Grójec, Powiat Grójecki - portal Grojec24.net
Autoryzowany punkt sprzedaży Bruk-bet Bruk Designer Olszany

Wyścig do grójeckiego ratusza 2018: Dariusz Gwiazda

9 października 2018; 08:09

Grojec24.net

79 komentarzy

Dariusz Gwiazda Dariusz Gwiazda

Na pytania Redakcji Grojec24.net i mieszkańców Grójca odpowiada kandydat na burmistrza Dariusz Gwiazda.

News will be here

Polecamy

Jakie według Pana / Pani powinny być priorytety władz gminy na nową kadencję? Chodzi o inwestycje, ale nie tylko. Jak widzicie Państwo rozwój miasta i gminy w tym czasie, aby mieszkańcom żyło się po prostu lepiej?

Dariusz Gwiazda: Chciałbym w pierwszej kolejności odpowiedzieć na najważniejsze potrzeby. Np. Grójec i okolice rozwijają się pod kątem wzrostu mieszkańców, co się przekłada na potrzeby w zakresie edukacji. Dlatego jako priorytet traktuję rozbudowę szkół nr 1 w Grójcu i w Lesznowoli, włączając w to pełnowymiarowe sale gimnastyczne,  oraz budowę publicznego  żłobka, a do czasu jego wybudowania stworzenie systemu dopłat do dzieci w żłobkach prywatnych, który unormuje sytuację w naszej gminie i pomoże młodym mamom wrócić do aktywności zawodowej.

Równie ważna jak edukacja są działania kulturalno-rozwojowe i w obszarze rekreacji wzmacniające więzi społeczne oraz będące profilaktyką prozdrowotną. Tutaj mam pomysł na powstanie Centrum Integracji Młodzieżowej i Senioralnej oraz budowę nowego budynku GOK, który  pozwoli na rozszerzenie oferty programowej dla dzieci  i młodzieży.  A w zakresie rekreacji jedną z inicjatyw jest między innymi  zagospodarowanie  obiektu  Mazowsza przy ul. Laskowej wg koncepcji opracowanej przy współudziale użytkowników stadionu.

Chciałbym kulturalnie ożywić też grójecki rynek, żeby był atrakcyjnym i inspirującym miejscem spotkań dla mieszkańców. Niestety nie jest to możliwe, przy obecnym ruchu samochodów, dlatego jednym z działań chciałbym, żeby było wyburzenie "drewniaka" przy ul. Mogielnickiej 3 i rozpoczęcie pierwszego etapu budowy obwodnicy Rynku. Oczywiście nie jest to jedyna inwestycja w infrastrukturę drogową. Jest tutaj wiele do zrobienia i będę przykładał szczególnych starań aby planu rozwoju dróg i chodników w gminie był konsekwentnie realizowany.

Innym dość wstydliwym tematem w Grójcu jest polityka społeczna. Na przykład mamy około 20 osób z sądowych nakazów eksmisji, którym gmina zgodnie z prawem powinna zapewnić lokale a nie widać żadnych działań by takie lokale wybudować  a osobom tym proponuje się lokale w ścisłym centrum miasta, które nadają sie do generalnych remontów.  Temat budowy mieszkań socjalnych to kolejny obszar nad którym chciałbym się pochylić.

Powyżej wymienione inwestycje są potrzebne dla rozwoju naszej gminy i komfortu życia mieszkańców, ale generują też spore koszty. Uważam, że dotychczasowa znikoma ilość pozyskanych funduszy na finansowanie gminnych inwestycji to niewykorzystany potencjał do rozwoju i będę chciał to zmienić. Moim celem jest, żeby minimum 30%  inwestycji było finansowanych z puli środków unijnych i stworzę profesjonalny zespół ekspertów, którzy będą za to odpowiedzialny i rozliczany ze swojej skuteczności.

Grójec ANNO DOMINI 2023. Jak wyobraża sobie Pan/Pani Grójec na końcu kadencji 2018-2023, jeśli Pan/Pani wygra wybory na burmistrza?

Chciałbym aby po mojej kadencji Miasto i Gmina Grójec rozkwitły i wykorzystały swoją szansę na rozwój.  Aby mieszkańcy czuli, że warto tu mieszkać, bo to ciekawe, dobrze zorganizowane miejsce do mieszkania zaspokajające potrzeby. Aby inwestorzy wiedzieli, że tu warto  rozwijać swój biznes. Abyśmy wszyscy byli dumni z Grójca i naszej gminy, z naszej historii i dokonań. 

W bardziej mierzalny sposób w 2023 roku chciałbym między innymi, aby:

- mieszkańcy mieli faktycznie poczucie, że Urząd Miasta i Gminy jest dla nich i dba o ich interesy

- była rozpoczęta budowa nowoczesnej szkoły podstawowej i uregulowana kwestia żłobków

- zrealizowany został w 100% program budowy dróg

- uregulowana została spraw  związanych z rozbiórką starego  dworca  PKS  i zaprojektowanie w tym miejscu  i rozpoczęcie  budowy nowego budynku GOK .

- funkcjonowało przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., które przejmie obowiązki ZGK i ZWiK, a tym samym uda się bardziej efektywnie wykorzystać zasoby tych przedsiębiorstw

- działał już ośrodek rekreacyjny w Cierniówce - miejsca weekendowych wypadów za miasto

- Grójec tętnił od imprez kulturalnych, a mieszkańcy chętnie opuszczali domy i korzystali z tej oferty

- uregulowana została sprawa walki z bezdomnością zwierząt – stworzone zostało schronisko, które w sposób godny zajmie się tym tematem

- powstały plany zagospodarowania przestrzennego, które umożliwią planowanie rozwoju naszej gminy

- zakończony został spór na linii Gmina-Powiat i aby oba urzędy ramię w ramię współdziałały dla dobra miasta i gminy i jej mieszkańców

Dużo inicjatyw i ambitny plan, ale ja wierzę, że to wszystko jest do osiągnięcia, gdy ma się odpowiednią motywację, oraz wsparcie ludzi, którym zależy.

Płyta Placu Wolności w Grójcu została zmodernizowana. Problemem pozostaje rewitalizacja kamienic okalających rynek. Jak zamierza Pan/Pani go rozwiązać?

Jest to dość kompleksowy temat i przyszłe działania są mocno uwarunkowane przez podjęte już decyzje przez Urząd Gminy i Miasta Grójec. Ponieważ  urząd wybrał łatwiejsze rozwiązanie i zamiast Gminnego Programu Rewitalizacji  (opracowuje się go dłużej  - ok. 1 roku) zdecydowano o realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2018-2023 (opracowuje się go ok.  2 miesiące), który w znacznym stopniu ogranicza rewitalizację kamienic i podwórek wokół Rynku i nie daje odpowiednich narzędzi na uporządkowanie własności nieruchomości i lokali w rewitalizowanym terenie.  Do 2023 r. jesteśmy związani  LPR, który był w dużej mierze powieleniem  LPR z okresu  przebudowy Pl. Wolności w 2008 r. i nie wykorzystana została szansa na uporządkowanie estetyki kamienic przy rynku w stopniu zadowalającym.

Mając tak związane ręce jedyne działania, które mogą zostać podjęte to stworzenie Gminnego Programu Rewitalizacji, który wejdzie w życie od 2023 roku oraz stworzenie i wdrożenie programu  dopłat do remontów elewacji frontowych kamienic w Rynku.

Praktycznie w centrum miasta znajdują się zdegradowane tereny amfiteatru i stadionu przy Zespole Szkół. Są one w gestii powiatu, ale swoim wyglądem wpływają na wizerunek tej części miasta. Co zamierza Pan/Pani zrobić w tej sprawie?

Podpisać list intencyjny pomiędzy Burmistrzem i  Starostą o współpracy, a w przypadku braku wyrażenia zgody na współdziałanie rozpocząć pilne działanie w celu budowy alternatywnego miejsca  z odpowiednia infrastrukturą.

W miejscu amfiteatru mogłaby powstać przy partycypacji Starostwa i Gminy Grójec  nowoczesna hala sportowa oraz  park  sportowo-rekreacyjny. Ważne jest, żeby wiedzieć, że obowiązuje warunek, że jeśli teren zostanie przeznaczony na inne cele niż oświatowe, wtedy spadkobiercom darczyńcy, który przekazały teren należy się rekompensata.

