); 11 października 2018, 14:39

musi pan sobie sam zadać pytanie dlaczego jeszcze 4lata temu miał pan dużo większe poparcie niż teraz!! miasto za pana kilku kadencji rozwijało się, wydwać by się mogło, że w dobrym tempie... jednak przez nieco ponad 25 lat wolności mieliśmy głównie pana i proszę się nie dziwić,że Grójec może chcieć zmian, być może nawet bez konkretnego powodu!!! :(( komentarze w sieci szczególnie te nieanonimowe na faceboku, dały do myślenia, że być może to już czas... nic się nie dzieje bez przyczyny i kontrkandydaci też się trafili nieprzypadkowi,pozdrawiam ;)))

Do Pana Burmistrza ; 11 października 2018, 14:50

Z całym szacunkiem Panie Stolarski, ale również uważam, że nadszedł czas na zmiany. Owszem zrobił Pan dużo dla miasta przez te 16 lat. Wystarczy już tych 'dobroci' . Panie Burmistrzu czas na powiew świeżości. Radnym możesz Pan zostać , jak na emeryturę nie chcesz Pan iść.

arogancja; 11 października 2018, 14:56

Z szanowanego człowieka, stał sie Pan persona non grata. Nie brał Pan pod uwage , że jest pan osoba publiczna i ludzie pana obserwuja i oceniają.To arogancja. Podział pracowników urzedzie na uprzywilejowanych, tych którzy dostepuja zaszcztu udziału w " jajeczkach" "sledzikach" dniach kobiet i parapetówkach i tych "drugich", niezbyt fajnie podzielił urząd i nie przysporzył Panu sympatii .Ktoś tu napisł , że po 2014 roku entuzjazm w działaniu spadł. Jasne, musiał! Bo zajął sie Pan urzędowym życiem towarzyskim, a nie robotą.

do Xdd; 11 października 2018, 14:59

Na szacunek to trzeba zapracować, nikomu nic się nie należy... jak się burmistrz chwali na FB że przez ostatnie 15 lat pozyskał 75 mln dotacji zewnętrznych tylko zapomniał dodać że w 95%wszystkie dotacje to dotacje celowe które i tak się należały gminie to niech się nie dziwi ze nie mamy szacunku.

Max; 11 października 2018, 15:32

Panie Stolarski, czas najwyższy odkleić się od stołka, miasto Grojec przez ostatnia Pana kadencję zaczęło cofać się w rozwoju. Proszę spojrzeć nA sąsiadujące o wiele mniejsze miasta typu Mszczonow, proszę zobaczyć jak logistyczne rozwinęło się to miasto posiadając wspaniałego oddanego wlodaza. Geotermia olbrzymie centra logistyczne obecnie budowany największy aquapark w europie. Nie wstyd Panu..?? Grodzisk wspaniały malowniczy rynek kwitnący super szpital. Rawa Mazowiecka przepiękny zalew nad który mieszkańcy naszego miasta jeżdżą w upalne wakacyjne dni... Co Pan zrobił u nas..?? Obdrapany płaski jak pustynia rynek że smierdzacym zapleczem brak miejsc parkingowych. Parkomaty i nieudolne straż miejska latająca budżet z mandatów. Zasypal pan baseny a zrobił betonową plaże z czterema ławkami i kwietnikami za 50tys. A przepraszam jest jeszcze miedziane Bóg wie po co jabłko. Wstyd!!!!

Do lokalny obserwator; 11 października 2018, 17:43

Pytanie p Dariusz 4lata temu chodził za Jackiem jak cień, nie zrobił Mu Jacek krzywdy.Dlaczego teraz Jacek ma się bać Dariusza

Kali; 11 października 2018, 17:47

Każdy ma prawo wypowiedzi a gadanie ciągle tego samego i remontowanie ratusza co chwile żeby bylo widać że coś się dzieje jest śmieszne. Czemu nie można zrobić raz a dobrze remontu. Co z stadionem zawodówki??? Co z szpitalem?? Remont ulicy jatkowej ?? Po co ...? A droga koło ogólniaka gdzie jedzie się jak na rajdzie dakar. Tam nie można zrobić remontu?? Tylko mydlenie remontem oczu przed wyborami. Pływalnia za 12 mln ...bzdura...za ta kase można bylo wybudować nowy obiekt. Przedszkole publiczne ok...jak najbardziej potrzebne tylko że to są gadki przy każdych wyborach. A nic się z tym nie dzieje . czemu dzieci w przedszkolach i szkoła h p£acą za obiady . pieniądze ktore poszły na basen można było na to przeznaczyć. Impreza na sylwestra będzie?? Czy tylko fakerwerki . parkometry??? Ok ale na co idą pieniądze z parkingów?? Co z zakorkowaniem ronda loło dekady. Dekada chciala przejazdu kolo tesco ale miasto sie niezgodzilo. Gdzie sa nowe zaklady pracy?? Nie ma . ciagle tylko wyprowadzanie pieniedzy i budowa i remonty obiektow sportowych
. jest ich pod dostatkiem panie burmistrzu.