Jakie pomysły ma Pan/Pani na zagospodarowanie terenów po fabryce żelatyny po p. Grabku?

Cała sytuacja i ponad 7-letnia walka mieszkańców i Stowarzyszenia „Czysta Gmina” z potencjalnie uciążliwymi inwestycjami na terenie po dawnej fabryce żelatyny pokazują jak bardzo palącym problemem jest stworzenie planu zagospodarowania  przestrzennego dla tego miejsca. Grójec  ze względu na atrakcyjne usytuowanie blisko Warszawy z jednej strony przyciąga nowych mieszkańców, z drugiej inwestycje, które nie zawsze mogą być obojętne dla otoczenia. Brak planu zagospodarowania przestrzennego powoduje, że mieszkańcy i właściciele okolicznych nieruchomości nie mogą spać spokojnie  i ciągle muszą obawiać się uciążliwej działalności, a co za tym idzie pogorszenia komfortu życia oraz realnych strat w spadku wartości nieruchomości.

Sam teren jest prywatny i to właściciel zdecyduje jak będzie wykorzystany, natomiast ramy tego wykorzystania powinna wyznaczać strategia rozwoju gminy, która znajdzie swoje odzwierciedlenie w planie zagospodarowania przestrzennego.

Chciałabym zaproponować pytanie dotyczące PKS i komunikacji w naszym mieście. Czy planują Państwo jakieś zmiany w związku z likwidowanymi kursami? Oraz jakie rozwiązanie widzą Państwo a podupadający PKS Grójec który świadczy usługi naprawdę niskiej jakości, nie ma ludzi do pracy itd.?

Coraz mniej mieszkańców z różnych powodów korzysta z usług  PKS. Jako burmistrz zadbałbym o lepszą jakość połączeń do Warszawy, która ułatwiłaby dojazd do pracy i szkół bez konieczności eksploatowania własnego samochodu.  Mam przekonanie, że wspólnie z nowymi władzami powiatu sprawimy, że  jakość  połączeń PKS  ulegnie poprawie. Połączenia autobusami PKS Grójec  z terenu powiatu jest zadaniem i odpowiedzialnością Starostwa Grójeckiego, Białobrzeskiego i Gminy Tarczyn. Gmina  Grójec nie posiada udziałów w spółce PKS, co niestety powoduje, że nie mamy wpływu na zarządzanie z  spółką.

Wato podkreślić, że PKS posiada Medal Zasłużony dla Gminy Grójec - a tymczasem nie robi nic dla rozwoju miasta i gminy. Niestety Urząd Gminy i Miasta nie dopilnował również podpisania zobowiązania przez PKS o rozbiórce starego dworca i ewentualnym odsprzedaniu placu dworcowego na potrzeby planowanej rozbudowy GOK.

Wiadomo, że grójeckie ronda (pomiędzy Dekadą i Tesco) na trasie nr 50 stanowią coraz większy problem komunikacyjny dla mieszkańców miasta. Co Pan/Pani zamierza zrobić, żeby rozładować korki w tym miejscu?

Problem sięga okresu projektowania rond. GDDKiA toczy spór z Burmistrzem o przejęcie około 20 km dróg lokalnych przy S7 i w związku z tym nie widać końca sporu ani rozpoczęcia współpracy.  Jeśli wygram wybory jako Burmistrz chciałbym poznać stanowisko GDDKiA.  Czytałem w opracowaniach dotyczących aglomeracji warszawskiej, że droga E50 jest w przyszłości planowana jako obwodnica aglomeracji. Jeśli po otwarciu obwodnicy Warszawy i drogi  S7 z Grójca do Warszawy problem nie zniknie, będziemy musieli podjąć bardziej zdecydowane działania.

Jednocześnie potrzebna jest zmiana ustawy drogowej, która spowoduje, że za wszystkie drogi na terenie Gminy odpowiada Wójt lub Burmistrz.

Grójec to miasto z bogatą historią. Czy widzi Pan/Pani możliwość utworzenia miejsca, w którym można by przedstawić historię ziemi grójeckiej z różnymi pamiątkami i eksponatami?

Grójec zasługuje na swoją historię uwiecznioną w Monografii,  gablotach i w sposób multimedialny. Nazwa naszej miejscowości jest znana w całej Polsce, ale nasze miasto zasługuje na to, żeby wypełnić to właściwą treścią.

Jako radny złożyłem wniosek o przekazanie 50%  miesięcznej diety radnych na poczet  wynagrodzenia dla autora Monografii, niestety pomimo aprobaty większości radnych, wniosek uległ zamrożeniu, ponieważ autor został zatrudniony przez burmistrza w Życiu Grójca  i dostał inne zadania do wykonania.

Do czasu rozbudowy GOK to  Biblioteka Publiczna powinna spełniać rolę kustosza regionalnej izby pamięci, gdzie przechowywane byłyby cenne pamiątki po naszych przodkach, Chcę uniknąć sytuacji które miały miejsce w przeszłości, że pamiątki były oddawane do Muzeum w Warce lub do Tarczyna, a nawet wyrzucane na śmietnik.  Ważnym elementem dbania o naszą historię jest zaopiekowanie się zabytkowymi nagrobkami. Dbanie o pamięć naszych przodków uważam za nasz obowiązek. Czy  usytuowanie na terenie gminy  100 kamieni z tablicami żeliwnymi jest patriotyzmem, kiedy zabytkowe groby, wybitnych Polaków, żołnierzy, powstańców niszczeją lub znikają z grójeckiego cmentarza przy ul. Mszczonowskiej.  Dzięki mojej aktywności sytuacja  związana z ochroną zabytkowych i pamiątkowych nagrobków  poprawiła się  i trwają prace, nad ocaleniem ich od zapomnienia.

Jak Pan/Pani zamierza poszerzyć ofertę kulturalno-rozrywkową Grójca dla młodych ludzi oraz dla seniorów?

Grójec jest blisko Warszawy,  co powoduje, że młodzież często wybiera wiele innych ofert rozrywkowych niż grójeckie. Jedynie raz w roku jest święto nazywane tylko z nazwy Świętem Kwitnącej Jabłoni, gdzie przy muzyce i wesołym miasteczku dzieci i  młodzież z całego powiatu i nie tylko może dobrze się bawić.   Jest to opłacane z budżetu gminy, a koszty są niebagatelne, w tym roku  ok 300-400 tys. złotych.  Odległość placu targowego gdzie jest organizowana ta impreza jest dla wielu mieszkańców przeszkodą.

Chciałbym  by do czasu oddania mieszkańcom amfiteatru przez władze powiatu,  na Rynku lub w zmodernizowanym parku  (powinno  być  specjalne miejsce estradowe) odbywały się tego rodzaju koncerty i święta.

Z okazji Dnia Dziecka mogło być święto "karuzeli" czy Wesołe Miasteczko a  we wrześniu lub październiku Święto Jabłka, z którego nasza gmina jest przecież najbardziej znana, a nie dzieje się zbyt wiele żeby to promować.

Każdy z kandydatów wyraża chęci promowania regionu i miasta. Identyfikacja graficzna miasta to bałagan. Promocja posiada foldery i inne gadżety, ale jest to jedyna forma promocji. Serce boli, kiedy widzi się znaki wjazdowe do Grójca na drodze nr 50, które zniszczone i wyblakłe stoją zakryte przez drzewa. Co uważa Pan/Pani na temat stworzenia identyfikacji wizualnej miasta (od folderów, po spójne logo, tablice informacyjne i znaki)? Czy zgadzają się Państwo z tezą, że rozbudzi to w mieszkańcach poczucie przynależności i jedności? Jak zamierzają Państwo promować nasze miasto?

Mamy rozpoznawalne tablice nazw ulic z herbami, ale  brakuje prostych i niedużym kosztem wykonanych znaków informacyjnych  z herbem miasta i logotypem symbolizującym Gminę Grójec. Do tego niezbędne jest prowadzenie podstrony   www.grojecmiato/promocja .

Potrzebujemy odświeżenia  wizerunku Gminy poprzez nową identyfikację wizualną: odświeżona strona www, nowoczesne logo głównych instytucji, a w późniejszych etapach intensywne promowanie regionu w sieci i mediach tradycyjnych. Ale zanim to nastąpi najważniejsze jest ustalenie strategii i komunikacji  jak komunikować co Grójec ma do zaoferowania i do kogo tę komunikację skierować. Bliskość Warszawy daje potencjał dla promocji Grójca jako miejsca interesujących  jednodniowych wycieczek, a jednocześnie promocji naszej historii i warto ten potencjał wykorzystać.

Działam społecznie w NGO i często poszukuję funduszy ze środków Gminy i Miasta na tworzenie wydarzeń dla młodzieży i dorosłych. Problemem jest znalezienie informacji o konkursach granatowych, które w mieście są ogłaszane. Fundusze te przekazywane są dla ludzi, aby zaktywizować społeczność i wspierać ich działania społeczne, dlaczego więc informacja na temat konkursów i konsultacji nie jest odpowiednio promowana? Czy planują Pan/Pani utworzenie forum dla organizacji takich jak NGO?

Problemem Gminy jest brak budżetu obywatelskiego, który zaspokoiłby wiele potrzeb mieszkańców i całych środowisk.

Jedynym dzisiaj rozwiązaniem jest zgłoszenie sie do Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w  Biurze  Rady Miejskiej, który jednocześnie odpowiada za przygotowanie programu współpracy z  NGO i zgłoszenie propozycji zadania do Burmistrza.

Czy rozbudowa GOK przy parku jest konieczna? Czy samorząd nie posiada budynków w których mogliby otworzyć terenowe placówki GOK?

Rozbudowa GOK jest konieczna, ale bez unormowania spraw związanych z rozbiórką starego dworca PKS, której nie dopilnowały władze miasta jest moim zdaniem niemożliwa. Rozbudowa GOK w parku  bez załatwienia spraw związanych z  zakończeniem  działalności usługowo-handlowej (wzdłuż pasażu między PKS a GOK), braku odpowiedniej ilości miejsc parkingowych powoduje zagrożenie dla  porządku i bezpieczeństwa pieszych i kierowców. Już dzisiaj samochody wjeżdżające na parking GOK  po chodniku robią to wbrew bezpieczeństwu pieszych.

Obawiam się, że możemy zostać postawieni w stan oczekiwania na wiele lat.  Budowa nowego budynku Domu Kultury mogłaby mieć miejsce w innej lokalizacji  np. na terenie po byłym zakładzie remontowym obok hotelu GOS, za Biblioteką Publiczną,  lub na innych  terenach pozyskanych w wyniku likwidacji przedsiębiorstw.  Miejsc  jest wiele, jest to tyko kwestia decyzji i środków jakie gmina mogłaby przeznaczyć na ten cel i możliwość  uzyskania  dotacji.

Święto Kwitnącej Jabłoni na przestrzeni lat stało się bardzo popularne. Jak obecną formę święta postrzegają kandydaci? Co uważają Państwo o bezpieczeństwie podczas festynu, czy jest bezpiecznie, co w przypadku wypadku i ewakuacji setek uczestników tej imprezy?

W chwili obecnej nie jest to rozwiązane optymalne. Proponowałbym przeniesienie święta do miasta oraz na sobotnie popołudnie  tak by dzieci  i seniorzy mieli możliwość uczestnictwa. Piątek  - dyskoteka dla młodzieży, sobota występy lokalnych grup i artystów, Koncert Gwiazdy Wieczoru.  Niedziela Wesołe miasteczko  i grillowanie dla wszystkich - mam nadzieję na płycie amfiteatru.

Zaproszenie jednej  gwiazdy na sobotni lub niedzielny wieczór,  ale o takiej porze by umożliwić jak największej  liczbie mieszkańców  udział w koncercie - rozpoczęcie koncertu gwiazdy najpóźniej o godz. 20.00.

W 2015 urodziło się 175 dzieci, w 2016 - 182, w 2017 - 217 dzieci, w roku 2018 liczba urodzeń pewnie będzie na podobnym poziomie. Co mają zrobić matki tych dzieci po zakończonym urlopie macierzyńskim, których nie stać na prywatny żłobek i nie mają rodziny, która mogłaby zająć się dzieckiem, aby te kobiety mogły wrócić do pracy? Są one zmuszone do zrezygnowania z miejsce swojego zatrudnienia, co w związku z tym zwiększa bezrobocie w naszym regionie. Jakie widzi Pan/Pani rozwiązanie w tej sytuacji?

To duży problem w naszej gminie. Dlatego, musimy to zmienić. Grupy żłobkowe przy przedszkolach to niepotrzebne wydawanie pieniędzy na kolejne remonty.  Dzisiaj jest już konstruowany budżet gminy na rok 2019 i dużych zmian nie można obiecać. Jednak jeśli pojawią się wolne środki na początku roku budżetowego (a takie występują) na pewno ulżymy maluchom już w 2019 r.  W następnym budżecie zrobimy to na 100%. Pierwszym krokiem będą dopłaty do pobytu dzieci w prywatnych żłobkach, jeśli ten wariant będzie najbardziej odpowiadający mieszkańcom i ekonomiczny z punktu widzenia budżetu Gminy, to będziemy kontynuować bez budowy żłobka miejskiego. Wysokość dopłat będzie uzależniona od wielu czynników, Minimalna dopłata na początku to  300 zł  na jedno dziecko a może być  i więcej jeśli pozwoli na to budżet Gminy. Po wykonaniu inwestycji oświatowych: rozbudowa szkół, powstanie nowego przedszkola (budynku SP2) przystąpimy do zaprojektowania żłobka miejskiego. Jednak decyzję o podjęciu budowy, uzależniam od  wspólnych konsultacji  dyrektorów placówek oświatowych z  mieszkańcami.  Pilną sprawą jest uregulowanie podstawowych zadań związanych z edukacją dzieci.  Wiem, że coraz więcej musimy inwestować w edukację. Jednak to dzieci są naszą przyszłością i jak o nich zadbamy, tak oni później zadbają o nas.

Jaki jest Pana/Pani pomysł na rozwiązanie problemu dostępu dzieci do szkół? PSP nr 1 jest przeludniona, a dzieci z wielu wsi na wschodniej części gminy są przydzielone do PSP nr 2. Jest to ogromne utrudnienie dla rodziców i dzieci.

Budowa nowej szkoły jest nieunikniona i im szybciej się rozpocznie, tym większa korzyść dla mieszkańców.
 
Sprzeciwiałem sie od początku  braku dialogu z rodzicami  w przygotowaniu sie Gminy do reformy oświaty. Widomo było, że sposób przeprowadzenia reformy  i sposób jej wdrożenia jest dla naszej gminie bardzo  niekorzystny ze względu na wybudowanie obok siebie dwóch szkół (gimnazjum i SP2).

Wydaje mi się, że władze Gminy nie robią nic dla poprawy warunków edukacji i myślą, że reformę można cofnąć.  Z rozmów z mieszkańcami wniosek jest  jeden, Grójec powinien  mieć nowoczesną szkołę. Obwody szkolne w aktualnym podziale to porażka.

Czy nowe przedsiębiorstwa np.: restauracje, bary itp. mają znaczenie dla rozwoju miasta? Co uważają Państwo na temat otwarcia funduszu z budżetu gminy, który będzie wspierać nowe przedsiębiorstwa i będzie wspierać młodych przedsiębiorców z przemyślanym pomysłem?

Restauracje i kawiarnie w Rynku lub w ścisłym centrum miasta, powinny dostawać ulgi w podatku od nieruchomości.

Miasto powinno zadbać o innowacyjnych przedsiębiorców i odpowiednie ulgi w pierwszych roku działalności, żeby zachęcić do inwestowania w Grójcu.

Często słyszy się o domniemanym konflikcie pomiędzy Urzędem Miasta a Starostwem Powiatowym. Gdzie leży kość niezgody? Jak Pan/Pani ma zamiar zażegnać ten spór?

Zakończenie sporów na linii powiat-gmina i podpisanie ze Starostą Grójeckim listu intencyjnego.

Budżet Gminy to do dochód per capita ok. 3 tys. zł a  budżety gmin w powiecie grójeckim  to  dochód per capita ok. 750 zł.

Nasuwa się pytanie czy do końca sprawiedliwe jest pobieranie przez Gminę Grójec podatku od nieruchomości od Powiatowego Centrum Medycznego, który wynosi ok. 150 tys. złotych rocznie?

Z jednej strony tak, ponieważ  obciążenie samorządów dodatkowymi zadaniami bez zwiększenia dochodów, coraz bardziej ogranicza inwestycje. Z drugiej  strony jeśli chcemy porozumienia, to nie łudźmy sie, że Starostwo zapomni o tym.