Do Lenki ; 11 października 2018, 17:50

O cały bałagan w szkolnictwie trzeba pytać p.minister z PiS ! Zobaczycie co będzie za rok ósme klasy i gimnazjum!

Do Pana Burmistrza; 11 października 2018, 17:55

Taki radny jak Pan przyda nam się, szczególnie do komisji rady miejskiej "Przestrzeganie jawności, moralności i etyki w społeczeństwie".

JS; 11 października 2018, 17:57

piszesz pan: wszystkie miejsca dostępne dla niepełnosprawnych -
ma pan na myśli swój gabinet owalny na piętrze gdzie czekasz na niepełnosprawnych

Xyz; 11 października 2018, 18:08

Możliwe że jestem ciemniakiem, natomiast ty oraz osoba która to finansuje powinna śledzić bieżące wydarzenia lig seniorskich i młodzieżowych. Proszę o informacje z SUKCESAMI z ostatnich lat

kawiarnie restauracje; 11 października 2018, 18:19

JS odpowiada: Możemy udostępnić na ten cel lokale gminne - już teraz jest dużo pustostanów lokali gminnych - bo bo Borzechowski mysli że z ludzi trzeba zedrzeć ile się da.
więc chyba szuka pan frajerów którzy po roku działalności pójdą z torbami, bo nakaże im pan zapłacić wysoki czynsz za lokal bez wygód i do tego podatek od nieruchomości aby dyrektor dobrze zarobił na emeryturze.

Do tego dojdzie abonament za wodę dla Gawła, by miał za co kupować nowe auta służbowe. Jego poprzedniczka jeździła swoim autem i firma rozwijała się równie dobrze.

do SLD; 11 października 2018, 18:47

po 8 lat zechciał pan wybudować budynek komunalny, z euforią poczekamy na koniec inwestycji. SLD udziela panu poparcia. Przekupiony nie wiem czym, może część mieszkań dla nich a druga połowa dla pana. Z Borzechowskim ustalicie kto kiedy i za ile

budżet obywatelski; 11 października 2018, 18:50

dobrze ze już nie trwoni pieniędzy na konkurs wizualizacji zagospodarowania dworca kolei....

Wyborcy; 11 października 2018, 19:08

Głosujmy na Stolarskiego!

Do obiektywnie bez hejtowania; 11 października 2018, 19:32

Owszem, nowe by się przydało ale w tej kampanii znów jest brak! Harcerzyk segregujący ptaki w mieście? Dwukrotny wielki przegrany? (To chyba o czymś świadczy a wstydu za grosz) Pani sterowana przez obecną władzę? Ech...

ZORRO; 11 października 2018, 20:06

Stolarski jest bardzo mocno zmotywowany by wygrać te wybory. Motywują go wszyscy dotychczasowi podwładni - wspólpracownicy, żeby przedłużył i sobie i im ciepłe źródełka dobrobytu. Są zrośnięci, symbiotyczni i ciągle jadą na jednym wózku. Jest ich bardzo dużo i zrobią też bardzo dużo, by nadal móc ciezyć się i spijać przysłowiowy miód. Są rozbudowaną pajęczyną i połączeni wieloma niewidocznymi, krecimi korytarzami, o których wiedzą tylko oni. Na powierzchni, nikt nie zdaje sobie sprawy, jak te korytarze funkcjonują. Pokonać ich będzie ciężko. Wszyscy, którzy chcą zminany powinni mocno nad tym pracować. Powodzenie jest możliwe, porażka to wstyd na cał kraj. Nigdzie indziej nie ma podobnej sytuacji.

OBIEKTYWNA; 11 października 2018, 20:29

Jestem przerażona stopniem frustracji i brakiem obiektywizmu wypowiadających się wcześniej przeciwników obecnego Burmistrza. Mam wrażenie, że żyjemy w innych Gminach, choć mowa jest o Gminie Grójec. Trochę szacunku dla człowieka, który najpiękniejsze lata swojego życia poświęcił temu miastu. Czy nie widzicie jak Grójec i okoliczne wsie zmieniły się nie do poznania przez ostatnie 28 lat istnienia samorządu lokalnego ? W tym okresie Pan J. Stolarski 21 lat sprawował funkcję Burmistrza. Obecny obraz naszej, już europejskiej gminy to wynik wielu czynników: zmiany ustrojowej oraz współpracy kolejnych ekip Rady Miejskiej i Burmistrza(ów). Przypominam, że Burmistrz nie ma władzy absolutnej, jest organem władzy wykonawczej i bardzo ważne jest aby te organy ze sobą współdziałały i tak było w Grójcu przez ostatnie 28 lat (zobaczcie co się dzieje w gminach, w których tej współpracy nie ma). Panie Burmistrzu jest Pan tylko człowiekiem, popełnił Pan z pewnością trochę niezamierzonych błędów, ale ten się nie myli co nic nie robi. Przy tym co Pan i nasze miasto osiągnęło przy Panu są one niezauważalne. Ma Pan ogromne doświadczenie z którego powinniśmy korzystać, szczególnie dlatego, że jest to Pana ostatnia kadencja. Ja i wielu moich niesfrustowanych, zadowolonych z życia i z tego, że jesteśmy mieszkańcami właśnie GRÓJCA udzielimy Panu poparcia 21.10 br..