Również nie akceptowanie  przez radnych miejskich  inwestycji drogowych  proponowanych do współfinansowania  wspólnie z Powiatem, tylko dlatego, że  osobiste animozje są ponad  dobrem mieszkańców. Takie postępowanie powinno być upubliczniane  jako niedopuszczalne. Właśnie w ten sposób tracimy szansę na lepszy rozwój i poprawę jakości życia mieszkańców.

Także  poziom wydatków na administrację, promocję i inwestycje w poszczególnych gminach stawia Gminę Grójec w pozycji  bezdyskusyjnego lidera.  Wobec powyższego burmistrz nie może  wymagać  przekazania terenu dla Gminy,  bo  my zrobimy to lepiej  ale musi być partnerem i szukać porozumienia. W  sprawie terenu amfiteatru  musimy zadeklarować partnerstwo powiatowo-gminne, na uczciwych dla obu stron warunkach.

Komunikacja urząd-społeczeństwo to duży problem w mieście i gminie. Jakie pomysły ma Pan/Pani na usprawnienie tej komunikacji w celu jak najszybszego reagowania na potrzebny mieszkańców?

Musimy stworzyć na stronie Urzędu Gminy aplikację „Naprawmy To” - gdzie mieszkańcy zgłaszają usterki i problemy  a Urząd po jej zlikwidowaniu  odpowiada na wniosek mieszkańca np. nie świeci sie lampa na przejściu. Każde zgłoszenie zostanie zaktualizowane i zaznaczony jego status „naprawiono” lub „w trakcie realizacji”.

Burmistrz powinien przez całą kadencję prowadzić dialog z mieszkańcami, bo jest ich reprezentantem. Do tego powinny służyć  nowoczesne środki komunikacji - portale społecznościowe,  strony internetowe, gdzie każdy mógłby przeczytać  pytanie i odpowiedź.  Teraz tak się dzieje, ale tylko przed wyborami i często niewygodne komentarze są usuwane.

W niektórych obszarach Grójca (np. działki Lewiczyńskiej) od wczesnej jesieni po późną wiosnę powietrze jest tak bardzo zanieczyszczone, że niemożliwym staje się otwieranie okien lub zabawa dzieci na zewnątrz. Proceder ten trwa od lat,  pomimo ustaw mających na celu ochronę powietrza w naszym kraju oraz większej świadomości konsekwencji oddychania takim powietrzem.  Czy dostrzega Pan/Pani ten problem, i co zamierzacie Państwo w tej kwestii zrobić?

Ochrona środowiska to ważny temat dla nas i dla przyszłych pokoleń. Musimy więcej edukować społeczeństwo o zanieczyszczeniu powietrza jakie niesie za sobą spalanie śmieci w piecach czy na terenach po byłych żwirowniach za obwodnicą. 

Potrzebujemy wyedukowanego  społeczeństwa obywatelskiego, wytłumaczenia  mieszkańcom, że dzisiejszy patriotyzm to m.in. dbanie o nasze środowisko.  Musimy mieć większy respekt dla straży miejskiej,  służb urzędu oraz  nauczyć  reagować  się na złe nawyki  (nie kojarzyć z donoszeniem na sąsiada). Obiecuję, że sprawa czystego powietrza będzie dla mnie priorytetem  o co już wnioskowałem na początku mijającej  kadencji dziś.  Aktualnie poza wymianą pieców i to  głównie w prywatnych domach jednorodzinnych,  burmistrz  nie robi nic w tej materii.  Domy komunalne i prywatne kamienice nadal są źródłem smogu.  

TAGI:

Komentarze (79):

Kamil; 9 października 2018, 10:29

Darek do boju, rozwal stary układ!

M; 9 października 2018, 10:44

Panie Darku, trzymamy mocno kciuki za sukces w wyborach... Po Pańskiej wygranej będziemy miec w końcu burmistrza, który myśli nie tylko o sobie a o NAS..

Do Kamila; 9 października 2018, 10:50

Człowieku zastanów się nad określeniem "do boju". Tylko nie zakładajcie kominiarek.

ARO; 9 października 2018, 10:57

DARO lubi ARO ja pamiętam.

Do Kamila; 9 października 2018, 12:06

Panie Kamilu zbieraj harcerzy i lejcie wszystkich którzy popierają p Stolarskiego. Do boju!

Nie wolno lać!!!; 9 października 2018, 12:36

Stolarskiemu nie starczy budżetu by spełnić wszystkie obietnice. Na samochód strażacki przed wyborami obiecał dołożyć 200 tys. .... po wyborach kwota stopniała do 100 tys. zł.

Nie może być inaczej i po tych wyborach, nikt Wam nie da tyle co Wam Jacek obieca!

!; 9 października 2018, 12:49

to że Gwiazda jest harcerzem to niestety wasz jeden przykry argument..! a to ze ktos chce lepszego bytu dla miasta nie znaczy ze bedzie sie pastwic nad obecnym wlodarzem. widać jak fani Stolara trzesa portkami o stołki a nie o dobro gminy..

Maria M.; 9 października 2018, 13:20

mówcie co chcecie, ale wszystkim kandydatom się chce prowadzić kampanię wyborczą a obecnego burmistrza stać jedynie na paskudne plakaty wyborcze na których ani me ani be ani kukuryku o tym, że jest kandydatem, a swoje stanowisko bierze za pewnik. tak jak mu się nie chce robić kampanii tak samo nie chcę mu się już od jakiegoś czasu zarządzać fajnie miastem. niech wygra Sotek, Gwiazda czy Banasiewicz, a nie osoba, która ma gdzieś mieszkańców co potwierdziła jego wczorajsza absencja podczas panelu dyskusyjnego w Kośminie - wszystko o mieszkańcach bez nich, takie powinien mieć hasło wyborcze JS. był do dobry włodarz do czasu!

czy to ważne; 9 października 2018, 13:37

nie znam Gwiazdy ale mam wrażenie, że to póki co jedyny gość który ma orient w temacie. gadacie na niego że obiecuje niemożliwe i czekam na to aż niektórym pokaże jak przy odrobinie rozsądku i pomysłu można rozwiązać wiele problemów :D

nick; 9 października 2018, 13:44

Przynajmniej jest szczery! Nie bełkocze, jak Banasiewicz na temat kamienic i nie obiecuje gruszek na wierzbie - po prostu pewnych spraw nie da się zrobić ze względu na decyzje obecnej władzy. Miejmy nadzieję, że to nie będzie jego argument po odbytej kadencji "nie dało się, bo za poprzednika padła decyzja". Czekam z niecierpliwością na wypowiedź Anny Sotek.

serio; 9 października 2018, 13:45

DOBRA DAWAĆ WYWIAD ZE STOLARSKIM

wybory; 9 października 2018, 14:54

Panie Darku, cała moja rodzina, teściowie głosują na pana. Przeczytaliśmy program pana Stolarskiego sprzed czterech lat Obiecał i połowy nie zrobił. Niech pan to jakoś podsumuje. Najwyraźniej urzędujący burmistrz nie ma w zwyczaju rozliczać się ze swoich planów. Będzie się tłumaczył, że to wina powiatu, starosty. On jeden nieomylny. I ten przerażający brud w parku, butelki po wódce. Na wiosnę tam było strasznie.

ZORRO; 9 października 2018, 15:46

Brawo Darek Gwiazda, skromny, nie wywyższający się, nie obiecujący rzeczy niemożliwych, dobrze rozumiejący potrzeby miasta i gminy, znający problemy do rozwiązania, z których duża część jest sprokurowana przez obecną ekipę. Powoli i konskwentnie, a dobry przewrót się dokona. Dla wszystkich mieszkańców, dla dzieci, dla młodzieży, dla starszych. Każdy jest obywatelem naszej społeczności i każdy zasługuje na szacunek. Nie ma tego szacunku bez jawności , bez transparentościm i uczciwej pracy dla pracodawców, którymi jesteśmy my wszyscy. To wszystko konsekwentnie Darek zrealizuje, przy pomocy swojego zespołu i mieszkańców, którzy zechcą w tym uczestniczyć. Tak ma być i będzie.

Edek ; 9 października 2018, 16:04

Tyle samo zrobi co obecny pasożyt. Przecież jest z tego samego gniazda a tam się nie sra.. .

będę głosował na Annę Sotek; 9 października 2018, 16:27

Czytając te odpowiedzi można mieć bardzo duże wątpliwości, czy Pan Dariusz poradziłby sobie na stanowisku, na które kandyduje. Nie za bardzo zapanował na swoimi odpowiedziami i dość dużo w nich niespójności. To zaś chyba jednak łatwiej opanować niż rządzić miastem i gminą.

Rozbudowa i tak dużej PSP nr 1 to dość kuriozalny pomysł. To nazwane jest priorytetem. Później mowa o tym, że 2023 byłaby rozpoczęta budowa nowoczesnej szkoły podstawowej. W tym miejscu trudno dociec, czy chodzi o zupełnie nową szkołę? Bo wcześniej była mowa tylko o rozbudowanie Jedynki i PSP w Lesznowoli. Chyba jednak chodzi o wspomniane rozbudowy, bo pada zdanie "Po wykonaniu inwestycji oświatowych: rozbudowa szkół...". Jednak zaraz w kolejnym akapicie już nie jest to pewne, bo PSP nr 1, którą Pan Dariusz chcę rozbudowywać jest nazwana w pytaniu przeludnioną, więc na takie przedstawienie sprawy odpowiedzią jednak jest budową nowej. Jeśli zaś budować nową, to po co rozbudowywać jeszcze Jedynkę?

Trudno też rozstrzygnąć jednoznacznie, czy budowa żłobka jest pewnym elementem programu, czy nie. W jednym akapicie jest to uznane za pewnik, a system dopłat ma być tylko tymczasowy. Później okazuje się, że budowa może być niekonieczna, bo zastąpi ją właśnie ten system dopłat. Projekt żłobka ma jednak powstać, a jak już powstanie to mają się odbyć "wspólne konsultacje dyrektorów placówek oświatowych z mieszkańcami". Bardzo ciekawa logika. Tak w ogóle jeśli głównym problemem jest niedostateczna ilość miejsc dla maluchów, to jak sprawę mają rozwiązać dopłaty dla rodziców?

Ja rozumiem, że Pan Dariusz w szczególności stara się o głosy młodzieży i seniorów, ale idea Centrum Integracji Młodzieżowej i Senioralnej wydaję mi się naprawdę osobliwa. Rozumiem, że na potrzeby ten instytucji powstanie też nowy budynek? GOK ma być nowy, ale jak rozumiem rozważana jest także "rozbudowa GOK". Trudno orzec, co jest wśród tych dwóch opcji priorytetem, ale jak rozumiem "uregulowanie spraw związanych z rozbiórką starego dworca PKS i zaprojektowanie w tym miejscu i rozpoczęcie budowy nowego budynku GOK". Później jednak Pan Dariusz stwierdza, że "rozbudowa GOK jest konieczna, ale bez unormowania spraw związanych z rozbiórką starego dworca PKS, możemy zostać postawieni w stan oczekiwania na wiele lat."

Sporo jest tych wewnętrznych sprzeczności, czy braku klarowności w przedstawionym programie.

DAD do Edek; 9 października 2018, 16:28

Edek jasnowidz, Edek intelektualista, Edek dobrze poinformowany, Edek najmądrzejszy, Edek król grójeckich obciachowców. Twoje wpisy są krótkie i polegają właśnie na sr.... w gniazdo, którym jest nasze miasto. Był w Grójcu kiedyś Edek, łazik, pijus i kolaborant służb. Chcesz być jego następcą?

tak kończą Ci którzy nie umieją sami zejść ze sceny; 9 października 2018, 16:29

To już jest koniec, nie ma już nic jesteś już możesz już iść. Koniec bajki o Smoku krakowskim i jego Izoldach

pani; 9 października 2018, 16:32

pięknie się pisze i mówi przed wyborami ja i tak głosuje na Stolarskiego

pani; 9 października 2018, 16:37

pan Darek bardzo żle wygląda na zdjęciach może jest chory?

Lol; 9 października 2018, 16:41

Dariusz masz moje poparcie.
Po wczorajszym spotkaniu w OSP Kośmin, jeszcze bardziej umocniłeś SWOJĄ kandydaturę.
Boję się jedynie, że osoby bojące się o SWOJĄ pracę, stołki (pamiętajmy, że całe RODZINY pracują u Stolara)zagłosują za stary buristrzem.
GWIAZDA BURISTRZEM GRÓJCA

do głosującej na A; 9 października 2018, 16:41

Myślę, że Darek wie co mówi. On ma program ale to mieszkańcy, eksperci i fachowcy w danej dziedzinie zdecydują, który wariant będzie najlepszy. Budżet nie jest z gumy a priorytetów jest mnóstwo. Musimy wszystko sukcesywnie realizować. Najważniejsze by nie było kolesiostwa, partyjniactwa i kliki a to za niego mogę zaręczyć.

do .. będę głosował; 9 października 2018, 16:49

Głosuj na kogo chcesz. my tu mistrza marionetek z jego teatrem nie potrzebujemy.
Umów się na konsultacje społeczne z P. Sotek, P. Szydło i P. Karczewskim w McDonald, tam na pewno rozwiążecie wspólnie problemy Grójca. Zaproście tych, którzy będą chcieli spędzić z Wami wieczór, chętni już są.
A twoja idolka to potrafi o problemach Grójca opowiedzieć nie czytając z kartki. Nie bądźcie śmieszni.
cdn.

DAD do głosującej na ....; 9 października 2018, 17:17

Logika spekulatywna, pełna dziwactw, zakrętów myślowych, wypowiedź zagmatwana i mało konskwentna. Wypracowanie średniej wielkości, napisane przez wynajetego pr-owca z W-wy. W mojej firmie, ten pr-owiec zostałby zwolniony, zanim by to opublikował, bo jeszcze jest konrola wypływającej korespondencji. Jesli pani Anna reprezentuje podobny poziom, serdecznie dziękujemy, nie zapraszamy. Szanowny PiS -ie, skończ waść, wstydu sobie oszczędź, nie zawracaj głowy normalnym ludziom swoją rzekomą miłością do nich i fałszywym myśleniem o dobru ogółu. Stójka na dwunastnicy nie zadziała.

Sad; 9 października 2018, 17:40

Zagrażją nam dwie złowrogie kliki. Jedna stara, napasiona i zdeterminowana na trwanie- camorra Stolarskiego, druga, nowa w gminie, stara w powiecie - pisbolszewia. Obydwie zapewniają o swoich superkompetencjach, swojej "miłości do ludu" oraz swojej uczciwości. A my, jak w słynnym skeczu, wykopiemy kłamców ze sceny i powiemy/wykrzyczymy im to, na co zasługują. Nigdy więcej dziadostwa w naszym mieście. Dosyć jazdy na naszych karkach, dosyć wożenia się na naszych d..... Tym razem, naprawdę dosyć.

będę głosował na Annę Sotek; 9 października 2018, 18:07

Ciekawe rozumowanie ma Pan Dariusz odnośnie amfiteatru. Z jednej strony, jak rozumiem, dopuszcza powodzenie rozmów z powiatem i budowę nowego amfiteatru w miejsce starego. Choć właściwie chyba miałoby to zrobić sam powiat, bo tak można rozumieć takie sformułowanie: "do czasu oddania mieszkańcom amfiteatru przez władze powiatu". Zaraz okazuję się, że jednak nie. Jednak Starostwo i Gmina razem zafundowałyby nam w tym miejscu nowoczesną halę sportową (kolejna po Arena Grójec?) oraz park sportowo-rekreacyjny (cokolwiek by to było). Tym samym jednak amfiteatru jako takiego by tam nie było? Nie bardzo wiadomo. A tak w ogóle, to alternatywą dla amfiteatru mają być tereny rekreacyjne w okolicach Cierniówki, choć jak rozumiem ośrodek rekreacyjny w Cierniówce byłyby faktycznie poddaniem sprawy zalewu w Głuchowie i alternatywą właśnie dla niego, bo jaką byłby alternatywą dla amfiteatru to jednak nie rozumiem. No chyba że docelowo w Cierniówce odbywałoby się ŚKJ?