pani; 11 października 2018, 20:50

będę głosować na Pana

NIKOS; 11 października 2018, 20:59

Panie Jaco S. zacznijmy sprzatac po sobie ślad bo moze byc ciężko wytłumaczyć sędziemu kilka spraw a czasu niewiele już zostało.
PS. Grazyna ty tez tam trzymaj rękę na pulsie.

MISIAK; 11 października 2018, 21:14

Brawo :-)
Przetarg ogłoszony rozstrzygnięcie na dwa dni przed urna
Inwestycja ruszyla mury juz sie walą
Boisko GOS sie kopie
Basen po remoncie
Kino po remoncie
Drogi pobudowane
Dycha zaliczona
Tylko bakteria zjadla zalew w Gluchowie
I ekolog Banas z Sitkiem biogazownie/asfaltownie zatrzymali

Jak zyc panie Stolkarzu

OBIEKTYWNA; 11 października 2018, 21:24

Dlaczego P. Stolarski miałby być tak bardzo zmotywowany? Ze względu na okoliczności obiektywne ( wiek) moim zdaniem, może tylko chcieć, nic już nie musi. Czy to nie demonizowanie i brak elementarnego rachunku matematycznego w ocenie wpływu podwładnych i współpracowników na wygraną w wyborach obecnego Burmistrza? Jaki mało znaczący odsetek oni i ich rodziny stanowią w stosunku do ogólnej liczby wyborców 20.088 osób (dane z PKW). Spijanie miodu=praca w administracji=wyświechtane frazesy.

xyz; 11 października 2018, 21:51

Temu panu juz dziekujemy. Niech sie trzyma swoich slow z 2013 roku: Na 75 procent będę kandydował. Myślę, że to już będzie ostatni raz, bo chciałbym w życiu robić jeszcze coś innego. Natomiast obecnie mam takie poczucie, że jestem burmistrzem z korzyścią dla mieszkańców Grójca, przynosi mi to satysfakcję, i dlatego jeszcze raz poddam się osądowi w wyborach.

przegląd internetu; 12 października 2018, 01:26

- Dlaczego nie zrobił Pan tego do tej pory mogę się mylić ale to chyba Pana 4 kadencja.
- Nie wszystko da się zrobić od razu, proszę zobaczyć, ile już inwestycji przeprowadziliśmy.

Ilość inwestycji w 2014-18 wprost powala. 60% nie tknięta, ale w 2020 juz będą

Od 10 lat żyje w Grójcu.; 12 października 2018, 06:12

Może urodzeni w Grójcu nie widzą zapyziałego swojego miasta,może nie widzą rynku bez stolików kawiarnianych i pustych ławek,może nie żal im historycznej kostki która wiele przetrwała ale nie przetrwała rządów Burmistrza,może nie widzą bałaganu urbanistycznego,może nie widzą że prywatne sklepy padają jak muchy po roku działalności,może nie podróżują po Polsce i nie widzą innych miasteczek które wypiękniały przez ostatnie lata i są chlubą mieszkańców i włodarzy,może takie smutne brudne miasto Wam odpowiada,może młodzież stojąca wieczorami na parkingu Tesco to zadowolenie ich rodziców,może Grójczanie nie chcą zmiany opinii o sobie,odpowiedź uzyskamy 21 października 2018 roku.

Pytanko; 12 października 2018, 06:28

Czy Pan w ogóle kontroluje działalność ZGK? Czy Pan dyrektor coś z majatku gminy w tej kadencji wyremontował? Czym tak naprawdę się ta drużyna zajmuje?

Kontrole; 12 października 2018, 06:33

Oświadczenia majatkowe starostów, burmistrzów i radnych porównać z ujawnionymi dochodami w US.

prawda; 12 października 2018, 07:20

Jeżeli Stolarski wygra wybory a wierzę że wygra nie mówcie źle o ludziach którzy ocenili obiektywnie to co dzieje się w gminie Zamilknijcie i zapamiętajcie nie mieliście racji

ZORRO do OBIEKTYWNA; 12 października 2018, 08:20

Obiektywna to ty na pewno nie jesteś. Materialnie zainteresowana raczej. bezmyślna lub chytra, broniąca złego zarządcy. Jeśli podziwiasz 21 lat jego rządów i wmawiasz, że tak dużo się zmieniło, to ci odpowiadam: coś musiało się zmienić, bo dwadzieścia jeden rocznych budżetów było zebranych i wydanych. Dziś wiemy jak byo zbierane, jak umarzane dla niektórych i jak wydawane, jaka była kontrola tych wydatków i kto na tym najlepiej wychodził. Jesteś wyrachowana, nawet nie śmieszna, nieobiektywna, i jednocześnie naiwna, ponieważ nikt już w twoje dyrdymały nie uwierzy.

pójdę na wybory; 12 października 2018, 08:51

Oj bolą was wyniki obecnej sondy, jak poprzednią harcerze Dariuszowi wyklikali (w dniu zakończenia sodny był zlot harcerstwa z mazowsza) to nikt nic nie pisał, teraz nagle wielki ból d....