Do zwolenników A. Sotek i PiS; 9 października 2018, 18:18

Czy wam - zwolennikom PiS - Bóg rozum odebrał? Po co atakujecie Darka? Uważacie, że jest głównym kontrkandydatem Sotek? Weźcie zimny prysznic. Głównym faworytem wyborów jest Stolarski!!! Trzeba zrobić wszystko co się tylko da, żeby doszło do drugiej tury i spróbować rozwalić chory układ, a nie atakować opozycyjnych kandydatów. Opamiętajcie się!

będę głosował na Annę Sotek; 9 października 2018, 18:19

Odpowiedź dotycząca PKSu także jest dość zabawna. Pan Dariusz jako burmistrz zadbałby o lepszą jakość połączeń do Warszawy, ale ciężko będzie mu to zrobić i zrobić cokolwiek z PKSem, bo przecież nie będzie miał wpływu na zarządzanie spółką. Pozostaje szantaż emocjonalny Medalem Zasłużony dla Gminy Grójec. Kto wie, może się udać;)

Poza tym alternatywa dla amfiteatru, czyli tereny rekreacyjne w okolicach Cierniówki na pewno sprawiłyby, że korki w tych okolicach będą tylko mniejsze. Przecież to idealny punkt komunikacyjny, a otoczenie też przyjemne. No ale gdzieś musimy gościć tych jednodniowych turystów.

do głosującego; 9 października 2018, 18:22

Poczekaj na wybory i daj radnym, mieszkańcom wypowiedzieć się o tych projektach. Marzenia są po to by je realizować - alternatyw jest dużo.
Grójec nie może czekać następne 25 lat na dogadywanie się z Powiatem.

Zatroskany.; 9 października 2018, 18:46

Pan Darek Gwiazda uczciwie powiedział że przez cztery lata pracy jako Radny uczył się tej pracy teraz przez pięć lat będzie się uczył pracy Burmistrza ale jaja.

ZORRO do będę...; 9 października 2018, 19:36

Piszesz człowieku bez przerwy: jak rozumiem, myślę, chyba, coś nie tak, zadajesz pytania bez znajomości rzeczy, wyszukujwesz na siłę sprzeczności, niedomówień, niejasności, poddajesz w wątpliwość czyjeś intencje.Pytanie do ciebie: przed kim chcesz się wykazać tym niby"krytycznym umysłem" i czego oczekujesz od tego kogoś w nagrodę. Twoje wpisy świadczą o chorobie umysłowej, frustracji wynikającej z niedowartościowania. Tego się nie da czytać, nikt tego nie zaakceptuje. Są to bzdury, wypisywane przez osobę kompletnie nie znającą specyfiki gminy i miasta, zaszłości, ani geografii miejscowości. Napij się melisy, zastanów się i zrozum, że nic w ten sposób nie osiągniesz, a ściągniesz na siebie i swojego kandydata niezamierzony efekt, w postaci hejtu. A jego poziom i niechęć do PiS, bez tego są wystarczająco wysokie. Tu PiS nic nie może zrobić, z wiadomych względów. Jeśli chcecie się odbudować zróbcie porządek na własnym podwórku i w szpitalu. Tyle razy macie to wytykane, a rżniecie głupa.

Wyborca; 9 października 2018, 19:59

Postulaty programu Dariusza Gwiazdy

Film 1 - Ożywić rynek
Kandydatowi podoba się rynek. Dokona następujących zmian na jego terenie.
1.Zwiększy ilość imprez na rynku, co ucieszy okolicznych mieszkańców.
2.Zaprosi dzieci, aby w upalne dni chłodziły się w fontannach.
3.Zmobilizuje kupców do sprzątania rynku.

Film 2 - Alternatywa dla amfiteatru na "płycie"
Kandydat wybuduje amfiteatr w okolicy Cierniówki. Następnie teren zaleje wodą i stworzy zalew.

Film 3 - Park miejski
Kandydat będzie modernizował park miejski. Pragnie, aby mieszkańcy miasta rozkładali kocyki na polanie w parku. Będzie robił porządek z olszynami na Bagnie oraz selekcjonował ptaki, które przybywają na nasz teren.

Film 4 - Korek koło dekady
Kandydat zlikwiduje korki poprzez postawienie wiaduktu nad drogą nr 50, który przyczyni się do sprawnej komunikacji.

Film 5 - Lokalny patriotyzm
Kandydat pełniąc funkcje radnego rady miejskiej zyskał trochę wolnego czasu i poświęcił się historii Miasta Grójca. Miasto ma zyskać na swoich budynkach krótką historię minionych lat.

SAM do Zatroskany; 9 października 2018, 20:38

Uczymy się przez całe życie. A ty nie? Ale jaja, ale jaja.

będę głosował na Annę Sotek; 9 października 2018, 20:58

Kandydatów jest czworo, osobiście uważam, że najlepszym burmistrzem byłaby Anna Sotek. Nie miałbym nic przeciwko drugiej rundzie, w której kandydatka PiS wygrałaby z Dariuszem Gwiazdą. Jeszcze bardziej będę się cieszył, jeśli wygra w 1. turze. Nie widzę w Stolarskim faworyta tych wyborów. Tym razem na pewno przegra.

Bejo ; 9 października 2018, 21:09

Panie Gwiazda otacza się doradcami z osp a może lepiej pozyskać doradców z Grodziska Mszczonowa i spróbować takie osiągnięcie rozkwit pełno zieleni do spaceru.

Swiatelko w tunelu; 9 października 2018, 21:40

Mialem sen piekny sen ....
a Jaco S z zawodu gbur mistrza siedzi dalej tam gdzie wszyscy oczekuja zmian
To sie poprostu NIE uda jesli frekwencja bedzie niska. Namawiajcie znajomych na fb/ telefoniczne/ w cztery oczy/ rozmowa na glosowanie tylko tak sen o nowej krwi w gminie sie spelni zrozumcie proszę o to Wszystkich ktorym zależy. Za Jaco S obstaja pracownicy urzędu ich rodziny znajomi rodzin, wykonawcy, rodziny wykonawców i znajomi rodzin wykonawców, to tak jak bys wykopal duze "zdrowe" drzewo - umieraja korzenie, spadaja liscie i ptaki musza odlecieć,
PROSZE MÓWCIE ŻE GLOSUJAC MASZ RACJĘ W SWOICH PRZEKONANIACH I POGLADACH - WYRAŻASZ SIEBIE

ZA DARKIEM; 9 października 2018, 21:49

DAREK jesteś jedynym słusznym kandydatem, a Twoje wypowiedzi są naprawdę merytoryczne, widać, że znasz się na każdym jednym temacie i jeśli masz być kolejnym burmistrzem to z całej czwórki stawiam na Ciebie. jesteś godnym tego stanowiska, człowiekiem z empatią i przyjaznym podejściem do ludzi.

Tak to luun; 9 października 2018, 21:54

Glosuje na tego z gwiazdką

Sad do Wyborca; 9 października 2018, 22:06

Wyborco Stolarski, idź już spać, jutro będzie nowy dzień, praca czeka. Wyborcy cię nie wybiorą, ciesz się więc, to ostanie chwile. Program sprzed czterech lat poszedł na trawkę, pódziesz i ty. Weźmiesz ze sobą..........., a może jeszcze kogoś. Uspokój się już, to nie ma sensu, tak przeżywać. Pomyśl o czymś milszym, wyluzuj, to naprawdę pomoże.

Nonkonformistka; 9 października 2018, 22:20

Duża część radnych, zarówno gminnych, jak i powiatowych, mimo żadnych dokonań, jest cyklicznie co 4 lata wybierana. Podobnie jest z naszym dobrodziejem, Panem S., który zachorował na ciężką i zdaje się nieuleczaną chorobę stołkozę, na nią choruje również jego świta - Pan R z GOKu, pan G z wodociągów, pan B z Gosu i inni. Rodacy Grojczanie, czy nie widzicie, że tym ludziom nic się nie chce, czy nie widzicie jak fatalnie funkcjonują tu urzędy i instytucje. Czemu ciągle na nich głosujcie?! Otwórzcie oczy i wybierajcie ludzi z energią, z pomysłami, takich, którzy chcą, a nie takich co im stołki poprzyrastaly...
Wszyscy narzekamy, a co 4 lata to samo.

"Pozytywny"; 9 października 2018, 22:22

Senior Stolarski mówi,że mimo wieku to jeszcze musi parę rzeczy (nie mówiąc jakie) ukończyć ale tajemniczy gość. Gwiazda to facet, któremu do tej pory nic nie wyszło ( chcecie to ryzykujcie) Banasiewicz to kandydat bez programu ? Pani Sotek wskazała 12 obszarów ochrony środowiska z pamięci. Wynik 12: 0 Byłem na spotkaniu więc piszę a wnioski należą dla Ciebie!

wyborco; 9 października 2018, 22:30

Stolarski pojedzie do Macedonii, Włoch i na Słowację do ulubionej Karolka Nowej Spiskiej. Stamtąd przywiezie trochę kultury regionalnej w swoje strony, gdzie zamieszka na starość, tylko z kim teraz?

Wyborca; 9 października 2018, 22:36

Niech Gwiazda skorzysta z funduszu wyborczego Stolarskiego przeznaczył 1 mln a pewnie znajdzie sie kilka luźno upchniętych milionów w budżecie i starczy na park na Cierniówce i nie tylko

obserwator; 10 października 2018, 05:20

W co gra Pan Banasik Przewodniczący Stowarzyszenia ;Czysta Gmina; doprowadza do walki trzech kandydatów na Burmistrza Grójca a kiedy oni się kłócą czwarty Pan Stolarski wygrywa !

Do głosującego boszewika; 10 października 2018, 06:26

Jaką normę głosowania zadano ci dziennie. Ile razy dziś będziesz głosował?

Do pozytywnego; 10 października 2018, 07:44

Kazda zniana będzie lepsza od obecnej. Grójec jeszcze 16 lat temu był bogatąv Gminą i Stolarski nie liczył się z nikim. , dzisiaj nie ma prawie żadnych nieruchomości poza Slomczyne, wszystko sprzedane a w 2020 r bedzieny mieli minimum 35 mln długu. To masz na myśli, że pewne rzeczy są niedokończone?

Zatroskany; 10 października 2018, 07:59

Zabierzcie harcerzom smartfony, okaże się że brakuje pozytywnych komentarzy, hihihi...

Do zwolenników A. Sotek i PiS; 10 października 2018, 08:13

Wy w tym grójeckim PiS-ie to jesteście jednak oderwani od lokalnej rzeczywistości... Przypominam, że PiS w Radzie Miejskiej nie ma obecnie ŻADNEGO radnego, a już myślicie, że Sotek na pewno wejdzie do drugiej tury i wygra. Żeby była ta druga tura to trzeba pokonać obecnego burmistrza, który od trzech wyborów wygrywa z palcem w nosie w I turze, jest obstawiony urzędnikami, dyrektorami, pracownikami i ich rodzinami, do tego grupą wspierających go przedsiębiorców czyli całym tym chorym układem. Skupcie się na tym, żeby najpierw doprowadzić w ogóle do drugiej tury, bo powtórzycie klęskę sprzed czterech lat kiedy Bednarska dostała 815 głosów, tj. 9 proc. a do Rady nie wprowadziliście nikogo!

Mm; 10 października 2018, 11:23

Ja zagłosuje na Sotek,nie mając źądnej złości do Dariusza.On dla mnie byłby wiarygodny jeźeli przedstawi,źe ścierał się ze Stolarskim.w inny sposób daje szansę na przedłużenie kadencji Stolarskiego. I napieprzanie na PiS nic nie da.

Stop głupocie ; 11 października 2018, 08:03

Gwiazda nie ma programu. Chce robić to co już rozpoczęte:
- remont stadionu trwa
- ulice i ścieżki rowerowe budują się
- sala gimnastyczna obok "1" rozpoczęta
- teren rekreacyjny na Cierniowce na działce prywatnej, o czy właściciel terenu nic nie wie
itd
Więc gdzie ten program dla Grójca???

Do Sad; 11 października 2018, 09:18

Uważaj żebys kota nie dostał przed wyborami, takie masz zajadłe komentarze

Sad; 11 października 2018, 09:45

Mam dwa koty w obejściu, czarny i biały. Obydwa są tylko w obejściu i obydwu się to podoba. Do domu ich nie wpuszczam. Każdego następnego kota pogonią dwa obecne. Nie dostanę więc kota, ha ha.

Gama; 11 października 2018, 12:13

Ania Sotek potrzebuje stołka burmistrza żeby podbić swoje CV, żeby spełniać się w kolejnych stolkach w Warszawie. Jak przejdzie to nic nie zrobi. Jest pionkiem PIS-u i Suski położy łapę nad miastem a to byłaby masakra. Dariusz Gwiazda to miły człowiek o dobrym sercu o wysokiej kulturze osobistej znający problemy naszego miasta. On stąd nie ucieknie i będzie dążył do swoich celów przedstawionych w swoim programie. Piszecie o stadionie, ścieżkach itp., że będzie robił to co już jest zaczęte.. i dobrze ktoś musi to z głową zakończyć i posprzątać. Panie Darku ma Pan nasz głos. Wierzymy, że będzie Pan słusznie inwestował i wydawał nasze pieniądze. Pozyskiwanie funduszów ze środków europejskich pomoże szybko w realizacji kosztownych inwestycji. Dlaczego ich wcześniej nie było? zastanówcie się sami... Nikt Krakowa szybko nie zbuduje ale najważniejsze to chęci i współpraca z mieszkańcami. To my jesteśmy dyrygentami tej symfonii i on jako jedyny bierze to pod uwagę.

Kolega z Grójca; 11 października 2018, 14:51

Komentarz został ukryty z powodu naruszenia zasad komentarzy.

Xyz; 11 października 2018, 15:37

Sad Dad analityk itp to ta sama osoba chyba bezrobotna - plociuch okropny zajadły wstrętny typ człowieka po wpisach mam
takie odczucie że jest niedobrym człowiekiem

Haha; 11 października 2018, 17:13

Dad do sadu, sad do dziada ,dziad do gada i to cała maskarada,elektorat?

Ciekawski.; 11 października 2018, 22:36

W co gra Pan Banasiewicz ;Czysta Gmina; jako kandydat na Radnego przepytał trzech kandydatów na Burmistrzów lekko ich skłócił a nieobecnego Pana Burmistrza Stolarskiego pozostawił w spokoju ?

Zatroskany; 11 października 2018, 23:04

No fantazję to harcerz ma. Taki obfity program, że życia mu nie starczy na jego realizację a nie tylko kadencji. Papier wszystko przyjmie, wybierajcie sobie - do wyboru do koloru. Co kto chce, każdego zadowolę. A ja się pytam - jakie doświadczenie zawodowe ma ten Pan, bo w jego życiorysie to widać tylko harcerstwo i nagrywanie imprez. To tacy DOŚWIADCZENI kandydaci będą teraz nami rządzili. Wyobraźnię to ma wielką ale czy my w to uwierzymy to druga sprawa.

Harcerz; 11 października 2018, 23:14

A może piewcy Dariusza zastanowią się chwilę, że skoro on taki świetny na burmistrza to czemu inni harcerze startują z list jego przeciwnika Stolarskiego i Biedrzyckiego do Rady - bo być może za dobrze go znają?
Wiedzą, że nie jest to dobry kandydat na burmistrza. Obiecywać to każdy może tyle, że dalszą kwestią jest kto w to uwierzy i da się omamić.

Nauczyciel; 12 października 2018, 00:49

A powiedz Dariuszu, jak już wybudujedz tą nowoczesną szkołę i rozbudujesz Nr1 to co zrobisz z opuszczoną wtedy szkołą Nr2?
To, że jest więcej dzieci w jednej części tak małego miasta a nie w drugiej to nie znaczy, że każdemu od razu trzeba budować szkołę pod domem. A skąd na to fundusze? Będziemy je trwonić bo Ty masz hasła wyborcze. To dzieci nie można przewozić skoro i tak w większości są samochodami dowożone. Gdzie tu logika i sens? Tylko że logika tu nie działa bo wybory rządzą się innymi prawami.

Sad do xyz; 12 października 2018, 20:15

Dziadowskie te spostrzeżewnia Mr Artur. Masz najniższe notowania i na pewno nie poprawisz ich, popisując się spostrzegawczością wiekowego nocnego stróża.

Listy Stolarskiego i Biedrzyckiego; 13 października 2018, 00:06

logiczne, że na listach tych panów ludzie idą dla chleba i dla obiecanek, zresztą taki był chytry plan Stolarskiego by stworzyć dwa komitety i pokazać jak dużo ludzi go popiera. Harcerze w Grójcu przewinęło się tysiące , więc nie mieszaj harcerstwa do wyborów.