Do pójdę na wybory; 12 października 2018, 09:59

Wyklikane to jest teraz. Sam dobrze wiesz, że wynik tej sądy ma się nijak do stanu faktycznego. Prawdziwa sonda odbędzie się 21 październik o ile w swej desperacji też nie będziecie chcieli jej pomóc.

21 lat ; 12 października 2018, 10:00

Nie trudno sie domysleć, że obiektywana = Pani KJ naczelnik inwestycji . Od zawsze pracuje w inwestycjach więc wie , nie?

do pójdę na wybory; 12 października 2018, 10:16

Oj o czym piszesz jaka sonda. To fikcja. Zaangażowana jest cała gmina. Ciekawy jestem czy pracownicy pracują czy tylko klikają. Niedługo okaże się kto będzie rządził naszym miasteczkiem. też pójdę na wybory.

Młody Urząd, stare ZAPO i całą Natura klika ; 12 października 2018, 10:22

teraz już za późno by ludziom zamydlić oczy

ludzie; 12 października 2018, 13:59

Zobaczcie wynik sondy! Niedługo nasz włodarz będzie miał 100% poparcia. Wszystkie ręce na klawiaturę, gmino ma.

Zadowolona; 12 października 2018, 14:04

Nie wyobrażam sobie innego burmistrza! Panie Jacku trzymam kciuki. Wierze, ze po raz kolejny wygra Pan wybory i dalej godnie będzie Pan reprezentował nasze miasto. 21 października zgarniam cała rodzine i idziemy głosować

głosuję na Jacka; 12 października 2018, 14:16

Panie Burmistrz może Pan liczyć na mój głos!!!

ja też głosuję; 12 października 2018, 14:32

Tylko pani Sotek doprowadzi naszą gminę do XXI w. Dajmy jej szansę.

wyborca; 12 października 2018, 15:01

Brawo Panie Burmistrzu 52% poparcia aby tak dalej.

dziuniab; 12 października 2018, 15:25

Wczoraj została rozebrana kamienica na rogu ul.Kościelnej,ok super bo naprawdę sam widok tego budynku dawał dużo do myślenia,a co z kamienicą która przylega do prywatnej posesji Pana Erbera? Nasz budynek jest w opłakanym stanie elewacja odpada od ścian,jest wilgoć,grzyb śmierdzi stęchlizną. Nikt nie interesuje się nami lokatorami a za takie warunki płacimy nie małe czynsze. Każdy praktycznie co roku na własny koszt remontuje (odgrzybia) mieszkanie,bo kamienica nie jest ocieplona i nie ma właściwie działającej wentylacji.Może ktoś z was wie na kogo zagłosować,aby zrobić coś z tym fantem?

Śmiech na sali; 12 października 2018, 15:31

110% poparcia w sondzie, da pan radę, Kochamy pana, ma pan głosy moje, żony, dzieci, teściów, sąsiadów, psa i kota, tylko rybka nie chce powiedzieć na kogo zagłosuje. Będzie dwa tysie.

do dziuniab; 12 października 2018, 16:14

głosuj na Borzechowskiego i całą listę Stolarskiego, oni wypracowali system eutanazji lokatorów komunalnych

Sonda; 12 października 2018, 17:10

Stilarski tyle batalii wygrał, więc sonda to dla niego Pikuś. Biedak tylko przegapil lub niedocenil przeciwnika. Wykonal eden telefon do przyjaciela i głosują tysiące... . wiecie z kim mamy do czynienia ? Gdyby pokazal listy wyborców dopisanych przed wyborami, byloby wszystko jasne.

dziuniab; 12 października 2018, 17:22

Tu raczej nie ma na kogo głosować bo i tak wielkie D....... z tego wszystkiego!!!!!!!!!

Obiektywny glos; 12 października 2018, 18:10

Stolarski sie cieszy ze sa tacy jak arturek i aneczka. glosy sie ladnie rozkładają i dalej rządzę .... brawo bo liczyc to trzeba umiec
Arturku z hooby podanym e echodnia: uprawiacz truskawek (czyt. hobby lubie byc przegrany ale bede startowal)- masz chłopie tupet
70% uprawnionych nie cierpi Stolarskiego a i tak wygrywa!!! Podziekujmy takim farmera.

Do obiektywny głos; 12 października 2018, 18:49

Zgadzam się z pana opinią. Dopiszę tylko, że włodarzowi w sondzie nie przybył nawet jeden głos po godzinach urzędowania gminy. O czymś to świadczy.

wierszokleta; 12 października 2018, 21:47

Komentarz został ukryty z powodu naruszenia zasad komentarzy.

Zmeczony; 12 października 2018, 22:09

Niech PiS wprowadzi ta kadencyjnosc wreszcie.

Balcerek; 13 października 2018, 06:16

Stolarski musi odejść.

Małgorzata; 13 października 2018, 07:47

Po sondzie widac, że tonący brzytwy się chwyta

Małgorzata; 13 października 2018, 07:55

Nie dość że chce zniszczyc małą działalność gospodarczą sklepy i kawiarnia. Podwyzszajac czynsze i podatki to teraz przez wątpliwej jakości grupy zlobkowe w przepełnionych przedszkolach chce zniszczyć dobrze działające prywatne żłobki.

Dlatego, by mógł mieć na pensje na kolesiowskie etaty i swoje wojaze za nasze podatki

Hasło wyborcze dla tych bez programu: Pogoda jest dla Bogatych; 13 października 2018, 13:06

Dla kilku przedsiębiorców zrobi dobrze ale Grójec zostawi bez szans rozwoju, chaos architektoniczny ogarnia już całe miasto a na rekreację pozostanie wyjazd do Chorwacji lub Białej Rawskiej -

Ona ja; 13 października 2018, 18:48

Panie Stolarski, czas szykować pudło i wypakowywać się ze służbowego biurka. Na to liczę, że to była Pana ostatnia kadencja. Czas zasilić grono emerytów i korzystać z ogródka jordanowskiego dla seniorów. Adieu.

Obiektywna; 14 października 2018, 07:49

Tym wszystkim nieobiektywnym krytykantom obecnego burmistrza, chciałabym poinformować, że klapki nosi się na nogach nie na oczach .

Sad; 14 października 2018, 07:55

Tydzień do wyborów, wszystko już zostało powiedziane. Dość tego, co było do tej pory, nie daj Panie Boże tego, co chce dać nam PiS. Czas na mobilizację i dobry wybór. Było ostro, ale szczerze i prawdziwie, bez udawania, czasem mądrze, celnie i obrazowo, czasem nie do końca tak. Wynik 21 października. Ja mam przekonanie, że wygra mój kandydat, tego życzę wszystkim kochającym gminę i miasto Grójec.

grojeczanin; 14 października 2018, 08:03

Panie Stolarski pora odejść. Czy Pana kocha władzę?? Chyba zapomniał Pan że burmistrz jest dla ludzi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

wgr; 14 października 2018, 08:14

blebleble i tak wygram:) Stolar

Obiektywna; 14 października 2018, 09:16

Jeszcze raz przypominam ^KLAPKI NOSI ŚIĘ NA NOGACH NIE NA OCZACH^

DAD do Obiektywna; 14 października 2018, 11:11

Trzeba zdjąć te klapki z twoich oczu. Trzeba mieć zgrabne nogi. Jeszcze nie trzeba być subiektywną. Obiektywnie, tylko Gwiazda ma możliwość zrobienia w Grójcu dobrej zmiany, w przeciwieństwie do starego układu i "nowych" pozostałych kandydatów.

WGR; 14 października 2018, 11:23

I tak wygra Gwiada i bedzie w Grojcu wreszcie dobra jazda! A Karolek i jego troll internetowy Markiewicz informatyk z urzedu beda mogli pakowac sie ze swoim pryncypalem do Konstancina... Jak Maryne z Chlopow wywioza was na gnoju!

Do obiektywna; 14 października 2018, 12:37

Pani Krysiu,Pani natomiast powinna nosić jeden klapek, w jednym miejscu. Niech sie pani domyśli , w którym....!

Koniecznie ; 14 października 2018, 13:09

Niech jeszcze Krychę wezmą, bo nie chce się już patrzeć w urzędzie na te kołyszące się biodra.

oka; 14 października 2018, 13:59

lesne dziadki do domu

Mieszkaniec.; 14 października 2018, 13:59

Wyborca się za-klikał będzie więcej kliknięć niż mieszkańców w Grójcu łącznie z niemowlakami,sonda wyjątkowo niewiarygodna urzędnicy i harcerze dziś niedziela odpocznijcie trochę za Tydzień wiarygodne kliknięcia.

Do WGR; 14 października 2018, 14:13

Gwiazda to na obóz z młodzieżą a nie do koryta! Jedna kadencja jako radny chyba od Stolarskiego się dostał do rady a może by tak V-ice najpierw.Zobacz na co ucznia stać koryto koryto!!!nic więcej się nie liczy

Do was wszystkich; 14 października 2018, 14:21

Burmistrz Stolarski i tak wygra czy się p Darkowi podoba czy nie!

do WGR; 14 października 2018, 16:57

Obrażanie ludzi nic ci nie da, jeżeli masz choć troche rozumu - to miej tez choc troche kultury!!!!

zależy mi; 14 października 2018, 17:02

Żaden z nowych kandydatów na Burmistrza nie nadaje się na to stanowisko. Myslicie, że Gwiazda da wam "gwiazdkę" z nieba??? Jest dobrze tak jak jest, głosujcie tak jak głosowaliście 4 lata temu!!!
Panie Jacku jestem z Panem!!!