Opuszczona nr 2 to byłaby piękna miejscówka na przedszkole a może nawet na filię GOK-u. Możliwości jest wiele ale Wy tego nie podejmiecie się bo nie starczyło by Wam na wynagrodzenia i diety a apetyty przed emeryturą wysokie

do Harcerza; 13 października 2018, 00:16

nie każdy jest tak uzależniony od Stolarskiego jak niektórzy byli harcerze, którzy siedzą głęboko w kieszeni. Może szczególnie dla nich jest niewygodna kandydatura kogoś takiego jak Gwiazda, bo może zajrzy w Wasze układy.
Dlatego próbujesz go zdyskredytować i ośmieszyć w oczach innych?

do przeciwników zmian; 13 października 2018, 00:30

A kto z czynnych harcerzy startuje z list Biedrzyckiego i Stolarskiego? bo nie widzę? Chyba tylko Ci, którzy dostali propozycję nie do odrzucenia. Porozmawiamy za 5 lat i zobaczymy jak będą się wstydzili a może już się wstydzą, że nawet na program ich nie stać?

Po co budować szkołę, jak trzeba siebie i pomagierów paść! Dla was gmina to dojna krowa, którą trzeba zadłużyć a winę zwalić na rząd a mieszkańcy to malkontenci i narzekacze.

Marzenia są po to, by je realizować, a tym bardziej wtedy kiedy zabierze się pasionym a odda poszkodowanym.

Uczeń; 13 października 2018, 00:43

Wykonamy zrównoważony nieprzejedzony budżet, będziemy wydawać środki transparentnie i nie rozrzutnie, to wtedy Gmina będzie mogła szukać dofinansowania.

Są o wiele bogatsze gminy, które dostają dotacje na budowę szkół, przedszkoli. W Bełchatowie podobnej pod względem zamożności do Grójca, realizowanych jest 5 inwestycji z środków unijnych.
Jednak tam są włodarze, którym zależy na zrobieniu coś dla miasta a nie dla siebie.

Katarzyna; 14 października 2018, 12:35

Szkoda, że p. Gwiazda zapomniał z jakiej listy 4 lata temu startował: z LISTY OBECNEGO WŁODARZA - także p. Gwiazda to żadna zmiana ani nic nowego nie wniesienie.

Mm; 14 października 2018, 15:41

W tezę,źe w gospodarny sposób będziecie wydawać środki finanowe, jest do przyjęcia.
Co do pozyskiwania środków UE sprawa nie jest taka oczywista.Trzeba mieć specjalistów .Większość firm te tematy ogarnia na zasadze w kopiuj i wklej.Prawdopodobnie jest tak w tej gminie.Do roboty trzeba się przałożyć bo z samego gadania nic nie ma.

Mieszkaniec; 14 października 2018, 18:39

Pani Katarzyna ma rację cztery lata Pana Gwiazdy jako Radnego zmarnowane dla Grójca i Gminy,miasto Grójec i Gmina nie ma już czasu na dalsze nic nie robienie urzędników,dobra zmiana to Pani Anna Sotek.

DAD do Mieszkaniec; 14 października 2018, 20:24

Jeszcze i tu wymądrzasz się? Słaby jesteś i mało przekonujący, wysil się choć trochę i napisz cokolwiek z głową, nie ośmieszając się. Dla 'inteligentnych inaczej' z PiS, stanowcze NIE w Grójcu. Dla pani Sotek stanowcze NIE w Grójcu. Nie macie tu chłopcy i dziewczynki czego szukać.. Najlepsze rozwiązanmie dla was, idźcie do dobrej szkoły, pouczcie się demokracji, pouczcie się przyzwoitośći i pouczcie się wreszcie prawdomówności, której wam brakuje najbardziej.

do burmistrza; 14 października 2018, 20:42

4 lata temu był wybory w okręgach jednomandatowych i głosy każdy zdobywał na siebie a nie na listę komitetu

obiektywna; 15 października 2018, 12:04

Do wszystkich tu obecnych frustratów. Przypominam , że klapki nosi się na nogach nie na oczach.

Mieszkaniec; 15 października 2018, 12:55

DAD się wścieka to dobry znak dla naszej kandydatki Pani Anny Sotek,,koniec zwolnień z podatków od nieruchomości ulubionych firm Pana Burmistrza.

"Pozytywny"; 15 października 2018, 12:56

P. Dariusz chwali się harcerstwem ale nie wyszedł poza prawa zucha ;
Obietnica Zucha
Obiecuję być dobrym zuchem, zawsze przestrzegać Prawa Zucha
Prawo Zucha

1. Zuch kocha Boga i Polskę.
2. Zuch jest dzielny.
3. Zuch mówi prawdę.
4. Zuch pamięta o swoich obowiązkach.
5. Wszystkim jest z zuchem dobrze.
6. Zuch stara się być coraz lepszy.
Ale z Zucha do burmistrza to jeszcze huha ! Głosowanie na niego to duże ryzyko.

Do Ciekawski; 15 października 2018, 16:00

Może jesteś ciekawski ale z wiedzą to na bakier. Czysta Gmina to Pan Grzegorz Banasik z komitetu Pana Gwiazdy a pytanie zadajesz Panu Banasiewiczowi. Poczytaj, dowiedz się, wtedy zabieraj głos.

DAD do Mieszkaniec; 15 października 2018, 17:15

DAD się śmieje, że słabo wspierasz swoją panią, sama wiara to za mało. Nie przeskoczysz zaszłości swojej partii w Grójcu, a jest ona dowodem na to, że wy i Stolarski to jedna para kaloszy, starych, dziurawych, przemoczonych.....A kłamiecie, że macie dla nas coś nowego. Nic nie macie, prócz chęci dorwania się do..... wiadomo czego.

DAD do Pozytywny; 15 października 2018, 20:33

Ależ ty jesteś bałwan. Gdyby burmistrz posiadał wszystkie cechy zucha, byłby prawie idalnym. I bez ryzyka na takiego można głosować, pod warunkiem, że jest dorosły, wykształcony i doświadczony. To Darek. A ty schowaj się i więcej nie popisuj. Nie zarażaj ludzkości głupotą. I bez tego wystarczy tej przyjemności.

Bum; 16 października 2018, 13:55

Jaki SAM olubny.

M-nia; 17 października 2018, 19:39

Krowa co dużo ryczy, mało mleka daje!!!! Obiecanki nie realne do wdrożenia. Ludzie przecież władza miejska to nie tylko Burmistrz!!!! Głosuję jednak na J.S.

SAM do M-nia; 17 października 2018, 20:51

No tak, to prawda. Krowy nie znają ortografii......... Czym jest jeszcze ta władza miejska, oprócz burmistrza? Wdrożyc można wszystko, nawet potrojenie udoju mleka. Dobry rolnik, dobra krowa i jest dobry udój, pod kierownictwem Stolarskiego. Potrzebni są jeszcze weterynarze i oborowi. Kto to może być?

"Pozytywny do DAD; 17 października 2018, 21:27

Bałwan to ten kto nie rozumie, że zuch to przedszkole, które trzeba uczyć, nie jest dorosły , chyba wstydzi się swego wykształcenia, nie ma żadnego doświadczenia, głosuj za głupotą. Jest nijaki i blady jak jego bilbordy.

Napisz komentarz:

Twój nick:

Treść komentarza:

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja portalu Grojec24.net nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Każdego użytkownika obowiązują zasady komentarzy.

 

Najnowsze artykuły

Mazowsze Grójec i FC Mundialito zapraszają piłkarskie młode talenty na TESTY W czwartek, 20 czerwca na stadionie GOS w Grójcu odbędą si...
Będą zmiany personalne w parafiach z terenu powiatu grójeckiego Archidiecezja Warszawska opublikowała w poniedziałek...
Trzy awanse! Rewelacyjna wiosna młodzieży Mazowsza Grójec! Kapitalnie spisały się zespoły młodzieżowe grójeckiego...
Przedszkole nr 4 w Grójcu kończy 40 lat! Publiczne Przedszkole nr 4 w Grójcu rozpoczęło działalność...
Półkolonie z Mazowszem Grójec! Zapisy trwają! GKS Mazowsze Grójec zaprasza do udziału w zajęciach...

Najnowsze ogłoszenia

Firmy z Grójca i okolic

OSK MANEWR PATRYK TOMASZ KUJAWA Dlaczego My? Odpowiedź jest prosta i zawarta w tym krótkim opisie.

2013-2023 © Grojec24.net - informacyjny portal mieszkańców Grójca i Powiatu Grójeckiego.

Wydawcą portalu jest AaaMedia.pl.