Obiektywna; 14 października 2018, 18:04

Do WGR. Miałam dylemat na kogo głosować, ale jeśli tak ma wyglądać zmiana władzy w Grójcu jak opisuje W GR to pan Gwiazda u mnie jest już spalony. Burmistrzowi Stolarskiemu po tylu latach solidnej pracy dla Ģrójca należy się więcej szacunku. Apeluję do wszystkich którzy wiedzą gdzie należy nosić klapki aby podeszli do wyborów z rozsądkiem.

Rodzic.; 14 października 2018, 18:22

Przez wile kadencji Pan Burmistrz Stolarski nie potrafił przy szkole w Lesznowoli ustawić znaków drogowych informujących że są dzieci i szkoła, w tym roku doszło do tragicznego wypadku z udziałem samochodu i ucznia.
Na pytanie czy będą chodniki prowadzące do szkoły odpowiedział po co przecież wozicie dzieci autami do szkoły.To nie Burmistrz to Mistrz Propagandy.

do zmęczonego ; 14 października 2018, 18:33

Kadencyjność o której p. pisze już weszła w życie. Tylko PO, PSL, Nowoczesna ze względu na działanie wstecz,zagłosowała przeciw, dlatego ta ustawa tak naprawdę będzie dotyczyć za dwie kadencje. Nie dajmy się zwieść ludziom z pięciu komitetów, bo będzie tak jak było.

ojciec harcerza; 14 października 2018, 20:12

Gwiazda to może wygrać, ale serenade na organkach w Sztutowie. Dobry jest do goszczenia znajomych na obozach, a nie do rządzenia 105 -cio milionowym budżetem naszej pięknej i dynamicznie rozwijającej się gminy.

mieszkaniec od urodzenia 43; 14 października 2018, 20:36

ale biadolicie czy bedzie stolarski czy inny ch...... to wszystko jedno tu chodzi aby kazdy mieszkaniec gminy wiezacy czy nie mógł robic ,pracowac wysyłac dzieci do szkoły i załatwiac sprawy w magistracie bez zadnych spiec zeby zyło sie lepiej czy lewa czy prawa strona ale w tym gnoju wszyscy sie zatracili a trzeba wócic do poczatku systemu trzeba dorosnac i olc populism wszystkich parti

Gwiazda; 14 października 2018, 21:09

Pani Sotek to dzisiaj głosuje w ciagu 5godzin 10000głosów.hahaha zart

Ja; 14 października 2018, 21:57

Panie Burmistrzu ma Pan nasze głosy!!!!!

też rodzic; 15 października 2018, 09:02

Do Rodzic
Szanowny Panie "Rodzic" gdyby Pan był rodzicem to by Pan pisał fakty
1 znaki drogowe są na Szkolnej od bardzo dawna
2 Wypadek o którym Pan pisze miał miejsce w ubiegłym roku nie przed szkołą tylko w lesie w niedzielne popołudnie nie był całe szczęście tragiczny
3 Chodników ułożono już w dużej mierze a Pan Burmistrz obiecał iż sukcesywnie jak do tej pory będą realizowane
Chyba nie wszystko do Pana na tym zebraniu dotarło albo należało uważnie słuchać
Pozdrawiam prawdziwy rodzic

"Pozytywny"; 15 października 2018, 13:15

P. Stolarski trzeba wiedzieć kiedy odejść ! ostatnia szansa, wszystko wiadomo król jest nagi. Moim zdaniem minęła młodość i uroda i reszta szkoda !
Zdecydowanie Nie ma P. mojego głosu.

Mieszkaniec Grojca; 15 października 2018, 13:29

Panie Burmistrzu Stolarski ma Pan głosy całej mojej rodziny niech wypisują co chcą widzący ludzie wiedzą na kogo głosować! Wszyscy krytykujący do roboty a nie od razu do koryta!!!!!

do Gwiazdy; 15 października 2018, 14:08

Czepia się pan p. Sotek, ale milczy pan o pan włodarzu, który już przeholował. No ale się nie dziwię bo wiem kogo pan popiera.

DAD do Mieszkanieć Grójca; 15 października 2018, 14:09

Ty nie nie jesteś zwykłym mieszkańcem Grójca, lecz siedzącym w kieszeni S. mieszkańcem Grójca. Nie zaprzeczaj, myślący miezkacy nigdy by nie napisali podobnych bzdur. Nie myśl sobie, że koryto jest twoje na zawsze. Koryta nie ma, jest praca za uczciwe pieniądze, zapamiętaj to sobie do końca swych dni.

Do Dad; 15 października 2018, 14:54

Przepraszam bardzo nie siedzę i nikog9 w kieszeni mieszkam w Grójcu i codziennie dojeżdżam do pracy w W -wie trudno mi zrozumieć na jakiej podstawie można tak sądzić drugiego człowieka ? Może sądzę ciebie według siebie. Pomimo tych wszystkich kalumii i tak Stolarski ma mój glos

DAD do do .....; 15 października 2018, 15:07

Do końca swych dnia zapamiętaj.... Albo ktoś z ci rodziny siedzi w tej kieszeni, albo nie masz za grosz krytycznego umysłu. Musisz być osobą albo materialnie zainteresowaną, albo bezwolną, bezmyślną, mało wiedząca, która w tej W-wie kariery żadnej nie zrobi. Jeśli posiadą się wiedzę na temat tego, co dzieje się i działo w Grójcu przez cztery kadencje burmistrza S., to jedynym logicznym wnioskiem może być tylko doprowadzenie do zmiany.

Panie Stolarski; 15 października 2018, 15:59

Co cesarz do wypatrzyl u zaprzyjaźnionych miast, których herby rozwiesil przed swoim gabinetem?
Słyszałam że tak imprezujecie ze nawet zona i sekretarka pana opuściła. A po wyborach ma być nowa sekretarka?. Gdzie w urzędzie herb MKS lub Mazowsza Grójec...wstydzisz się swojego kochanego miasta i klubu?

do Mieszanca z Grójca; 15 października 2018, 16:40

Siedzisz czy nie siedzisz w kieszeni, obecny uklad daje duze profity tobie lub twojej rodzinie, nikt poza uslugobiorcami Stolarskiego nic pozytywnego o nim nie napisze

Obiektywna; 15 października 2018, 16:51

Prosta, sprawdzona zasada ^Koryto jest to samo , tylko świnie się zmieniają^. A jak widać świń jest coraz więcej./ wszystkie dzikie do odstrzelenia/.Tarnów

Do Obiektywna; 15 października 2018, 18:50

Komentarz został ukryty z powodu naruszenia zasad komentarzy.

Mm; 16 października 2018, 11:38

Panie Stolarski masz głosy nawet nowonarodzonych.

Znudzona; 16 października 2018, 21:28

No to ja już nie wiem na kogo głosować - zgłupiałam, na tego NIE, na tamtą też NIE

Sad do Znudzona; 17 października 2018, 07:56

Pozostaje kierować się zasadą głosowania na ludzi uczciwych, nie skompromitowanych. Problemem jest którzy to są. Trzeba dużo rozmawiać, czytać i myyśleć. To dla wielu, dla niektórych, trudne jest, dlatego nie mając swojego zdania, oddają głos bezrefleksyjnie i przypadkowo. Efekt - kto ma lepsze "dotarcie" do takich, ten wygrywa. Smutne, lecz prawdziwe.

Antoni; 17 października 2018, 09:05

Żaden z tych kandydatów nie jest doskonały, ale wiekszośc z nch nie spełnia podstawowych kryteriów (uczciwośc, niezależność). Wybór jest w gruncie rzeczy bardzo ograniczony - między dżumą a cholerą

Antoni 2 Ty jesteś chory na dżumę i na cholerę; 17 października 2018, 09:20

Bredzisz jak przy podziale Grójca na obwody szkolne. O uczciwości rozmawiaj ze swoimi podwładnymi i z kandydatami, którzy cie popierają.

Do Sam i Dad; 17 października 2018, 09:53

Nie jest Pan z PiS nie jest Pan z PO i PSL może Pan jest od Korwina a może Pan jest z Kosmosu? Nic się p nie podoba wszyscy ale to wszyscy myślą i robią źle tylko Pan jest wszystko wiedzący i robiący najlepiej. Jeszcze się taki nie urodził co by wszystkim dogodził i to jest prawda.

SAM; 17 października 2018, 10:03

Popieram Dariusza Gwiazdę, bo jest uczciwy, kompetentny, nieskompromitowany i niezadżumiony.

Do Sam; 17 października 2018, 10:19

A ja mam inne zdanie i go nie zmienię. Ja cała moja rodzina i wszyscy z Grójca pracujemy w gminie i będziemy głosowali innaczej na skompromitowanego pana!

Do Sam; 17 października 2018, 10:40

Co to znaczy nie zadzumiony bo nie wiem?

Janek; 17 października 2018, 12:39

A nie wspominałem, że wśród tak dużo piszących a w szczególności krytykujących jest plociuch który nie ma kręgosłupa moralnego przedstawić się!

Do Janek; 17 października 2018, 13:05

Taka jest konwencja, nikt tu nie jest pod własnym nazwiskiem, nawet ty.

SAM; 17 października 2018, 13:13

Jeśli mądry, anonimowy Jasiu pisze o plociuchu, niech poda kto i jakie plotki rozsiewa. Konktrety tylko.

Do Janek ; 17 października 2018, 14:19

Podciągnij sie chłopie stylistycznie i dopiero pisz na forum.
A co do plotek to coż......, Grójec to małe miasto. Wszyscy sie znaja i znaja historie swoich sasiadów. Życie generuje plotki .A, że postępowanie osoby publicznej jest oceniane przez wyborców to chyba nikogo nie dziwi.

M-ia; 17 października 2018, 19:12

Panie Stolarski ma Pan mój głos. Powodzenia!!!

M-ia; 17 października 2018, 19:29

I jeszcze chcę dodać: Panie Burmistrzu trochę więcej uśmiechu tak na co dzień!

M-ia = Małpiarnia; 17 października 2018, 20:40

Małpiory - członkowie małpiarni, zcementowani wspólnym biznesem na publicznej kasie, nastawieni na walkę wszelkimi sposobami, o "stawkę większą niż życie'. Gdzie w takim towarzystwie może być więcej uśmiechu i czy może on być szczery? Pan Stolarski ma taki głos, czym jest ten głos okupiony? Zgadnijmy.....

Magdalena i Tomek; 17 października 2018, 20:51

Panie Stolarski ma pan nasze głosy!!!!!!!!!!!!!!!

Do M-ia; 17 października 2018, 21:13

Jak będzie się uśmiechał to powiedzą że zgłupiał lepiej jak będzie sobą

Ada; 17 października 2018, 21:32

Z wpisów domyśleć się trzeba że jeden kandydat ma największe parcie na to koryto sam siebie chwali to jest chore uważajcie .

Obserwator; 17 października 2018, 21:38

Nam zależy na zrywaniu plakatów ! Idzie dobrze zostały same swoje!

wojtek; 17 października 2018, 21:57

PIS - NIE ! PO - NIE ! SPÓŁKI - NIE ! GŁOSUJĘ NA SLD.

zawiedziony; 18 października 2018, 09:49

Panie burmistrzy wczoraj przejrzałem Zycia Grójca i jak zobaczyłem niektóre osoby na pana listach
to nie dawałem wiary , ze to prawda. Nie czuje pan niesmaku , bo ja wielki!?

Do SLD; 18 października 2018, 09:53

A ja nie,bo Stolarski musi odejść.

SAM; 18 października 2018, 10:32

W międzyczasie nastąpiła zmiana i Stolarskiego popiera już sześć list, doszło poparcie SLD. Tak działa układ, broni się jak może. Nie wolno mu popuścić. Idźmy na wybory i skończmy to. PO, PSL, SLD i starzy działacze samorządu - wypasiony stary układ.

do MISIAKA; 18 października 2018, 12:30

Brawo :-)
Przetarg ogłoszony rozstrzygnięcie na dwa dni przed urna
Inwestycja ruszyla mury juz sie walą
Boisko GOS sie kopie
Basen po remoncie
Kino po remoncie
Drogi pobudowane
Dycha zaliczona
Tylko bakteria zjadla zalew w Gluchowie
I ekolog Banas z Sitkiem biogazownie/asfaltownie zatrzymali

Jak zyc panie Stolkarzu
Coż to za brednie! Nawet sołtys wsi wie, że inwestycja to długotrwały proces! Wez sie chłopie ogarnij i nie wciskaj ludziom takich bzdur!
Pseudoekolog - narcyz chce dorwac sie do władzy i tylko na tym mu zalezy, lubi chlop błyszczec i co zrobisz? nic nie zrobisz! :D

trwoga; 18 października 2018, 12:51

Krycha pracuje pełną parą. Coś jej chyba zagląda w oczy....!

Napisz komentarz:

Twój nick:

Treść komentarza:

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja portalu Grojec24.net nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Każdego użytkownika obowiązują zasady komentarzy.

 

Najnowsze artykuły

Rusza przebudowa parku miejskiego w Grójcu! Rozpoczynają się prace przy kolejnym etapie rewitalizacji...
Dariusz Gwiazda: Wznawiamy rozbudowę Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Grójcu Burmistrz Dariusz Gwiazda poinformował, że w czwartek zosta...
Były sędzia poszukiwany listem gończym! Był zameldowany w Grójcu Były już sędzia Tomasz Szmydt, który zbiegł na Białoruś i...
Zmiany w kierownictwie Komendy Powiatowej Policji w Grójcu W środę (15.05) podczas uroczystej zbiórki w sali...
Przy stacji PKP Warka powstanie parking na 150 miejsc Mieszkańcy dojeżdżający na co dzień do pracy i szkoły ł...

Najnowsze ogłoszenia

Firmy z Grójca i okolic

OSK MANEWR PATRYK TOMASZ KUJAWA Dlaczego My? Odpowiedź jest prosta i zawarta w tym krótkim opisie.

2013-2023 © Grojec24.net - informacyjny portal mieszkańców Grójca i Powiatu Grójeckiego.

Wydawcą portalu jest AaaMedia.pl.